IPB

( | )

Dopóki oddycham, mam nadziej?..........

"Nie sztuk? jest walczy? z bykiem, którego si? nie boisz,
Nie sztuka jest nie walczy? z bykiem, którego si? boisz,
Sztuk? jest walczy? z bykiem, którego si? boisz.........."
Renacic
du?a praktyka na forum
43
W?oc?awek
Numer GG: 3908881
Województwo: kujawsko-pomorskie
10-11 07
30,286*
7.11.2010 - 21:19
30.10.2020, 0:46
246 (0,05 )
AIM
Yahoo
ICQ
MSN
Contact
Contact

Renacic

Zarejestrowana

****


O Mnie
Topics
Replies
Mam na imi? Renata. O chorobie dowiedzia?am si? w maju 2005 roku. Diagnoza powali?a mnie ca?kowicie......rak piersi......przecie? rok wcze?niej przegra?a walk? z t? chorob? moja "nowa" s?siadka.... to oznacza?o dla mnie wyrok. W g?owie nat?ok my?li i ?wiadomo?? uporz?dkowania wszystkich spraw. Mia?am wra?enie, ?e jutro umieram.......Nigdy nie zapomn? jak bardzo by?am zm?czona psychicznie. Przep?akali?my z m??em ca?y wieczór.

Leczenie ze wzgl?du na m?ody wiek bardzo agresywne. 4 cykle czerwonej chemii po której po?egna?am moje w?oski.......2 sierpnia operacja-ca?kowita amputacja lewej piersi. 21 w?z?ów usuni?te w jednym z pierwszych pi?ter ognisko przerzutowe. Po operacji kolejne 5 cykli chemii........ Radioterapia przez 6 tygodni- 25 lamp na blizn? i 25 na w?z?y........solarka na ca?ego......Wysz?am 8 marca i czu?am, ?e zaczynam nowe ?ycie....Nie zapomn? ?wi?t Wielkanocnych 2006......nareszcie mog?am si? wyk?pa? po "solarce".......nowa, króciutka, ale w?asna fryzurka (czu?am si? jak "ch?opczyca")........Kobieta niekompletna, ale szcz??liwa nad ?ycie, bo min?? rok a ja nadal oddycham...... rolleyes.gif

Moja onkolo?ka przepisa?a mi nolvadex na kolejnych 5 lat. To oznacza?o dla mnie, ?e rokowania s? pomy?lne, bo po?yj? jeszcze 5 latek. Moja rado?? przeplata?a si? z obaw? przed ka?dym kolejnym badaniem kontrolnym. Czerpa?am rado?? z ka?dego dnia...........Pomy?la?am, ?e chyba czas pomy?le? o nowej towarzyszce dla mojej prawej piersi i po rozmowie z onkolo?k? zapad?a decyzja: je?li wszystkie wyniki b?d? dobre mog? podda? si? rekonstrukcji.

Czeka?a mnie operacja i owszem, ale nie ta o której marzy?am. W maju 2007 okaza?o si?, ?e w centralnym miejscu na bli?nie jest wznowa..... sad.gif

Znów rozpacz.........my?la?am, ?e to ju? koniec .....nie dam rady......znowu to samo.......skoro tak szybko "powróci?" to oznacza, ?e ...........

Ale nie podda?am si?....... nie ja........mam dla kogo ?y?......kocham ?ycie......mojego m??a, dzieci.

W maju pierwsza chemia w sumie 3 cykle w 6-iu podaniach. Kolejny raz w sierpniu operacja. Tym razem okre?lono z?o?liwo?? G3. Po operacji przewidywano jeszcze 3 cykle chemii w 6-iu podaniach. Po konsultacji z radiologami okaza?o si?, ?e wi?cej "solarki" nie mog? mie?, bo poprzednio otrzyma?am maxymaln? dawk?, ewentualnie poszerzona operacja.......Na szcz??cie tomograf nie wykaza? komórek nowotworowych cytuj?...." nie ma ?ladów wznowy"......oby?o si? bez operacji, ale do?o?ono mi jeszcze chemi?, któr? zako?czy?am w marcu 2008.

Dostaj? tez zoladex ( o matulu nie my?la?am, ?e w wieku 31 lat b?d? przechodzi? menopauz? wacko.gif )........Poniewa? her 2 mam pozytywne dostaj? te? herceptyn?.

Od zawsze jestem optymistk? i po ka?dym upadku szybko staram si? podnie??.......pracuj?, studiuj? i chwytam ka?dy dzie? (carpe diem) , bo nadal oddycham, bo Bóg da? mi kolejn? szans?..... nie mog? jej zmarnowa?............


--------------------


Bóg nie obieca? dni bez bólu, rado?ci bez cierpienia, s?o?ca bez deszczu, ale obieca? si?? na ka?dy dzie?, pociech? w?ród ?ez i ?wiat?o na drodze...........


4 Jun 2010 - 19:30


19 Apr 2010 - 18:29


18 Apr 2010 - 22:15


16 Apr 2010 - 20:05


16 Apr 2010 - 6:59

Renacic.


1206
13.04.2010 - 22:19

956
28.07.2010 - 7:34

62
15.01.2010 - 13:02

16
18.09.2010 - 10:45

27
12.10.2010 - 21:23
: 29.10.2020 - 23:46
IPS Driver Error

IPS Driver Error

There appears to be an error with the database.
You can try to refresh the page by clicking here