IPB

( | )

MartaD .
MartaD
pocz?tkuj?cy na forum
34
Wroc?aw
Numer GG: 1074686
Województwo:
18-11 08
1,622*
16.11.2010 - 20:54
24.10.2020, 21:37
25 (0,01 )
AIM
Yahoo
ICQ
MSN
Contact
Contact

MartaD

Zarejestrowana

**


O Mnie
Topics
Replies
Jestem studentk? psychologii (obecnie na V roku), specjalizacja psychologia kliniczna. Uwielbiam sport, filmy i muzyk?.

Pisz? prace magistersk?. Jej temat brzmi ,, Jako?? ?ycia kobiet po mastektomii".Badanie sk?ada?o si? z kilku kwestionariuszy zamieszczonych w internecie. Jak zdarzy?am si? zorientowa? w?tek na forum z dok?adn? informacj? o badaniach ju? niestety nie istnieje. Najnowsze informacje dotycz?ce mojej pracy b?d? wi?c umieszcza? tutaj. Na dzie? dzisiejszy (27.02.2010) jestem ju? w ostatniej fazie analiz statystycznych. Trwa to tak d?ugo, gdy? w moim badaniu by?o du?o tzw. zmiennych, czyli zagadnie?, które bada?am (np. wsparcie spo?eczne i jako?? ?ycia). Dodatkowa trudno?? polega na tym, i? sposoby liczenia stosowane przeze mnie wykraczaj? poza program studiów- musz? si? sama ich nauczy?. W tym semestrze b?d? pisa? ostatni rozdzia? mojej pracy magisterskiej, jest nim dyskusja wyników, czyli zebranie wyników i ich interpretacja. Planowany termin obrony to po?owa lipca. Tak jak obieca?am gdy ju? sko?cz? moja prac? przygotuj? krótki artyku? tak by Panie mog?y si? z nim zapozna? i umieszcz? go jako w?tek na forum. W KO?CU BEZ WAS, DROGIE PANIE AMAZONKI TEJ PRACY BY NIE BY?O! Dlatego serdecznie dzi?kuj? wszystkim Paniom, które wzi??y udzia? w badaniu.

Osoby, które chcia?aby ze mn? porozmawia? (niekoniecznie o badaniu) mog? do mnie pisa? maile: madudzinska@gmail.com lub na gg: 1074686.


19 Apr 2010 - 5:39


13 Apr 2010 - 17:58


10 Apr 2010 - 21:48


10 Feb 2010 - 11:57


24 Jan 2010 - 21:25

MartaD.

.
: 24.10.2020 - 21:37
IPS Driver Error

IPS Driver Error

There appears to be an error with the database.
You can try to refresh the page by clicking here