IPB

( | )

64 V   1 2 3 > » 

Ajaka
16.04.2010, 14:04


Guru na forum


Wspiera forum
2,126
6-11 07
mazowieckie
41


Dobrze mówisz Basiu... (IMG:style_emoticons/default/biggrin.gif)
  Przedstaw si? · #151300 · 111 · 47,506

Ajaka
16.04.2010, 13:54


Guru na forum


Wspiera forum
2,126
6-11 07
mazowieckie
41


Nie zapominam o Tobie Reniu w codziennych modlitwach.....?ciskam cie serdecznie
  Przedstaw si? · #151299 · 1124 · 130,259

Ajaka
13.04.2010, 22:30


Guru na forum


Wspiera forum
2,126
6-11 07
mazowieckie
41


Dopiero teraz dotar?am, do twojego w?tku....sorry....pyta?a? o kaszel i katar ...to na pewno po radio...mnie m?czy? ze 2,5 miesi?ca....pomaga?o mi nieustanne ssanie neoanginu......co do r?czki...rehabilitacja dobra rzecz.....tylko ?eby? w nadgorliwo?? nie wpad?a bo to te? nie dobrze....?wicz z umiarem.....i nie zapominaj o masa?u limfatycznym....i nie martw si? ?e ma?o dziewczyn do ciebie pisze....wszystkie polecia?y testowa? nowe forum (IMG:style_emoticons/default/biggrin.gif) ....nied?ugo i ciebie tam przenios? i znowu b?dzie gwarno.....?ciskam ci? serdecznie....cmok, cmok
  Przedstaw si? · #151126 · 111 · 47,506

Ajaka
10.04.2010, 18:57


Guru na forum


Wspiera forum
2,126
6-11 07
mazowieckie
41


Razem z tym w?tkiem zamykam pewien etap mojego ?ycia.....troch? mi smutno....ale có? robi?...
.....zabieram swoje zabawki i id? poznawa? to nowe.....pa!
  Przedstaw si? · #150856 · 1558 · 162,032

Ajaka
10.04.2010, 10:32


Guru na forum


Wspiera forum
2,126
6-11 07
mazowieckie
41


Jestem w szoku...tyle ludzi w jednej chwili....bardzo wspó?czuj? ich bliskim...
  Komunikaty · #150767 · 85 · 27,910

Ajaka
7.04.2010, 21:38


Guru na forum


Wspiera forum
2,126
6-11 07
mazowieckie
41


Aniele nie kumam tego co napisa?a?....o co chodzi z tym olejem lnianym...o sma?enie?
  Dieta, zdrowa ?ywno??, ?rodowisko · #150260 · 13 · 13,384

Ajaka
6.04.2010, 21:54


Guru na forum


Wspiera forum
2,126
6-11 07
mazowieckie
41


Trzymam mocno..
  Badania kontrolne · #149999 · 2146 · 136,284

Ajaka
6.04.2010, 20:55


Guru na forum


Wspiera forum
2,126
6-11 07
mazowieckie
41


Elizko ja robi?abym rezonans tam gdzie termin wcze?niejszy...zdj?cia zawsze mo?na skonsultowa? z innym lekarzem.......próby w?trobowe je?li podwy?szone s? nieznacznie to moze by? od leków...przy przerzutach/bo tego si? pewnie obawiasz/ s? przewa?nie trzycyfrowe.....Je?li kr?gos?up troch? odpu?ci? to dobrze, ale oszcz?dzaj go, pracuj jednym palcem (IMG:style_emoticons/default/biggrin.gif) .....?ciskam ci? serdecznie
  Przedstaw si? · #149985 · 1031 · 98,558

Ajaka
6.04.2010, 19:40


Guru na forum


Wspiera forum
2,126
6-11 07
mazowieckie
41


Lotko NFZ wskaza?by ci szpital w Pcimiu Dolnym i tam zoperowa?by ci? chirurg, który na co dzie? tnie wyrostki robaczkowe.....z leczenia zagranic? mo?na skorzysta? tylko wtedy gdy w ca?ym kraju nie ma mo?liwo?ci leczenia.........Poczytaj http://www.niepelnosprawni.pl/ledge/x/8336
  Wykrywanie · #149970 · 3 · 2,740

Ajaka
6.04.2010, 19:15


Guru na forum


Wspiera forum
2,126
6-11 07
mazowieckie
41


Ja te? mam dó? usuni?ty profilaktycznie...wskazaniem by?a wysoka hormonozale?no?? gada/ estrogen i progesteron/ i jednocze?nie zaj?te w?z?y..... (IMG:style_emoticons/default/blink.gif)
  Leczenie · #149960 · 444 · 239,520

Ajaka
6.04.2010, 9:49


Guru na forum


Wspiera forum
2,126
6-11 07
mazowieckie
41


Pewnie wszystko robisz dobrze tylko u nas czat jest jako? ma?o popularny...ja te? zagl?dam tam co jaki? czas i tylko kurz w k?cikach widz? (IMG:style_emoticons/default/biggrin.gif)
  Przedstaw si? · #149838 · 171 · 136,470

Ajaka
6.04.2010, 1:21


Guru na forum


Wspiera forum
2,126
6-11 07
mazowieckie
41


Witaj Ewo
....Dla osób z HER2 3+ s? bardzo dobre leki celowane...herceptyna jest jednym z nich...na naszym forumku jest wiele dziewczyn które tankowa?y j? przez rok i wszystko jest ok.....?yj? sobie ca?kiem dobrze po kilka lat od operacji....Niektóre z nich pó?niej dostawa?y Lapatinib. Podstaw? leczenia jest operacja, wcze?niejsza chemia wyt?ucze gada a herceptyna dokona ostatecznej rozprawy z rakiem. Kiedy zako?czysz leczenie b?dziesz zdrow? klemp?. I nie my?l o przerzutach i wznowach....tobie si? to nie przytrafi. ?yjemy w XXI wieku i lekarze ca?kiem dobrze potrafi? radzi? sobie z paskud?, teraz rak jest po prostu chorob? przewlek??. Leczenie chemiczne nie jest przyjemno?ci? ale jest skuteczne. Dasz sobie rad? tak jak my wszystkie.Strach to ludzki odruch, ale tak jak w przys?owiu- czasem ma wielkie oczy ......?ciskam ci? serdecznie...
  Leczenie · #149800 · 444 · 239,520

Ajaka
6.04.2010, 1:07


Guru na forum


Wspiera forum
2,126
6-11 07
mazowieckie
41


Kat-na czemu tak lekcewa??co piszesz o tej lekarce...moja onka te? radzi?a poczeka? ok.3 lat /je?li by?o radio/ .....i jak wida? mia?a racj?. Wszystko zale?y od rozpoznania-wielko?c guza, stan w?z?ów itp.....Rekonstrukcja to indywidualna sprawa....czasem mo?na zrobi? od razu /jednoczasówka/ a czasem dobrze jest poczeka? kilka lat.....
  Leczenie · #149799 · 28 · 10,736

Ajaka
5.04.2010, 9:52


Guru na forum


Wspiera forum
2,126
6-11 07
mazowieckie
41


Babo Kochana....
100 lat!!!!!!

  ?yczenia · #149612 · 45 · 30,215

Ajaka
2.04.2010, 22:48


Guru na forum


Wspiera forum
2,126
6-11 07
mazowieckie
41


?ycz? wszystkim radosnych i zdrowych ?wi?t Wielkanocnych...

  ?yczenia · #149473 · 75 · 20,944

Ajaka
2.04.2010, 14:42


Guru na forum


Wspiera forum
2,126
6-11 07
mazowieckie
41


Pat jeste? genialna!!!!!!! dzi?ki
  Problemy · #149377 · 11 · 3,962

Ajaka
1.04.2010, 23:28


Guru na forum


Wspiera forum
2,126
6-11 07
mazowieckie
41


Witaj Moniko w naszej forumowej rodzince....Wiadomo?? o tym ze ma si? raka do przyjemnych nie nale?y, ale to nie koniec ?wiata...przejdziesz leczenie ,gada wsadz? do s?oika i znowu b?dziesz cieszy? si? ?yciem...tak jak my.... (IMG:style_emoticons/default/biggrin.gif) ....Teraz coraz cz??ciej lekarze najpierw serwuj? pacjentkom chemi? a dopiero potem operuj?....logicznie rzecz bior?c jest to suszne...kompocik os?abi gadzin? wyt?ucze te najbardziej akywne komórki a mastektomia dope?ni reszty....b?dziesz te? od razu wiedzia?a czy chemia zadzia?a?a-guz si? zmniejszy...taka ?wiadomo?? dobrze robi na g?ow? (IMG:style_emoticons/default/biggrin.gif) ....poczytaj nasz poradnik pacjenta/jest tam wiele cennych rad- co zabra? do szpitala, co je?c podczas chemii, jak sobie radzi? w razie problemów itp......Leczenie chemiczne do przyjemnych nie nale?y ale dasz rad?...a potem zaprosimy ci? na nasz? ??czk? zdrowych klemp.....?ciskam ci? serdecznie......
  Przedstaw si? · #149295 · 68 · 14,010

Ajaka
1.04.2010, 22:05


Guru na forum


Wspiera forum
2,126
6-11 07
mazowieckie
41


Tak Anio?ku...zainstalowa?am se now? wersj? Firefoxa.....wrrrrrrrrrrrrrr
  Problemy · #149275 · 11 · 3,962

Ajaka
1.04.2010, 19:41


Guru na forum


Wspiera forum
2,126
6-11 07
mazowieckie
41


Od 3 dni mam problem z pisaniem postów tzn. nie widz? kursora, nie mog? poprawia? b??dów, nie mog? zmienia? koloru trzcionki, ustawia? tekstu na ?rodku, powi?ksza? trzcionki....tak jest tylko na tym forum....na innych forach, poczcie w Wordzie wsio jest ok....czy ja co? klikn??am nie tak? co? pomó?cie....
  Problemy · #149221 · 11 · 3,962

Ajaka
1.04.2010, 16:57


Guru na forum


Wspiera forum
2,126
6-11 07
mazowieckie
41


CYTAT(Al_la @ 1.04.2010, 11:58) *
Bardzo dzielna by?a?.
Piszesz, ze bra?a? przyk?ad z dziewczyn.
Nast?pne ?wie?ynki b?d? bra?y przyk?ad z CiebieTak, tak.....Ala napisa?a prawd?.........dzielna dziewczynka z ciebie......ciesz? si? ?e najtrudniejsza cz??? leczenia ju? za tob?...reszta to piku?...

........nale?y ci si? duuuu?y buziak (IMG:style_emoticons/default/biggrin.gif)
  Przedstaw si? · #149186 · 350 · 98,582

Ajaka
31.03.2010, 14:08


Guru na forum


Wspiera forum
2,126
6-11 07
mazowieckie
41


Moja onka zmienia?a mi producenta....bra?am Tamoxifen polski, potem niemiecki i w ko?cu angielski, po którym czu?am si? najlepiej.....Od Tamoxifenu nie ma odwo?ania, ale czasem nieco pomaga taka zmiana......... Popro? onk? o przepisanie Tamoxifenu innej firmy.....
  Leczenie · #148862 · 224 · 163,219

Ajaka
31.03.2010, 9:57


Guru na forum


Wspiera forum
2,126
6-11 07
mazowieckie
41


To ja te? potrzymam....
  Przedstaw si? · #148800 · 697 · 64,312

Ajaka
31.03.2010, 9:52


Guru na forum


Wspiera forum
2,126
6-11 07
mazowieckie
41


Jestem na posterunku...kcikuki trzymam...
  Przedstaw si? · #148795 · 242 · 38,236

Ajaka
30.03.2010, 20:11


Guru na forum


Wspiera forum
2,126
6-11 07
mazowieckie
41


Kamie? z serca!....Danusiu bardzo si? ciesz?....huraaaaa!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  Przedstaw si? · #148694 · 334 · 35,236

Ajaka
30.03.2010, 15:53


Guru na forum


Wspiera forum
2,126
6-11 07
mazowieckie
41


Krysiu a czemu ryczysz....na razie to tylko gromadzenie znacznika....ja takie mia?am jeszcze w czasie chemii....sprawdzali mi to chyba z 5 razy...wysz?o na to ?e scyntygrafia wykaza?a uraz z dzieci?stwa....teraz przerzuty mam w kosciach ale ta zmiana w mostku nie jest meta....Wi?c otrzyj oczka i maszeruj do onki...zrób te badania obrazowe/pewnie rtg, cho? lepszy by?by rezonans/....
........a gdyby nawet okaza?o si? ze to meta to przerzuty do kosci mo?na bardzo d?ugo leczy? i cofaj? si?....jestem tego najlepszym przyk?adem....
  Przedstaw si? · #148599 · 462 · 161,901

64 V   1 2 3 > » 

New Posts  
No New Posts  
Hot topic  
No new  
Poll  
No new votes  
Closed  
Moved  
 

: 28.10.2020 - 3:39