IPB

( | )

35 V   1 2 3 > » 

danuta maria
17.04.2010, 7:44


Guru na forum


Wspiera forum
1,266
8-08 08
kujawsko-pomorskie
837


Smole?sk 2010

Ptak z przetr?conym skrzyd?em
poderwa? si? do góry
by wy?ej
i wy?ej
i wy?ej
wzbi? si? ponad chmury...

Resztkami si?
rwa?
si?
ku
niebu....

a ziemia przes?oni?ta mg??
by?a bli?ej
i bli?ej
i bli?ej
coraz bli?ej niego...

nieub?agana si?a ci??enia......


I zaja?nia?a ognista zorza.....

I lekkie jak puch piórka
polecia?y w przestworza.....
  Poezja · #151336 · 30 · 17,674

danuta maria
16.04.2010, 20:22


Guru na forum


Wspiera forum
1,266
8-08 08
kujawsko-pomorskie
837


Witaj Moniko, jestem prawostronna, w lipcu min? dwa lata od operacji. Z Twoj? mam? jeste?my prawie równolatkami.
Te? jestem trójujemna. Od mojej córki otrzymywa?am (i otrzymuj? nadal) wsparcie duchowe i pomoc.
Ona te? pierwsza dowiedzia?a si? ode mnie o diagnozie, któr? us?ysza?am od lekarza. To by? szok dla niej i dla mnie.
Przesz?y?my przez to wszystko: operacja, chemia, radioterapia, rehabilitacja. Wprowadzi?a mnie na forum.
Lekarze wiedz? co maj? robi?, a Ty wspieraj swoj? mam?, pomagaj w miar? mo?liwo?ci.
Bardzo wa?ne jest pozytywne nastawienie... pozdrawiam Ciebie i mam?, dobre my?li posy?am (IMG:style_emoticons/default/wub.gif)
  Przedstaw si? · #151319 · 10 · 4,953

danuta maria
16.04.2010, 20:00


Guru na forum


Wspiera forum
1,266
8-08 08
kujawsko-pomorskie
837


Renatko, przytulam Ci? serdecznie, jeste? w moich my?lach; podlecz serduszko, wypoczywaj
aby nabra? si?. Oby wyniki z peta by?y jak najpomy?lniejsze. Serdeczno?ci ?l? (IMG:style_emoticons/default/wub.gif)
  Przedstaw si? · #151316 · 1124 · 130,259

danuta maria
13.04.2010, 12:58


Guru na forum


Wspiera forum
1,266
8-08 08
kujawsko-pomorskie
837


Krysiu, wiem, ?e trudno trwa? w oczekiwaniu na nast?pne badanie i wynik.
Ja te? czekam na peta ( do dwóch miesi?cy, jak mnie poinformowano).
Dobre my?li do Ciebie posy?am, trzymaj si?. Przytulam (IMG:style_emoticons/default/wub.gif)
  Przedstaw si? · #151089 · 462 · 161,901

danuta maria
11.04.2010, 9:10


Guru na forum


Wspiera forum
1,266
8-08 08
kujawsko-pomorskie
837


Alusiu, ?ycz? Ci wszystkiego, co najlepsze, a wi?c przede wszystkim zdrowia,
dni pe?nych rado?ci i s?o?ca, spe?nienia marze?, a w Twoim sercu niech zawsze
b?dzie mi?o??, wiara i nadzieja.
 
  ?yczenia · #150893 · 68 · 19,944

danuta maria
10.04.2010, 19:47


Guru na forum


Wspiera forum
1,266
8-08 08
kujawsko-pomorskie
837


To dramat rodzin i dramat naszego narodu...
 
  Komunikaty · #150866 · 85 · 27,910

danuta maria
9.04.2010, 10:29


Guru na forum


Wspiera forum
1,266
8-08 08
kujawsko-pomorskie
837


Mamotsiku, pi?kne hobby, podziwiam, baaaardzo mi si? (IMG:style_emoticons/default/wub.gif) podoba
  Robótki r?czne · #150593 · 26 · 8,455

danuta maria
8.04.2010, 8:09


Guru na forum


Wspiera forum
1,266
8-08 08
kujawsko-pomorskie
837


Gratuluj? pi?teczki i ?ycz? Ci Mamotsiku wielu zdrowych, szcz??liwych pi?teczek.
A tak?e realizowania planów i marze? (IMG:style_emoticons/default/wub.gif) Serdeczno?ci posy?am (IMG:style_emoticons/default/wub.gif)
  Przedstaw si? · #150297 · 527 · 49,638

danuta maria
7.04.2010, 8:13


Guru na forum


Wspiera forum
1,266
8-08 08
kujawsko-pomorskie
837


Lulu, wszystkiego najlepszego - zdrowia, szcz??cia, spe?nienia marze? (IMG:style_emoticons/default/wub.gif)
 
  ?yczenia · #150034 · 56 · 14,486

danuta maria
7.04.2010, 8:12


Guru na forum


Wspiera forum
1,266
8-08 08
kujawsko-pomorskie
837


Niech spe?niaj? si? marzenia (IMG:style_emoticons/default/wub.gif) A przede wszystkim du?o zdrowia ?ycz?.
 
  ?yczenia · #150033 · 31 · 7,263

danuta maria
7.04.2010, 8:11


Guru na forum


Wspiera forum
1,266
8-08 08
kujawsko-pomorskie
837


Wszystkiego najlepszego - zdrowia, szcz??cia i spe?nienia marze? (IMG:style_emoticons/default/wub.gif)
 
  ?yczenia · #150032 · 45 · 30,215

danuta maria
2.04.2010, 18:40


Guru na forum


Wspiera forum
1,266
8-08 08
kujawsko-pomorskie
837


Zdrowia, szcz??cia, pomy?lno?ci (IMG:style_emoticons/default/wub.gif)
 
  ?yczenia · #149422 · 31 · 7,263

danuta maria
2.04.2010, 18:36


Guru na forum


Wspiera forum
1,266
8-08 08
kujawsko-pomorskie
837


Zdrowych, radosnych, wiosennych ?wi?t Wielkanocnych
  ?yczenia · #149421 · 75 · 20,944

danuta maria
31.03.2010, 20:28


Guru na forum


Wspiera forum
1,266
8-08 08
kujawsko-pomorskie
837


Doris, wa?ne, ?e psychicznie jeste? silna; wypoczywaj przez ?wi?ta i nabieraj si?.
Przytulam serdecznie (IMG:style_emoticons/default/wub.gif)
  Przedstaw si? · #149014 · 822 · 69,517

danuta maria
31.03.2010, 20:15


Guru na forum


Wspiera forum
1,266
8-08 08
kujawsko-pomorskie
837


Anetko, najwa?niejsze ju? za Tob?, wracaj jak najszybciej do formy i do domku.
Przytulam serdecznie (IMG:style_emoticons/default/wub.gif)
  Przedstaw si? · #149010 · 242 · 38,236

danuta maria
31.03.2010, 20:07


Guru na forum


Wspiera forum
1,266
8-08 08
kujawsko-pomorskie
837


Myszko, ?ycz? Ci zdrowia, szcz??cia, dni pe?nych s?o?ca i rado?ci
oraz wszystkiego, co najpi?kniejsze w ?yciu.
  ?yczenia · #149005 · 27 · 6,771

danuta maria
31.03.2010, 20:02


Guru na forum


Wspiera forum
1,266
8-08 08
kujawsko-pomorskie
837


Ortopeda posk?ada i b?dzie dobrze, Amazonie. Pozdrawiam (IMG:style_emoticons/default/wub.gif)
  Przedstaw si? · #149000 · 697 · 64,312

danuta maria
30.03.2010, 21:29


Guru na forum


Wspiera forum
1,266
8-08 08
kujawsko-pomorskie
837


Anetko, my?lami jestem z Tob?, przytulam (IMG:style_emoticons/default/wub.gif)
  Przedstaw si? · #148717 · 242 · 38,236

danuta maria
30.03.2010, 21:04


Guru na forum


Wspiera forum
1,266
8-08 08
kujawsko-pomorskie
837


CYTAT(Szpaku @ 30.03.2010, 11:36) *


Szpaku, mi?o mi b?dzie (IMG:style_emoticons/default/smile.gif) (IMG:style_emoticons/default/blush.gif)
  Komunikaty · #148709 · 344 · 45,219

danuta maria
30.03.2010, 20:56


Guru na forum


Wspiera forum
1,266
8-08 08
kujawsko-pomorskie
837


Duniu, ?ycz? Ci du?o zdrowia, spe?nienia marze?, szcz??cia i pomy?lno?ci.
  ?yczenia · #148706 · 28 · 6,585

danuta maria
30.03.2010, 8:57


Guru na forum


Wspiera forum
1,266
8-08 08
kujawsko-pomorskie
837


E – WOLONTARIAT

Takiego konkursu jeszcze nie by?o!
Wiele amazonek do boju ruszy?o.
Pe?na mobilizacja znajomych i rodzin,
Przy kompkach sp?dzonych wiele godzin.

Nasz dzielny Szpaku armi? dowodzi,
Na ?adne ust?pstwa si? nie godzi.
A sztab doradców strategi? ustala:
Mag dag, Amado, And?eles i Al-la.

Pilot z powietrza bacznie obserwuje
I do sztabu meldunki przez radio serwuje:
'' Zak?tek, Zak?tek wyszed? na czo?o,
Goni nas Jacek… nie jest weso?o! ''

Szpaku si? mocno zdenerwowa?:
'' Kto z was posi?ki organizowa? ?
Nale?y szybko je tu sprowadzi?
Na pierwsz? lini? armi? wyprowadzi? ! ''

Sztab piorunem rozes?a? Szpakowe rozkazy
I ju? wracaj? meldunki do bazy:
'' Prowadzimy, jeste?my o dziesi?? przed Zak?tkiem ! ''
'' Tu sztab : I wy to nazywacie porz?dkiem !?

Dziesi?? to ?miech, to kpina,
Niech ka?da ?uk mocno napina
I strza?y do celu szybko posy?a !
Coooo ? Nie ma zapasu strza? ? Do jasnej anielki !
To za co wam damy odznaczenia i belki? ''

'' Halo, tu Szpaku, czy strza?y ju? s? sprowadzone ?
Czy rezerwy dok?adnie wszystkie policzone ?
Przed pó?noc? zarz?dzam atak zmasowany,
I wówczas na pewno to my wygramy . ''

Wojowniczki posz?y jak burza ! I tak si? sta?o
4159 strza? z ?uków polecia?o.
I pierwsze miejsce zdoby?y?my !

Trudniejsze walki wygrywa?y?my …


---------------------

Tak mi si? zrymowa?o... Te? jestem dumna, ?e Was znam i ciesz? si?, ?e jestem w tym gronie. (IMG:style_emoticons/default/wub.gif)
  Komunikaty · #148545 · 344 · 45,219

danuta maria
27.03.2010, 20:06


Guru na forum


Wspiera forum
1,266
8-08 08
kujawsko-pomorskie
837


Beciu, ?aden problem dla mnie (IMG:style_emoticons/default/smile.gif) Niedawno te? zrobi?am sobie t? kuracj?, bo powróci?y.
Obecnie jest dobrze. U?ciski dla Ciebie i dla Mamy.
  Przedstaw si? · #148011 · 455 · 57,628

danuta maria
27.03.2010, 19:37


Guru na forum


Wspiera forum
1,266
8-08 08
kujawsko-pomorskie
837


Renatko, pozdrowienia i u?ciski przesy?am (IMG:style_emoticons/default/wub.gif) nie mog? si? do Ciebie dodzwoni?...
  Przedstaw si? · #148002 · 1124 · 130,259

danuta maria
27.03.2010, 19:30


Guru na forum


Wspiera forum
1,266
8-08 08
kujawsko-pomorskie
837


Beciu, dopiero teraz dotar?am do Ciebie. Dasz rad?, musisz da? rad? kochana, jeste? przecie? dzieln?,
wojownicz? amazonk?. Mia?am cztery taxole; poczytaj w moim w?tku. Dobre fluidy wysy?am do Ciebie (IMG:style_emoticons/default/wub.gif)
Ps. a jak kamyczki u Mamy ?
  Przedstaw si? · #148000 · 455 · 57,628

danuta maria
27.03.2010, 19:20


Guru na forum


Wspiera forum
1,266
8-08 08
kujawsko-pomorskie
837


ToJa ! ToJa! Równaj do pionu i wy?a? z tego do?ka! Przesilenie wiosenne dopada ka?dego,
a jak dodasz jeszcze nerwow?, intensywn? prac?, brak racjonalnego wypoczynku,
to dó? murowany. Zaplanuj wizyty u lekarzy, zadbaj o siebie, wy?pij si? i.... s-p-o-w-o-l-n-i-j .
Pozdrowionka i uca?owanka zostawiam (IMG:style_emoticons/default/wub.gif) (IMG:style_emoticons/default/wub.gif)
  Przedstaw si? · #147998 · 833 · 71,029

35 V   1 2 3 > » 

New Posts  
No New Posts  
Hot topic  
No new  
Poll  
No new votes  
Closed  
Moved  
 

: 28.10.2020 - 4:02