IPB

( | )

> Zasady

Pami?tajcie o zasadach.
Znajdziecie je wszystkie klikaj?c na link:

http://www.amazonki.net/noweforum/index.php?showtopic=92

Najwa?niejsze:
-przed zadaniem pytania sprawdzi? w archiwum czy temat nie by? ju? poruszany. Do tego s?u?y funkcja Szukaj.
-postaraj si? wybra? odpowiedni dzia? do tre?ci postu
-
nazwy tematów nieodpowiadaj?ce tre?ci w nich zawartych b?d? zmieniane.
-
Posty piszemy w sposób przemy?lany - to nie jest chat i macie czas na sformu?owanie czytelnej wypowiedzi. Staramy si? pisa? po polsku. Je?li co? chcemy doda?, a nie ma jeszcze do naszego posta komentarza innego u?ytkownika, u?ywamy opcji EDYTUJ


Dzi?kuje bardzo za uszanowanie zasad.

Klikaj?c na poni?szy link znajdziecie archiwalne tematy z dzia?u : DIETA ZDROWA ?YWNO??, ?RODOWISKO

http://www.amazonki.net/forum1/index.php?board=17.0

2 V   1 2 >  
Reply to this topicStart new topic
> Nie ma jak dobra herbata
V
Al_la
30.06.2008, 12:41
#1


Guru na forum


Zespó? Amazonki NET
7,453
26-06 07
k/Warszawy
7
Numer GG: 9520233Od tysi?cleci robi furor?. Nie bez powodu. To co? wi?cej ni? zwyk?y napój. ?wietnie smakuje, a przede wszystkim zapewnia m?odo??.

Jak g?osi legenda, herbat? odkryto przez przypadek. Trzy tysi?ce lat przed nasz? er? herbaciany listek wpad? po prostu do fili?anki z wrz?tkiem przeznaczonej dla chi?skiego cesarza. Ten wypi? napar i od razu si? w nim rozsmakowa?. I tak herbata zaj??a honorowe miejsce na cesarskim stole.
Pocz?tkowo pijano j? g?ównie w Chinach. Do Europy trafi?a dopiero w XVII wieku dzi?ki Holendrom. Sprytni kupcy chi?scy sprzedali im parti? herbaty sfermentowanej – wed?ug nich zepsutej. Co ciekawe, w?a?nie tak przetworzone li?cie herbaciane robi? na naszym kontynencie karier?.

Pij na zdrowie

Przeci?tny Polak wypija ok. 1,5 szklanki herbaty dziennie. To niewiele, zwa?ywszy na korzy?ci dla zdrowia i urody. Co wi?cej, herbat? najcz??ciej pijemy od razu po jedzeniu, a to b??d! Okazuje si?, ?e aromatyczny napar mo?e utrudnia? przyswajanie bia?ka i ?elaza z posi?ków. Dlatego najlepiej delektowa? si? nim przed posi?kiem lub pó? godziny po nim. Najlepsz? por? na fili?ank? naparu jest poranek. Wtedy herbata pobudza do dzia?ania i poprawia nastrój (picie jej tu? przed snem mo?e utrudnia? zasypianie).

6 zalet herbacianych li?ci

1. Pobudzaj? jak kawa. Zawarta w nich teina dzia?a jak kofeina. Poprawia samopoczucie, pami?? i koncentracj?.
2. Chroni? serce. Herbaciany napar jest bogatym ?ród?em polifenoli. Substancje te wymiataj? z organizmu szkodliwe wolne rodniki. Obni?aj? te? poziom z?ego cholesterolu (LDL). Dzi?ki temu zapobiegaj? mia?d?ycy, chorobom serca i uk?adu kr??enia.
3. Reguluj? trawienie. Napar mocnej herbaty ?agodzi podra?nienia b?ony ?luzowej przewodu pokarmowego. Dlatego jest najcz??ciej stosowany przy niestrawno?ci.
4. Wzmacniaj? z?by. Herbata ma mnóstwo fluoru. Szklanka aromatycznego naparu pokrywa oko?o 10 procent zalecanej dziennej dawki tego pierwiastka. Chroni on z?by przed próchnic?.
5. ?agodz? podra?nienia oczu. Dzia?aj? przeciwbakteryjnie i przeciwzapalnie. Ch?odny napar zielonej herbaty polecany jest do przemywania oczu przy zapaleniu spojówek oraz zm?czeniu oczu.
6. Dbaj? o urod?. Dzi?ki zawarto?ci przeciwutleniaczy herbata wspomaga regeneracj? cery. Kompres nawil?a i od?wie?a skór?, a p?ukanie w?osów w naparze wzmacnia je i nadaje im po?ysk.

Wybierz kolor dla siebie lub spróbuj wszystkich

- Bia?a eliksir m?odo?ci
Jak si? j? uzyskuje? Bia?? herbat? robi si? z m?odych p?czków krzewu herbacianego. Po zebraniu p?czki wi?dn?, a potem s? suszone. Dzi?ki temu herbaciany susz ma srebrny odcie?, a napar – kolor jasnos?omkowy.
Dlaczego warto j? pi?? To prawdziwa królowa przeciwutleniaczy. Fili?anka bia?ej herbaty ma ich tyle, co 12 szklanek soku pomara?czowego i trzykrotnie wi?cej ni? zielona herbata. Dzi?ki temu opó?nia starzenie si? i chroni przed wolnymi rodnikami. Warto j? poleci? osobom pal?cym papierosy oraz mieszka?com wielkich miast.
Jak parzy?? ?y?eczk? herbacianego suszu zalej szklank? wody o temperaturze 85°C, parz 5–10 minut.

- Czerwona pogromca t?uszczu
Jak si? j? uzyskuje? Li?cie herbaty poddaje si? fermentacji, a nast?pnie d?ugiemu le?akowaniu. Dzi?ki temu powstaj? w nich flawonoidy – substancje, które wspomagaj? odchudzanie, m.in. przyspieszaj?c spalanie t?uszczu.
Dlaczego warto j? pi?? Czerwona herbata (pu-ehr) to nasz sprzymierzeniec w walce z nadwag?. Oczyszcza organizm z toksyn i przyspiesza przemian? materii. Osoby, które regularnie pij? czerwony napar, w ci?gu miesi?ca trac? nawet 5 kilogramów. Co wi?cej, pu-ehr wspomaga prace w?troby i obni?a cholesterol.
Jak parzy?? Czerwon? herbat? zalej wod? o temperaturze 95°C. Parz 3–5 minut. Te same li?cie mo?esz wykorzysta? dwu–, trzykrotnie. Najlepiej nie dodawa? cukru, bo napar traci lecznicze w?a?ciwo?ci.

- Zielona esencja zdrowia
Jak si? j? uzyskuje? Zielon? herbat? otrzymuje si? z li?ci niepoddawanych fermentacji. Tu? po zerwaniu po prostu si? je suszy. Tak przygotowana herbata nie traci naturalnej barwy i zachowuje cenne w?a?ciwo?ci.
Dlaczego warto j? pi?? Napar mo?e zapobiega? nowotworom i pomaga w problemach skórnych. Zaleca si? go diebetykom, poniewa? zapobiega wzrostowi poziomu cukru we krwi. To ?wietny napój dla osób zapracowanych i zestresowanych, poprawia koncentracj? i koi nerwy.
Jak parzy?? Woda przeznaczona do parzenia zielonej herbaty nie powinna mie? wi?cej ni? 70°C. Je?li herbata ma dzia?a? pobudzaj?co, najlepiej parzy? j? krótko – 2–3 minuty. Aby uzyska? napój orze?wiaj?cy, potrzeba 3–8 minut.

- Czarna pot?ga smaku i aromatu
Jak si? j? uzyskuje? Dojrza?e li?cie krzewu herbacianego pozostawia si?, by zwi?d?y. Potem poddaje si? je fermentacji i suszy. Dopiero wtedy herbata zyskuje niepowtarzalny aromat i smak.
Dlaczego warto j? pi?? Zawiera najwi?cej pobudzaj?cej teiny. Dlatego te? najlepiej jest j? pi? rano. Jak pokazuj? badania, czarna herbata zmniejsza ryzyko zawa?u. Usprawnia kr??enie krwi, a tym samym od?ywia mi?sie? sercowy. Jest równie? pomocna w leczeniu niestrawno?ci oraz zatru? pokarmowych.
Jak parzy?? Czarn? herbat? zalej wrz?tkiem o temperaturze 95°C. Chi?sk? parz nie d?u?ej ni? 5–7 minut, indyjsk? i cejlo?sk? – 2–5 minut.


12 herbatek do zada? specjalnych

Zaszczytne miano herbaty zyska?y tak?e napary zio?owe. Z prawdziw? herbat? nie maj? wiele wspólnego, ale w jednym j? przewy?szaj?. Mog? wspomaga? leczenie.
Herbatki zio?owe zyskuj? coraz wi?cej zwolenników. Twierdz? oni, ?e to najlepsze lekarstwo na ka?d? dolegliwo??. Ale s? i tacy, którzy uwa?aj?, ?e ro?linne napary nie dzia?aj?. A prawda? Jak zwykle le?y po?rodku.

Dlaczego pomagaj??
Ro?liny kryj? w sobie substancje, które nadaj? im smak i aromat, ale te? dzia?aj? leczniczo. Na przyk?ad olejki eteryczne z sza?wii i mi?ty maj? w?a?ciwo?ci przeciwbakteryjne i przeciwzapalne, olejek z melisy – uspokajaj?ce. Li?cie poziomki zawieraj? natomiast substancje przeczyszczaj?ce i moczop?dne, a kora wierzby – przeciwgor?czkowe i przeciwbólowe. Zio?a to ponadto bogate ?ród?o przeciwutleniaczy skutecznie zwalczaj?cych wolne rodniki, obni?aj?cych poziom cholesterolu, a tak?e opó?niaj?cych starzenie si? organizmu.
Zanim zaczniesz kuracj?
Zio?a maj? wiele zalet, ale nie s? idealne. Dlatego zanim po nie si?gniesz, skontaktuj si? z lekarzem. Je?li bierzesz tradycyjne leki, mo?e si? okaza?, ?e taka kuracja nie jest wskazana. Mi?dzy lekami a zio?ami zachodz? niepo??dane reakcje. Pami?taj te?, by napary pi? zgodnie z zaleceniami specjalisty. Aby by?y skuteczne, nale?y je przyjmowa? co najmniej 4–6 tygodni. Je?li jednak po trzech dniach dolegliwo?ci nie ust?puj?, zg?o? si? do lekarza. Wystrzegaj si? te? chi?skich i mongolskich zió?ek niewiadomego pochodzenia – je?li ci zaszkodz?, lekarzowi trudno b?dzie oceni?, co wywo?a?o zatrucie.
Jak zbiera? zio?a
Zio?a mo?esz kupi? w aptece lub poszuka? ich na ??ce po?o?onej z dala od ruchliwych ulic oraz upraw nawo?onych lub pryskanych pestycydami. Ro?liny ususz i przechowuj w spi?arni. Z pewno?ci? przydadz? si? zim?.
1. Zbieraj tylko te ro?liny, które znasz. Je?li nie jeste? pewna, porad? si? zielarza. Niektóre zio?a mog? by? niebezpieczne, a nawet truj?ce, np. barwinek, bielu?, ostró?ka, szalej jadowity czy ?arnowiec.
2. Listki zrywaj wtedy, gdy s? m?ode, kwiaty – w pe?ni kwitnienia, a owoce – gdy dojrzej?. W po?owie lipca zbieraj: ogórecznik, lawend?, nagietek, melis?, mi?t?, cz?ber, lubczyk i bazyli?. W sierpniu: koper, cykori?, chmiel, nasturcj?, rumianek, arcydzi?giel, gorczyc?, ja?owiec, kminek i kolendr?.
3. Po zio?a wybierz si? rano (gdy obeschnie rosa) w s?oneczny, suchy dzie?. Ro?liny w?ó? do wiklinowego kosza. Oczy?? je z kurzu i piasku, ale nie p?ucz. Pozostaw do wysuszenia w zacienionym i przewiewnym miejscu.

Dla nerwusów
Domowa recepta: Wymieszaj ?wie?e lub suszone zio?a – po 5 ?y?eczek bukwicy, melisy i kwiatostanu lawendy. ?y?k? mieszanki zalej szklank? wrz?tku i parz pod przykryciem 10 minut. Gdy jeste? zdenerwowana, wypij szklank? gor?cego naparu. Je?li czeka ci? stresuj?cy okres, pij po pó? szklanki naparu rano i wieczorem.
To mo?esz kupi?: Babcia Jagoda, Melisa z pomara?cz?, Mokate, 2,50 z?, Herbatka dla nerwusów Bio, Dary Natury, ok. 4,5 z?.

Za wysoki cholesterol
Domowa recepta: Wymieszaj po 5 ?y?ek sproszkowanych li?ci pokrzywy, je?yny i ususzonych skórek jab?kowych, po 4 ?y?ki li?ci mi?ty pieprzowej i ziela bratka trójbarwnego, 2 ?y?ki li?ci brzozy i 1 ?y?k? mniszka lekarskiego. ?y?k? mieszanki zalej szklank? wrz?tku. Parz pod przykryciem. Pij 3 razy dziennie.
To mo?esz kupi?: Zio?a Mnicha polecane na cholesterol, Bio-Active, ok. 4 z?, Herbatka na cholesterol, Herbapol Kraków, ok. 5 z?.

Na k?opoty ze snem
Domowa recepta: Wymieszaj 3 ?y?ki korzenia koz?ka lekarskiego, ?y?k? ziela mi?ty pieprzowej, 2 ?y?ki ziela melisy, po ?y?ce kwiatów lawendy, kwiatów kuklika pospolitego, ziela pierwiosnka i ziela dziurawca. 2 ?y?ki mieszanki zalej 2 szklankami gor?cej wody, odstaw na 4 godziny. Po?ow? p?ynu odlej do innego naczynia, reszt? zagotuj, zlej razem. Pij szklank? ciep?ego napoju 2–3 razy dziennie rano i przed snem.
To mo?esz kupi?: Herbatka zdrowy sen, Herbapol Kraków, ok. 6,5 z?,Zio?a Mnicha, Melisa z sokiem pomara?czowym, Bio-Active, ok. 3 z?.

Dla diabetyków
Domowa recepta: Wymieszaj po 2,5 ?y?ki ziela rutwicy lekarskiej, str?czków fasoli, po 2 ?y?ki li?ci pokrzywy, li?ci borówki czarnej, po pó? ?y?ki li?ci sza?wii i korzenia mniszka. ?y?k? mieszanki zalej szklank? wody, ogrzewaj powoli na ma?ym ogniu przez ok. 15–20 minut. Odstaw na 10 minut, przeced?. Pij po szklance p?ynu przed posi?kami.
To mo?esz kupi?: Diabetefix, Herbapol Kraków, 5 z?, Zio?a Mnicha dla regulacji poziomu cukru, Bio-Active, 4 z?.

Na przekór przezi?bieniom
Domowa recepta: Wymieszaj 5 ?y?ek suszonych i sproszkowanych kwiatów bzu czarnego, 5 ?y?ek kwiatów lipy, 5 ?y?ek li?ci babki lancetowatej i 3 ?y?ki li?ci mi?ty pieprzowej. ?y?k? mieszanki zalej szklank? wrz?tku. Zostaw pod przykryciem na ok. 15 minut. Przeced?, pij 3 razy dziennie.
To mo?esz kupi?: Zio?a Fix, Bronchial, Herbapol Lublin, ok. 4 z?, Zio?a Fix, Herbatka z?ocista, Herbapol Kraków, ok. 6 z?.

Na napi?cie przedmiesi?czkowe
Domowa recepta: Wymieszaj po 3 ?y?ki li?ci melisy, li?ci mi?ty pieprzowej, po 2 ?y?ki koszyczków rumianku, korzenia koz?ka lekarskiego, po ?y?ce kwiatu jasnoty bia?ej, kwiatu malwy czarnej i li?ci ruty. ?y?k? mieszanki zalej szklank? wrz?tku, parz pod przykryciem 10 minut, przeced?. Pij 3 razy dziennie na 5–7 dni przed spodziewan? miesi?czk?.
To mo?esz kupi?: Herbatka Feminifix, Herbapol Kraków, ok. 7 z?, Rumianek, Biofix ok. 2 z?.

Gdy ?o??dek si? buntuje
Domowa recepta: Wymieszaj po 5 ?y?ek li?ci melisy, kwiatu lawendy, ziela bobrka trójlistnego, ziela mi?ty pieprzowej, 3 ?y?ki korzenia koz?ka lekarskiego (waleriany), 2 ?y?ki k??cza tataraku. ?y?k? mieszanki zalej szklanka wody, doprowad? do wrzenia, gotuj na wolnym ogniu przez 5 minut. Szczelnie przykryj naczynie i zostaw na 10 minut. Przeced?. Pij 3 dziennie, zawsze pó? godziny przed jedzeniem.
To mo?esz kupi?: Sylwetka Lux 1, Malwa, ok. 4 z?, Herbata Verdina Fix, US Pharmacia, ok. 6 z?.

M?ska sprawa – prostata
Domowa recepta: Wymieszaj 5 ?y?ek li?ci pokrzywy, po 4 ?y?ki ?uskanych zmielonych nasion dyni i korzeni pokrzywy, 2 ?y?ki p?czków topoli. ?y?k? mieszanki zalej szklank? wrz?tku, gotuj pod przykryciem 3 minuty. Odstaw, przeced?, podaj panom po pó? szklanki 3 razy dziennie, pó? godziny po jedzeniu.
To mo?esz kupi?: Herbatka dla seniora z zielem wierzbownicy, Herbapol Kraków, 6 z?, Herbatka dla dziadka, Dary Natury, 3 z?.

Na pi?kn? skór? i g?adkie cia?o
- Herbatka na cellulit. Przygotuj mieszank?: po 5 ?y?ek li?ci brzozy, li?ci pokrzywy, ziela fio?ka trójbarwnego, k??cza tataraku, k??cza perzu, kory kruszyny, ziela tymianku, kory wierzby, korzenia cykorii. ?y?k? mieszanki zalej szklank? wrz?tku. Parz pod przykryciem 10 minut. Pij 3 razy dziennie 20 minut przed posi?kiem.
- Napar na tr?dzik. Wymieszaj 8 ?y?ek suszonego perzu i 4 ?y?ki suszonych bratków. ?y?k? mieszanki zalej szklank? wrz?tku, pozostaw na 10 minut pod przykryciem, przeced?. Pij 3–4 razy dziennie mi?dzy posi?kami.
- Odwar na mocne w?osy i paznokcie. Wymieszaj po 5 ?y?ek ziela skrzypu, korzenia ?opianu, ziela naw?oci, ziela fio?ka trójbarwnego i li?ci brzozy. 2 ?y?ki mieszanki zalej 2 szklankami ciep?ej wody. Pozostaw na godzin?. Zagotuj, odstaw na 15 minut i przeced?. Pij 2–3 szklanki 3 razy dziennie.
- Herbatka na superfigur?. Przygotuj mieszank?: 4 ?y?ki zmielonych owoców kolendry, 2 ?y?ki li?ci je?yny, po 1,5 ?y?ki li?ci pokrzywy i kwiatów rumianku, po ?y?ce li?ci ogórecznika, li?ci poziomki i kwiatów lipy. ?y?eczk? mieszanki zalej szklanka wrz?tku. Przykryj, po 10 minutach przeced?. Napar pij 2 razy dziennie, na czczo i przed snem, przez 21 dni. herbata zaj??a honorowe miejsce na cesarskim stole.
Pocz?tkowo pijano j? g?ównie w Chinach. Do Europy trafi?a dopiero w XVII wieku dzi?ki Holendrom. Sprytni kupcy chi?scy sprzedali im parti? herbaty sfermentowanej – wed?ug nich zepsutej. Co ciekawe, w?a?nie tak przetworzone li?cie herbaciane robi? na naszym kontynencie karier?.

Agnieszka Leciejewska/ "Przyjació?ka"


--------------------
W najgorszych chwilach mego ?ycia zawsze mog?em liczy? na przyjació?.
Odt?d wiem, ?e pierwsz? rzecz?, jak? nale?y zrobi?, to poprosi? o pomoc
.

Paulo Coelho
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Reklama
30.06.2008, 12:41
#
Go to the top of the page
 
Quote Post
Dortek
22.02.2010, 12:21
#2


Guru na forum


Wspiera forum
1,148
19-11 08
PL/UK
1,269
Numer GG: 13183421Bed?c w ?odzi w sklepiku z serii "Czas na herbate" kupi?am pyszn? bia?? herbate -"White Ice Tea", a w ostatni? sobote znalaz?am bia?a herbate z dodatkiem owoców czarnej porzeczki.
Polecam gor?co w?a?nie takie z dodatkami. Czysta bia?a ma dla mnie zbyt gorzko-md?y smak.


--------------------
Go to the top of the page
 
+Quote Post
aagunia
22.02.2010, 13:32
#3


wykazuj?cy aktywno?? na forum
***

Zarejestrowana
54
5-11 09
1,757a ja w?asnie jestem na etapie zielonej o smaku pigwy. Pychaaaaa:)
Go to the top of the page
 
+Quote Post
b.angel
22.02.2010, 14:14
#4


Guru na forum


Zespó? Amazonki NET
4,849
26-06 07
gród nad mleczn?
9
Numer GG: 5536919CYTAT(aagunia @ 22.02.2010, 13:32) *
a ja w?asnie jestem na etapie zielonej o smaku pigwy. Pychaaaaa:)ja te?//rewelka

a zielonom ju? pij? od nastu lat (prawie wy??cznie) i mój prywatny//?lubny dostawca cz?sto mi dostawia (IMG:style_emoticons/default/wink.gif) zielon? ja?minow? prosto z chin, któr? uwielbiam ..

.... i ja?minowa na razie posz?a w odstawk? .....

z tej serii biofixu s? jeszcze :opuncja ale nie taka dobra i ?urawinowa bodaj?e ale tej jeszcze nie pi?am ....

bia?? jak dot?d pi?am bez dodatków ........


--------------------
.... przewróci?o si?, niech le?y ....
Go to the top of the page
 
+Quote Post
mag_dag
22.02.2010, 17:51
#5


Guru na forum


Zespó? Amazonki NET
5,371
6-11 07
Sosnowiec
49ja ju? w ogóle nie pij? czarnej herbaty, czerwonej te? nie, tylko zielon?
zielon? ró?n? - z cytryn?, z guaran?, z ja?minem i pomara?cz?, z miodem i cytryn?
a ostatnio bia?? kupi?am pyszn?, gruszkow? i z fig?

lubi? te? mate z ró?nymi dodatkami, ostatnio kupi?am pyszn? z marakuj?
senche te? lubi? sobie zakupi? i zaparza? w czajniczku osobistym, takim na dwie du?e fili?anki
ostatnio owocow? pyszn? mniam

i w ogóle pij? coraz mniej kawy, a coraz wi?cej herbaty - mniam_mniam--------------------
Gdyby mi co? przysz?o do g?owy, niech zaczeka. (Dominik Opolski)
akcja dla Alicji zako?czona sukcesem!!! - kliknij tutaj !


---><---
Go to the top of the page
 
+Quote Post
magda 24
22.02.2010, 17:58
#6


Guru na forum
******

Zarejestrowana
631
5-11 07
Olsztyn
16
Numer GG: 6710847a mo?e yerba mate? zamiast kawy... polecam... to odkrycie moje wielkie ostatnio...
np. tu mo?na poczyta?:
http://www.yerbamate.pl/p.php?gr=yerbamate
http://www.yerbamatestore.pl/
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Maja048
22.02.2010, 22:27
#7


Guru na forum


Wspiera forum
2,236
5-11 07
Wielkopolska
25
Numer GG: 7557518Przesz?o rok temu w otwartej Kawiarni mo?na kupi? ró?ne herbaty: ?urawinow?, ?mietankowo-truskawk?,jasminow?, zielon? z dodatkami.Bardzo dobre.A zielon? pij? od kilku lat, teraz dodaje ja?minow? bo kole?anka przywioz?a mi z Anglii.Nie jestem znawczyni? herbat ale je lubi? ...


--------------------
"Smutek dzielony z drug? osob? jest po?ow? smutku,rado?? dzielona z kim? drugim jest podwójn? rado?ci?"
Go to the top of the page
 
+Quote Post
agawa
22.02.2010, 22:32
#8


Guru na forum


Wspiera forum
3,842
15-10 08
Warszawa
1,131Naczynko mate staje si? kultowe (IMG:style_emoticons/default/smile.gif) Ju? kilkakrotnie widzia?am u znajomych i wszyscy zachwyceni (IMG:style_emoticons/default/smile.gif)
A z herbat najbardziej lubi? zielon? ja?minow? w?a?nie (IMG:style_emoticons/default/smile.gif) Najlepiej po lekkim obiadku. I, koniecznie, nie z torebki, tylko zaparzon?, jak.... Budda przykaza?... w czajniczku (IMG:style_emoticons/default/wink.gif)


--------------------
.....wszystko mija....nawet najd?u?sza ?mija....
Go to the top of the page
 
+Quote Post
b.angel
22.02.2010, 22:36
#9


Guru na forum


Zespó? Amazonki NET
4,849
26-06 07
gród nad mleczn?
9
Numer GG: 5536919bo nieztorebki najlepsiejsza (IMG:style_emoticons/default/blush.gif)


--------------------
.... przewróci?o si?, niech le?y ....
Go to the top of the page
 
+Quote Post
dani
22.02.2010, 22:50
#10


Guru na forum


Wspiera forum
3,708
10-07 08
okolice stolicy :-)
765
Numer GG: 9941563A ja z herbat,to najbardziej kaw? lubi?... (IMG:style_emoticons/default/biggrin.gif)


--------------------

"Chcesz roz?mieszy? Boga....Opowiedz mu o swoich planach..."
Go to the top of the page
 
+Quote Post
kociak
22.02.2010, 23:04
#11


Guru na forum
******

Zarejestrowana
1,013
1-10 08
Kraków
980A Kociak z herbat najlepiej lubi mleczko........ (IMG:style_emoticons/default/biggrin.gif) (IMG:style_emoticons/default/tongue.gif)
dzie? bez miseczki mleczka - to dzie? stracony......
Go to the top of the page
 
+Quote Post
aagunia
23.02.2010, 7:51
#12


wykazuj?cy aktywno?? na forum
***

Zarejestrowana
54
5-11 09
1,757chyba polec? do herbaciarnii po t? zielona ja?minow?. mam nadziej?, ?e maj?...
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Dortek
23.02.2010, 9:47
#13


Guru na forum


Wspiera forum
1,148
19-11 08
PL/UK
1,269
Numer GG: 13183421Zielon? ja?minow? z dodatkiem cytryny tez ch?tnie pijam. Musz? przyznac, ze kiedy? herbata znaczy?a dla mnie g?ównie czarna z cytrynk?. Potem polubi?am owocowe. Od jakiegos czasu odkrywam zielone, biale i czerwone.
Ogólnie, pijam duzo, ale czarna posz?a w znaczn? odstawk?.


--------------------
Go to the top of the page
 
+Quote Post
aagunia
23.02.2010, 10:22
#14


wykazuj?cy aktywno?? na forum
***

Zarejestrowana
54
5-11 09
1,757Pijam sporo zielonej, ale zim? (szczególnie tak? jak mamy tego roku ) przyznam, ?e najlepiej smakuje mi w?a?nie czarna z cytryn? i miodem, najlepiej rozgrzewa. czerwon? - prawie wcale, bia?? - zdarza si?. ale zieloniutka, mniam!!!
Go to the top of the page
 
+Quote Post
luska
23.02.2010, 19:50
#15


Guru na forum


Wspiera forum
2,229
5-11 07
Gdynia
18
Numer GG: 9006789Ja lubi? bardzo owocowe herbatki.....du?o ich pij? ....zielon? ja?minow? tez mam owszem jest pyszniusia ...parze sobie je w czajniczku takie s? najlepsze nie lubi? expresowych


--------------------
Ciesz si?
drobnymi rzeczami,
gdy? pewnego dnia
mo?esz odkryc,
?e by?y one wielkie.

Go to the top of the page
 
+Quote Post
elkka
24.02.2010, 16:17
#16


Guru na forum


Wspiera forum
1,491
6-11 07
W-wa,Braunschweig
34
Numer GG: 560533a dla mnie owocowe herbatki - to kompot...
i wole swoje kompoty..... z prawdziwych owocow....

natomiast uwielbiam - zielona pod roznymi postaciami !
i czarna - ale koniecznie z cytryna albo z imbirem (IMG:style_emoticons/default/rolleyes.gif)
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Ajaka
24.02.2010, 17:47
#17


Guru na forum


Wspiera forum
2,126
6-11 07
mazowieckie
41
Numer GG: 4306037Uwielbiam bia??, czarn?, czerwon?, i zielon?...bez cukru i bez ?adnych dodatków....o ka?dej porze dnia....czasem mieszam je ze sob?...parz? w czajniczku....Bez herbaty nie mog?abym ?y?....


--------------------
"Jeszcze nigdy tak nie by?o, ?eby jako? nie by?o" ..... Szwejk
Go to the top of the page
 
+Quote Post
madzia 61
24.02.2010, 18:05
#18


Guru na forum


Wspiera forum
2,385
11-12 07
centrum
209To tak Ajako jak ja zycia bez herbatki sobie nie wyobrazam czarne same i z dodatkami ,zielona uwielbiam ale przy chorym zoladku nie bardzo ,ale za to biala od czasu chemii nieustannie pije ,uwielbiam zaparzone w czajnieczku tak bo babcinemu ,owocowe ostanio herbapol rozniste produkuje .


--------------------

Nigdy nie rezygnuj z marzen.Kieruj sie znakami-PAULO COELHO
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Kat-na
24.02.2010, 19:58
#19


Guru na forum
******

Zarejestrowana
990
7-09 08
?ód?
911Kiedy? dopad? mnie jaki? ankieter - przedstawiciel producenta "Red Bulla"...(tak to si? pisze?).
Pyta?: co pani pije gdy jest pani bardzo zm?czona...niewyspana...w czasie ostrej zimy...ci??kiego upa?u...silnego stresu...
Na ka?de pytanie odpowiada?am: gor?c? herbat?!

Mam nadziej?, ?e go z pracy nie zwolnili.

Mam bia?y imbryczek, pojemno?ci oko?o 1,5 litra. Zaparzamy herbat?, zapalamy podgrzewacz, pó?mrok w pokoju...
Mo?na wypi? troszk?, mo?na wci?? sobie dolewa?...
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Ella
24.02.2010, 23:32
#20


Guru na forum


Wspiera forum
1,842
7-11 07
Lubuskie
85
Numer GG: 4100022Bia?y imbryczek! o, to jest to, co tygrysy lubi? najbardziej. Na podgrzewaczu...
Wiedzia?am, ?e czego? brak mi do szcz??cia. Musz? sobie sprawi? taki komplecik (IMG:style_emoticons/default/smile.gif)
Bo herbatki zielone pij? masowo.
Sencha, kukicha i z ró?nymi dodatkami.
Taka np. "Asian temple" smakuje jak akacja. Pami?tam ten smak i zapach z dzieci?stwa, podjada?am czasem kwiatki akacji.
Czerwona roiboos z wanili? te? niez?a.
No i stary dobry Yunnan o grubych listkach nie jest z?y, a nawet wr?cz przeciwnie (IMG:style_emoticons/default/wink.gif)


--------------------
Jeste?my sprawcami czynów, które spe?niamy, a nie narz?dziami ró?nych si?.
(Leszek Ko?akowski)
Go to the top of the page
 
+Quote Post

2 V   1 2 >
Reply to this topicStart new topic

 

: · ·

· · ·

: 11.07.2020 - 14:33