IPB

( | )

coraz trudniej wierzy?...
vredka
wykazuj?cy aktywno?? na forum
44
gród Syrenki
Numer GG: 9239629
Województwo: dolno?l?skie
30-07 08
1,352*
3.12.2008 - 21:25
30.10.2020, 2:55
118 (0,03 )
AIM
Yahoo
ICQ
MSN
Contact
Contact

vredka

Zarejestrowana

***


O Mnie
Topics
Replies
Zawieszona w niepewno?ci.

Po?owa maja 2008 - zacz?? si? ból stawu biodrowego, zlekcewa?y?am go i postanowi?am zaczeka?, bo: "na pewno ?le st?pn??am / reumatyzm / cokolwiek innego" - zlekcewa?y?am, moja wina
23. lipca 2008 - z infekcj? i wysok? gor?czk? trafi?am do lekarza, przy okazji wzi??am skierowanie na rtg, zrobi?am rtg
24. lipca 2008 - telefon, ?e nie mog? odebra? zdj?cia, musi je opisa? profesor
28. lipca 2008 - odebra?am rtg - zmiana w g?owie ko?ci udowej
29. lipca 2008 - pop?och i wyci?gania rtg z ostatniego roku
30. lipca 2008 - znowu lekarz, znowu skierowanie na rtg (osiowe), z tomografi? zaczekamy, skierowanie na badanie krwi (wap?, fosfor, fosfatazy), prosz? jecha? do CO z wynikami
31. lipca 2008 - odebra?am rtg z ??cznym opisem: "ognisko rozrzedzenia utkania kostnego i nieostrych granicach, które mo?e odpowiada? zmianie ?agodnej..." - tak czy inaczej nieweso?o
1. sierpnia 2008 - odebra?am wieczorem wyniki badania krwi - wszystkie w normie (czyli osteoporoz? mam z g?owy)
4. sierpnia - wizyta w CO, nogi jak z waty, kolana mi?kkie, historia onkologiczna rodziny bogata - gad zabra? mi najukocha?sze osoby: mam? i babci?, staro?? - dziadka, samobójstwo - ukochanego... Skierowanie i od razu powtórka z rtg (2 nowe fotki) i skierowanie na 22. sierpnia na scyntygrafi?.
6. sierpnia - znowu wizyta u dr Noweckiego, mam nadziej?, ?e si? dostan?, tym razem "normalna" rejestracja. Kupi?am 2 ksi??ki i zamierzam rozpracowa? odtwarzacz w komórce smile.gif - Dosta?am si?, co prawda POMIMO i WBREW paniom w rejestracji, ale znalaz?am pana doktora. Skierowanie na tomografi? + scyntygrafia, ?eby wykluczy? gada drobnokomórkowego. Na wersj? "doros??" skorupiaka kostnego na nowych fotkach nic nie wskazuje smile.gif
9. sierpnia - tomografia, 12. sierpnia ju? by?y wyniki - dobre.
13. sierpnia - wizyta u reumatologa - stwierdzenie, ?e opis jest nieprawid?owy, wida? jakie? zmiany. Oczywi?cie, nikt nie chce wykona? drugiego opisu, a nie zamierzam jecha? po opis do tego samego partacza, który nie zobaczy? rzeczy oczywistych. Musze znowu czeka?, a? mój onk wróci z urlopu i mo?e wyb?agam konsultacj? u radiologa z CO. Wszystko si? znowu posypa?o i ca?? rado?? szlag trafi?.
19. sierpnia - USG cycka
22. sierpnia - scyntygrafia ko?ci, problemy kostne bez zwi?zku z guzkiem, którego wykry?o USG.
22. pa?dziernika - operacja usuni?cia nowotworu - okaza? si? niez?o?liwy smile.gif Wreszcie, po wielu bojach i przebojach pozby?am si? guzka. Dr Chmielewski mnie operowa?, blizna jest ma?a i codziennie j? "rozcieram" specjaln? ma?ci?.

Wracam do normalnego ?ycia, tylko co pó? roku czeka mnie USG.
I odbiór bada? genetycznych w grudniu.

--------------------
0-800493494 Infolinia Onko w W-wie; pon.- czw. 16:00 - 22:00


18 Mar 2010 - 13:00


28 Sep 2009 - 15:46


28 Sep 2009 - 12:40


1 Jul 2009 - 21:54


1 Jul 2009 - 19:25

vredka.


342
26.08.2010 - 18:18

7453
15.03.2015 - 17:27

300
23.07.2010 - 23:53

1561
28.09.2010 - 13:54

1025
29.12.2008 - 9:13
: 30.10.2020 - 2:55
IPS Driver Error

IPS Driver Error

There appears to be an error with the database.
You can try to refresh the page by clicking here