IPB

( | )

> Zasady

Pami?tajcie o zasadach.
Znajdziecie je wszystkie klikaj?c na link:

http://www.amazonki.net/noweforum/index.php?showtopic=92

Najwa?niejsze:
-przed zadaniem pytania sprawdzi? w archiwum czy temat nie by? ju? poruszany. Do tego s?u?y funkcja Szukaj.
-postaraj si? wybra? odpowiedni dzia? do tre?ci postu
-
nazwy tematów nieodpowiadaj?ce tre?ci w nich zawartych b?d? zmieniane.
-
Posty piszemy w sposób przemy?lany - to nie jest chat i macie czas na sformu?owanie czytelnej wypowiedzi. Staramy si? pisa? po polsku. Je?li co? chcemy doda?, a nie ma jeszcze do naszego posta komentarza innego u?ytkownika, u?ywamy opcji EDYTUJ


Dzi?kuje bardzo za uszanowanie zasad.


Klikaj?c na poni?szy link znajdziecie archiwalne tematy z dzia?u:LECZENIE

http://www.amazonki.net/forum1/index.php?board=4.0

 
Reply to this topicStart new topic
> Raka mo?na porazi? pr?dem
V
Sara
26.07.2007, 7:57
#1


Expert na forum
*****

Zarejestrowana
502
26-06 07
okolice Szczecina
8
Numer GG: 5622869Czwartek, 26 lipca 2007

Raka mo?na porazi? pr?dem
PAP 06


Ta metoda walki z nowotworami to spe?nienie marze? pacjentów i lekarzy. Impulsami pr?du elektrycznego mo?na zniszczy? komórki rakowe, zachowuj?c nietkni?t? zdrow? tkank? - pisze "Rzeczpospolita".


Wykorzystanie pr?du do zniszczenia guza pozwala dok?adnie usun?? komórki raka, zmniejszaj?c ryzyko nawrotu choroby. Na dodatek z zabiegu bez uszkodze? wychodz? najmniejsze nawet naczynia krwiono?ne, co oznacza, ?e tkanka ?atwiej si? regeneruje i chory szybciej wraca do zdrowNowa, minimalnie inwazyjna metoda leczenia nowotworów to dzie?o ameryka?skich specjalistów - in?ynierów z Uniwersytetu Kalifornijskiego w Berkeley i politechniki Virginia Tech. Nosi nazw? IRE i wykorzystuje zjawisko otwierania b?ony otaczaj?cej komórki przez krótkie impulsy pr?du elektrycznego. Odpowiednio dobieraj?c d?ugo?? impulsów i napi?cie, mo?na tak? b?on? rozerwa?, doprowadzaj?c do ?mierci komórki nowotworowej.

IRE zosta?a przetestowana na razie tylko na zwierz?tach. Jej skuteczno?? potwierdzi?y eksperymenty na szczurach i ?winiach z rakiem w?troby. W obu przypadkach pr?d elektryczny skutecznie niszczy? nowotwór tego organu, nie uszkadzaj?c naczy? krwiono?nych. Teraz Amerykanie zamierzaj? przej?? do bada? z udzia?em pacjentów. Rozpoczn? terapi? m??czyzn z nowotworem prostaty. W tym przypadku - podobnie jak u chorych z rakiem w?troby - niezb?dna jest precyzja pozwalaj?ca zachowa? tkanki otaczaj?ce guzy.

- O?rodki prowadz?ce te badania ciesz? si? dobr? opini?, by? mo?e wi?c terapia oka?e si? skuteczna tak?e u cz?owieka - komentuje profesor Janusz Siedlecki z Centrum Onkologii w Warszawie. Cho?, jak przyznaje, opis jej zastosowania przypomina mu bardziej dzia?alno?? cudotwórcz? ni? naukow?. (mj)
Go to the top of the page
 
+Quote Post
« · Leczenie · »
 

Reply to this topicStart new topic

 

: · ·

· · ·

: 2.04.2020 - 11:48