IPB

( | )

> Zasady

Pami?tajcie o zasadach.
Znajdziecie je wszystkie klikaj?c na link:

http://www.amazonki.net/noweforum/index.php?showtopic=92

Najwa?niejsze:
-przed zadaniem pytania sprawdzi? w archiwum czy temat nie by? ju? poruszany. Do tego s?u?y funkcja Szukaj.
-postaraj si? wybra? odpowiedni dzia? do tre?ci postu
-
nazwy tematów nieodpowiadaj?ce tre?ci w nich zawartych b?d? zmieniane.
-
Posty piszemy w sposób przemy?lany - to nie jest chat i macie czas na sformu?owanie czytelnej wypowiedzi. Staramy si? pisa? po polsku. Je?li co? chcemy doda?, a nie ma jeszcze do naszego posta komentarza innego u?ytkownika, u?ywamy opcji EDYTUJ


Dzi?kuje bardzo za uszanowanie zasad.

Klikaj?c na poni?szy link znajdziecie archiwalne tematy z dzia?u : DIETA ZDROWA ?YWNO??, ?RODOWISKO

http://www.amazonki.net/forum1/index.php?board=17.0

 
Reply to this topicStart new topic
> Wp?yw kawy na wirusowe zapalenie w?troby typu C
V
Al_la
4.01.2010, 20:18
#1


Guru na forum


Zespó? Amazonki NET
7,453
26-06 07
k/Warszawy
7
Numer GG: 9520233PAP/Rynek Zdrowia

2009-10-25

Wypijanie minimum trzech fili?anek kawy dziennie spowalnia rozwój wirusowego zapalenia w?troby typu C i zmniejsza ryzyko powik?a? tej choroby - wynika z najnowszych ameryka?skich bada?, o których informuje pismo "Hepatology".

WZW C jest wywo?ywane przez wirusa HCV (wirus zapalenia w?troby typu C). Wed?ug szacunków ?wiatowej Organizacji Zdrowia, na chorob? t? cierpi ok. 3 proc. ?wiatowej populacji - co najmniej 170 mln osób. Co roku HCV zaka?a si? 3-4 mln osób, a u 70 proc. infekcja przechodzi w przewlek?? chorob?, która mo?e doprowadzi? do rozwoju marsko?ci w?troby lub raka tego narz?du.

Aby temu zapobiec, WZW C powinno by? wykryte wcze?nie (przy pomocy testów na przeciwcia?a przeciw HCV) i wcze?nie leczone. Wiadomo jednak, ?e leki przeciwwirusowe nie u wszystkich daj? dobre efekty. Na razie nie ma te? szczepionki przeciw HCV.


Naukowcy z ameryka?skiego Narodowego Instytutu ds. Bada? nad Rakiem przebadali 766 pacjentów, u których z powodu WZW C dosz?o do mostkowego w?óknienia w?troby lub marsko?ci i u których klasyczne leki przeciwwirusowe (pegylowany interferon alfa oraz rybowiryna) nie odnios?y sukcesu.

Na pocz?tku badania, w?ród pacjentów zebrano dane na temat cz?sto?ci i ilo?ci spo?ywanej kawy oraz czarnej i zielonej herbaty w ostatnim roku.


--------------------
W najgorszych chwilach mego ?ycia zawsze mog?em liczy? na przyjació?.
Odt?d wiem, ?e pierwsz? rzecz?, jak? nale?y zrobi?, to poprosi? o pomoc
.

Paulo Coelho
Go to the top of the page
 
+Quote Post

Reply to this topicStart new topic

 

: · ·

· · ·

: 10.04.2020 - 7:08