IPB

( | )

> Zasady

Pami?tajcie o zasadach.
Znajdziecie je wszystkie klikaj?c na link:

http://www.amazonki.net/noweforum/index.php?showtopic=92

Najwa?niejsze:
-przed zadaniem pytania sprawdzi? w archiwum czy temat nie by? ju? poruszany. Do tego s?u?y funkcja Szukaj.
-postaraj si? wybra? odpowiedni dzia? do tre?ci postu
-
nazwy tematów nieodpowiadaj?ce tre?ci w nich zawartych b?d? zmieniane.
-
Posty piszemy w sposób przemy?lany - to nie jest chat i macie czas na sformu?owanie czytelnej wypowiedzi. Staramy si? pisa? po polsku. Je?li co? chcemy doda?, a nie ma jeszcze do naszego posta komentarza innego u?ytkownika, u?ywamy opcji EDYTUJ


Dzi?kuje bardzo za uszanowanie zasad.

Klikaj?c na poni?szy link znajdziecie archiwalne tematy z dzia?u : DIETA ZDROWA ?YWNO??, ?RODOWISKO

http://www.amazonki.net/forum1/index.php?board=17.0

 
Reply to this topicStart new topic
> Naukowcy o zwi?zku alkoholu z nowotworami
V
Al_la
25.01.2010, 13:26
#1


Guru na forum


Zespó? Amazonki NET
7,453
26-06 07
k/Warszawy
7
Numer GG: 9520233PAP/Rynek Zdrowia

2010-01-22

Eksperci z World Cancer Research Fund (WCRF) ostrzegaj?, ?e picie alkoholu podwy?sza ryzyko zachorowania na wiele nowotworów.

Wed?ug oblicze? naukowców, im mocniejszy jest alkohol, tym to ryzyko jest wy?sze. Eksperci przeanalizowali raport z 2007 roku dotycz?cy zwi?zku pomi?dzy piciem alkoholu, a zapadalno?ci? na raka. Skupili si? przy tym na raku jelita. Ze zgromadzonych w raporcie dok?adnych danych da?o si? wyliczy?, jak ryzyko to wzrasta z ka?dymi 10 gramami regularnie spo?ywanego alkoholu.

Jak podaje portal BBC News, wed?ug tych oblicze? osoba, która b?dzie popija? du?y kieliszek wina (250 ml) zawieraj?cego 10-procentowy alkohol b?dzie mia?a o 7 proc. ni?sze ryzyko zachorowania ni? kto?, kto b?dzie si? raczy? podobn? ilo?ci? wina 14-procentowego. Zdaniem WCRF, jest to, co prawda dosy? niewielki spadek, ale oznacza, i? statystycznie jedna na 100 osób mog?aby unikn?? zachorowania.


--------------------
W najgorszych chwilach mego ?ycia zawsze mog?em liczy? na przyjació?.
Odt?d wiem, ?e pierwsz? rzecz?, jak? nale?y zrobi?, to poprosi? o pomoc
.

Paulo Coelho
Go to the top of the page
 
+Quote Post

Reply to this topicStart new topic

 

: · ·

· · ·

: 7.06.2020 - 11:09