IPB

( | )

> Zasady

Pami?tajcie o zasadach.
Znajdziecie je wszystkie klikaj?c na link:

http://www.amazonki.net/noweforum/index.php?showtopic=92

Najwa?niejsze:
-przed zadaniem pytania sprawdzi? w archiwum czy temat nie by? ju? poruszany. Do tego s?u?y funkcja Szukaj.
-postaraj si? wybra? odpowiedni dzia? do tre?ci postu
-
nazwy tematów nieodpowiadaj?ce tre?ci w nich zawartych b?d? zmieniane.
-
Posty piszemy w sposób przemy?lany - to nie jest chat i macie czas na sformu?owanie czytelnej wypowiedzi. Staramy si? pisa? po polsku. Je?li co? chcemy doda?, a nie ma jeszcze do naszego posta komentarza innego u?ytkownika, u?ywamy opcji EDYTUJ


Dzi?kuje bardzo za uszanowanie zasad.

Klikaj?c na poni?szy link znajdziecie archiwalne tematy z dzia?u WYKRYWANIE

http://www.amazonki.net/forum1/index.php?board=3.0

 
Reply to this topicStart new topic
> Jawna lista z?ych mammografii
V
mgie?ka
19.10.2008, 18:33
#1


Guru na forum


Wspiera forum
1,568
27-12 07
233http://wyborcza.pl/1,75478,5824594,Jawna_l...ammografii.html


http://www.profilaktykaraka.coi.waw.pl./


--------------------
jest ból, który boli bardziej ni? ból i smutek wi?kszy ni? smutek...
.............................................................
"Dusza ?ywi si? tym, z czego si? cieszy"
?w. Augustyn
................................................................................
Nie p?acz... kamienie nie p?acz?...
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Reklama
19.10.2008, 18:33
#
Go to the top of the page
 
Quote Post
ToJa
20.10.2008, 8:23
#2


Guru na forum


Wspiera forum
5,177
27-05 08
wielkopolska
644
Numer GG: 766329albo ja jestem faktycznie taka niekumata, a mo?e co? mi na wzrok pad?o, albo oceny placówek nie ma


--------------------
Tylko twa wiara pomo?e ci
Wiara i si?a, by wygra? z tym
Z czym tylu ludzi przegrywa co dzie?
Go to the top of the page
 
+Quote Post
amado
20.10.2008, 8:41
#3


Guru na forum


Zespó? Amazonki NET
866
6-11 07
mazowieckie
39Ja te? si? sporo naszuka?am, tu jest:
http://www.profilaktykaraka.coi.waw.pl/cokpiersi/glowna.html
Go to the top of the page
 
+Quote Post
mgie?ka
20.10.2008, 10:18
#4


Guru na forum


Wspiera forum
1,568
27-12 07
233Amado - dzi?kuj? bardzo (IMG:style_emoticons/default/smile.gif) Wczoraj natrafi?am na t? informacje w wyborczej, ale nie mog?am si? po?apa?, a czasu nie mia?am na d?u?sze szperanie. Wygl?da na to, ?e redaktorzy z wyborczej niezbyt do pracy si? przyk?adaj? (IMG:style_emoticons/default/rolleyes.gif)


--------------------
jest ból, który boli bardziej ni? ból i smutek wi?kszy ni? smutek...
.............................................................
"Dusza ?ywi si? tym, z czego si? cieszy"
?w. Augustyn
................................................................................
Nie p?acz... kamienie nie p?acz?...
Go to the top of the page
 
+Quote Post
MInie
6.11.2008, 12:40
#5


Guru na forum


Wspiera forum
610
23-09 08
954
Numer GG: 8428387no czytalam przedruk -chyba tego art- w angorze...normalnie porazka jak u na sie rob mammografie zle niemkometentnie...takie badanie po prostu marnowanie czaus i pieniedzy panstwa lub chorych (IMG:style_emoticons/default/dry.gif) straszne...bez sensu...robi sie akcje typu autko jezdzace po wsiach z mammografem a w srodku siedza niekompetentni prcownicy sluzby zdrowia ktorzy wykonuja mammo zle...

z tego co wiem...honor mazowsza uratowalo CO...bo reszta osrodkow beznadziejna co do wykonywania badania...z reszta kraju to o dziwo lepiej jakos na wschodzie niz na zachodzie w wykonywaniu tego badania..od dziwo...krakow tez zle wykonuje tego typu badania..o wroclawiu chyba nic nie bylo:(ech...i wez tu zaufaj diagnostykom:(
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Halinka
6.11.2008, 15:23
#6


du?a praktyka na forum
****

Zarejestrowana
251
20-01 08
spod Legnicy
285Hm... U mnie jest tak: co zrobi? mammografi?, to opis niejasny i adnotacja, ?e wskazane jest dodatkowo zrobi? USG. Czyli chyba nie bardzo si? znaj?, to "bezpiecznie" pchn? dalej i jako? to b?dzie...
Go to the top of the page
 
+Quote Post
mag_dag
6.11.2008, 20:12
#7


Guru na forum


Zespó? Amazonki NET
5,371
6-11 07
Sosnowiec
49Halinko, cz?sto tak pisz? jak budowa piersi jest gruczo?owa, wtedy lepiej wszystko wida? na usg...
na moim opisie z mammografi zawsze pisz?, ?e wskazane jest usg //oczko
poza tym trzeba pami?ta?, ?e mammografia i usg piersi to badania, które si? uzupe?niaj? ...

du?o gorzej jest gdy lekarz na podstawie jednego badania jest juz "wszystkowiedz?cy"


--------------------
Gdyby mi co? przysz?o do g?owy, niech zaczeka. (Dominik Opolski)
akcja dla Alicji zako?czona sukcesem!!! - kliknij tutaj !


---><---
Go to the top of the page
 
+Quote Post
luska
6.11.2008, 20:17
#8


Guru na forum


Wspiera forum
2,229
5-11 07
Gdynia
18
Numer GG: 9006789W mojej przychodni robi? mamografie razem z Uzg ....chocia? ta przychodnia w , której robi?am Usg ma 0.00 pkt....to tam na Usg znale?li moje gady


--------------------
Ciesz si?
drobnymi rzeczami,
gdy? pewnego dnia
mo?esz odkryc,
?e by?y one wielkie.

Go to the top of the page
 
+Quote Post
Amor
6.11.2008, 21:17
#9


Guru na forum


Wspiera forum
3,105
6-11 07
Siemianowice sl
64A moje miejsce gdzie mammografi nie z?apala gada jest calkiem dobre.Tam na USG wyszlo wprawdzie .Dlatego ja zawsze robie obydwa badania.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Al_la
7.11.2008, 14:07
#10


Guru na forum


Zespó? Amazonki NET
7,453
26-06 07
k/Warszawy
7
Numer GG: 9520233Z?e badania mammograficzne b?d? powtórzone

PAP / 2008-11-06

Kobiety, którym wykonano z?e badania mammograficzne, b?d? je mia?y wykonane ponownie - zapewni? w czwartek w Sejmie podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia, Marek Twardowski.
Na 300 o?rodków wykonuj?cych w Polsce badania mammograficzne skontrolowano w ubieg?ym roku 295. Z tego w 117 wykryto uchybienia.

Dotyczy?y one w równym stopniu placówek publicznych, jak i niepublicznych. W zwi?zku z tym pos?owie PO pytali czy resort zdrowia podj?? ju? jakie? dzia?ania aby w przysz?o?ci zapobiec takim zdarzeniom.

El?bieta ?ukaciejewska (PO) pyta?a czy kobiety, którym wykonane z?e badania, b?d? mog?y je powtórzy? i na czyj koszt.

Marek Zieli?ski (PO) chcia? wiedzie?, czy negatywny wynik kontroli b?dzie mia? wp?yw na przysz?oroczne kontrakty z NFZ oraz kto zawini? - sprz?t czy ludzie.

Maciej Orzechowski (PO) poprosi? o wyja?nienie, co b?dzie z kobietami, które w chwili badania mia?y 69 lat i ju? wysz?y z programu bada? mammograficznych, czy te? b?d? one mia?y powtórzone badania.

Twardowski przypomnia?, ?e nad realizacj? Narodowego Programu Wczesnego Wykrywania Raka Piersi czuwa 16 koordynatorów regionalnych. To oni maj? pilnowa? szkolenia techników i lekarzy radiologii, kontrolowa? jako?? bada?, dba? o zwi?kszenie liczby kobiet zg?aszaj?cych si? na mammografi?.

Co do sprz?tu, to Twardowski zaznaczy?, ?e jest on stale monitorowany przez G?ównego Inspektora Sanitarnego, który ponosi odpowiedzialno?? przed ministrem zdrowia.

"Nie zg?osi? on ?adnych zastrze?e? do sprz?tu uznaj?c go za nowoczesny i dobry dla pacjenta. Problemy wynikaj? ze z?ej pracy ludzi" - stwierdzi? wiceminister.

Zapewni?, ?e jednostki zajmuj?ce si? badaniami mammograficznymi zosta?y zobowi?zane do usuni?cia uchybie?, zarz?dzono szkolenia techników oraz lekarzy i wiele z nich ju? przeprowadzono.

"Powtórna kontrola o?rodków zako?czy si? 30 listopada 2008 r. Jej wyniki b?d? brane pod uwag? przy kontraktowaniu ?wiadcze? na 2009 r." - podkre?li? Twardowski.

Doda?, ?e "dotyczy to wszystkich kobiet, których badania wykonano w placówkach ocenionych negatywnie". "Nowe badania b?d? musia?y by? wykonane na koszt placówki, a nie NFZ, który ju? raz za nie zap?aci?" - powiedzia? Twardowski.


--------------------
W najgorszych chwilach mego ?ycia zawsze mog?em liczy? na przyjació?.
Odt?d wiem, ?e pierwsz? rzecz?, jak? nale?y zrobi?, to poprosi? o pomoc
.

Paulo Coelho
Go to the top of the page
 
+Quote Post
akwe
7.11.2008, 15:17
#11


Guru na forum


Wspiera forum
993
9-11 07
114Zacznijmy od tego ...
-Lekarz radiolog opisze zdj?cie mammografii (czy inne rtg) tylko wtedy kiedy jest ono technicznie prawid?owo wykonane ,poniewa? wie ,?e ponosi ca?kowit? odpowiedzialno?? za wykonanie ca?ego badania wraz z opisem .
-Technik nie odda lekarzowi z?ej jako?ci zdj?cia ,bo wie ,?e lekarz nie opisze ,ka?e powtórzy? .
Wniosek:
Skoro zdj?cie opisane jest przez lekarza Radiologa tzn ,?e by?o radiologicznie "czytelne", tzn wykonane prawid?owo i opisane prawid?owo..?
Kiedy lekarz nie ma pewno?ci co do opisu lub struktura gruczo?u piersiowego w obrazie mammograficznym jest trudna do oceny przez Radiologa wówczas uzupe?nia si? diagnostyk? piersi inn? diagnostyk? obrazow? np ultrasonografi? ,rezonansem itd
To naprawd? obszerny temat do dyskusji ...ale najpro?ciej w?a?nie ludziom niezorientowanym w temacie wciska? nieprawd? .Tak w?a?nie robi si? w naszym kraju.. medialny temat, "panika w okre?lonym temacie ". Ma to wady ,ma te? zalety .Wada to to ,?e niepotrzebnie narazi si? cz??? pacjentek na powtórne badania napromieniowuj?c gruczo? piersiowy niepotrzebn? dawk? , na pewno nieoboj?tn? dla ich zdrowia. Poci?gnie to za sob? mas? roszcze? drog? s?dow? ...
Zalet? jest ,?e w wielu o?rodkach wreszcie wymieni? ten u?ywany (przestarza?y) sprz?t na nowy (nieprawd? jest ,?e mamy nowoczesny ,to tylko w nielicznych o?rodkach ,na palcach policzy?),mniej szkodliwy dla pacjentki i personelu go obs?uguj?cego ,bardziej nowoczesny . Nasz Rz?d wiele lat temu najpierw powinien zadba? o wymian? sprz?tu medycznego na nowszy, a dopiero pó?niej tworzy? nowe ustawy ,dostosowane do wymogów unijnych .

Lekarz ponosi ca?kowit? odpowiedzialno?? za badanie ,bo to on ocenia jako?? zdj?cia na podstawie którego wykona opis i postawi swoj? piecz?tk? ,czyli bierze na siebie odpowiedzialno?? za zdrowie i ?ycie pacjentki . Skoro opisuje tzn ?e zdj?cie jest prawid?owo wykonane .Dziwi? si? ,?e tak bezpodstawnie oskar?a si? technika rentgenowskiego ,a ani s?owem nie krytykuje si? poziomu fachowo?ci ,wiedzy lekarza radiologa .Amen (IMG:style_emoticons/default/happy.gif) (IMG:style_emoticons/default/biggrin.gif)


--------------------


Go to the top of the page
 
+Quote Post
sylwia
7.11.2008, 22:48
#12


Expert na forum
*****

Zarejestrowana
364
5-01 08
nadmorze
254
Numer GG: 12143691Akwe racj? ma.
Na warsztatach psychoonkologicznych w Poznaniu sam doktor bulwersowa? sie na rodzimy zapa? do bada? masowych.
Jak zwykle od d..y strony zaczynamy. Zamiast zaplanowa? jak nale?y: zakupi? sprz?t odpowiedniej klasy, przeszkoli? ludzi, u?wiadomi? masy, to my Polaczki pokazówki urz?dzamy i po najmniejszej linii oporu: "mammobusy"ze zgruchocia?ym i szkodliwym sprz?tem, programy "wczesnego wykrywania" - has?a, has?a, has?a - kto? za te popisówki niez?e premie otrzyma?, no bo przecie? co? si? dzieje w pa?stwie polskim w tym temacie, a jak. Opieka pa?stwa akuratna.
Tylko, ?e sprz?t do d..., lekarze ....? ró?nie bywa, ale raczej nieciekawie/ doktor wspomina? o zachodnich standardach jako?ci pracy radiologów - 1x na miesi?c te?cik:100 zdj?? ró?nych rodzajów nowotworów- podobno wybiera? je kto? "wredny", radiolog ma okre?lony czas/3 h?, zdaje si?/ na wskazanie w obrazie nieprawid?owo?ci sugeruj?cej nowotwór. Zachodni lekarze najlepsi trafiaj? w 80%. Naszym si? takich testów nie robi, no bo po co?
Nasz doktor /z warsztatów/twierdzi, ?e robi swoim radiologom coby spokornieli od czasu do czasu, bo nawet najlepsi znajduj? nieprawid?owo?ci raptem w ...30%zdj?? zdiagnozowanego raka.

A my, jake? si? babo upar?a fotografowa?, no to sru, masz fotk?, tylko ani w ramk? to to si? nie nada, ani ?adnego innego sensu nie przyniesie, no chyba, ?e zaszkodzi troszk?......

Ale,..... nie ma co narzeka?.
Te 30% to te? kawa? narodu. A to po prostu taka nasza smutna rzeczywisto??.


--------------------
Teraz ju? wiem, ?ycie cudem jest.......
Nie wolno mi marnowa? chwil...........
Go to the top of the page
 
+Quote Post
mgie?ka
15.01.2009, 2:28
#13


Guru na forum


Wspiera forum
1,568
27-12 07
233?ród?o - dziennikwschodni.pl NEWS Lubelskie / dodano: 15 stycznia 2009, 1:01 /


Co drugi mammograf nie wykryje raka
Tomasz Wójciszyn

W naszym województwie blisko po?owa mammografów niew?a?ciwie diagnozuje nowotwory piersi. To najgorszy wynik w kraju. Pacjentki musz? powtarza? badania, a cenny czas ucieka.

- Musia?am powtarza? badanie. Wynik pierwszego, robionego w Radzyniu, by? na tyle nieczytelny, ?e nie pozwala? jednoznacznie stwierdzi?, czy jestem chora, czy nie - mówi pani Marianna z Radzynia Podlaskiego. - Na szcz??cie, w Centrum Onkologii w Lublinie okaza?o si?, ?e jestem zdrowa. Ale ile by?o wcze?niej nerwów i zamartwiania si?.

Nic dziwnego, ?e pacjentki maj? problemy. W naszym województwie blisko po?owa mammografów ?le wypad?a w audycie Centralnego O?rodka Koordynuj?cego w Warszawie. Przeprowadzi? on w 2008 roku dwa badania: tzw. audyt kliniczny i kontrole jako?ci. W?a?nie opublikowa? ich wyniki.
Na 19 pracowni mammograficznych w naszym regionie 8 nie zaliczy?o kontroli jako?ci zdj??. Pi?? osi?gn??o po??dany poziom. Z kolei dziewi?? gabinetów nie przesz?o kontroli organizacji bada? mammograficznych oraz prawid?owo?ci wykonywania testów specjalistycznych. Odpowiedni, wysoki poziom bada? osi?gn??y tylko dwa.

Najlepiej z naszych o?rodków wypad?o lubelskie centrum onkologii. Znalaz?o si? na szóstym miejscu w kraju. - To dzi?ki standardom wykonywanych bada? - mówi El?bieta Rodecka-Gustaw, kierownik O?rodka Profilaktyki Nowotworów i Promocji Zdrowia w Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej. - Nasz mammograf ma dopiero rok i wszelkie wymagane atesty. Obs?uguj? go technicy po kursach, a wykonane zdj?cia opisuj? profesjonalni radiolodzy.

Co zamierzaj? zrobi? punkty, które nie spe?nia?y odpowiednich wymogów? - Mamy ju? nowy mammograf, który uda?o si? kupi? dzi?ki pomocy pu?awskich zak?adów pracy - mówi Marian Jedli?ski, dyrektor szpitala w Pu?awach.

Narodowy Fundusz Zdrowia nie b?dzie pob?a?liwy dla o?rodków, które ?le wypad?y w audycie. - Wojewódzki O?rodek Koordynuj?cy zaproponowa? by?my nie zawierali z nimi kontraktów na realizacj? programu profilaktyki raka piersi w
2009 r. - mówi Ma?gorzata Chymosz, naczelnik wydzia?u organizacyjnego lubelskiego oddzia?u NFZ. - Czekamy na przedstawienie przez WOK wykazu tych gabinetów. Jak ju? go dostaniemy, to b?dziemy rozwi?zywa? z nimi umowy.

Wyniki audytu klinicznego pracowni mammograficznych w województwie lubelskim
Pracownie, które osi?gn??y poziom po??dany

Lublin Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej
Bia?a Podlaska Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
Lublin Centrum Medyczne Luxmed
Lublin NZOZ WIWO
?uków SP ZOZ ?uków


Pracownie, które osi?gn??y poziom akceptowany

Lublin Wojewódzki O?rodek Medycyny Pracy
Che?m NZOZ MARMED
?widnik NZOZ MARMED
Kra?nik SP ZOZ w Kra?niku
Lublin Instytut Medycyny
Lublin TOP MEDICAL

Pracownie, które nie przesz?y audytu

Lubartów SP ZOZ Lubartów
Zamo?? Centrum Us?ug Medycznych SONOLOGISTIC
Che?m SP Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
Pu?awy NZOZ ODR i USG
Lublin 1 Szpital Wojskowy SP ZOZ
Lublin Centrum Medyczne SANITAS
Zamo?? SP Szpital Wojewódzki im. Jana Paw?a II
Lublin SP ZOZ w Bychawie


--------------------
jest ból, który boli bardziej ni? ból i smutek wi?kszy ni? smutek...
.............................................................
"Dusza ?ywi si? tym, z czego si? cieszy"
?w. Augustyn
................................................................................
Nie p?acz... kamienie nie p?acz?...
Go to the top of the page
 
+Quote Post
mgie?ka
15.01.2009, 2:37
#14


Guru na forum


Wspiera forum
1,568
27-12 07
233Serwis G?osu Koszali?skiego
Koszalin
15 stycznia 2009 - 0:40
Marzena Sutryk


Nasze poradnie mammograficzne wypad?y najgorzej
Co czwarta poradnia mammograficzna w kraju nie wykrywa raka piersi! Wed?ug kontrolerów, mammografy w naszym regionie nie nadaj? si? do bada?.

Lista poradni zosta?a opublikowana na stronach internetowych "Gazety Wyborczej”, która przedstawi?a dane na podstawie wyników bada? przeprowadzonych przez Centralny O?rodek Koordynuj?cy Program Wczesnego Wykrywania Raka Piersi.
Chodzi o akcj? finansowan? przez Narodowy Fundusz Zdrowia, która jest skierowana do kobiet powy?ej 50. roku ?ycia.
Placówki, które oceniono negatywnie w naszym regionie, to koszali?ska Poliklinika, szpital w Ko?obrzegu oraz poradnia w Szczecinku (przy NZOZ Peozet).

Wed?ug kontrolerów, te mammografy nie nadaj? si? do bada?.
Z takimi ocenami stanowczo nie zgadzaj? sie przedstawiciele skrytykowanych placówek.

- Przecie? my mamy nowy sprz?t, bo zaledwie roczny. I to z górnej pó?ki, wi?c jak mo?na powiedzie?, ?e on jest niesprawny? - dziwi si? Joanna Staniewicz, zast?pca dyrektora ds. lecznictwa w Poliklinice. W tej lecznicy w ubieg?ym roku z mammografii skorzysta?o oko?o 1.200 kobiet. - Nasze zdj?cia s? najlepsze w województwie - dodaje Joanna Staniewicz.

- To nieporozumienie, chodzi o drobne uchybienia, które nie maj? wp?ywu na jako?? zdj??, a sprz?t u mnie jest w miar? nowy, bo 4-letni, i sprawny - mówi z kolei Andrzej Gi?ycki z Prywatnej Diagnostyki Rentgenowskiej w Szczecinku.

- Panika jest na wyrost. To celowe wywo?ywanie tematu. Komu? zale?y, aby szpitale na gwa?t kupowa?y mammografy - ocenia Janusz Olszewski, dyrektor szpitala w Ko?obrzegu. Jednocze?nie przyznaje, ?e ko?obrzeski mammograf do najnowszych nie nale?y. - To sprz?t starszego typu, ale nowy kosztuje a? milion z?otych. W tym roku mamy w planach wymian? - t?umaczy.

Andrzej Kondaszewski z zachodniopomorskiego NFZ twierdzi natomiast, ?e takie kontrole tylko zdyscyplinuj? poradnie, by zadba?y o lepszy sprz?t.
A co maj? zrobi? zdezorientowane pacjentki, które s? po badaniach mammograficznych w poradniach, które trafi?y na "czarn? list?”? - Dla ?wi?tego spokoju mog?yby si? przebada? jeszcze raz - mówi dyrektor Kondaszewski.

Sabina Mikee, która kieruje Wojewódzkim O?rodkiem Koordynuj?cym, a zarazem jest zast?pc? dyrektora Zachodniopomorskiego Centrum Onkologii, zaleca pacjentkom zachowanie spokoju. - Nie nale?y histeryzowa? - mówi doktor Mikee.

- Uwagi kontrolerów cz?sto dotycz? niewielkich uchybie?, a to nie oznacza, ?e badania zosta?y ?le wykonane. Ale je?eli która? z pa? jest jednak niespokojna co do orzeczenia lekarskiego, to mo?e jeszcze raz skonsultowa? zdj?cie u innego radiologa, w pracowni, co do której nie by?o ?adnych uwag.


--------------------
jest ból, który boli bardziej ni? ból i smutek wi?kszy ni? smutek...
.............................................................
"Dusza ?ywi si? tym, z czego si? cieszy"
?w. Augustyn
................................................................................
Nie p?acz... kamienie nie p?acz?...
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Al_la
18.02.2009, 17:32
#15


Guru na forum


Zespó? Amazonki NET
7,453
26-06 07
k/Warszawy
7
Numer GG: 9520233Ekspres reporterów z 17.02.09

http://www.tvp.pl/publicystyka/magazyny-re.../wideo/17022009


--------------------
W najgorszych chwilach mego ?ycia zawsze mog?em liczy? na przyjació?.
Odt?d wiem, ?e pierwsz? rzecz?, jak? nale?y zrobi?, to poprosi? o pomoc
.

Paulo Coelho
Go to the top of the page
 
+Quote Post
kicia
9.04.2010, 10:57
#16


du?a praktyka na forum


Wspiera forum
245
5-11 07
ma?opolska
19
Numer GG: 7838197http://polskalokalna.pl/wiadomosci/dolnosl...problem,1461969


Setki kobiet czeka powtórka bada? mammograficznych

Po interwencji reporterki radia RMF FM krajowy koordynator programu wczesnego wykrywania raka piersi zapowiada kontrole mammobusów. Setki kobiet z Dolnego ?l?ska musz? powtórzy? badania piersi tylko dlatego, ?e skorzysta?y z tak zwanych mammobusów firmy FADO. Niektóre z tych bada? s? tak z?ej jako?ci, ?e nie nadaj? si? do postawienia diagnozy.

Pacjentki, które dosta?y zawiadomienie o tym, ?e ich badanie jest nieczytelne, powinny przebada? si? jeszcze raz, ale najlepiej ju? w renomowanych o?rodkach zdrowia, które wykonuj? mammografi?.

Nie powinny si? zra?a?, cho? mog? by? zdenerwowane. Tak jak jedna z takich pechowych pacjentek - pani Agnieszka z ma?ej miejscowo?ci na Dolnym ?l?sku. Kobieta czuje si? rozgoryczona, bo jeszcze przed wej?ciem do mammobusu pyta?a o jako?? sprz?tu, którym robione jest badanie. - Zapewniono mnie, ?e wszystko jest w porz?dku, a potem po kilku tygodniach przysz?o pismo, ?e co? jest nie tak i musz? powtórzy? badanie. Wi?cej do mammobusu nie pójd? - deklaruje pani Agnieszka.

W ubieg?ym roku w mammobusach pomorskiej firmy wykonano tylko na Dolnym ?l?sku ponad 18 tysi?cy bada?. Ile z nich jest niepoprawnych, nie wiadomo. W firmie od rana nikt nie odbiera telefonu.

Kontrola b?dzie, ale dlaczego tak pó?no?

Do szefa programu wczesnego wykrywania raka piersi dociera?y wcze?niej informacje o nieprawid?owo?ciach. On sam twierdzi jednak, ?e dot?d by?y to pojedyncze przypadki, które zdarzaj? si? nawet najlepszym o?rodkom. Teraz - na pro?b? radia RMF FM - sprawdzi, czy aparaty mammograficzne w busach FADO spe?niaj? wszelkie normy. - Sprawdzimy, jak dostan? z Wroc?awia dokument, na którym móg?bym si? oprze? - chocia? jedn?, konkretn? pacjentk?, w której przypadku by?a nie taka procedura, jak by? powinna - mówi dr Jerzy Giermek.

Pisma z Wroc?awia s? ju? w drodze do Warszawy. Je?eli kontrolerzy potwierdz? nieprawid?owo?ci, skutki mog? by? - jak zapowiada dr Giermek - "bolesne". B?dziemy wnioskowali o to, ?eby te o?rodki, gdzie to si? udowodni, straci?y kontrakty z NFZ - mówi.

Wojewódzkie oddzia?y NFZ musz? jednak poczeka? na wyniki kontroli.


Barbara Zieli?ska-Mordarska

RMF Czwartek, 8 kwietnia (12:54)
Go to the top of the page
 
+Quote Post
« · Wykrywanie · »
 

Reply to this topicStart new topic

 

: · ·

· · ·

: 5.06.2020 - 6:57