IPB

( | )

> Zasady Przedstaw si?!!

Pami?tajcie o zasadach.
Znajdziecie je wszystkie klikaj?c na link:

http://www.amazonki.net/forum/index.php?showtopic=92

Co do dzia?u osobistego prosz?:
-wpisywa? nowe tematy swoich w?tków
-umieszczanie w nich linka do w?tku na starym forum.
-nie pozdrawianie w w?tkach osobistych (od tego jest czat oraz specjalny w?tek pozdrowienia)
-nie wklejanie du?ej ilo?ci grafik (zdj?cia osobiste mile widziane)
-
Zabronione jest tzw. "nabijanie postów" (dodawanie do ka?dego w?tku kilkudziesi?ciu wypowiedzi na godzin? o tre?ci "Ok", "Aha", "Popieram" itp., maj?ce na celu jedynie zwi?kszenie "rangi" na forum). Osoby notorycznie nabijaj?ce posty otrzymaj? ostrze?enie.
Pami?tajmy ?e ten dzia? nie b?dzie kasowany przez administratora, a wpisane w?tki b?d? zawsze obci??a?y nasz serwer.

Dzi?kuje bardzo za uszanowanie zasad.

> Mateuszek i Wiktor potrzebuj? pomocy
V
Eva
15.11.2009, 12:45
#1


Guru na forum


Wspiera forum
674
14-11 07
151
Numer GG: 8236321Kochani prosz? Was dzisiaj o pomoc dla dzieci mojej kole?anki...pozna?y?my si? jaki? czas temu na turnusie rehabilitacyjnym i cho? widujemy si? rzadko to utrzymujemy kontakt telefoniczny dlatego r?cz? Wam, ?e nie jest to ?adne naci?ganie ale szczera prawda.
Jak wspomnia?am znamy si? dzi?ki naszym synom...Kuba i Wiktor usprawniani s? prywatnym o?rodku Neuron.
Wiktorek urodzi? si? jako wcze?niak, niedotlenienie oko?oporodowe spowodowa?o mózgowe pora?enie dzieci?ce i zaburzenia metaboliczne. Jest pó? roku starszy od Kuby i w tym roku sko?czy? siedem lat. Wiku? chodzi od niedawna ale nadal wymaga intensywnej rehabilitacji, nie mówi na szcz??cie nauczy? si? porozumiewania bez s?ów z rodzin?.
W tym tygodniu okaza?o si?, ?e jego czteroletni brat ma z?o?liwego guza w ko?ci ramieniowej...Mateuszek mia? zrobion? tomografi?, rezonans i scyntygrafi? ko?ci, wczoraj pobrano wycinek ale lekarze ju? teraz twierdz?, ?e jest to nowotwór z?o?liwy i najprawdopodobniej po wyci?ciu zmiany potrzebna b?dzie chemioterapia . Poniewa? nie ma przerzutów i nacieku na okoliczne tkanki szanse na wyleczenie s? bardzo du?e.
Nie musz? Wam mówi? co prze?ywaj? ich rodzice...na zmian? opiekuj? si? ch?opcami i kr??? pomi?dzy domem a szpitalem w Krakowie - Prokocimiu.
Wiktor ma ju? konto w fundacji w najbli?szym czasie i Mateusz zostanie podopiecznym Fundacji Dzieciom Zd??y? z Pomoc? bo sytuacja materialna rodziny jest trudna, pracuje tylko ojciec. Niestety na subkoncie Wiktora po op?aceniu ostatniego turnusu (4000 z?) zosta?o bardzo ma?o pieni?dzy dlatego bardzo Was prosz? pomó?my im, liczy si? ka?da z?otówka i ju? teraz dzi?kuj? w imieniu rodziców.

Wp?aty mo?na kierowa? na konto

Fundacja Dzieciom "Zd??y? z Pomoc?" ul. ?omia?ska 5 01-685 Warszawa
nr konta:
41 1240 1037 1111 0010 1321 9362
tytu?em: darowizna na leczenie i rehabilitacj? Rzepka Wiktor nr 3433

Mam nadziej?, ?e wkrótce subkonto b?dzie wspólne dla obydwu ch?opców. Niestety nie mam zdj?cia Wiktora.

Mateuszek
(IMG:http://img691.imageshack.us/img691/2323/resizeofresizeofcekcyn0.jpg)

Mateusz i mój Kuba w sierpniu tego roku

(IMG:http://img196.imageshack.us/img196/2323/resizeofresizeofcekcyn0.jpg)


--------------------
Przeka? 1% podatku dla Kubusia www.kubaostasz.pl
Go to the top of the page
 
+Quote PostReply to this topicStart new topic

 

: · ·

· · ·

: 22.09.2020 - 22:39