IPB

( | )

4 V   1 2 3 > »   
Reply to this topicStart new topic
> Literatura obowi?zkowa ??
V
mag_dag
7.10.2008, 12:45
#1


Guru na forum


Zespó? Amazonki NET
5,371
6-11 07
Sosnowiec
49polecamy sobie tutaj g?ównie literatur? pi?kn? i potem czytamy polecane ksi?ki lub nie //oczko
a ja mam dzi? dla Was ksi??k?, któr? powinien przeczyta? ka?dy - chory, "wyzdrowiany" czy zdrowy...
dowiedzia?am si? od kole?anki, ?e ksi??ka ta ma si? ukaza? 3.X. w Empikach, a ok.10.X. w innych ksi?garniach...
no i jak jecha?am do Wroc?awia, 3.X. w?a?nie, to mi?dzy autobusem a poci?giem by? Empik //oczko
czyta?am w poci?gu, we wrocku ju? opowiada?am o niej dziewczynom, czyta?am w drodze powrotnej...
tytu?: ANTYRAK
podtytu?: nowy styl ?ycia
autor: David Servan-Schreiber ...lekarz, neuropsychiatra, zajmuj?cy si? terapi? chorych na raka, kilkana?cie lat temu zachorowa? na raka mózgu, prze?y? dwie operacje, chemi? i nawrót choroby po 8 latach ...
dopiero po nawrocie choroby zacz?? sobie zadawa? pytania, podobne do tych, które i my tutaj, na forum, sobie zadajemy: co zmieni? w naszym ?yciu by nie zachorowa? ponownie, co je??, czego nie je??, czy zmiana stylu ?ycia nam pomo?e, czy potrafimy sami zrobi? co? dla siebie?
na podstawie wielu bada? naukowych, do których, jako lekarz, mia? lepszy dost?p ni? my, i które dzi?ki swemu wykszta?ceniu, lepiej od nas rozumia?, stworzy? now? koncepcj? walki z nowotworami, która polega na stymulacji naturalnych mechanizmów obronnych organizmu...
niby ja wiele z tego o czym napisa? wiem, ale podane do ka?dego przyk?adu wyniki bada? naukowych kaza?y mi wzi?? sobie to wszystko bardziej do serca ...
w ksi??ce jest wiele przyk?adów dzia?ania naszego organizmu w zetkni?ciu ze szkodliwymi i dobroczynnymi elementami (dieta z?a i dobra, ruch i jego brak, spokój lub stres) - wszystko poparte szeregiem bada? naukowych, które opisane s? prostym j?zykiem...
ja nie mia?am ?adnego k?opotu ze zrozumieniem tego co pisze, cho? niektóre akapity czyta?am kilkakrotnie zanim zakapowa?am //oczko
my?l?, ?a ka?dy z nas powinien przeczyta? t? ksi??k?... je?li nawet nie uda nam si? wprowadzi? w nasze ?ycie wszystkich zalece?, bo np. ja sama b?d? mia?a trudno?? z dost?pem do ?ywno?ci organicznej, to by? mo?e jednak zmienimy cho? cz???, a wtedy nasze osobiste komórki systemu odporno?ciowego znane jako NK (natural killer) wezm? si? do roboty i nie pozwol? nam zachorowa?...
nie martwcie si? , ?e autor chorowa? na raka mózgu, a my na innego, w ksi??ce jest masa odniesie? do bada? na kobietach chorych na raka piersi, w ogóle s?owa "rak piersi" czy "rak prostaty" padaj? w ksi??ce bardzo cz?sto...
na koniec dodam jeszcze tylko, ?e bardzo podoba? mi si? rozdzia? o statystyce... polecam //u?miech
no i cena - 25,90

najnajnajbardziej polecam //big buziak i sio do ksi?garni--------------------
Gdyby mi co? przysz?o do g?owy, niech zaczeka. (Dominik Opolski)
akcja dla Alicji zako?czona sukcesem!!! - kliknij tutaj !


---><---
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Al_la
7.10.2008, 12:56
#2


Guru na forum


Zespó? Amazonki NET
7,453
26-06 07
k/Warszawy
7
Numer GG: 9520233
Polecam sprzeda? wysy?kow?....to w ramch tej zmiany stylu ?ycia (IMG:style_emoticons/default/laugh.gif) (IMG:style_emoticons/default/laugh.gif) (IMG:style_emoticons/default/laugh.gif)

Mag, dzi?ki za wspania?? recenzj?. Od 10.X b?d? zagl?da? do Merlina i natychmiast zamawiam (IMG:style_emoticons/default/smile.gif)


--------------------
W najgorszych chwilach mego ?ycia zawsze mog?em liczy? na przyjació?.
Odt?d wiem, ?e pierwsz? rzecz?, jak? nale?y zrobi?, to poprosi? o pomoc
.

Paulo Coelho
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Mamotsa
7.10.2008, 12:59
#3


Guru na forum


Wspiera forum
1,098
25-06 07
Niebieskie Migdaly
2Jesli jutro nie znajde jej w Emoiku tez zamowie!
Mag, powinnas poprosic autora o %... (IMG:style_emoticons/default/tongue.gif)


--------------------
tylko dzisiaj jest dzisiaj..carpe diem
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Doris
8.10.2008, 22:22
#4


Guru na forum
******

Zarejestrowana
1,361
5-11 07
22prosz? o link ?eby nie wychodz?c z domu - bo chwilowo nie mog? - zakupi? ksi??k? ANTYRAK! Alu i inni gdzie to znalaz?y?cie?
Go to the top of the page
 
+Quote Post
madzia 61
8.10.2008, 22:30
#5


Guru na forum


Wspiera forum
2,385
11-12 07
centrum
209Dziewczynki jak chcecie moge zalatwic ksiazke Antyrak i Wam wyslac ,maz pracuje w hurtowni ktora jest dystrybutorem ,juto bede wiedziala cene i czy jeszcze jest bo podobno rozchodzi sie jak cieple buleczki.


--------------------

Nigdy nie rezygnuj z marzen.Kieruj sie znakami-PAULO COELHO
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Al_la
9.10.2008, 11:57
#6


Guru na forum


Zespó? Amazonki NET
7,453
26-06 07
k/Warszawy
7
Numer GG: 9520233Dorotko, ja kupuj? w Merlinie http://merlin.pl/

a tu masz ksi??ke...wrzucasz do koszyka....podajesz dane i masz (IMG:style_emoticons/default/smile.gif) http://merlin.pl/Antyrak-Nowy-styl-zycia_D...t/1,621067.html


--------------------
W najgorszych chwilach mego ?ycia zawsze mog?em liczy? na przyjació?.
Odt?d wiem, ?e pierwsz? rzecz?, jak? nale?y zrobi?, to poprosi? o pomoc
.

Paulo Coelho
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Doris
9.10.2008, 12:00
#7


Guru na forum
******

Zarejestrowana
1,361
5-11 07
22dzi?kuj? niezast?piona, chocia? leniwa Alu!!! ?artuje, ?artuje, zapewne do empiku daleko!
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Ella
10.10.2008, 13:22
#8


Guru na forum


Wspiera forum
1,842
7-11 07
Lubuskie
85
Numer GG: 4100022Madzia jak zwykle niezast?piona (IMG:style_emoticons/default/smile.gif)
Wczoraj kupi?am ksi??k? "Antyrak", w moim Empiku.
Jak zwykle, b?d? czyta?a z doskoku.
Czego Ci zazdroszcz?, Mag, to czasu na czytanie ksi??ek. Te? bym tak chcia?a...
Ale musze sobie radzi?, na razie czytam podczas przejazdów komunikacj? miejsk? i inn?.
Je?dzi ze mn? aktualnie ksi??ka "Podró?e Hektora, czyli poszukiwanie szcz??cia", autor François Lelord.
Polecam (IMG:style_emoticons/default/smile.gif)


--------------------
Jeste?my sprawcami czynów, które spe?niamy, a nie narz?dziami ró?nych si?.
(Leszek Ko?akowski)
Go to the top of the page
 
+Quote Post
mgie?ka
14.10.2008, 13:47
#9


Guru na forum


Wspiera forum
1,568
27-12 07
233Pa?dziernik miesi?cem nadziei

"antyrak"
nowy styl ?ycia

Dr David Servan-Schreiber

Antyrak odpowiada na pytania kluczowe dla zdrowia wi?kszo?ci ludzi: Jaki tryb ?ycia prowadzi?, aby zmniejszy? ryzyko zachorowania na raka?, Co robi?, aby zahamowa? jego rozwój?, Co je?? i jakie stosowa? diety?, Czego i jakich potraw unika?? Dr Servan-Schreiber jest neurochirurgiem i psychiatr?, zajmuje si? terapi? osób cierpi?cych na nowotwory i inne ci??kie choroby. Pi?tna?cie lat temu wykryto u niego guz mózgu; prze?y? dwie operacje i nawrót choroby. Cho? jest zwolennikiem niekonwencjonalnych metod leczenia, nie odrzuca sposobów tradycyjnych."Lewa, wspomnienie prawej..."

Krystyna Kofta

Ksi??ka jest fragmentem dziennika, prowadzonego przez autork? od przesz?o trzydziestu lat. Spokojny dotychczas rytm ?ycia - pracy, twórczo?ci literackiej, pogodnego ?ycia rodzinnego, spotka? z przyjació?mi - zostaje nagle zak?ócony. Niejasne przeczucia potwierdzaj? si? po przeprowadzeniu bada?. Diagnoza jest jednoznaczna: rak. Opis zako?czonych szcz??liwie zmaga? z chorob? to przede wszystkim opowie?? o uczeniu si? na nowo siebie i swojego ?ycia. Krystyna Kofta pisze o tym, jak mimo cierpienia zmusi? si? do aktywno?ci, cho?by mia?a polega? na najprostszych codziennych czynno?ciach, jak nie podda? si? bólowi i depresji, jak przy ca?ym zaanga?owaniu w walk? z rakiem zdoby? si? na dystans, a nawet poczucie humoru. Ta ksi??ka jest nie tylko ostrze?eniem: pokazuje, jak mo?na ?y? twórczo nawet w tak trudnej sytuacji, jest tak?e zapisem wewn?trznej przemiany: zmiany hierarchii warto?ci, relacji z lud?mi, stosunku do w?asnego ?ycia."Co trzeba wiedzie? o raku piersi"
dr Robert Buckman
dr Tereza Whittaker

Ksi??k? cechuje przejrzysty uk?ad tekstu i zwi?z?y j?zyk. Zawiera omówienie, czym jest rak piersi, jak powstaje i jak si? rozprzestrzenia. Daje te? wskazówki dotycz?ce minimalizowania niebezpiecze?stwa rozwoju nowotworu i analizuje dost?pne metody leczenia."Po odj?ciu piersi"
Krystyna A. Mika

Odj?cie piersi jest ci??kim prze?yciem dla ka?dej kobiety, ae mo?e by? cen?, jak? trzeba zap?aci?, aby ?y?. Prac? t? po?wi?cam polskim "Amazonkom", tym, co ju? wróci?y do normalnego ?ycia, i tym, które sa na pocz?tku tej drogi powrotu... Mo?e b?dzie ona pomocna i tym kobietom, które po zauwa?eniu zmian w piersiach natychmiast udadz? si? do lekarza, alby ratowa? to, co najdro?sze - ?ycie..."Wszystko o raku piersi"
Ruth H. Grobstein

Rak piersi – taka diagnoza zwykle brzmi jak wyrok, ale nie musi by? wyrokiem. Ksi??ka Ruth H. Grobstein to praktyczny poradnik dla kobiet dotkni?tych rakiem piersi. Autorka opisuje to, co powinna wiedzie? ka?da pacjentka. Skupia si? na tym, co najwa?niejsze i co dobrze zna z praktyki klinicznej. Nie obiecuje, ?e wszystko b?dzie dobrze. Przytacza dane statystyczne, ale nieustannie przypomina, ?e pacjentka nie jest statystyk?, lecz kim? walcz?cym o zdrowie i ?ycie, a jej wiedza oraz ?wiadome uczestnictwo w procesie leczenia maj? nieocenione znaczenie dla powodzenia terapii. Grobstein nie epatuje opisami skutków ubocznych chemioterapii czy na?wietla?. Ale jednocze?nie ich nie bagatelizuje, traktuje pacjentk? jak osob? dojrza??, któr? trzeba uprzedzi? o cenie, jak? warto zap?aci? za ?ycie. Ksi??ka ta omawia tak?e profilaktyk?, sposoby badania si? i uspokoi te kobiety, które raka si? boj?. To pierwszy na polskim rynku poradnik, który w sposób przyst?pny, a zarazem daleki od ?argonu medycznego omawia zagro?enia zwi?zane z nowotworem, metody leczenia i jego skutki. Temat zosta? przedstawiony jasno, a zarazem dok?adnie. Ksi??ka powinna towarzyszy? ka?demu, kto staje do walki z rakiem piersi.cdn...


--------------------
jest ból, który boli bardziej ni? ból i smutek wi?kszy ni? smutek...
.............................................................
"Dusza ?ywi si? tym, z czego si? cieszy"
?w. Augustyn
................................................................................
Nie p?acz... kamienie nie p?acz?...
Go to the top of the page
 
+Quote Post
mgie?ka
14.10.2008, 14:02
#10


Guru na forum


Wspiera forum
1,568
27-12 07
233"Jak walczy? z rakiem piersi"

Deborah A. Cohen
Robert M. Genfald M.D.


Rak piersi jest najcz?stszym nowotworem z?o?liwym u kobiet. Wykrywalno?? tego nowotworu w Polsce wci?? nie pokrywa si? z wykrywalno?ci? w krajach Europy Zachodniej. Brakuje pieni?dzy na profilaktyk?. Ksi??ka jest skierowana przede wszystkim do kobiet z pocz?tkowym stadium nowotworu. Ma za zadanie u?wiadomi? im, ?e z rakiem mo?na i trzeba walczy? i t? walk? da si? wygra?."Jak zwalcza? raka?"
profilaktyka - objawy - leczenie

Robert Buckman

Ksi??ka ma s?u?y? przede wszystkim tym, dla których zetkni?cie si? z rakiem sta?o si? osobistym do?wiadczeniem ?ycia - chorym, ich rodzinom i bliskim. Autor, wybitny specjalista w dziedzinie onkologii, omawia zachowanie poszczególnych rodzajów nowotworów, przyczyny ich powstawania, rozprzestrzenianie oraz narz?dy, które najcz??ciej atakuje; wyja?nia terminologi? oraz cztery podstawowe mo?liwo?ci terapii przeciwnowotworowej; opisuje alternatywne metody leczenia; przedstawia kontrowersje dotycz?ce zale?no?ci mi?dzy procesem nowotworowym a umys?em, oraz stara si? wyt?umaczy?, dlaczego post?p w badaniach nad rakiem nie zmieni? dotychczasowej sytuacji pacjentów."Moja mama ma raka"

Monika Zi?ba

W jaki sposób rozmawia? z dzieckiem na tzw. trudne tematy? Czy i jak powiedzie? mu o ci??kiej chorobie mamy? Ksi??ka Moja mama ma raka ma pomóc zarówno dzieciom, jak i doros?ym odnale?? si? w nowej sytuacji ?yciowej budz?cej l?k i poczucie zagro?enia. Autorka przekazuje niezb?dne informacje na temat choroby nowotworowej prostym, zrozumia?ym dla ma?ego czytelnika j?zykiem.
"Pokona? nowotwór"


Andrzej Piotrowski


G?ównym przes?aniem tego chwilami okrutnego obrazu zmaga? z chorob? jest ch?? udowodnienia tym, którzy si? z ni? zetkn?li, ?e rak nie jest ju? wyrokiem ?mierci. Skuteczno?? wspó?czesnej medycyny i wola walki mog? przywróci? do zdrowia i aktywnego ?ycia pacjentów niewierz?cych w chemioterapi?, szukaj?cych pomocy u zielarzy oraz cudotwórców."Rak"
50 kroków po poznaniu diagnozy

Greg Anderson
Naszym najwi?kszym wrogiem nie jest choroba, lecz rozpacz. Cel tej ksi??ki jest dwojaki: pomóc Ci w rozwa?eniu g?ównych kwestii, powstaj?cych po zapoznaniu si? z diagnoz?, oraz zach?ci? do wprowadzenia w ?ycie wszechstronnego programu zdrowotnego, który sam skonstruujesz i który b?dzie cieszy? si? najwy?szym stopniem Twojego zaufania. Ksi??ka ta jest nastawiona na dzia?anie, które zmaksymalizuje szanse ca?kowitego wyzdrowienia przy jednoczesnym utrzymaniu wysokiej jako?ci ?ycia. Potraktuj j? jako przewodnik po dost?pnych ci ?rodkach powrotu do zdrowia na najbli?sze dwa lata (tak? rozpi?to?? ma rozs?dna perspektywa wyzdrowienia). Strategie s? opracowane przede wszystkim z my?l? o osobie, która w?a?nie pozna?a diagnoz?. Je?li us?ysza?e? s?owa: "To rak", znajdziesz tu informacje konieczne, by opanowa? strach, przeanalizowa? szczegó?y rozpoznania oraz zastosowa? mo?liwie najbardziej skuteczny program zintegrowanego leczenia.
--------------------
jest ból, który boli bardziej ni? ból i smutek wi?kszy ni? smutek...
.............................................................
"Dusza ?ywi si? tym, z czego si? cieszy"
?w. Augustyn
................................................................................
Nie p?acz... kamienie nie p?acz?...
Go to the top of the page
 
+Quote Post
madzia 61
14.10.2008, 14:10
#11


Guru na forum


Wspiera forum
2,385
11-12 07
centrum
209" W trosce o Twoje piersi "

Dr Miriam Stoppard


Pielegnowanie,profilaktyka,choroby nowotworowe,metody badania i leczenia.
Praktyczny poradnik dla kobiet w kazdym wieku


Pierwszy ilustrowany poradnik wyczerpuj?cy tematyk? piel?gnowania piersi, z praktycznymi informacjami najlepszych specjalistów chorób kobiecych. Wyja?nia wszystkie aspekty dotycz?ce zdrowia kobiecych piersi. Ksi??ka napisana jasnym, prostym j?zykiem, zawieraj?ca 200 ilustracji, a tak?e wyniki bada? i schematy, dostarcza rad, które pozwol? ka?dej kobiecie dokonywa? ?wiadomych wyborów w ka?dym okresie ?ycia.

.


--------------------

Nigdy nie rezygnuj z marzen.Kieruj sie znakami-PAULO COELHO
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Al_la
14.10.2008, 15:44
#12


Guru na forum


Zespó? Amazonki NET
7,453
26-06 07
k/Warszawy
7
Numer GG: 9520233(IMG:http://merlin.pl/Triumf-zycia-Mozesz-miec-przewage-nad-rakiem_James-L-Creighton-Stephanie,images_product,6,83-7229-108-X.jpg)

"Triumf ?ycia. Mo?esz mie? przewag? nad rakiem"

James L. Creighton, Stephanie Matthews-Simonton , O.Carl Simonton

Zasadniczy temat ksi??ki stanowi próba znalezienia odpowiedzi na pytanie: Dlaczego w?a?nie ta, a nie inna osoba zapad?a na raka? Podstawowym za?o?eniem autorów ni jest traktowanie choroby jako problemu czysto fizycznego, ale raczej jako problemu ca?ego cz?owieka, obejmuj?cego oprócz cia?a tak?e umys? i emocje.


(IMG:http://merlin.pl/Jak-zyc-z-rakiem-i-go-pokonac_Brenda-Hampton-Reid-Hensen-O-Carl-Simonton,images_product,6,83-7229-126-8.jpg)

"Jak ?y? z rakiem i go pokona?"

Brenda Hampton, Reid Hensen, O.Carl Simonton

Ponad pi?tna?cie lat temu u Reida Hensona wykryto rzadk?, nieuleczaln? posta? nowotworu. Lekarze dawali mu nieca?e dwa lata ?ycia. Reid postanowi? jednak nie poddawa? si?. Dotar? do dr O. Carla Simontona, ?wiatowej s?awy pioniera w dziedzinie bada? nad wykorzystaniem zdolno?ci umys?u do pobudzenia procesów samoleczenia. Krok po kroku dr Simonton pokaza? mu, w jaki sposób mo?na by? aktywnym uczestnikiem, a nie tylko biernym obserwatorem procesu zdrowienia. Dziesi?? lat pó?niej Reid Henson wraz z dr Carlem Simontonem postanowili opisa? program post?powania, dzi?ki któremu Reid móg? cieszy? si? powrotem do zdrowia i zadowoleniem z ?ycia. Tak powsta?a ta ksi??ka.


(IMG:http://merlin.pl/Zwyciezyc-chorobe_Mariusz-Wirga,images_product,14,83-86757-26-4.jpg)

"Zwyci??y? chorob?"

Mariusz Wirga

Niniejsza ksi??ka w zwi?z?ej i przyst?pnej formie wprowadza czytelnika w sfer? medycyny psychosomatycznej. Przeznaczona jest dla tych, którzy chc? nauczy? si? rozumie? samych siebie, radzi? sobie ze stresem oraz czerpa? rado?? z ?ycia.


--------------------
W najgorszych chwilach mego ?ycia zawsze mog?em liczy? na przyjació?.
Odt?d wiem, ?e pierwsz? rzecz?, jak? nale?y zrobi?, to poprosi? o pomoc
.

Paulo Coelho
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Al_la
14.10.2008, 15:59
#13


Guru na forum


Zespó? Amazonki NET
7,453
26-06 07
k/Warszawy
7
Numer GG: 9520233(IMG:http://www.medbook.com.pl/books/3040.jpg)

"Mo?esz wygra? z rakiem"

Janusz Pi?, Andrzej Wojcieszek, Barbara Pi?, Arkadiusz Lorenc

Jak walczy? z chorob? nowotworow? - porady praktyczne dla pacjentów. Powy?sze opracowanie stanowi doskonale uzupe?nienie istniej?cych ju? na rynku podobnych wydawnictw medycznych i popularno - naukowych. Przedstawiono nie tylko znane ju? dane (cytowane zgodnie z za??czonym spisem literatury), ale zamieszczono równie? nowatorskie tre?ci zgodnie z post?pem wiedzy medycznej. Dodatkowym walorem ksi??ki jest to, ?e tre?ci w niej zawarte opieraj? si? nie tylko o teori? i do?wiadczenia innych, ale praktyk? codzienn? autorów programu rehabilitacyjnego przeznaczonego dla pacjentów onkologicznych i realizowanego z powodzeniem w ostatnich latach w o?rodku sanatoryjnym 'Elektron' w Ustroniu. Ksi??ka 'Mo?esz wygra? z rakiem' jako pomocnik i niezb?dnik pacjenta onkologicznego - w ca?ej rozci?g?o?ci spe?nia postulaty edukacyjne PUO.


--------------------
W najgorszych chwilach mego ?ycia zawsze mog?em liczy? na przyjació?.
Odt?d wiem, ?e pierwsz? rzecz?, jak? nale?y zrobi?, to poprosi? o pomoc
.

Paulo Coelho
Go to the top of the page
 
+Quote Post
b.angel
14.10.2008, 16:19
#14


Guru na forum


Zespó? Amazonki NET
4,849
26-06 07
gród nad mleczn?
9
Numer GG: 5536919(IMG:http://merlin.pl/Wygrac-zycie-Z-Kamilem-Durczokiem-rozmawia-Piotr-Mucharski_Kamil-Durczok,images_product,22,83-240-0514-5.jpg)

„Wygra? ?ycie” - rozmowa Piotra Mucharskiego z Kamilem Durczokiem nie zalicza si? do tych ksi??ek, które powsta?y po to, by pokaza? „inn? twarz” i ods?oni? kulisy ?ycia znanej osoby tylko z tego powodu, ?e jest ona znana z telewizyjnego ekranu. Kamil Durczok zabiera g?os nie dlatego, ?e chce rozmieni? na drobne cz??? swojej prywatno?ci, ale pragnie prze?ama? temat tabu, jakim jest w naszym spo?ecze?stwie choroba nowotworowa. Mo?na to czyni? rozmaicie: g?upio, ckliwie, nierozs?dnie, brutalnie. Ale mo?na - tak jak Kamil Durczok, opowiadaj?cy o swoich zmaganiach z t? chorob? oraz Piotr Mucharski, jego interlokutor - m?drze i z wra?liwo?ci?. Z poczuciem odpowiedzialno?ci za s?owo. Kompetentnie i z wyobra?ni?. Z intencj? niesienia pomocy drugiemu cz?owiekowi, lecz tak?e - bez próby rozwi?zywania za czytelnika wszystkich jego w?tpliwo?ci i bez dokonywania jednoznacznych rozstrzygni?? tam, gdzie powinno znale?? si? miejsce na indywidualne przemy?lenia. W Polsce choroba nowotworowa dopada ka?dego roku 120 tysi?cy osób. Cho? jest problemem spo?ecznym, boimy si? wiedzy o niej, unikamy mówienia na ten temat, bo - by? mo?e - zbyt du?o zakorzeni?o si? wzbudzaj?cych l?k mitów o tej chorobie. Unikamy mówienia tak?e dlatego, ?e nie jest ?atwo na ten temat rozmawia? bez uprzedze?. Ksi??ka „Wygra? ?ycie” dowodzi, ?e daje si? je jednak przezwyci??y?, a dyskusj? o chorobie nowotworowej - prowadzi? bez wzbudzania niepotrzebnej sensacji, strachu, w sposób wywa?ony. Jestem przekonana, ?e z tych w?a?nie wzgl?dów Ich ksi??ka nie b?dzie jedynie sezonowym wydarzeniem, ale stanie si? wa?nym elementem dialogu, zmieniaj?cym w ?wiadomo?ci spo?ecznej sposób postrzegania tak cz?owieka chorego, jak i samej choroby. Cennym przes?aniem zawartym w ksi??ce jest to, ?e nowotwór to nie tylko choroba cia?a. To choroba, w której ogromn? rol? odgrywa si?a psychiczna i postawa pacjenta. Powodzenie w terapii zale?y w du?ej mierze od tego, czy chory si? podda, czy te? nie zrezygnuje z walki o ?ycie, uruchomi w sobie wszystkie si?y witalne i podejmie walk? z chorob?. Cz?owiek chory jest osamotniony. Nawet je?li otoczony jest bliskimi - nie jest w stanie uzewn?trzni? wszystkich swoich emocji, l?ków i pragnie?. Nie zawsze te? jest rozumiany. Dlatego bardzo potrzebuje kogo?, kto powie: „wiem co czujesz, te? to prze?y?em”, nawet gdy obie strony maj? ?wiadomo??, ?e nie ma dwóch takich samych przypadków, a prze?ycia s? spraw? ?ci?le indywidualn?, wr?cz - intymn?. Poczucie pustki i bezsilno?ci dotyka tak?e bliskich pacjenta. S? zagubieni, nie wiedz?, jak radzi? sobie z sytuacjami, które ich przerastaj?, jak pomóc choremu, nie pozbawiaj?c go godno?ci, a jednocze?nie zmobilizowa? go do walki z chorob?. Nie jest to w ?adnym wypadku walk? z góry skazan? na kl?sk?, co autorzy ksi??ki podkre?laj? z ca?? moc?, obalaj?c w ten sposób jeden z najbardziej szkodliwych stereotypów o nowotworach. Jak niezwykle istotn? kwesti? jest jako?? kontaktów pacjenta z personelem medycznym udowodnili to autorzy, zamieszczaj?c wypowiedzi lekarzy: profesora Bogus?awa Maciejewskiego oraz docenta Krzysztofa Sk?adowskiego. „Chory z nowotworem ma prawo do strachu. W relacji z lekarzem powinna pojawi? si? nadzieja”, mówi prof. Maciejewski. Z tej wypowiedzi wynika jasno, ?e liczy si? nie tylko, aby „mie?” - ?rodki finansowe na leczenie pacjenta, koncepcj? przebiegu leczenia, ale nie mniej wa?ne jest „by?” - by? z pacjentem, rozmawia? z nim, wzmacnia? jego psychiczne si?y, by móg? on by? ?wiadomym partnerem w relacji pacjent-lekarz i aktywnie uczestniczy? w terapii. Jak mówi Kamil Durczok - zwyci?stwo nad chorob? nowotworow? jest zawsze zwyci?stwem warunkowym, bo do ko?ca ?ycia uzale?nionym od wyników kolejnych kontrolnych bada?. Ale jednak - zwyci?stwem, które wpisuje si? w ca?y szereg wi?kszych i mniejszych ludzkich zwyci?stw niezmiennie nadaj?cych cz?owiecze?stwu godno??, sens i warto?? najwy?sz


--------------------
.... przewróci?o si?, niech le?y ....
Go to the top of the page
 
+Quote Post
b.angel
14.10.2008, 16:25
#15


Guru na forum


Zespó? Amazonki NET
4,849
26-06 07
gród nad mleczn?
9
Numer GG: 5536919(IMG:http://merlin.pl/Moj-powrot-do-zycia-Nie-tylko-o-kolarstwie_Lance-Armstrong-Sally-Jenkins,images_product,9,83-88931-30-X.jpg)
"Mój powrót do ?ycia..." to opowie?? o triumfie, tragedii, transformacji i transcendencji kolarza wszechczasów, Lance'a Armstronga, jego dzieci?stwie, wczesnych sukcesach, walce z rakiem, leczeniu, powrocie do ?ycia, ma??e?stwie i pierwszych chwilach ojcostwa. Zwyci?stwo Lance'a Armstronga w kolarskim wy?cigu Tour de France zasta?o -okrzykni?te "pami?tnym wydarzeniem w historii sportu ostatniego wieku". W 1996 roku Lance Armstrong za?o?y? fundacj? swojego imienia - organizacj? charytatywn?, wspieraj?c? wszelkie dzia?ania, których celem jest walka z choroba nowotworow?.

(...) Chc? umrze? w wieku stu lat z ameryka?sk? flag? na plecach i gwiazd? Teksasu na kasku, z okrzykiem rado?ci na ustach, sun?c na rowerze strom? alpejsk? drog? z szybko?ci? 120 kilometrów na godzin?. Chc? jeszcze raz przejecha? lini? mety i zobaczy? pe?n? wigoru ?on? i nasze dzieci, klaszcz?ce na mój widok. Chc? po?o?y? si? na s?ynnym francuskim polu s?oneczników i tam z poczuciem spe?nienia odda? ducha. By?oby to absolutne przeciwie?stwo do?wiadczonego kiedy? przeze mnie, smutnego i przera?aj?cego umierania w m?odym wieku.

Powolna ?mier? to nie dla mnie. Niczego nie robi? powoli! Nie umiem nawet powoli oddycha?. Wszystko wykonuj? na najwy?szych obrotach: szybko jem, szybko ?pi?. Do sza?u doprowadza mnie moja ?ona Kristin, kiedy prowadz?c samochód, zatrzymuje si? ju? na ?ó?tym ?wietle. Wtedy siedz?c na fotelu pasa?era niecierpliwie wykrzykuj? do niej: Jedziesz jak baba!
Lance, odpowiada. Powiniene? o?eni? si? z m??czyzn?. (...)


--------------------
.... przewróci?o si?, niech le?y ....
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Amor
14.10.2008, 19:17
#16


Guru na forum


Wspiera forum
3,105
6-11 07
Siemianowice sl
64W?asnie skonczy?am -"Antyrak"-polecam bardzo .Powiedzialabym ze podobn? ksiazk? moze nawet mniej naukowa i latwiejsza jest "50 krokow po postawieniu diagnozy"G.Andersona.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Doris
14.10.2008, 20:30
#17


Guru na forum
******

Zarejestrowana
1,361
5-11 07
22a teraz najnowsze nowo?ci!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
pod koniec pa?dziernika w sprzeda?y!

<<Ludzie na walizkach> Szymon Ho?ownia, wyd. Znak; - sam tytu? jest fajny, s? tam np. s?owa J. ?witaja (który prosi o eutanazje, g?o?no by?o w TV), mówi on, ?e jakby dosta? par? dni to chcia?by par? z?oty, motor super i by? z kobiet?......!!!!

Ludzie na walizkach to zbiór rozmów Szymona Ho?owni z osobami, które choroba, nieszcz??liwy wypadek albo z?y los doprowadzi?y na granic? ?ycia i ?mierci. Czy stamt?d wida? wi?cej? Jaki sens ma cierpienie? Jak nie podda? si? zw?tpieniu? Co o ?yciu mog? nam powiedzie? ci, którzy na w?asnej skórze przekonali si?, jak bardzo jest ono kruche? W?ród bohaterów ksi??ki znale?li si? nie tylko pacjenci i ludzie chorzy, ale równie? ich najbli?si oraz lekarze - z ludzkim bólem zmagaj?cy si? na co dzie? w ?yciu zawodowym. O dramatycznych wyborach, z jakimi przysz?o im si? zmierzy?, rozmówcy Ho?owni opowiadaj? jednak bez ckliwo?ci, za to z ogromnym dystansem i m?dro?ci?.

Z cierpi?cymi trzeba rozmawia? j?zykiem znanym tylko tym, którzy przeszli przez cierpienie. Wie pan, kiedy umar?a moja córka, a moja ?ona le?a?a w szpitalu, mia?em wokó? siebie wielu pocieszaczy, t?umaczy, m?drców przekonanych, ?e skoro wpisz? cierpienie w jaki? ?a?cuch przyczyn i skutków, przestanie by? ono gro?ne, ?e je?li co? zrozumiem - przestan? czu? ból. To bzdury. Najwi?cej zrobili dla mnie ci, którzy nic nie mówili, po prostu przyszli i siedzieli. To ja robi?em im herbat?, pyta?em, czy czego? im nie trzeba. Wbrew dzwoni?cym do mnie wtedy psychologom, którzy proponowali, ?e wyprowadz? mnie z poczucia ?a?oby, cierpienie ma i musi mie? swoje miejsce w naszym ?yciu.

fragment rozmowy z Kazimierzem Sza?at? pt. Pami?ta pan Hioba?


<<Ostatni wyk?ad>> Randy'ego Pauscha i Jeffeya Zasiowa, wyd. Nowa Proza, rewelacyjny ten wyk?ad, on ju? kr??y w internecie ale chyba po angielsku, to jest bardzo aktualne, cz?owiek ten zmar? w lipcu 2008r.

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/comm...usch_Wiki_2.jpg - a wygl?da? tak!!!
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Doris
14.10.2008, 20:57
#18


Guru na forum
******

Zarejestrowana
1,361
5-11 07
22ja jeszcze w zwi?zku z tym ostatnim wyk?adem, nie mog? znale?? tego wyk?adu po polsku - mo?e nie potrafi? po prostu, a kto? z Was wie gdzie go pos?ucha?, wszystkie strony po angielsku widz????!!! ale mam parcie na niego, pos?ucha?abym, syn mi nie przet?umaczy tak dos?ownie, ksi??ka to co innego, a "fajnie" by?oby s?ucha? go widz?c.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
madzia 61
14.10.2008, 21:02
#19


Guru na forum


Wspiera forum
2,385
11-12 07
centrum
209To co zwraca uwag? w przypadku ksi??ki Randy Pauscha i Jeffreya Zaslowa to wr?cz niewiarygodna zaliczka kilku milionów dolarów ale autor ma nadziej? ?e zainteresowanie skupi si? ostatecznie na s?owach.

Nie jest to tylko i wy??cznie kwestia dumy autorskiej. S?owa, które zainspirowa?y "Ostatni Wyk?ad" i które b?d? s?u?y? za jego podstaw?, pad?y z ust profesora wy?szej uczelni.

Zaslow mieszka w West Bloomfield i pisze dla Wall Street Journal. Profesorem, który mimowolnie zainspirowa? Zaslowa i niezliczone miliony innych ludzi, jest Randy Pausch z Carnegie Mellon Univeristy, znany od lat jako najlepszy wyk?adowca na wydziale informatyki.

Pausch mówi, ?e ca?a ta sytuacja go zaskoczy?a, ale nie ulega w?tpliwo?ci, ?e wyra?nie nie docenia samego siebie. Jego wyg?oszony dwa miesi?ce temu porywaj?cy wyk?ad ju? sta? si? legend? - tematem programu Oprah Winfrey i ponad pi?ciu tysi?cy blogów - a wydawnictwo Hyperion zap?aci?o 6.7 miliona dolarów za prawo do wydania go w formie ksi??ki.

Cho? oficjalne og?oszenie kontraktu uczyni z Zaslowa fenomen ?wiata wydawniczego, nie oznacza wcale, ?e autor b?dzie móg? przej?? spokojnie na emerytur? w jakiej? nadmorskiej miejscowo?ci z widokiem na pla??. Cze?? zysków przypadnie Pauschowi, lat 47, a tak?e agentom i ró?nym instytucjom rz?dowym.

Nic na pocz?tku nie wskazywa?o na taki ogromny sukces. Wr?cz przeciwnie. ?ona Pauascha nie chcia?a, by wyg?asza? wyk?ad, który zmieni? jego ?ycie, zw?aszcza ?e z powodu raka trzustki zosta?o mu go tak niewiele. Przeprowadzili si? w?a?nie do Wirginii, pragn?c by? bli?ej rodziny, ona za? wola?a, by jej m?? si? rozpakowa? i pobawi? z dzie?mi.

Powiadomiony o wyk?adzie przez koleg? dziennikarza z Pittsburgha, Zaslow nie wsiad? od razu do samochodu, by wybra? si? w pi?ciogodzinn? podró?; wpierw chcia? si? upewni?, ?e nie b?dzie musia? przywozi? córki ze szko?y do domu.

?aden z nich, ani Pausch, ani Zaslow, nie mia? poj?cia, ?e wyk?ad i artyku? na jego podstawie zmieni pogl?dy, filozofi? rodzicielsk? i sypialnie w Indiach, Afryce Po?udniowej i wsz?dzie indziej. Prawd? powiedziawszy, Pausch przegra? zak?ad z cz?owiekiem, który przewidywa? ogromn? frekwencj? na wyk?adzie. "Kto chce ogl?da? umieraj?cego cz?owieka? - spyta?. - To taki pi?kny i ciep?y dzie? wrze?niowy".

Pausch nigdy nie bra? samego siebie zbyt powa?nie i nie zamierza te? robi? tego teraz, kiedy jego czas dobiega ko?ca. Gdy Zaslow zadzwoni? do niego po raz pierwszy, Pausch w?a?nie prowadzi? samochód, i Zaslow spyta? go, czy nie chce zjecha? na pobocze, by unikn?? ewentualnego wypadku. - A co to za ró?nica? - rzuci? w odpowiedzi Pausch.

Ostatni wyk?ad sta? si? na wy?szych uczelniach czym? w rodzaju dowodu uznania. Wyk?adowcy, którzy odznaczaj? si? elokwencj?, s?ysz?: "Wyobra? sobie, ?e to twoje ostatnie wyst?pienie; powiedz to, co uwa?asz za najwa?niejsze". Choroba Pauscha sprawi?a, ?e jego wyk?ad by? czym? wyj?tkowym i jego autor zosta? powitany owacj? na stoj?co. "Musz? zas?u?y? na ten aplauz" - oznajmi?. I zas?u?y?.

Pausch mówi? o osi?gni?ciu celów ?yciowych, takich jak praca dla Disneya, napisanie has?a do World Book Encyklopedia i wygranie gigantycznych wypchanych zwierz?t na jarmarku.

Mówi? równie? o przeciwno?ciach, wyja?niaj?c: "Mury z cegie? nie stoj? bez powodu. Pozwalaj? si? nam zorientowa?, jak bardzo czego? pragniemy". Podzi?kowa? te? swojej mamie i tacie za to, ?e pozwalali mu kre?li? formu?y matematyczne na ?cianach jego sypialni i poprosi? innych rodziców, by ich dzieci mog?y rysowa? po domu do woli.

"Prze?y?em nawrócenie na ?o?u ?mierci - oznajmi? w pewnym momencie. - W?a?nie kupi?em sobie komputer Macintosha". Pó?niej przedstawi? swoj? ?on?; przypada?y akurat jej urodziny, przemyci? wi?c na wyk?ad ciasto. Tak mniej wi?cej wygl?da?a ta godzina, zabawnie, wzruszaj?co i prawdziwie, i tak te? Zaslow napisa? swój artyku?, któremu w Internecie towarzyszy? czterominutowy film. W ci?gu kilku dni obieg? ca?y ?wiat. Pausch przedstawi? dziesi?ciominutow? wersj? swojego wyk?adu w programie Oprah Winfrey. W Indiach wyk?ad zgromadzi? oko?o 300 studentów - www.randypausch.com - którzy za??dali powtórzenia w nast?pnym tygodniu.

Zaslow otrzyma? wiadomo?ci od tysi?cy ludzi, wielu z nich mówi?o mu, jak ?ciany ich dziecinnych pokoi sta?y si? p?ótnami malarskimi. Zg?osili si? do niego tak?e wydawcy.

Zaslow, który jest o?eniony z Sherry Margolis, gospodyni? programu w stacji WJBK-TV (Chanel 2), twierdzi, ?e powodem tak ogromnego odd?wi?ku jest urok osobisty Pauscha, skromnego cz?owieka, który ma trójk? dzieci w wieku od 1 roku do pi?ciu lat, zasi?g i poziom opiniotwórczego Wall Street Journal, dost?pno?? wideo i "ludzki g?ód m?dro?ci".

Pausch waha? si?, je?li chodzi o ksi??k?. W ko?cu trwa?o?? s?owa drukowanego zwyci??y?a nad trosk?, jak? budzi?a konieczno?? wielogodzinnej pracy


--------------------

Nigdy nie rezygnuj z marzen.Kieruj sie znakami-PAULO COELHO
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Doris
19.10.2008, 19:50
#20


Guru na forum
******

Zarejestrowana
1,361
5-11 07
22ja jeszcze raz w zwi?zku z tym ostatnim wyk?adem, nie mog? znale?? tego wyk?adu po polsku - mo?e nie potrafi? po prostu, a kto? z Was wie gdzie go pos?ucha?, wszystkie strony po angielsku widz????!!
Go to the top of the page
 
+Quote Post
« · Ksi??ka · »
 

4 V   1 2 3 > » 
Reply to this topicStart new topic

 

: · ·

· · ·

: 6.12.2020 - 2:13