IPB

( | )

> Zasady

Pami?tajcie o zasadach.
Znajdziecie je wszystkie klikaj?c na link:

http://www.amazonki.net/noweforum/index.php?showtopic=92

Najwa?niejsze:
-przed zadaniem pytania sprawdzi? w archiwum czy temat nie by? ju? poruszany. Do tego s?u?y funkcja Szukaj.
-postaraj si? wybra? odpowiedni dzia? do tre?ci postu
-
nazwy tematów nieodpowiadaj?ce tre?ci w nich zawartych b?d? zmieniane.
-
Posty piszemy w sposób przemy?lany - to nie jest chat i macie czas na sformu?owanie czytelnej wypowiedzi. Staramy si? pisa? po polsku. Je?li co? chcemy doda?, a nie ma jeszcze do naszego posta komentarza innego u?ytkownika, u?ywamy opcji EDYTUJ


Dzi?kuje bardzo za uszanowanie zasad.

Klikaj?c na poni?szy link znajdziecie archiwalne tematy z dzia?u : CIEKAWOSTKI ZE ?WIATOWEJ ONKOLOGII

http://www.amazonki.net/forum1/index.php?board=21.0

 
Reply to this topicStart new topic
> Badania wskazuj? na nowe mo?liwo?ci leczenia raka piersi
V
Al_la
5.01.2010, 19:17
#1


Guru na forum


Zespó? Amazonki NET
7,453
26-06 07
k/Warszawy
7
Numer GG: 9520233Rzeczpospolita/Rynek Zdrowia

2009-11-06

Brytyjscy naukowcy odkryli, ?e w a? 40 proc. przypadków nowotworu piersi rak przechodzi metamorfoz?, kiedy migruje do w?z?ów ch?onnych. Oznacza to, ?e w jego leczeniu te? powinny zaj?? zmiany.

Rak piersi jest chorob? wielopostaciow?, wymagaj?c? zró?nicowanego leczenia. Jak podaje Rzeczpospolita, w oko?o 40 proc. przypadków guzy nowotworowe przenosz? si? do w?z?ów ch?onnych znajduj?cych si? pod pachami.

Wtedy rak staje si? jeszcze trudniejszy do leczenia, a w?a?ciwie dobrana terapia jest kwesti? ?ycia i ?mierci.


Brytyjscy naukowcy z Breakthrough Breast Cancer w Edynburgu po przeanalizowaniu 211 przypadków guzów piersi z przerzutami do w?z?ów ch?onnych, wykazali, ?e w chwili migracji rak piersi mo?e zmieni? form?.

Dr Dana Faratian, kieruj?ca badaniami, które opublikowano na ?amach pisma „Annals of Oncology”, by?a zaskoczona jak tym, u jak du?ego odsetka pacjentek nowotwór zmieni? form?, kiedy zacz?? dawa? przerzuty.

W jej opinii oznacza to konieczno?? zdiagnozowania typu nowotworu w w?z?ach ch?onnych, poniewa? mo?e to diametralnie zmieni? sposób leczenia danej pacjentki.

– Musimy przeprowadzi? jeszcze badania kliniczne, by stwierdzi?, w jaki sposób nasze badania mog?yby pomóc cierpi?cym na t? chorob? kobietom – powiedzia?a serwisowi BBC dr Faratian.

Naukowcy byli te? zaskoczeni wieloma postaciami ewolucji raka piersi. W blisko 20 guzkach pojawi?y si? wcze?niej nieobecne receptory estrogenowe, co ma kluczowe znaczenie dla doboru odpowiedniej metody leczenia, a wi?c wykorzystanie wcze?niej nieprzydatnej terapii hormonalnej.

Nie ma za to sensu podawanie hormonów kobietom, u których zmiana receptorów estrogenowych nast?pi?a w odwrotnym kierunku.

Prof. David Harrison, dyrektor departamentu naukowego Breakthrough Breast Cancer, uwa?a, ?e wyniki bada? pozwol? odpowiedzie? na pytanie, dlaczego niektóre kobiety z przerzutami raka piersi do w?z?ów ch?onnych nie reaguj? na leczenie.


--------------------
W najgorszych chwilach mego ?ycia zawsze mog?em liczy? na przyjació?.
Odt?d wiem, ?e pierwsz? rzecz?, jak? nale?y zrobi?, to poprosi? o pomoc
.

Paulo Coelho
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Reklama
5.01.2010, 19:17
#
Go to the top of the page
 
Quote Post
mag_dag
5.01.2010, 19:49
#2


Guru na forum


Zespó? Amazonki NET
5,371
6-11 07
Sosnowiec
49znaczy si?, ?e oni nie badaj? dok?adnie komórek z w?z?ów ch?onnych, tylko stwierdzaj? ich obecno???

dziwne, ale mo?liwe
czyli wychodzi na to, ?e mój guz w piersi niehormonalny w w??le ju? móg? by? hormonalny ? //my?li
ta medycyna to mnie rozwala
coraz wi?cej niewiadomych


--------------------
Gdyby mi co? przysz?o do g?owy, niech zaczeka. (Dominik Opolski)
akcja dla Alicji zako?czona sukcesem!!! - kliknij tutaj !


---><---
Go to the top of the page
 
+Quote Post

Reply to this topicStart new topic

 

: · ·

· · ·

: 11.07.2020 - 12:02