IPB

( | )

> Zasady

Pami?tajcie o zasadach.
Znajdziecie je wszystkie klikaj?c na link:

http://www.amazonki.net/noweforum/index.php?showtopic=92

Najwa?niejsze:
-przed zadaniem pytania sprawdzi? w archiwum czy temat nie by? ju? poruszany. Do tego s?u?y funkcja Szukaj.
-postaraj si? wybra? odpowiedni dzia? do tre?ci postu
-
nazwy tematów nieodpowiadaj?ce tre?ci w nich zawartych b?d? zmieniane.
-
Posty piszemy w sposób przemy?lany - to nie jest chat i macie czas na sformu?owanie czytelnej wypowiedzi. Staramy si? pisa? po polsku. Je?li co? chcemy doda?, a nie ma jeszcze do naszego posta komentarza innego u?ytkownika, u?ywamy opcji EDYTUJ


Dzi?kuje bardzo za uszanowanie zasad.

Klikaj?c na poni?szy link znajdziecie archiwalne tematy z dzia?u : CIEKAWOSTKI ZE ?WIATOWEJ ONKOLOGII

http://www.amazonki.net/forum1/index.php?board=21.0

 
Reply to this topicStart new topic
> Bia?ko pomaga zahamowa? wzrost naczy? krwiono?nych nowotworu
V
Al_la
7.01.2010, 19:39
#1


Guru na forum


Zespó? Amazonki NET
7,453
26-06 07
k/Warszawy
7
Numer GG: 9520233PAP / 2010-01-05

Obni?enie poziomu bia?ka charakterystycznego dla tkanki nerwowej - tzw. delta kateniny, hamuje wzrost naczy? krwiono?nych niezb?dnych dla rozwoju i przetrwania guzów nowotworowych - informuj? naukowcy z USA na ?amach pisma "Journal of Experimental Medicine".
Nowotwory do przetrwania i wzrostu potrzebuj? w?asnej sieci naczy? krwiono?nych od?ywiaj?cych komórki nowotworowe. Jedn? z najintensywniej badanych mo?liwo?ci terapii raka jest w?a?nie hamowanie powstawania naczy? czyli angiogenezy.

Charles Lin wraz z kolegami z Vanderbilt University Medical Center w Tennessee odkry?, ?e bia?ko znane dotychczas ze swojej roli podczas rozwoju tkanki nerwowej - delta katenina, jest produkowane równie? w naczyniach krwiono?nych ludzi. Naukowcy przeprowadzili eksperyment podczas którego zablokowali aktywno?? genu delta kateniny i zaobserwowali, ?e angiogeneza towarzysz?ca procesom zapalnym oraz nowotworowym zosta?a zahamowana.

Badacze stwierdzili te?, ?e w próbkach raka p?uc ekspresja delta kateniny jest wy?sza, ni? w otaczaj?cych tkankach. Co bardzo wa?ne, autorzy zaobserwowali, ?e delta katenina nie wp?ywa na normaln? prawid?ow? angiogenez? (nie zwi?zana z rakiem, ani stanem zapalnym) i dlatego zablokowanie tego bia?ka wydaje si? by? bezpiecznym i obiecuj?cym potencjalnym sposobem leczenia nowotworów.


--------------------
W najgorszych chwilach mego ?ycia zawsze mog?em liczy? na przyjació?.
Odt?d wiem, ?e pierwsz? rzecz?, jak? nale?y zrobi?, to poprosi? o pomoc
.

Paulo Coelho
Go to the top of the page
 
+Quote Post

Reply to this topicStart new topic

 

: · ·

· · ·

: 12.07.2020 - 20:49