IPB

( | )

> Zasady

Pami?tajcie o zasadach.
Znajdziecie je wszystkie klikaj?c na link:

http://www.amazonki.net/noweforum/index.php?showtopic=92

Najwa?niejsze:
-przed zadaniem pytania sprawdzi? w archiwum czy temat nie by? ju? poruszany. Do tego s?u?y funkcja Szukaj.
-postaraj si? wybra? odpowiedni dzia? do tre?ci postu
-
nazwy tematów nieodpowiadaj?ce tre?ci w nich zawartych b?d? zmieniane.
-
Posty piszemy w sposób przemy?lany - to nie jest chat i macie czas na sformu?owanie czytelnej wypowiedzi. Staramy si? pisa? po polsku. Je?li co? chcemy doda?, a nie ma jeszcze do naszego posta komentarza innego u?ytkownika, u?ywamy opcji EDYTUJ


Dzi?kuje bardzo za uszanowanie zasad.

Klikaj?c na poni?szy link znajdziecie archiwalne tematy z dzia?u : CIEKAWOSTKI ZE ?WIATOWEJ ONKOLOGII

http://www.amazonki.net/forum1/index.php?board=21.0

 
Reply to this topicStart new topic
> Grzyby tak?e mog? pomóc w leczeniu raka
V
Al_la
8.01.2010, 13:11
#1


Guru na forum


Zespó? Amazonki NET
7,453
26-06 07
k/Warszawy
7
Numer GG: 9520233Onet, BBC/Rynek Zdrowia

2009-12-30

Zespó? naukowców z University of Nottingham odkry?, ?e substancja wyst?puj?ca w grzybach zwana cordycepinem, hamuje rozwój komórek rakowych.

Naukowcy s?dz?, ?e ich okrycie mo?e przyczyni? si? do skuteczniejszego leczenia chorób nowotworowych. Rzadki rodzaj paso?ytniczych grzybów, zawieraj?cych cordycepin, rozwija si? na g?sienicach i jest powszechnie stosowany w medycynie chi?skiej. Badaj?cy zaobserwowali dwa rodzaje dzia?ania cordycepinu na komórki rakowe – niewielka dawka substancji hamuje niekontrolowany podzia? komórek, natomiast wysokie dawki ca?kowicie hamuj? ich wzrost.

– Nasze odkrycie umo?liwia badanie nad rodzajami nowotworów, które mog?yby by? leczone cordycepinem. Teraz b?dzie mo?na przewidzie? równie?, jakie leki mog?yby mog? by? ??czone z cordycepinem, tak, aby jeszcze skuteczniej wp?ywa? na leczenie nowotworów – przyzna?a dr Cornelia de Moor, badaj?ca w?a?ciwo?ci grzybów na Uniwersytecie w Nottingham.


Badania nad cordycepinem prowadzone s? od 1950 r. Warto zwróci? uwag? chocia?by na to, ?e dzi?ki przypadkowym wynikom bada? zaobserwowano ?agodz?cy wp?yw ?rodka na choroby autoimmunologiczne.


--------------------
W najgorszych chwilach mego ?ycia zawsze mog?em liczy? na przyjació?.
Odt?d wiem, ?e pierwsz? rzecz?, jak? nale?y zrobi?, to poprosi? o pomoc
.

Paulo Coelho
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Reklama
8.01.2010, 13:11
#
Go to the top of the page
 
Quote Post
baniula
8.01.2010, 20:55
#2


Guru na forum
******

Zarejestrowana
607
6-11 07
Leszno
35
Numer GG: 8589603Pozwol? sobie poleci? boczniaka dost?pnego na naszym rynku
http://www.nagrzyby.pl/index.php?artname=s...ent&id=2377
lubie bardzo z cebulk? i w ?mietanie (IMG:style_emoticons/default/smile.gif)
Go to the top of the page
 
+Quote Post

Reply to this topicStart new topic

 

: · ·

· · ·

: 6.07.2020 - 6:12