IPB

( | )

> Zasady

Pami?tajcie o zasadach.
Znajdziecie je wszystkie klikaj?c na link:

http://www.amazonki.net/noweforum/index.php?showtopic=92

Najwa?niejsze:
-przed zadaniem pytania sprawdzi? w archiwum czy temat nie by? ju? poruszany. Do tego s?u?y funkcja Szukaj.
-postaraj si? wybra? odpowiedni dzia? do tre?ci postu
-
nazwy tematów nieodpowiadaj?ce tre?ci w nich zawartych b?d? zmieniane.
-
Posty piszemy w sposób przemy?lany - to nie jest chat i macie czas na sformu?owanie czytelnej wypowiedzi. Staramy si? pisa? po polsku. Je?li co? chcemy doda?, a nie ma jeszcze do naszego posta komentarza innego u?ytkownika, u?ywamy opcji EDYTUJ


Dzi?kuje bardzo za uszanowanie zasad.

Klikaj?c na poni?szy link znajdziecie archiwalne tematy z dzia?u : CIEKAWOSTKI ZE ?WIATOWEJ ONKOLOGII

http://www.amazonki.net/forum1/index.php?board=21.0

2 V  < 1 2  
Reply to this topicStart new topic
> Po pierwsze chemia
V
mag_dag
8.03.2010, 13:46
#21


Guru na forum


Zespó? Amazonki NET
5,371
6-11 07
Sosnowiec
49bardzo dobre posuni?cie joasiu!!!

my?l?, ?e nawet jak zaczniesz chemi?, a wynik badania b?dzie niekorzystny, to znajdzie si? wyj?cie z tej sytuacji
tylko trzeba mie? lekarza, który wierzy w podawanie cisplatyny przy mutacji genów - nie wiem jak z tym jest w CO

ale o tym si? pomy?li jak b?d? wyniki //u?miech


--------------------
Gdyby mi co? przysz?o do g?owy, niech zaczeka. (Dominik Opolski)
akcja dla Alicji zako?czona sukcesem!!! - kliknij tutaj !


---><---
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Reklama
8.03.2010, 13:46
#
Go to the top of the page
 
Quote Post
joasia
8.03.2010, 16:54
#22


wykazuj?cy aktywno?? na forum
***

Zarejestrowana
49
26-02 10
Warszawa
1,854Moje kochane Anio?ki!
Ju? krwawa przesy?ka wys?ana do Szczecina (IMG:style_emoticons/default/tongue.gif) , ma byc na miejscu jutro o 9.00 !
Tysi?ce (IMG:style_emoticons/default/biggrin.gif) buziaków!!!
Go to the top of the page
 
+Quote Post
madzia 61
8.03.2010, 20:41
#23


Guru na forum


Wspiera forum
2,385
11-12 07
centrum
209Joasiu super dobrze ze szybko dzialasz ,zaciskam kciukaski w srode i za badanko genetyczne tez .Zuch dziewczynka (IMG:style_emoticons/default/wub.gif) .


--------------------

Nigdy nie rezygnuj z marzen.Kieruj sie znakami-PAULO COELHO
Go to the top of the page
 
+Quote Post
kicia
16.03.2010, 13:15
#24


du?a praktyka na forum


Wspiera forum
245
5-11 07
ma?opolska
19
Numer GG: 7838197http://www.gazetakrakowska.pl/fakty24/233039,cudowny-lek-na-raka-smierci,id,t.html


Cudowny lek na raka ?mierci

Nast?pi? przewrót w leczeniu raka piersi uwarunkowanego genetycznie. Tak? wiadomo?? us?yszeli ju? lekarze w Poznaniu na zako?czonym w?a?nie medycznym spotkaniu TopMedical.

- Nasze wyniki, zaskakuj?ce dla wszystkich, dotycz? starego i dobrze znanego leku cisplatyny, któr? stosowali?my w leczeniu raka piersi u kobiet z defektem genu BRC1 - mówi prof. Jan Lubi?ski, genetyk, dyrektor szczeci?skiego O?rodka Nowotworów Dziedzicznych Pomorskiej Akademii Medycznej.

Jak si? okazuje, nikt jeszcze poza Polsk? nie uzyska? tak spektakularnego wyniku, jakim jest wyleczenie a? 80 procent pacjentek poddanych terapii. Cisplatyna jest dobrze znana onkologom, ale dot?d nie znano jej prawdziwego potencja?u.

Zosta? ujawniony dopiero wtedy, gdy polscy badacze zastosowali j? u kobiet z nowotworami wywo?anymi mutacj? genu BRC1. Onkolodzy lecz? ni? wszystkie chore kobiety. Tym razem jednak badacze ze Szczecina testowali jej nowe "oblicze" na rakach o pod?o?u genetycznym. Ich wyniki zosta?y ju? opublikowane w ameryka?skim czasopi?mie onkologicznym.

- Leczenie innymi preparatami u takich pacjentek daje wyniki w granicach kilku procent, a cisplatyna w ponad osiemdziesi?ciu procentach przypadków powoduje znikni?cie guza - opowiada szczeci?ski genetyk, który swoim sukcesem dzieli? si? na konferencji w Poznaniu.

Wed?ug profesora Jana Lubi?skiego szanse na prze?ycie, czyli ca?kowite cofni?cie si? guza i uznanie pacjentki za wyleczon?, s? w tej terapii ogromne. Wystarczy cho?by porówna? dotychczasowe rezultaty lecznicze standardowymi lekami i cisplatyn?.

Do analizy pobrano historie chorych kobiet z 20 polskich o?rodków. Wszystkie przesz?y chemioterapi? przed operacj?. Ca?kowita remisja sta?a si? udzia?em tylko kilku procent. Z 37 pacjentek w próbie klinicznej, którym w ramach chemioterapii przed operacj? zaaplikowano cisplatyn?, pe?ne wyleczenie osi?gni?to w zdecydowanej wi?kszo?ci przypadków.

Tak?e przy przerzutach do organów wewn?trznych u 70 procent chorych uzyskano wyniki, które okaza?y si? zaskoczeniem nawet dla samych badaczy. U co drugiej kobiety po 18 miesi?cach nie by?o bowiem znaku po chorobie.

- O podobnym wyczynie jeszcze nie s?ysza?em, bo takich rezultatów nikt na ?wiecie do tej pory w onkologii nie osi?gn?? - opowiada naszej gazecie profesor Jan Lubi?ski, który za ka?dym razem podkre?la, i? badania dotycz? grupy kobiet z nowotworami genetycznie uwarunkowanymi. Stanowi? one 5-10 procent wszystkich raków piersi.

O?rodek Nowotworów Dziedzicznych w Szczecinie prowadzi obecnie najwi?kszy na ?wiecie rejestr kobiet - ponad 5 tysi?cy - u których wykryto defekt genu BRC1. Ogromnym zaskoczeniem dla lekrzy, którzy z nimi pracuj?, by? fakt, ?e to co do tej pory onkolodzy wiedzieli o selenie w profilaktyce nowotworowej, okaza?o si? nieprawd?.

Zalecane dawki selenu s? wr?cz... szkodliwe: - Odkryli?my, ?e dla pacjentek z defektem BRC1 selen w du?ym st??eniu ma dzia?anie rakotwórcze - t?umaczy prof. Lubi?ski.
Nowatorska metoda walki z rakiem piersi w O?rodku Nowotworów Dziedzicznych jest finansowana z Narodowego Funduszu Zdrowia. Nie kosztuje wi?c ona nic kobiet, które trafiaj? na leczenie do Szczecina. Lekarze uwa?aj?, ?e powinna trafi? do innych o?rodków.


Danuta Pawlicka 2010-03-16 10:24:47, aktualizacja: 2010-03-16 10:25:57
Go to the top of the page
 
+Quote Post
justyna
24.03.2010, 12:57
#25


wykazuj?cy aktywno?? na forum
***

Zarejestrowana
56
31-12 08
Sosnowiec
1,337
Numer GG: 4622486kicia bardzo Ci dzi?kuj? za ten artyku? (IMG:style_emoticons/default/smile.gif) buziaki (IMG:style_emoticons/default/smile.gif)
Go to the top of the page
 
+Quote Post

2 V  < 1 2
Reply to this topicStart new topic

 

: · ·

· · ·

: 15.07.2020 - 2:28