IPB

( | )

> Zasady

Pami?tajcie o zasadach.
Znajdziecie je wszystkie klikaj?c na link:

http://www.amazonki.net/noweforum/index.php?showtopic=92

Najwa?niejsze:
-przed zadaniem pytania sprawdzi? w archiwum czy temat nie by? ju? poruszany. Do tego s?u?y funkcja Szukaj.
-postaraj si? wybra? odpowiedni dzia? do tre?ci postu
-
nazwy tematów nieodpowiadaj?ce tre?ci w nich zawartych b?d? zmieniane.
-
Posty piszemy w sposób przemy?lany - to nie jest chat i macie czas na sformu?owanie czytelnej wypowiedzi. Staramy si? pisa? po polsku. Je?li co? chcemy doda?, a nie ma jeszcze do naszego posta komentarza innego u?ytkownika, u?ywamy opcji EDYTUJ


Dzi?kuje bardzo za uszanowanie zasad.

Klikaj?c na poni?szy link znajdziecie archiwalne tematy z dzia?u WYKRYWANIE

http://www.amazonki.net/forum1/index.php?board=3.0

2 V  < 1 2  
Reply to this topicStart new topic
> Rokowanie w raku piersi
V
mag_dag
20.03.2009, 15:50
#21


Guru na forum


Zespó? Amazonki NET
5,371
6-11 07
Sosnowiec
49agawo, ale nikt nikomu nie zabrania mie? w?asnego zdania //zdziwiony

po to pod postami Kris i goni123 zamie?ci?am swój post, by one pozna?y moje zdanie na ten temat - przeciwne
wtedy mo?na liczy? na rzeczow? dyskusj? lub nawet starcie si? przeciwnych argumentów – ja swoich mog? broni? d?ugo i za?arcie //oczko
(doceniam bardzo, gdy robi to te? mój rozmówca)
uwa?am, ?e nie mo?emy mie? jednego zdania na wszystkie tematy i spokojnie mo?emy na ka?dy temat rozmawia?...
w swoim po?cie napisa?am co ja sadz? na temat zamieszczania takich artyku?ów (w tym akurat zdecydowanie podoba? mi si? koniec na temat bada? "po")
i ?e doskonale rozumiem osoby, które takich rzeczy czyta? nie chc?...

napisa?am te?, a raczej odpisa?am na pytanie goni123 (Kris te? si? do tego aspektu artyku?u odnosi?a) dotycz?ce "decyzji jakie ma podj?? chory”
tyle, ?e dywagacje i w?tpliwo?ci Kris na ten temat znikn??y zaraz po moim wpisie – stworzy?o to dziwn? sytuacj? – gonia123 pisz?c : „przy??czam si? do tego co napisa?a Kris” przy??cza?a si? w?a?ciwie nie do tego co teraz mo?na przeczyta? - tyle na temat „edytowania” swoich wypowiedzi ju? po tym jak kilka osób na nie odpowiedzia?o – dziwne ciut i niewygodne--------------------
Gdyby mi co? przysz?o do g?owy, niech zaczeka. (Dominik Opolski)
akcja dla Alicji zako?czona sukcesem!!! - kliknij tutaj !


---><---
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Reklama
20.03.2009, 15:50
#
Go to the top of the page
 
Quote Post
agawa
20.03.2009, 15:54
#22


Guru na forum


Wspiera forum
3,842
15-10 08
Warszawa
1,131CYTAT(mag_dag @ 20.03.2009, 15:50) *
agawo, ale nikt nikomu nie zabrania mie? w?asnego zdania //zdziwiony

wiem, wiem... (IMG:style_emoticons/default/smile.gif)
ponosi mnie ostatnio... nie zawsze my?l?... szybciej mówi?/pisz?...


--------------------
.....wszystko mija....nawet najd?u?sza ?mija....
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Tola
3.12.2009, 22:04
#23


wykazuj?cy aktywno?? na forum
***

Zarejestrowana
48
2-12 09
Chojnice
1,784
Numer GG: 4120347Dziewczyny, wiedza o chorobie jest potrzebna tak jak potrzebna jest akceptacja choroby.Zar?czam wam,?e wszelkie rokowania maj? si? nijak do rzeczywisto?ci.Przepracowa?am w zawodzie prawie 40 lat i widzia?am tak ró?ne i nie samowite losy chorych ,?e wiem co mówi?.Przyk?ad z najbli?szej rodziny:10 lat temu ordynator jednego z oddzia?ów na który trafi? mój m?? stwierdzi? w rozmowie ze mn?,?e nie warto nic robi?.Gdyby trafi?o to na laika,m??a by ju? dawno nie by?o.Bo jak nie wierzy? lekarzowi????Ja si? w?ciek?am(dos?ownie)i nawrzeszcza?am mu ,?e nie jest Panem Bogiem i ?e ma go skierowa? na konsultacj? specjalistyczn?.Po konsultacji ,w Gda?sku przeprowadzili 2 operacje i jest dobrze.A przyk?adów z pracy, gdzie lekarze nie dawali szanasy a pacjenci jak na z?o?? ?yli jeszcze d?ugie lata mam wiele.Grunt to nie przejmowa? si? rokowaniami ,leczy? si? i ?y? d?ugo i szcz??liwie.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Agaba190
4.12.2009, 9:54
#24


Expert na forum
*****

Zarejestrowana
544
8-11 07
k/Warszawy
87Jako? poprzednio przeoczy?am ten temat. Kiedy zachorowa?am, przekopa?am ca?y internet i ksi??ki medzyczne te?, ?eby wiedzie? jak najwi?cej na temat choroby, mozliwo?ci leczenia no i oczywi?cie statystyk. Obejrza?am równie? jak wygl?da operacja zarówno mastektomia jak i BCT.
Wysz?o mi, ?e okres prze?ycia w moim przypadku wynosi 70%. Czy mnie to zdo?owa?o? Chyba nie by?o to mi?e, ale zmobilizowa?o mnie to do:
1. zarówno do leczenia
2. do uregulowania wszelkich spraw doczesnych.

Z jednym si? nie zgadzam w tym artykule. Chodzi o badania kontrolne. Je?eli tak jak twierdzi autor artyku?u, nie ma szans na wyleczenie ca?kowite przerzutów, to jednak uwa?am, ?e wcze?niej wykryte daja wi?ksz? szans? na przed?u?enie ?ycia.
Taki dzia? na naszym forum jest konieczny. Kto nie chce niech nie czytaGo to the top of the page
 
+Quote Post
« · Wykrywanie · »
 

2 V  < 1 2
Reply to this topicStart new topic

 

: · ·

· · ·

: 4.04.2020 - 15:34