IPB

( | )

> 
   

> Przywracanie zgubionego lub zapomnianego has?a
Bezpiecze?stwo jest bardzo zaawansowane na tym forum, wszystkie has?a s?  kompilowane w skrypt forum gdy si? rejestrujesz.
To znaczy, ?e nie mamy mo?liwo?ci wys?ania ci twojego has?a na e-mail. Nie mamy te? mo?liwo?ci jego dekompilacji. Jednak mo?esz je zresetowa? i wybra? inne.

Aby to zrobi?, kliknij na Wy?lij ponownie potwierdzenie rejestracji który znajdziesz na g?ównej stronie forum.

Wszystkie informacje s? w?a?nie tam.
: 1.12.2020 - 6:22