IPB

( | )

2 V   1 2 >  
Reply to this topicStart new topic
> Witam wszystkie Amazonki!!! Wsparcie otrzymywane przez Amazonki, Pro?ba o pomoc w pracy magisterskiej
V
malgo
21.05.2009, 19:08
#1


pocz?tkuj?cy na forum
**

Zarejestrowana
17
21-05 09
Boles?awiec/wroc?aw
1,568
Numer GG: 4167076Serdecznie wszystkich Witam!

Jestem Malgo i jestem studentk? psychologii we Wroc?awiu, w tym roku rozpocz??am badania do swojej pracy magisterskiej. Moje badania dotycz? wsparcia spo?ecznego otrzymywanego przez Amazonki od innych osób, jakie jest to wsparcie, czy wogóle jest. Aby uzyska? te wiadomo?ci przeprowadzam ankiet? zawieraj?c? 2x21 pyta?, dlatego dwa razy, ?e s? to te same pytania ale w odniesieniu do innej sytuacji. Mimo, ?e mia?am ju? kilka spotka? w Klubach Amazonek, nadal brakuje mi wype?nionych ankiet. Je?eli zechcia?yby Panie wype?ni? dla mnie taki kwestionariusz by?abym wdzi?czna. Kwestionariusz mog? wys?a? na maila b?d? poda? stron? na której umieszcz? ten kwestionariusz.

mój mail: mikolajczykM_86@interia.pl

z góry dzi?kuj?

serdecznie pozdrawiam

Ma?go


Od wczoraj jestem dopiero na tym forum, wi?c nie zd??y?am zamie?ci? wszystkich wiadomo?ci o sobie, teraz w moim profilu jest wi?cej wiadomo?ci o mnie i sk?d pomys? na taki w?a?nie temat pracy magisterskiej.

Chcia?abym równie? podzi?kowa? Paniom, które ju? po?wi?ci?y troch? czasu i wype?ni?y mój kwestionariusz. Jestem naprawd? bardzo wdzi?czna i dzi?kuj?.

Postaram si? dzisiaj u?atwi? wype?nianie kwestionariusza poprzez wprowadzenie linku do strony na której b?dzie ?atwiej wype?nia? i nie trzeba b?dzie wysy?a? tego kwestionariusza, ale z tym czekam na do?wiadczonego w dziedzinie internetu brata.

pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie i ?ycz? mi?ego dnia
 kwestionariusz.doc ( 69,5 ) : 58
 
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Reklama
21.05.2009, 19:08
#
Go to the top of the page
 
Quote Post
malgo
22.05.2009, 18:27
#2


pocz?tkuj?cy na forum
**

Zarejestrowana
17
21-05 09
Boles?awiec/wroc?aw
1,568
Numer GG: 4167076Witam wszystkich,
nazywam si? Gosia i jestem studentk? psychologii. Wczoraj zamie?ci?am post z pro?b? do Pa? o wype?nienie ankiety, do tego czasu uda?o mi si? stworzy? ankiet? w internecie co bardzo u?atwia i zmniejsza ilo?? czasu, któr? trzeba po?wi?ci? na wype?nienie tej ankiety.

Równie? dzisiaj doda?am informacje o sobie w profilu, aby wszystkie osoby na forum mog?y si? czego? o mnie dowiedzie?.

Temat na prac? magistersk? pojawi? si? w momencie kiedy moja Babcia przechodzi?a chemioterapi?. Cz?sto je?dzili?my do szpitala we Wroc?awiu, jeszcze kiedy Babcia le?a?a w szpitalu, odwiedzaj?c j? zacz??am si? zastanawia? jakiego rodzaju wsparcie otrzymuj? kobiety po diagnozie choroby nowotworowej, wraz z Babci? zacz??y?my to sprawdza?, chcia?y?my wiedzie? w jakim stopniu kobiety maj? umo?liwiony kontakt z psychologiem, psychoterapeut?, czy pojawiaj? si? wolontariusze, jak cz?sto Amazonki pojawiaj? si? w szpitalu aby wspiera? kobiety, które s? ledwo po operacji. I wtedy kiedy okaza?o si?, ?e sprawa psychoterapii jako wsparcia w Polsce jest w bardzo ma?ym stopniu dost?pna ( w minimalnym stopniu porównuj?c do krajów zachodnich). Wtedy by?am w trakcie wymy?lania tematu do pracy magisterskiej, Babcia podsuwa?a mi ci?gle nowe materia?y i którego? dnia obie uzna?y?my, ?e mog?abym pisa? o Amazonkach i wsparciu spo?ecznym, bo skoro tak marnie w rozeznaniu wysz?o z dost?pn? psychoterapi? to warto by?o by sprawdzi? jak wysokie jest wsparcie otrzymywane przez Amazonki od najbli?szej rodziny i od osób w podobnej sytuacji. Wtedy zacz??am zbiera? materia?y a nast?pnie umawia? si? na spotkania w Klubach Amazonek.

Je?eli zechcia?yby Panie mi pomóc w pracy magisterskiej by?abym naprawd? bardzo wdzi?czna. Mimo, ?e odwiedzi?am ju? wiele Klubów Amazonek nadal mam za ma?o wype?nionych ankiet.

Aby wype?ni? ankiet? nale?y ten link(adres strony): http://www.moje-ankiety.pl/wypelnij/kwesti...50/sec-lZ9bEeQP
je?eli nie otworzy? si? po klikni?ciu na niego skopiowa? i wklei? do przegl?darki. Kod dost?pu: Amazonki

z góry dzi?kuj? za pomoc

Ma?go
Go to the top of the page
 
+Quote Post
tysia757
22.05.2009, 19:19
#3


wykazuj?cy aktywno?? na forum
***

Zarejestrowana
144
5-10 08
?ary
1,088
Numer GG: 8759245Wype?ni?am Ma?go, mam nadziej?, ze cho? troszk? pomog?am (IMG:style_emoticons/default/smile.gif)
Go to the top of the page
 
+Quote Post
malgo
22.05.2009, 21:05
#4


pocz?tkuj?cy na forum
**

Zarejestrowana
17
21-05 09
Boles?awiec/wroc?aw
1,568
Numer GG: 4167076Dzi?kuj? bardzo za wype?nienie, ka?da wype?niona ankieta zbli?a mnie do zako?czenia bada?, a zosta?o mi ma?o czasu.

pozdrawiam
Go to the top of the page
 
+Quote Post
agawa
22.05.2009, 21:08
#5


Guru na forum


Wspiera forum
3,842
15-10 08
Warszawa
1,131Dok?adnie o to chodzi?o (IMG:style_emoticons/default/smile.gif)
Z przyjemno?ci? wype?ni? ankiet?. Pozdrawiam


--------------------
.....wszystko mija....nawet najd?u?sza ?mija....
Go to the top of the page
 
+Quote Post
sówka
22.05.2009, 21:21
#6


Expert na forum


Wspiera forum
453
12-03 09
Warszawa
1,465mia?am problemy...
ale wype?ni?am
powodzenia


--------------------
Lord, help me be the person, my dog thinks I am

Fundacja Boksery w PotrzebieGo to the top of the page
 
+Quote Post
malgo
22.05.2009, 22:13
#7


pocz?tkuj?cy na forum
**

Zarejestrowana
17
21-05 09
Boles?awiec/wroc?aw
1,568
Numer GG: 4167076Agawa ciesz? si? ?e w?a?nie o to chodzi?o, potrzebowa?am chwili ?eby ogarn?? to forum.

Dzi?kuj? za kolejne wype?nione ankiety, jejku przy Waszej pomocy promotor mnie nie zabije na konsultacjach.

Go to the top of the page
 
+Quote Post
agawa
22.05.2009, 22:23
#8


Guru na forum


Wspiera forum
3,842
15-10 08
Warszawa
1,131Spoko, promotorzy tylko strasz?... jako? przecie? musz? udowodni? swoj? przydatno?? (IMG:style_emoticons/default/wink.gif)
A ja, osobi?cie, jestem bardzo zainteresowana wynikami porównawczymi z twojej pracy. Podzielisz sie?


--------------------
.....wszystko mija....nawet najd?u?sza ?mija....
Go to the top of the page
 
+Quote Post
malgo
22.05.2009, 22:46
#9


pocz?tkuj?cy na forum
**

Zarejestrowana
17
21-05 09
Boles?awiec/wroc?aw
1,568
Numer GG: 4167076Jasne, jak tylko b?d? mia?a zrobion? analiz? statystyczn? i wst?pne wnioski to wszystko opisz?.

Przecie? pomagacie mi w tym badaniu, wi?c jakbym mog?a nie podzieli? si? z Wami wynikami pracy.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
kgs
23.05.2009, 6:29
#10


Guru na forum
******

Zarejestrowana
1,310
4-11 08
1,197
Numer GG: 15703715no to posz?o (IMG:style_emoticons/default/smile.gif)
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Eda
23.05.2009, 11:09
#11


du?a praktyka na forum
****

Zarejestrowana
318
2-09 08
Mazowieckie
898
Numer GG: 9237261Wype?nione, zatwierdzone (IMG:style_emoticons/default/biggrin.gif)


--------------------
... prze?yj ?ycie swoje jak tylko zechcesz ...

Go to the top of the page
 
+Quote Post
malgo
23.05.2009, 17:12
#12


pocz?tkuj?cy na forum
**

Zarejestrowana
17
21-05 09
Boles?awiec/wroc?aw
1,568
Numer GG: 4167076Dzi?kuj? za kolejne wype?nione ankiety, ciesz? si? bo dzi?ki Wam szybkimi krokami zbli?am si? do uzyskania zaplanowanej liczby wype?nionych ankiet

Dzi?kuj? za ch?ci:)
Go to the top of the page
 
+Quote Post
dani
24.05.2009, 18:18
#13


Guru na forum


Wspiera forum
3,708
10-07 08
okolice stolicy :-)
765
Numer GG: 9941563Mi?o,?e si? pojawi?a?....
Wydawa?o mi si? ju?,?e jestem aspo?eczna ( poniewa? wszelkie ankiety doprowadzaj? mnie do sza?u )...Okaza?o si? jednak,?e jak kto? sympatycznie i mi?o poprosi o wype?nienie,to nie jest ze mn? tak ?le (IMG:style_emoticons/default/biggrin.gif)


--------------------

"Chcesz roz?mieszy? Boga....Opowiedz mu o swoich planach..."
Go to the top of the page
 
+Quote Post
agawa
24.05.2009, 18:49
#14


Guru na forum


Wspiera forum
3,842
15-10 08
Warszawa
1,131Dani, ty nie jeste? aspo?eczna, tylko relacje mi?dzyludzkie s? proste, jak konstrukcja cepa (IMG:style_emoticons/default/smile.gif) , który, jak powszechnie wiadomo, sk?ada si? z trzymaka i bijaka. Proste - akcja/reakcja...
A Ma?go milutka jest, nieprawda? (IMG:style_emoticons/default/smile.gif)


--------------------
.....wszystko mija....nawet najd?u?sza ?mija....
Go to the top of the page
 
+Quote Post
malgo
24.05.2009, 19:31
#15


pocz?tkuj?cy na forum
**

Zarejestrowana
17
21-05 09
Boles?awiec/wroc?aw
1,568
Numer GG: 4167076Staram si? prosz?c innych o wype?nienie moich ankiet by? tak? jak? chcia?abym widzie? osob?, która poprosi?aby mnie o wype?nienie ankiety. Sama nie zawsze podejmuj? si? wype?niania ankiet, bo czasami zdarza si? tak, ?e osoba na wst?pie zniech?ca mnie do jakiejkolwiek pomocy a co dopiero wype?nienia ankiety, na któr? trzeba po?wieci? czas i uwag?.

Musz? przyzna?, ?e mi?o mi czyta?, ?e moje podej?cie i moje zasady w praktyce s? zauwa?alne i nie jest tylko tak, ?e ja sobie za?o?y?am, ?e taka powinnam by? a mimo to nie jestem.

cieplutko pozdrawiam
Go to the top of the page
 
+Quote Post
malgo
25.05.2009, 10:58
#16


pocz?tkuj?cy na forum
**

Zarejestrowana
17
21-05 09
Boles?awiec/wroc?aw
1,568
Numer GG: 4167076I si? wszystko posypa?o.....

wkrad? si? do komputera jaki? ma?y chochlik, a raczej olbrzymi chochlik, bo dzisiaj kiedy zacz??am przerzuca? dane z ankiet do programu statystycznego okaza?o si?, ?e program w którym jest ankieta nie zapisa? ostatniej cz??ci ankiety, cz??ci najwa?niejszej, bez której nie mog? zrobi? porównania. Próbowali?my co? wymy?li? z promotorem, ale bez tej cz??ci nie jestem w stanie zrobi? pracy magisterskiej. Teraz ju? z administratorem poprawili?my b??d na stronie i ankieta jest ju? w ca?o?ci zamieszczona na tej stronie:

http://www.moje-ankiety.pl/wypelnij/kwesti...50/sec-lZ9bEeQP
z kodem dost?pu: Amazonki


Niestety równie? ze wzgl?du na to, ?e ankiety s? anonimowe, nie mog? u?y? dotychczas wype?nionych ankiet, gdy? nie s? kompletne a nie jeste?my w stanie stwierdzi? która ankieta jest czyja aby dana osoba mog?a wype?ni? tylko ostatni? cz???.

Je?eli jeszcze za bardzo Pa? nie zm?czy?am tymi ankietami, i znalaz?y by Panie jeszcze czas i ochot? aby ponownie wype?ni? ju? ca?o?? by?abym niezmiernie wdzi?czna.

Niestety z?o?liwo?? przedmiotów martwym jest ponad moje mo?liwo?ci.


pozdrawiam cieplutko i mam nadzieje, ?e nie sprawiam Paniom zbyt du?o k?opotów
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Al_la
25.05.2009, 11:08
#17


Guru na forum


Zespó? Amazonki NET
7,453
26-06 07
k/Warszawy
7
Numer GG: 9520233Ostatnia strona to tylko podzi?kowanie za wype?nienie ankiety. Czy?bym czego? nie doczytala?
Gdy wype?nia?am po raz pierwszy, te? taka strona by?a.


--------------------
W najgorszych chwilach mego ?ycia zawsze mog?em liczy? na przyjació?.
Odt?d wiem, ?e pierwsz? rzecz?, jak? nale?y zrobi?, to poprosi? o pomoc
.

Paulo Coelho
Go to the top of the page
 
+Quote Post
malgo
25.05.2009, 11:16
#18


pocz?tkuj?cy na forum
**

Zarejestrowana
17
21-05 09
Boles?awiec/wroc?aw
1,568
Numer GG: 4167076Teraz dosz?a strona, która zaczyna si? zdaniem: Okre?l, jak wp?yn??o na Twoje ?ycie to, ?e zachorowa?a? na chorob? nowotworow?. i zawiera 19 stwierdze?.

mam nadziej?, ?e ona teraz si? wy?wietla, u mnie na komputerze si? pojawia.

jakby by?y jakie? problemy, to b?d? interweniowa?.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
malgo
25.05.2009, 11:22
#19


pocz?tkuj?cy na forum
**

Zarejestrowana
17
21-05 09
Boles?awiec/wroc?aw
1,568
Numer GG: 4167076Przepraszam za te niedogodno?ci, dopiero teraz program zaakceptowa? zmiany, ju? sprawdzi?am i dopiero teraz przeskakuje na ostatni? najwa?niejsz? stron?. nie s?dzi?am, ?e tyle zamieszania narobie z tymi ankietami.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Al_la
25.05.2009, 11:23
#20


Guru na forum


Zespó? Amazonki NET
7,453
26-06 07
k/Warszawy
7
Numer GG: 9520233U mnie si? nie wy?wietli?a. By?y 4 strony. Pierwsza to wyja?nienie ankiety,
2 i 3 ankieta.
4 podzi?kowanie za udzia?.

Wype?nia?am ju? po Twojej pro?bie (IMG:style_emoticons/default/smile.gif)


--------------------
W najgorszych chwilach mego ?ycia zawsze mog?em liczy? na przyjació?.
Odt?d wiem, ?e pierwsz? rzecz?, jak? nale?y zrobi?, to poprosi? o pomoc
.

Paulo Coelho
Go to the top of the page
 
+Quote Post

2 V   1 2 >
Reply to this topicStart new topic

 

: · ·

· · ·

: 31.03.2020 - 21:07