IPB

( | )

> Zasady

Pami?tajcie o zasadach.
Znajdziecie je wszystkie klikaj?c na link:

http://www.amazonki.net/noweforum/index.php?showtopic=92

Najwa?niejsze:
-przed zadaniem pytania sprawdzi? w archiwum czy temat nie by? ju? poruszany. Do tego s?u?y funkcja Szukaj.
-postaraj si? wybra? odpowiedni dzia? do tre?ci postu
-
nazwy tematów nieodpowiadaj?ce tre?ci w nich zawartych b?d? zmieniane.
-
Posty piszemy w sposób przemy?lany - to nie jest chat i macie czas na sformu?owanie czytelnej wypowiedzi. Staramy si? pisa? po polsku. Je?li co? chcemy doda?, a nie ma jeszcze do naszego posta komentarza innego u?ytkownika, u?ywamy opcji EDYTUJ


Dzi?kuje bardzo za uszanowanie zasad.

 
Reply to this topicStart new topic
> Zespó? niespokojnych nóg – brzmi niepowa?nie, ale mo?e rujnowa? ?ycie
V
b.angel
26.02.2010, 14:36
#1


Guru na forum


Zespó? Amazonki NET
4,849
26-06 07
gród nad mleczn?
9
Numer GG: 5536919Neurolodzy nazywaj? go „najcz?stszym zaburzeniem ruchu, o którym nikt nie s?ysza?”. Zespó? niespokojnych nóg (RLS – Restless Legs Syndrome), albo choroba Ekboma, objawia si? jest niekontrolowan? potrzeb? poruszania nogami w czasie spoczynku. Cierpi na ni? 5-10 proc. doros?ych osób - niektórzy do?wiadczaj? tylko sporadycznych skurczy pod koniec dnia, dla innych schorzenie jest prawdziw? udr?k?.

Objawy zaczynaj? si? przewa?nie wieczorem lub w nocy i s? opisywane rozmaicie, jako uczucie palenia, mrowienia, sw?dzenia, ból lub rwanie w nogach; uczucie jakby w ?rodku pe?za?y jakie? owady, albo „jakby Coca-Cola kr??y?a w krwiobiegu". Ulg? jedynie przynosi ruch. Próby pozostania w bezruchu „s? jak usi?owanie zjedzenia p?czka bez oblizywania ust”, komentuje Julian Spinks, specjalista w leczeniu RLS.

D?ugie loty samolotem, jazda samochodem lub inne podró?e, w czasie których trzeba siedzie? w bezruchu przez d?ugi czas, mog? by? nie do wytrzymania. – Wizyta w teatrze to dla mnie prawdziwe wyzwanie - przyznaje 42-letnia Emma, u której objawy pogarszaj? si? z wiekiem. - Teraz mog? przez to przebrn?? tylko po wzi?ciu po?ówki valium [psychotropowy lek uspokajaj?cy i przeciwl?kowy – przyp. Onet].

- W kinie lub podczas lotu martwisz si?, ?e przeszkadzasz innym ludziom w s?siedztwie ci?g?ymi zmianami pozycji. Wyj?cie na kolacj? równie? jest udr?k?. Do godziny dziesi?tej wieczorem odczuwam takie skurcze w nogach, ?e musz? wsta? i pospacerowa?.

Zm?czenie zaostrza problem, ale odpoczynek cz?sto nie wchodzi w rachub?. - Choroba staje si? niewyobra?alnie irytuj?ca wieczorami. Im bardziej jestem zm?czona, tym jest gorzej - mówi 38-letnia Dawn, która cierpi na RLS od 20 lat. - Ustawi?am mini-trampolin? w salonie i skacz? na niej, gdy ogl?damy telewizj?. To niewiarygodnie denerwuje mojego m??a, ale to lepsze, ni? gdybym zwija?a si? z bólu obok niego.

Nie ma zatem nic dziwnego w tym, ?e RLS mo?e prowadzi? do kryzysu w zwi?zku. - Je?li twój partner wielokrotnie budzi si? w nocy, to jest ?ród?em stresu dla ka?dego z was - t?umaczy Spinks. Partnerzy cz?sto l?duj? w oddzielnych ?ó?kach. Ludzie s? tak zdesperowani, ?e gotowi s? nawet obija? swoje nogi dla uzyskania ulgi. – Brytyjczycy najcz??ciej przy pomocy parasola, a Amerykanie przy pomocy kija baseballowego - dodaje specjalista.

RLS jest spowodowane zachwianiem równowagi w poziomie neuroprzeka?nika dopaminy. - Mo?e je wywo?ywa? niedobór dopaminy w jednym obszarze mózgu - t?umaczy Spinks. Istniej? te? genetyczne czynniki ryzyka, a oko?o po?owy pacjentów dziedziczy schorzenie. Wielu pami?ta rodzica prze?ywaj?cego wieczorne dr?enie, ale dopiero, gdy objawy wyst?pi? u nich samych i gdy us?ysz? diagnoz? zaczynaj? rozumie? o co chodzi?o. Kobiety cierpi? na RLS cz??ciej ni? m??czy?ni, a objawy cz?sto pogarszaj? si? u nich z wiekiem.

Choroba mo?e te? mie? zwi?zek z niskim poziomem ?elaza w organizmie, ale na razie dok?adnie nie wiadomo, jak to si? ma do niedoborów dopaminy (RLS pojawia si? czasem u kobiet w ci??y z powodu waha? poziomu ?elaza w tym okresie). Do innych czynników wywo?uj?cych chorob? zalicza si? powszechnie stosowane leki, np. na gryp? i przezi?bienie (cho? mechanizm ich dzia?ania nie jest znany), leki przeciwhistaminowe lub przeciwdepresyjne. Objawy zespo?u niespokojnych nóg mog? te? by? spowodowane przewlek?ymi chorobami, jak niewydolno?? nerek (którym towarzysz? zaburzenia w poziomie ?elaza i minera?ów) oraz choroba Parkinsona [zwi?zana z niedoborami dopaminy – przyp. Onet].

Schorzenie cz?sto nie jest prawid?owo rozpoznawane, a jego leczenie jest trudne. Wiadomo, ?e lekarze myl? RLS z depresj?, stresem, rw? kulszow? lub zapaleniem stawów, dlatego Spinks szkoli lekarzy pierwszego kontaktu, by zwracali uwag? na takie objawy, jak przymus poruszania si? wyst?puj?cy podczas odpoczynku, poprawa stanu pacjenta pod wp?ywem ruchu oraz pogorszenie w nocy.

U niektórych osób w z?agodzeniu objawów choroby pomagaj? zmiany stylu ?ycia, jak odstawienie kofeiny, alkoholu i papierosów. A gdy pojawiaj? si? symptomy, ulg? przynie?? mo?e gor?ca k?piel lub prysznic, masa? nóg albo ok?ady termoforem. Pomóc mog? równie? suplementy z ?elazem lub z ma?ymi dawkami magnezu (niedobory ?elaza i magnezu mog? i?? w parze), ale ci??kie przypadki wymagaj? nieraz podania leków.

- Nie ma na to lekarstwa - komentuje Spinks. - Ale cz?sto obserwuj? du?? popraw? stanu pacjenta po lekach.

Istniej? leki na?laduj?ce dzia?anie dopaminy w mózgu albo leki przeciwpadaczkowe, które zmieniaj? sposób komunikacji neuronów, pomagaj?c w ten sposób w z?agodzeniu bolesnych objawów RLS oraz w powstrzymaniu mimowolnych ruchów nóg.

Jednak stan niektórych pacjentów pogarsza si? pod wp?ywem tych terapii. Poza tym towarzysz? im skutki uboczne jak md?o?ci, a nawet, w rzadkich przypadkach, zachowania kompulsywne (zw?aszcza kompulsywny udzia? w grach hazardowych – za co mo?e odpowiada? dopamina). Zazwyczaj pacjenci si?gaj? po leki, gdy ataki RLS s? szczególnie ci??kie, wi?c nie stosuje si? ich ca?y czas; mo?e jednak istnie? potrzeba za?ywania ich przez wiele lat.

Schorzenie czasem jest postrzegane przez pacjentów jako do?ywotnia kara wi?zienia i chorzy cz?sto niepokoj? si?, ?e przeka?? je swemu dziecku. - Martwi? si?, ?e moja córka mo?e to mie? - mówi Emma. - Ma osiem lat i cierpi na bóle zwi?zane z szybkim ro?ni?ciem, a ja obawiam si?, ?e te dwie rzeczy s? powi?zane.

W rzeczywisto?ci nie ma zwi?zku mi?dzy bólami wzrostowymi a RLS. Ale schorzenie jest cz?sto mylnie diagnozowane u dzieci w?a?nie jako bóle towarzysz?ce wzrostowi.

Na ameryka?skiej stronie internetowej whatisrls.org, 44-letnia Lynne wspomina swoje prze?ycia z dzieci?stwa zwi?zane z RLS. - Podczas gdy moja rodzina spa?a w nocy, ja spacerowa?am - wyznaje. - Czu?am si?, jakbym ?y?a samotnie, na marginesie w?asnego ?ycia . . . niedobory snu zmieniaj? ci? w inn? osob?.
- Ta choroba ma niepowa?nie brzmi?c? nazw?, ale mo?e odcisn?? pi?tno na ca?ym twoim ?yciu - podsumowuje Spinks.
?ród?o: The Guardian


ps. m?cz? si? z tym g*****m ju? tyle lat


--------------------
.... przewróci?o si?, niech le?y ....
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Reklama
26.02.2010, 14:36
#
Go to the top of the page
 
Quote Post
Al_la
26.02.2010, 19:16
#2


Guru na forum


Zespó? Amazonki NET
7,453
26-06 07
k/Warszawy
7
Numer GG: 9520233Na w/w zespó? pewnie nie cierpi?, ale dolegliwo?ci takowe miewam.
Nasilaj? si? po d?u?szym siedzeniu np. w samochodzie. U mnie ma to zwi?zek ze z?ym kr??eniem.
Musz? wtedy po?o?y? nogi nieco wy?ej. Pomaga mi tez magnez.
Ale rzeczywi?cie nieprzyjemne to schorzenie (IMG:style_emoticons/default/wacko.gif)


--------------------
W najgorszych chwilach mego ?ycia zawsze mog?em liczy? na przyjació?.
Odt?d wiem, ?e pierwsz? rzecz?, jak? nale?y zrobi?, to poprosi? o pomoc
.

Paulo Coelho
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Amor
26.02.2010, 19:25
#3


Guru na forum


Wspiera forum
3,105
6-11 07
Siemianowice sl
64Przed 8 laty lezalam w klinice 3 dni by zrobiono mi komplet badan z powodu za wysokiego poziomu wapnia w moczu ( okazalo sie ze najprawdopodobniej leczenie osteopenii bylo zbyt mocne). Nie o tym jednak mowa. Przez te 3 noce prawie nie zmruzylam oka jak i dwie inne pacjentki z ktorymi dzielilam pokoj. Natomiast nasza czwarta wspole??ca spala swietnie, chrapala na caly regulator i jeszcze pokazala nam co to jest zespol niespokojnych nog. Miedzy chrapaniami walila nozynami z calej sily w oparcie lozka. To byl huk i to tak z czestotliwoscia co mniej wiecej 10 min. Jak probowalas zasnac to albo chrapnie cie obudzilo albo dostawalas zawalu z powodu jej walenia w lozko. Kobiecina byla po dwoch zawalach to nie mialysmy sumienia jej budzic......oj bardzo m?cz?ca ta dolegliwosc ,szczegolnie dla wspo?spaczy....
Go to the top of the page
 
+Quote Post
b.angel
26.02.2010, 19:36
#4


Guru na forum


Zespó? Amazonki NET
4,849
26-06 07
gród nad mleczn?
9
Numer GG: 5536919to una na pewno nie cierpia?a na zespó? niespokojnych nóg , bo by nie spa?a hehe


--------------------
.... przewróci?o si?, niech le?y ....
Go to the top of the page
 
+Quote Post
aurora
26.02.2010, 19:37
#5


Guru na forum


Wspiera forum
1,559
8-11 07
kujawy i pomorze
88A mo?e ?una mia?a chrapi?cego m??a i tak wali?a z przyzwyczajenia.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Amor
26.02.2010, 19:43
#6


Guru na forum


Wspiera forum
3,105
6-11 07
Siemianowice sl
64CYTAT(b.angel @ 26.02.2010, 19:36) *
to una na pewno nie cierpia?a na zespó? niespokojnych nóg , bo by nie spa?a hehe

Janiele jo zech s?yszala nausznie jak ?un? zdiagnozowal Pan Profesur!
Go to the top of the page
 
+Quote Post
b.angel
26.02.2010, 19:47
#7


Guru na forum


Zespó? Amazonki NET
4,849
26-06 07
gród nad mleczn?
9
Numer GG: 5536919niedouczony musi by? ten profesur hehe

ja sie tak walam po wyrku jak ?yd po pustym sklepie ale na pewno naonczas nie chrapie hehe .............. ale i tak chlop kce mnie wtedy zamordowa? (IMG:style_emoticons/default/rolleyes.gif)


--------------------
.... przewróci?o si?, niech le?y ....
Go to the top of the page
 
+Quote Post
manka45
26.02.2010, 20:00
#8


Guru na forum


Wspiera forum
1,089
5-11 07
SABATOWO KUJAWSKIE
20
Numer GG: 1536385
janio? bejsbolem (IMG:style_emoticons/default/laugh.gif) (IMG:style_emoticons/default/laugh.gif)


--------------------
Roztancze w sobie swiat na przekór ?zom.......

http://www.youtube.com/watch?v=zB0JISdrSsw...feature=related
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Ella
26.02.2010, 22:51
#9


Guru na forum


Wspiera forum
1,842
7-11 07
Lubuskie
85
Numer GG: 4100022Do??czam do grona cierpi?cych...
Zdarza si? cz?sto, ?e w godzinach pó?nonocnych nie mog? normalnie siedzie? przy kompie, tylko stoj? lub kl?cz?.
A poniewa? cz?sto przegl?dam nasze forum o takiej porze, wi?c mo?ecie sobie wyobrazi? mnie kl?cz?c? przed forum (IMG:style_emoticons/default/rolleyes.gif)


--------------------
Jeste?my sprawcami czynów, które spe?niamy, a nie narz?dziami ró?nych si?.
(Leszek Ko?akowski)
Go to the top of the page
 
+Quote Post
lotka4
27.02.2010, 11:43
#10


Expert na forum
*****

Zarejestrowana
554
9-11 07
Rybnik
105Mam zdiagnozowany zesó? niespokojnych nóg.Odziedziczy?am t? koszmarn? dolegliwo?? po tacie.Cierpi? na to ju? od bardzo dawna.Jest to troch? dziwne
bo te objawy nie mam zawsze.Czasem nawet 2 tygodnie si? nie pojawiaj?.Nie wiem z czym to jest zwi?zane.Pewne jest,?e musz? chodzi? i poruszanie nogami przynosi ulg?.Jak mnie to z?apie to nie ma mowy o spaniu.Jest to tak dziwne ,trudno to opisa? bardzo m?cz?ce.Te? w ?ó?ku kopi? nogami i czasami niewiem gdzie je da?!Pozdrawiam
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Bajdunia
28.02.2010, 12:52
#11


du?a praktyka na forum
****

Zarejestrowana
319
12-11 07
Dziki Zachód
136Ja te? mam te objawy. nawet teraz jak siedz? przy kompie nogi same "chodz?"[color="#8B0000"][/color]
Go to the top of the page
 
+Quote Post
b.angel
28.02.2010, 13:20
#12


Guru na forum


Zespó? Amazonki NET
4,849
26-06 07
gród nad mleczn?
9
Numer GG: 5536919ha

no to mo?emy kolejny klub za?o?y? (IMG:style_emoticons/default/wink.gif)

ps. u mnie to te? dziedziczne//babcia mówi?a na to "sw?dzenie krwi" ........ ja :"nerwy w nogach"


--------------------
.... przewróci?o si?, niech le?y ....
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Amor
28.02.2010, 14:16
#13


Guru na forum


Wspiera forum
3,105
6-11 07
Siemianowice sl
64Jak w basni Andersena- "Czerwone trzewiczki" !!! Toz to horror!
Go to the top of the page
 
+Quote Post

Reply to this topicStart new topic

 

: · ·

· · ·

: 16.07.2020 - 4:48