IPB

( | )

61 V   1 2 3 > » 

BeataM
14.04.2010, 22:16


Guru na forum


Wspiera forum
1,966
20-11 07
Gorzów Wlkp.
166


no wrzuci?a jak nic, Dani Ty masz my?l jako ta eureka (IMG:style_emoticons/default/biggrin.gif) a lodów bez tej pi??dziestki nie u?yjemy (IMG:style_emoticons/default/rolleyes.gif)
  Dzia? o wszystkim i niczym · #151208 · 2239 · 183,203

BeataM
14.04.2010, 22:10


Guru na forum


Wspiera forum
1,966
20-11 07
Gorzów Wlkp.
166


CYTAT(Maja048 @ 14.04.2010, 23:05) *
Bogusia mo?e pojedziesz przez Pozna?...ja z Poznania pojad? autobusem ok godz. 9:45...Jak nie pasuje to zapraszam do mnie na nocleg a potem razem z Loni? do Poznania i do Ciechu... (IMG:style_emoticons/default/smile.gif)


Maju! to jest bezpo?redni autobus z Poznania do Ciechu?
  Ciechocinek · #151206 · 130 · 36,356

BeataM
14.04.2010, 19:46


Guru na forum


Wspiera forum
1,966
20-11 07
Gorzów Wlkp.
166


te! gadu?a, a wp?aci?a? kas? na Sabat? bo nie widz? Cie na zielono (IMG:style_emoticons/default/rolleyes.gif)
  Dzia? o wszystkim i niczym · #151187 · 2239 · 183,203

BeataM
14.04.2010, 19:45


Guru na forum


Wspiera forum
1,966
20-11 07
Gorzów Wlkp.
166


ogromnie si? ciesz? (IMG:style_emoticons/default/smile.gif) Hura! Hura! Hura! Hura!
bardzo przyjemne wiadomo?ci (IMG:style_emoticons/default/biggrin.gif)
  Przedstaw si? · #151186 · 99 · 47,023

BeataM
12.04.2010, 20:29


Guru na forum


Wspiera forum
1,966
20-11 07
Gorzów Wlkp.
166


Hrabia ju? narzeka, ?e zupe?nie mi odbi?o (IMG:style_emoticons/default/rolleyes.gif) (IMG:style_emoticons/default/cool.gif)
  Dzia? o wszystkim i niczym · #151041 · 2239 · 183,203

BeataM
12.04.2010, 20:09


Guru na forum


Wspiera forum
1,966
20-11 07
Gorzów Wlkp.
166


si? normalnie rozerw? (IMG:style_emoticons/default/tongue.gif) jak ten premier stoj?cy wed?ug jednej rozczochranej pani , w rozkroku (IMG:style_emoticons/default/biggrin.gif)
  Dzia? o wszystkim i niczym · #151038 · 2239 · 183,203

BeataM
10.04.2010, 9:32


Guru na forum


Wspiera forum
1,966
20-11 07
Gorzów Wlkp.
166


nie by?am fank? Prezydenta, ale jestem w szoku... szkoda mi Marii (IMG:style_emoticons/default/sad.gif) ostatnio bardzo j? polubi?am...
poza tym tyle znanych i znacz?cych postaci...
szok...
  Komunikaty · #150758 · 85 · 27,910

BeataM
9.04.2010, 9:22


Guru na forum


Wspiera forum
1,966
20-11 07
Gorzów Wlkp.
166


CYTAT(bozena_stanczyk @ 9.04.2010, 10:09) *
No i mamy kolejn? znana i bogata,w dodatku bez na?ogów i wysportowana tenisistke.
Wczoraj us?ysza?am o jej raku piersi i operacji oszczedzajacej.Najciekawsze jest to ,?e jako sportowiec zawodowic mia?a przecie? czesto kompleksowe badania.! (IMG:style_emoticons/default/mellow.gif)


CYTAT
?roda 7 kwietnia 2010 15:55

Navratilova chora na nowotwór
S?ynna tenisistka ma raka piersi

Dramat legendy kobiecego tenisa, 53-letniej Martiny Navratilovej. U sportsmenki lekarze zdiagnozowali raka piersi. "P?aka?am" - wyzna?a tenisistka ameryka?skiemu magazynowi "People". Guza wykryto u niej w lutym podczas rutynowej mammografii.

Gdy wycinek poszed? do badania i okaza?o si?, ?e to nowotwór, Navratilova za?ama?a si?. Jak t?umaczy, do tej pory mia?a wszystko - ca?e swoje ?ycie oraz cia?o - pod absolutn? kontrol?. Informacja o tym, ?e jest chora na raka piersi, zrujnowa?a jej ?wiatopogl?d.

Na szcz??cie guz w lewej piersi wykryto we wczesnym stadium. Lekarze zapewniaj?, ?e tenisistka ma szans? na ca?kowite wyleczenie. Jest ju? po operacji, w maju czeka j? sze?? tygodni na?wietlania. Navratilova podkre?la, ?e ma szcz??cie. Przesta?a si? bowiem regularnie bada?.

"Ostatni raz mia?am mammografi? cztery lata temu" - przyznaje i apeluje do kobiet, by nie zaniedbywa?y tego obowi?zku. "Ka?dy jest zaj?ty, ale nie szukajcie wymówek. Dbam o kondycj? i dobrze si? od?ywiam, a jednak mi si? to przytrafi?o. Jeszcze rok i mog?abym mie? naprawd? du?e problemy" - mówi tenisistka czeskiego pochodzenia.


?ród?o: http://dziennik.pl/swiat/article581929/Sly...aka_piersi.html
  Dzia? o wszystkim i niczym · #150566 · 76 · 71,002

BeataM
6.04.2010, 19:28


Guru na forum


Wspiera forum
1,966
20-11 07
Gorzów Wlkp.
166


CYTAT(luska @ 6.04.2010, 19:06) *
Beatko czy kos ma zawsze pomara?czowy dziób ....czy zdarzaj? si? te? z ?ó?tymi dziobami....jestem laikiem wi?c mo?e moje pytanie wyda Ci si? dziwne.....

Intensywnie czarne samce kosów maj? mocno ?ó?te wpadaj?ce w odcie? pomara?czowy dzioby + wyra?n? ?ó?t? obr?czk? oczn? w okresie godowo-l?gowym (od marca do sierpnia), potem szata zmienia si? na spoczynkow?, tzn.kolor dziobów i obr?czek ocznych delikatniej?, staj? si? ?ó?te lub s?abo pomara?czowe - to zale?y od zmienno?ci osobniczej. Samiczki kosów s? ciemnobr?zowe z plamkowaniem na piersi, dzioby maj? w?a?ciwie niewyra?nie ?ó?tawe raczej tylko przy nasadzie, w du?ej cz??ci br?zowe.
Jest jeszcze inny tej wielko?ci co kos ptak, który w lecie ma wyra?nie ?ó?ty dziób, zim? ciemny, jednak ró?ni si? mocno szat? i jest to szpak (IMG:style_emoticons/default/smile.gif)
  zwierz?ta · #149963 · 211 · 38,003

BeataM
6.04.2010, 17:23


Guru na forum


Wspiera forum
1,966
20-11 07
Gorzów Wlkp.
166


a wszystkie one krukowate (IMG:style_emoticons/default/wink.gif)

1.kawka (Corvus monedula)
2.kruk (Corvus corax)
3.orzechówka (Nucifraga caryocatactes)
4.sójka (Garrulus glandarius)
5.sroka (Pica pica)
6.wrona (Corvus corone)
7.wrona siwa (Corvus cornix)
7.gawron (Corvus frugilegus)
  zwierz?ta · #149930 · 211 · 38,003

BeataM
6.04.2010, 17:13


Guru na forum


Wspiera forum
1,966
20-11 07
Gorzów Wlkp.
166


dani (IMG:style_emoticons/default/biggrin.gif) ciep?o, ciep?o, gor?co (IMG:style_emoticons/default/biggrin.gif)

wrona siwa Corvus cornix jak zwykle elegancka (IMG:style_emoticons/default/smile.gif)
  zwierz?ta · #149926 · 211 · 38,003

BeataM
6.04.2010, 9:56


Guru na forum


Wspiera forum
1,966
20-11 07
Gorzów Wlkp.
166


CYTAT(mama_oli @ 6.04.2010, 10:09) *
Czy tamoxifen mo?e powodowa? bóle i puchniecie nóg?
Mam? zacz??a tydzie? temu bole? noga i lekko napuch?a tu? przy palcach,
a dzi? zacz??a j? bole? druga i te? spuch?a. Mama twierdzi, ?e boli j? ta napuchni?ta
skóra. Nogi bol? podczas chodzenia i przez ca?y dzie?...

na swoim przyk?adzie mog? powiedzie?, ?e Tamoksyfen mo?e i powoduje pojawienie sie bóli nóg i ich puchni?cie. Z pocz?tku nie wi?za?am ze sob? tych faktów, my?la?am, ?e to efekt pochemijny+wiek= kiepskie kr??enie w nogach. Zrobi?am badanie przep?ywów ?ylnych i t?tniczych, które pokaza?a, ?e nie jest wcale tak ?le. W ko?cu przestudiowa?am porz?dnie ulotk?, poczyta?am co pisz? Dziewczyny, pomarudzi?am u onka i od oko?o pó? roku bior? inny lek. Uporczywe bóle i opuchlizna znikn??y.
Owszem pobolewaj? mnie nogi czasami, ale nie a? tak, ?ebym na przykurczonych ku?tyka?a jak stuletnia babusia, zw?aszcza rano...
  Leczenie · #149839 · 224 · 163,219

BeataM
5.04.2010, 19:35


Guru na forum


Wspiera forum
1,966
20-11 07
Gorzów Wlkp.
166


CYTAT(zuzanna @ 5.04.2010, 20:12) *
ja juz nie wiem jak to jest jeden onk. mowi 8 lat drugi 5 a i 10 slyszalam
a moj mowi 5 i koniec ....
biore lamette - nieszczegolnie sie po niej czuje po tamaksyfenie tez nie...

te? ?ykam Lamett?, ró?nica u mnie polega na tym, ze nie mam tych okropnych porannych bóli nóg i spokojnie mog? doj?? do ?azienki , a wybuchy gor?ca i poty s? duuu?o mniejsze.
  Leczenie · #149750 · 224 · 163,219

BeataM
5.04.2010, 19:31


Guru na forum


Wspiera forum
1,966
20-11 07
Gorzów Wlkp.
166


Dziecka pojecha?y do miasta ToJi , ech... znowu pusto i znowu Bigos stale piszczy... no có?... pies te? t?skni...
?wi?ta ku ko?cowi... jutro do pracy meldunki meldowa? , fuj...
egzema na d?oniach pi?knie si? rozrasta (IMG:style_emoticons/default/blink.gif) trza szuka? dermatologa i mo?e zrobi? jakie? szczegó?owe badania krwi ?
  Dzia? o wszystkim i niczym · #149746 · 2239 · 183,203

BeataM
5.04.2010, 17:37


Guru na forum


Wspiera forum
1,966
20-11 07
Gorzów Wlkp.
166


CYTAT
Mam pytanie do mam, które maj? dzieci w wieku przedszkolno szkolnym - w jaki sposób przekaza?y?cie dzieciakom informacj? o chorobie? Chcia?am powiedzie? swoim pociechom ale m?? upiera si?, ?eby jeszcze si? wstrzyma? (dopiero straci?y dziadka - wiedz? z powodu jakiej choroby zmar?). Sama nie wiem, teraz jeszcze mo?na si? wykr?ci? jakim? s?u?bowym wyjazdem ale jak mi w?osy wyjd? to ju? si? sprawy nie da ukry?, a zreszt? nie lubi? takiego zak?amania


no có?, ja te? zawsze stara?am si? by? szczera wobec swoich Dzieci, z tym, ?e moje by?y zdecydowanie du?o starsze, gdy zachorowa?am, bo córka by?a ju? na studiach , a syn w liceum.
sytuacja u Ciebie jest z?o?ona, bo sama wiadomo?? o powa?nej chorobie mamy i konieczno?ci? pobytu w szpitalu ju? b?dzie trudna... tym bardziej, ?e niedawno odszed? dziadek...
dlatego nie mówi?abym, ?e chorujesz na t? sam? chorob?, my?l?, ?e bez wzgl?du na to, ile si? nat?umaczysz, b?d? sobie kojarzy?y...
ale, z drugiej strony, szczerze powiedzia?abym, ?e zachorowa?a? i musisz i?? do szpitala, bo tylko tam lecz? takie choroby, nie wdawa?abym si? w szczegó?y.

ca?usy (IMG:style_emoticons/default/smile.gif)
  Przedstaw si? · #149691 · 68 · 14,010

BeataM
2.04.2010, 21:18


Guru na forum


Wspiera forum
1,966
20-11 07
Gorzów Wlkp.
166


i ja do??czam do ?ycze?, Jolu (IMG:style_emoticons/default/smile.gif) wszystkiego dobrego !!! (IMG:style_emoticons/default/smile.gif)
  ?yczenia · #149455 · 31 · 7,263

BeataM
29.03.2010, 18:06


Guru na forum


Wspiera forum
1,966
20-11 07
Gorzów Wlkp.
166


no to si? ciesz? BARDZO (IMG:style_emoticons/default/smile.gif)
co? tak czu?am, ?e Ci rycerze przypasuj? Kubie (IMG:style_emoticons/default/wink.gif)
  Wasze og?oszenia · #148470 · 25 · 7,894

BeataM
29.03.2010, 12:10


Guru na forum


Wspiera forum
1,966
20-11 07
Gorzów Wlkp.
166


CYTAT
B5 - ustalenie ze to jest nowotwór- to nie jest stopie? z?o?liwo?ci


i tutaj zajrzyj: http://www.forum-onkologiczne.com.pl/forum...3ba2cf79af#7910
  Przedstaw si? · #148385 · 430 · 124,567

BeataM
29.03.2010, 12:04


Guru na forum


Wspiera forum
1,966
20-11 07
Gorzów Wlkp.
166


CYTAT(EL?BIETA @ 29.03.2010, 11:17) *
dzieki Amorku...


moze jeszcze ktos sie odezwie...please!!!!!

- rak zrazikowy naciekaj?cy (carcinoma lobulare infiltrans)

http://www.pfm.pl/u235/navi/199615
  Przedstaw si? · #148383 · 430 · 124,567

BeataM
29.03.2010, 12:00


Guru na forum


Wspiera forum
1,966
20-11 07
Gorzów Wlkp.
166


donosz? uprzejmie, ?e trwam przy e-p. (IMG:style_emoticons/default/smile.gif) , nauczy?am si? ju? co i jak, ?mierdzuchów nie tykam i jestem ca?a zadowolona (IMG:style_emoticons/default/smile.gif) , i nie przyty?am nic (IMG:style_emoticons/default/rolleyes.gif)
  K?cik mi?o?ników fotografowania · #148380 · 368 · 83,862

BeataM
28.03.2010, 19:56


Guru na forum


Wspiera forum
1,966
20-11 07
Gorzów Wlkp.
166


tu mo?na poogl?da? sowy p?omykówki na ?ywo: http://www.ustream.tv/theowlbox
  zwierz?ta · #148256 · 211 · 38,003

BeataM
28.03.2010, 18:59


Guru na forum


Wspiera forum
1,966
20-11 07
Gorzów Wlkp.
166


kurcze, nawet si? nie spodziewa?am, ze ta wprawdzie niepe?na, ale jednak "godzina" jest taka krótka (IMG:style_emoticons/default/wink.gif)
  Amazonki · #148234 · 76 · 20,956

BeataM
28.03.2010, 18:26


Guru na forum


Wspiera forum
1,966
20-11 07
Gorzów Wlkp.
166


jaka u?ywasz przegl?dark? i jaki masz program do odtwarzania ?
  Amazonki · #148220 · 76 · 20,956

BeataM
28.03.2010, 13:20


Guru na forum


Wspiera forum
1,966
20-11 07
Gorzów Wlkp.
166


Tak czytam i czytam... i zastanawiam si? jak jest i by?o ze mn?...
Przed chorob? nie musia?am nigdy walczy? ze swoja wag?, jako? los mnie tak wyposa?y?, ze waga zawsze by?a w?a?ciwa (IMG:style_emoticons/default/smile.gif) ,
Uroda? mia?am to szcz??cie, ?e podoba?am si? sobie i m??owi ... cho? nie raz zastanawia?am si? jak to b?dzie, jak zaczn? si? starze?...
Na kr?gos?up zachorowa?am w wieku lat 36... i ju? wtedy musia?am mocno zwolni?, cho? zewn?trznie trzyma?am si? nie?le...
na raka zachorowa?am w wieku lat 46 i wiadomo... leczenie urody nie poprawi?o (IMG:style_emoticons/default/wink.gif) , momentami by?o przykro...
i trzeba by?o to zaakceptowa?. Nawet tak si? sta?o, ?e przy okazji odkry?am dla siebie najbardziej twarzow? fryzurk?, a ile ja nakombinowa?am z w?osami (IMG:style_emoticons/default/tongue.gif)
A w efekcie dosz?am do takiego punktu: najwa?niejsze ?ebym by?a zadowolona i szcz??liwa, niewa?ne jak wygl?dam, niewa?ne czy mam zmarszczki, czy wory pod oczami, czy mam wielk? dup? czy zgrabn?. Najwa?niejsza jest moja wewn?trzna harmonia, zgoda ze sob?, bo wtedy ludzi si? do siebie przyci?ga, nie odpycha... bo jak si? jest ze sob? w zgodzie, to wszystko jest ?atwiejsze, prostsze... jak si? u?miecham, to ten u?miech potem do mnie wraca (IMG:style_emoticons/default/smile.gif) .
A co mnie nauczy?a choroba? najwa?niejszego! moje ?ycie ma by? ciekawe! ale to zale?y tylko ode mnie, zale?y od tego, czego oczekuj? i co realizuj?.
Na Forum wszystkie jeste?my inne i tak ma by? (IMG:style_emoticons/default/smile.gif) , ka?da pragnie czego? innego (wiadomo zdrowia chc? wszystkie) i dlatego nie mo?na oczekiwa? od innych tego samego co samemu si? chce. A ju? najbardziej zarzuca?, ze chc? czego? innego lub inaczej.

Katty dla Ciebie wygl?d jest bardzo wa?ny, wi?c staraj si? wygl?da? jak najlepiej (IMG:style_emoticons/default/smile.gif) , ale nie marud?, ?e ja na przyk?ad nie staj? na g?owie, ?eby wygl?da? jak rycz?ca czterdziestka (IMG:style_emoticons/default/wink.gif)
  Przedstaw si? · #148147 · 725 · 74,050

BeataM
28.03.2010, 0:20


Guru na forum


Wspiera forum
1,966
20-11 07
Gorzów Wlkp.
166


ja te? dzisiaj, a raczej wczoraj siedzia?am w szafach i wyci?ga?am przeró?ne cuda (IMG:style_emoticons/default/tongue.gif) , wsadzi?am do worów... niektórych rzeczy by?o mi szkoda, ale jak nie mia?am ich na sobie 5 lat (IMG:style_emoticons/default/rolleyes.gif) to co si? zastanawia?... wywie?li?my szybko do specjalnych pojemników, mo?e si? komu? spodobaj??

a tak poza tym, to wiosenne zm?czenie te? mi dokucza, nic mi si? nie chce, na dodatek zimno by?o i pada?o , ble
natchnienia do ?wi?t jeszcze jako? nie mam, siedz? w ptakowych ksi??kach i sprawdzam w jakich miejscach gniazda buduj? (IMG:style_emoticons/default/wink.gif) , no co? trzeba czyta? (IMG:style_emoticons/default/tongue.gif)
  Dzia? o wszystkim i niczym · #148088 · 2239 · 183,203

61 V   1 2 3 > » 

New Posts  
No New Posts  
Hot topic  
No new  
Poll  
No new votes  
Closed  
Moved  
 

: 28.10.2020 - 3:36