Forum Amazonki Net _ Dieta, zdrowa ?ywno??, ?rodowisko _ Mas?o jest the best i inne prawdy zywieniowe

: Marianna08 5.04.2010, 6:10

http://wyborcza.pl/1,75480,7717475,My_chcemy_masla_a_nie_margaryny.html?utm_source=Nlt&utm_medium=Nlt&utm_campaign=1014408
pod rozwag?


: Agaba190 5.04.2010, 7:09

Dobry artyku?.
Odk?d pami?tam, by?y spory.
Mas?o czy margaryna? Olej czy oliwa? Chude mi?so czy t?uste?
Raz wygrywa?o jedno raz drugie. Tak cyklicznie co kilka lat. Zawsze podejrzewa?am, ?e stoj? za tym pieni?dze.

Lubi? mas?o, oliw?, smalec i z mi?sa wieprzowin? no i lubi? ryby. Ale ostatnio do smarowania stosuj? jaki? miks t?uszczowy (bo szybciej i ?atwiej si? smaruje) chyba musz? przesta?.

: Kat-na 5.04.2010, 21:35

Chyba nic nie ma nowego w tym artykule dla tych, co czytali "Antyraka"...
Dobrze si? upewni?!

: Pere?ka 6.04.2010, 22:15

A mnie si? zrobi?o w mózgu mas?o ma?lane.
Do smarowania zawsze u?ywa?am mas?a i nie kupuje innego ni? takie, które na etykiecie ma informacj?, ze zawiera 82% t?uszczu.
Je?li chodzi o sma?enie, to mi?cho na sos sma?? na patelni teflonowej bez t?uszczu, ale jak przyjdzie mi usma?y? schabowego to zawsze robi? to na oleju z oliwek.
To teraz mi rozja?nijcie w mózgu, bo zg?up?am na dobre. Nie wolno do sma?enia urywa? oleju z oliwek?
Do sa?atek u?ywam oleju z pestek winogron, bo lubi? jego lekko??.
Margaryn nie stosuje, bo nie cierpi? ich smaku, ale moja te?ciowa si? nimi zajada, bo kaza? jej lekarz.
Dam jej do przeczytania ten artyku?.

: kgs 7.04.2010, 6:25

Jak by?am w Ustroniu to jednym z "punktów programu" rehabilitacji Amazonek by?o spotkanie z dietetykiem. Najwi?kszym "odkryciem"chyba dla wszystkich by?a informacja ,?e sma?enie na oleju, oliwce czy ma?le jest niedopuszczalne poniewa? spalaj? si? w bardzo niskiej temperaturze wytwarzaj?c szkodliwe substancje. Do sma?enia mo?na u?ywa? jedynie smalcu lub planty.
Prze?y?am szok bo od wielu lat w moim domu g?ównym " surowcem" do spa?enia by? olej.
Wychodzi na to,?e do chlebka tylko mas?o, olej do ?ledzia a oliwka do sa?atek smile.gif

: Amor 7.04.2010, 7:29

Do smazenia mozna a nawet powinno sie uzywac mas?a ale mas?a sklarowanego. Mozna tez uzywac go do pieczenia , duszenia . Nawet z naszej Mlekowity mozna juz kupic takowe!
" Mas?o – najlepiej sklarowane
Wiadomo, je?li jest jaka? regu?a, to s? od niej wyj?tki. Na ma?le mo?na podsma?y? jajecznic?, poniewa? bia?ko ?cina si? szybciej, ni? nast?puje rozk?ad termiczny mas?a. Mo?na te? na ma?le podsma?y? inne delikatne produkty, takie jak krewetki, filety z ryb, w?tróbk?, ?wie?e grzyby czy warzywa.
Je?li komu? zale?y na aromacie mas?a w sma?onych potrawach, powinien wcze?niej mas?o sklarowa?, poniewa? pod wp?ywem ogrzewania zmieniaj? si? jego w?a?ciwo?ci chemiczne, a tym samym temperatura „dymienia”.
Jak to zrobi?? Wi?ksz? ilo?? mas?a (na przyk?ad dwie kostki) nale?y powoli roztapia? i zbiera? pian?, która utworzy si? na wierzchu. Kiedy zostanie sam czysty, z?ocisty t?uszcz, trzeba delikatnie przela? go do osobnego naczynia, oddzielaj?c od wody, która zostanie na dnie. Sklarowane mas?o zachowuje aromat, ale nie przypala si?. W takiej
postaci mo?na przechowywa? je nawet miesi?c."


: b.angel 7.04.2010, 8:16


podpisuj? si? pod tym co Romcia napisa?a smile.gif

ponadto ja od wielu lat do pieczywka kupuj? tylko mase?ko//bom se na ch?opski rozum wyt?umaczy?a, ?e to naturalny produkt a margaryna sztuczny- wi?c wybór prosty - cho? szwagier kardiolog grzmia? wink.gif

Pere?ko - oliwa z oliwek do sma?enia jak najbardziej ( zreszt? w artykule o tym pisz? )

margaryny i oleje w ogóle s? beee z racji izomerów i z?ej proporcji kwasów omega 6 do omega 3 - ale to wszystko Ci , którzy czytali "Antyraka"wiedz? smile.gif

no i ju? dawno czyta?am, ?e jak ma si? wybiera? do sma?enia olej czy smalec to lepiej wybra? smalec jako produkt naturalny smile.gif

Ja w zesz?ym roku b?d?c w Chorwacji kupi?am od gospodarza kilka litrów ichniej oliwy z oliwek smile.gif - nasza sklepowa cho?by najdro?sza to nie je to smile.gif

Poza tym cz?sto sma?? ( do sa?atek te? smaczny jest) na oleju ry?owym , "któren" ma wysok? temperatur? palenia smile.gif i pono? te? jest antynowotworowy unsure.gif no i bardziej mi odpowiada jego smaki i zapach podczas sma?enia wink.gif ni? oliwy z oliwek


http://e-zdrowie.abc24.pl/default.asp?kat=16606&pro=118085

: luska 7.04.2010, 9:51

ca?e ?ycie cz?owiek si? uczy ......

: hala1962 7.04.2010, 16:56

kiedy? kupi?am do sma?enia mas?o ghee...smaczne ale drogie strasznie, podobno samemu te? mo?na je zrobi?...

tu troch? o nim:

W przeciwie?stwie do rodzimego odpowiednika ten t?uszcz zwierz?cy posiada jednak du?o wi?ksz? trwa?o?? – mo?na go bez obaw przetrzymywa? miesi?cami w temperaturze pokojowej. Efekt uzyskuje si? poprzez d?ugotrwa?e gotowanie mas?a na ma?ym ogniu, które usuwa zawarte w nim enzymy i mikroorganizmy. Podczas procesu klarowania regularnie wytr?ca si? tak?e bia?ka i inne substancje, pozostawiaj?c tylko sam t?uszcz. W przeciwie?stwie do zwyk?ego mas?a, ghee nie zmienia zatem smaku nawet w momencie dymienia, dzi?ki czemu znalaz?o szerokie zastosowanie w sma?eniu i duszeniu indyjskich przysmaków. Tradycyjna medycyna ajurwedyjska podaje, ?e jedzenie ghee przywraca potencj? i aktywno?? seksualn?, usprawnia proces gojenia si? ran oraz zwi?ksza koncentracj?.


: b.angel 7.04.2010, 17:44

Hala smile.gif
?eby sklarowa? mas?o wystarczy podgrza? i zebra? to "bia?e" z wierzchu smile.gif

: Kat-na 7.04.2010, 21:09

Olej rzepakowy to równie? produkt naturalny i ?wietnie nadaje si? do sma?enia, o ile go nie spalimy.
Izomery trans s? w twardych margarynach i tych nie u?ywamy "do niczego".

: b.angel 7.04.2010, 21:19

zgadza si? Kasiu
i w powy?szym artykule pisano o tym smile.gif jak i oleju lnianym t?oczonym na zimno:)

: Ajaka 7.04.2010, 21:38

Aniele nie kumam tego co napisa?a?....o co chodzi z tym olejem lnianym...o sma?enie?

: b.angel 7.04.2010, 21:58

?e zdrowy smile.gif

skrótem my?lowym polecia?am jak zwykle wink.gif blush.gif )

Invision Power Board (http://www.invisionboard.com)
© Invision Power Services (http://www.invisionpower.com)