IPB

( | )

> Zasady

Pami?tajcie o zasadach.
Znajdziecie je wszystkie klikaj?c na link:

http://www.amazonki.net/noweforum/index.php?showtopic=92

Najwa?niejsze:
-przed zadaniem pytania sprawdzi? w archiwum czy temat nie by? ju? poruszany. Do tego s?u?y funkcja Szukaj.
-postaraj si? wybra? odpowiedni dzia? do tre?ci postu
-
nazwy tematów nieodpowiadaj?ce tre?ci w nich zawartych b?d? zmieniane.
-
Posty piszemy w sposób przemy?lany - to nie jest chat i macie czas na sformu?owanie czytelnej wypowiedzi. Staramy si? pisa? po polsku. Je?li co? chcemy doda?, a nie ma jeszcze do naszego posta komentarza innego u?ytkownika, u?ywamy opcji EDYTUJ


Dzi?kuje bardzo za uszanowanie zasad.

Klikaj?c na poni?szy link znajdziecie archiwalne tematy z dzia?u : CIEKAWOSTKI ZE ?WIATOWEJ ONKOLOGII

http://www.amazonki.net/forum1/index.php?board=21.0

 
Reply to this topicStart new topic
> Lek przeciwzapalny mo?e zapobiega? rakowi skóry
V
Al_la
17.01.2010, 20:27
#1


Guru na forum


Zespó? Amazonki NET
7,453
26-06 07
k/Warszawy
7
Numer GG: 9520233PAP/Rynek Zdrowia

2010-01-09

Celekoksyb, lek przeciwzapalny, mo?e zmniejsza? ryzyko zachorowania na raka skóry u ludzi - informuje serwis "EurekAlert".

Rak podstawnokomórkowy cz?sto rozwija si? w skórze nara?onej na dzia?anie promieniowania ultrafioletowego (na przyk?ad w czasie opalania), nawet u m?odych osób. W USA jest to najcz??ciej spotykana posta? raka.

Celekoksyb to lek niesteroidowy o dzia?aniu przeciwzapalnym i przeciwbólowym – hamuje on dzia?anie enzymu bior?cego udzia? w powstawaniu czynnika odpowiedzialnego za ból i stan zapalny. Jest stosowany na przyk?ad w leczeniu reumatoidalnego zapalenia stawów, choroby zwyrodnieniowej stawów, zapalenia mi??ni i nerwów.


Doustne przyjmowanie celekoksybu wi??e si? z podwy?szonym ryzykiem udaru mózgu i zawa?u serca, jednak naukowcy ze Stanford School of Medicine uwa?aj?, ?e stosowany w postaci ma?ci mo?e zapobiega? jednemu z najcz??ciej wyst?puj?cych nowotworów skóry – rakowi podstawnokomórkowemu.

Wskazuj? na to zarówno wyniki bada? na ludziach, jak i na myszach. Naukowcy obserwowali 60 osób z genetyczn? sk?onno?ci? do raka skóry: pojawiaj? si? u nich setki nowotworowych zmian, które musz? by? stale usuwane.

Podawany doustnie celekoksyb obni?y? (w porównaniu z grup? kontroln?, której podawano placebo) cz?sto?? wyst?powania raka podstawnokomórkowego o 50 procent.

Prawdopodobnie by?o to mo?liwe dzi?ki zak?ócaniu dzia?ania enzymu Cox–2, odpowiedzialnego za procesy zapalne, które mog? sprzyja? pojawieniu si? raka. Wcze?niejsze badania wykaza?y, ?e celekoksyb mo?e zapobiega? rakowi jelita grubego u osób z wrodzonymi predyspozycjami do tej choroby.

U myszy z genetyczn? sk?onno?ci? do raka skóry podawanie celekoksybu zmniejszy?o cz?sto?? wyst?powania choroby o 35 procent. By? mo?e uda si? uzyska? podobne wyniki za pomoc? ma?ci z tym lekiem, unikaj?c zagro?e? zwi?zanych z jego dzia?aniem na uk?ad kr??enia.


--------------------
W najgorszych chwilach mego ?ycia zawsze mog?em liczy? na przyjació?.
Odt?d wiem, ?e pierwsz? rzecz?, jak? nale?y zrobi?, to poprosi? o pomoc
.

Paulo Coelho
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Reklama
17.01.2010, 20:27
#
Go to the top of the page
 
Quote Post
Dortek
18.01.2010, 9:57
#2


Guru na forum


Wspiera forum
1,148
19-11 08
PL/UK
1,269
Numer GG: 13183421Wreszcie doczekalam sie artykulu w polskich mediach na temat leku, który przyjmuje w ramach badan klinicznych!! (IMG:style_emoticons/default/biggrin.gif)


--------------------
Go to the top of the page
 
+Quote Post

Reply to this topicStart new topic

 

: · ·

· · ·

: 8.04.2020 - 7:06