IPB

( | )

 
Reply to this topicStart new topic
> "Znaj" kwartalnik artystyczno - naukowy
V
mgie?ka
14.10.2009, 17:24
#1


Guru na forum


Wspiera forum
1,568
27-12 07
233Znacie „Znaj”?

 znaj_IIIII.jpg ( 8,58 ) : 1


Je?li nie, to zach?cam do lektury. Charakterystyczne w tym pi?mie jest to, ?e ka?dy jego numer przedstawia dany temat – w?a?ciwy dla poszczególnego numeru – ukazany z wielu perspektyw. Ilu autorów tyle obrazów namalowanych poezj? lub proz?. Uj?cie tematu z tak rozmaitych stron jest naprawd? interesuj?ce.

16 pa?dziernika na pó?kach EMPiKów pojawi si? kolejny numer – 4-y „JPII – wiara”.
Oznacza to, ?e g?ówn? postaci? b?dzie Jan Pawe? II, a tematem wiara.

Wi?cej informacji na stronie internetowej http://www.znaj-sap.pl/

Znam poprzednie numery pisma, ciekawa jestem najbli?szego (IMG:style_emoticons/default/smile.gif)


--------------------
jest ból, który boli bardziej ni? ból i smutek wi?kszy ni? smutek...
.............................................................
"Dusza ?ywi si? tym, z czego si? cieszy"
?w. Augustyn
................................................................................
Nie p?acz... kamienie nie p?acz?...
Go to the top of the page
 
+Quote Post
mgie?ka
21.10.2009, 10:48
#2


Guru na forum


Wspiera forum
1,568
27-12 07
233Kto kupi? ju? nowy "Znaj"? Podzielicie si? uwagami?


--------------------
jest ból, który boli bardziej ni? ból i smutek wi?kszy ni? smutek...
.............................................................
"Dusza ?ywi si? tym, z czego si? cieszy"
?w. Augustyn
................................................................................
Nie p?acz... kamienie nie p?acz?...
Go to the top of the page
 
+Quote Post
mgie?ka
12.01.2010, 14:50
#3


Guru na forum


Wspiera forum
1,568
27-12 07
233Sama sobie tu pisz?... ale napisz? jeszcze - mo?e jednak kto? zerknie, a mo?e i co wi?cej uczyni (IMG:style_emoticons/default/wink.gif)

Zbli?a si? 15-y stycznia - czyli pi?ty numer "Znaj" wejdzie do Empików. Ma by? jeszcze obszerniejszy ni? poprzednie numery. Mo?e to ju? tak zostanie na ten rok? Napewno warto go naby?. Tematem 5-tki jest pami??, g?ówn? postaci? Chopin.
To, ?e nie ma tego kwartalnika jeszcze w ksi?garniach mo?e by? pewnym utrudnieniem, ale... Istnieje mo?liwo?? prenumeraty. Oto notka od Redaktora:

W 2010 roku zapraszam do prenumeraty "ZNAJ": 50z?/rok, w tym koszty przesy?ek. Jeden numer (tylko druk) to koszt ca 10 tys. z?. Ci?gle zwi?kszamy sprzeda? w EMPiKach, bo to nasze "okno na ?wiat". Pismo stanie si? jednak "nasze", kiedy uzyskamy niezale?no?? finansow?, a ewentualne dotacje przeznaczymy np. na honoraria autorskie, druk ksi??ek, p?yt, jako dodatku do pisma itd. Aby uzyska? znaczn? niezale?no?? potrzeba nam ok. 500 prenumeratorów.
Wiem, ?e to jest mo?liwe!

Prenumerat? prosimy wp?aca? na konto:

Stowarzyszenie Autorów Polskich O/P?ock
PEKAO S.A. I/O P?ock 79 1240 3174 1111 0010 0504 4884

Prosimy o dok?adny adres zamawiaj?cego, pod który ma by? wysy?ane pismo „ZNAJ”.

Z powa?aniem
Krzysztof Bie?kowski
Redaktor naczelny „ZNAJ”

To tyle narazie info z mojej strony. A ch?tnie, bardzo, zamieni?abym monolog na tej stronie w dialog (IMG:style_emoticons/default/smile.gif)


--------------------
jest ból, który boli bardziej ni? ból i smutek wi?kszy ni? smutek...
.............................................................
"Dusza ?ywi si? tym, z czego si? cieszy"
?w. Augustyn
................................................................................
Nie p?acz... kamienie nie p?acz?...
Go to the top of the page
 
+Quote Post
agawa
12.01.2010, 17:42
#4


Guru na forum


Wspiera forum
3,842
15-10 08
Warszawa
1,131Mgie?ko, obiecuj? g?o?no (to mo?e dotrzymam (IMG:style_emoticons/default/smile.gif) ), ?e sobie nowy numer zakupi?. Lubi? wiedzie?. Lubi? czyta? m?dre artyku?y.
A jak ju? zakupi?, to z ch?ci? wra?eniami si? podziel? (IMG:style_emoticons/default/smile.gif)
Ja nami?tnie czytuj? Tygodnik Powszechny...


--------------------
.....wszystko mija....nawet najd?u?sza ?mija....
Go to the top of the page
 
+Quote Post
mgie?ka
12.01.2010, 18:37
#5


Guru na forum


Wspiera forum
1,568
27-12 07
233Jak mi?o, Agawko (IMG:style_emoticons/default/smile.gif) Trzymam za s?owo!!


--------------------
jest ból, który boli bardziej ni? ból i smutek wi?kszy ni? smutek...
.............................................................
"Dusza ?ywi si? tym, z czego si? cieszy"
?w. Augustyn
................................................................................
Nie p?acz... kamienie nie p?acz?...
Go to the top of the page
 
+Quote Post
mgie?ka
3.02.2010, 22:12
#6


Guru na forum


Wspiera forum
1,568
27-12 07
233Agawo? Agawo? (IMG:style_emoticons/default/smile.gif)

A mo?e jeszcze kto??
Nowy numer czeka...


--------------------
jest ból, który boli bardziej ni? ból i smutek wi?kszy ni? smutek...
.............................................................
"Dusza ?ywi si? tym, z czego si? cieszy"
?w. Augustyn
................................................................................
Nie p?acz... kamienie nie p?acz?...
Go to the top of the page
 
+Quote Post
agawa
3.02.2010, 22:15
#7


Guru na forum


Wspiera forum
3,842
15-10 08
Warszawa
1,131Naby?am drog? kupna (IMG:style_emoticons/default/smile.gif) Czeka na mój wyjazd za 2 dni (IMG:style_emoticons/default/smile.gif)
A tam b?dziemy mieli tyle czasu.... dla siebie (IMG:style_emoticons/default/wink.gif)


--------------------
.....wszystko mija....nawet najd?u?sza ?mija....
Go to the top of the page
 
+Quote Post
mgie?ka
3.02.2010, 22:23
#8


Guru na forum


Wspiera forum
1,568
27-12 07
233Super! A jak?? rezenzyjk? skrobniesz potem? (IMG:style_emoticons/default/wink.gif) (IMG:style_emoticons/default/smile.gif)


--------------------
jest ból, który boli bardziej ni? ból i smutek wi?kszy ni? smutek...
.............................................................
"Dusza ?ywi si? tym, z czego si? cieszy"
?w. Augustyn
................................................................................
Nie p?acz... kamienie nie p?acz?...
Go to the top of the page
 
+Quote Post
agawa
3.02.2010, 22:26
#9


Guru na forum


Wspiera forum
3,842
15-10 08
Warszawa
1,131Masz jak w banku (IMG:style_emoticons/default/smile.gif) Za tydzie?.... z kawa?kiem ...


--------------------
.....wszystko mija....nawet najd?u?sza ?mija....
Go to the top of the page
 
+Quote Post
agawa
25.02.2010, 17:34
#10


Guru na forum


Wspiera forum
3,842
15-10 08
Warszawa
1,131Z miesi?cznym opó?nieniem... pisz? (IMG:style_emoticons/default/smile.gif) Bo, nie tylko obieca?am Mgie?ce, ale te? po prostu chc? g?o?no powiedzie?, ?e na prawd? dobry periodyk jest wydawany.

Ostatni numer po?wi?cony Szopenowi... bo przecie? Rok Chopinowski mamy.
Kilka ciekawych tekstów - zobaczy? innymi oczami, z innej strony, niby wszystkim znanego Szopena - ciekawe do?wiadczenie, a jeszcze ciekawsza lektura.
Do przejrzenia zapraszam nie tylko te z was, które lubi? dobre teksty, ale te? mi?o?niczki poezji (znakomity wybór wierszy wspó?czesnych poetów rzadko drukowanych) i kilka cudnej urody zdj?? (du?a klasa).
Przejrza?am te? z zainteresowaniem, co autorzy planuj? w tym roku - brzmi interesuj?co... Zajrzyjcie (IMG:style_emoticons/default/smile.gif) Ja na pewno zatopi? si? w numerze po?wi?conym dzieciom (a propos Marii Konopnickiej) i w tym o satyrze i fraszce w literaturze (w roli g?ównej mój ulubiony Sztaudynger)
*
Tak sobie my?l?... a jak my?l?, to wam opowiem:
?yjemy sobie daj?c siebie innym, biegn?c gdzie?, nie maj?c czasu na nic... A na potrzeby 'wy?szego rz?du' to ju? szczególnie. Czasami do kina na co? ambitniejszego si? pójdzie... Jeszcze rzadziej do teatru... Czasami przeczyta si? ksi??k?, która ma by? rozrywk?, czasami jak?? zwi?zan? z naszym zawodem.... bo na 'bierz?co' trzeba by?...
A co z t? przeogromn? reszt?? Z muzyk? powa?n?, poezj?, filozofi??
Mo?na sobie powiedzie?, ?e to nie wa?ne, bo czasu nie ma... (to moja specjalno?? (IMG:style_emoticons/default/wink.gif) ), albo t?umaczy?, ?e to nas nie interesuje (to specjalno?? mojego szanownego (IMG:style_emoticons/default/ohmy.gif) ), albo, ?e "nic z tego nie rozumiem" (tak mówi? moje m?ode (IMG:style_emoticons/default/blink.gif) )
No i tak sobi? wi?dniemy... nazywaj?c si? - tu: uwaga! - rodzin? inteligenck? (IMG:style_emoticons/default/unsure.gif)
*
Wiecie... gdy by?am m?od? bardzo osóbk?, zazdro?ci?am mojej szkolnej kole?ance. Jej rodzice w ka?d? niedziel? zabierali j? do filharmonii. W ka?dy który? wieczór w tygodniu by? u niej w domu wieczór poetycki - przychodzili znajomi i ka?dy kto chcia? czyta? co? i pó?niej o tym rozmawiali. To by?a taka 'inna' rodzina. Z innej bajki. Chcia?am w tej bajce uczesniczy?, ale nie mog?am... Bo nie specjalnie wiedzia?am jak...
Po co w tym miejscu o tym pisz?? Bo sobie pomy?la?am, ?e poprzez tak ma?y fakt, ?e Mgie?ka poleci?a kwartalnik ZNAJ, wróci?o do mnie wiele wspomnie?, i te? przypomnia?am sobie, ?e mam potrzeby wy?sze ni? pe?ny brzuszek i spokojna g?owa. ?e chc? wi?cej wiedzie?, wi?cej rozumie? (i wcale nie chodzi mi o polityk? (IMG:style_emoticons/default/ph34r.gif) ), wi?cej mie? do?wiadcze? zwi?zanych z czym innym, ni? szara codzienno??... Teraz mog? stworzy? sobie swoj? w?asn? bajk? (IMG:style_emoticons/default/smile.gif)
*
No dobra, wiecie, ?e gadu?a jestem.... Na zako?czenie powiem krótko:
Zajrzyjcie do ZNAJ'u.
Jeste?cie tego warte ((IMG:style_emoticons/default/wink.gif) )
*
Mgie?ko, du?y buziak (IMG:style_emoticons/default/smile.gif)
*
A co tam... jeszcze wam wklej?:
http://www.youtube.com/watch?v=ZtZf2v9uqjU


--------------------
.....wszystko mija....nawet najd?u?sza ?mija....
Go to the top of the page
 
+Quote Post
mgie?ka
25.02.2010, 21:43
#11


Guru na forum


Wspiera forum
1,568
27-12 07
233Kochana Agawka [attachment=9168:buziaki.gif]


--------------------
jest ból, który boli bardziej ni? ból i smutek wi?kszy ni? smutek...
.............................................................
"Dusza ?ywi si? tym, z czego si? cieszy"
?w. Augustyn
................................................................................
Nie p?acz... kamienie nie p?acz?...
Go to the top of the page
 
+Quote Post
« · Ksi??ka · »
 

Reply to this topicStart new topic

 

: · ·

· · ·

: 26.10.2020 - 21:53