IPB

( | )

> 

Klikaj?c na poni?szy link znajdziecie archiwalne tematy z dzia?u : PSYCHOONKOLOGIA

http://www.amazonki.net/forum1/index.php?board=46.0

7 V   1 2 3 > »   
Reply to this topicStart new topic
> oswoi? ?mier?..., nie wiem czy to Wam potrzebne.... mnie bardzo...
V
sówka
25.04.2009, 23:48
#1


Expert na forum


Wspiera forum
453
12-03 09
Warszawa
1,465By? sobie dziad i baba,
Bardzo starzy oboje,
Ona kaszl?ca i s?aba,
On skurczony we dwoje.
Mieli chatk? male?k?,
Tak? star? jak oni,
Jedno mia?a okienko
I jeden by? wchód do niej.
?yli bardzo szcz??liwie
I spokojnie jak w niebie,
Czemu ja si? nie dziwi?,
Bo przywykli do siebie.
Tylko smutno im by?o,
?e umiera? musieli,
?e si? kiedy? mogi??
D?ugie ?ycie rozdzieli.
I modlili si? szczerze,
Aby Bo?ym rozkazem,
Kiedy ?mier? ich zabierze,
Zabra?a dwoje razem.
-Razem? To by? nie mo?e,
Kto? cho? chwil? wprzód skona!
-Byle nie ty, niebo?e!
-Byle tylko nie ona!
-Wprzód umr?! -wo?a baba.
-Jestem starsza od ciebie,
Co chwil? bardziej s?aba,
Zap?aczesz na pogrzebie.
-Ja wprzódy, moja mi?a.
Ja kaszl? bez ustanku
I zimna mnie mogi?a
Przykryje lada ranku.
-Mnie wprzódy! -Mnie, kochanie!
-Mnie, mówi?! Do???e tego,
Dla ciebie p?acz zostanie!
-A tobie nic, dlaczego?
I tak dalej, i dalej
Jak zacz?li si? k?óci?,
Jak si? z miejsca porwali,
Chatk? chcieli porzuci?.
A? do drzwi, puk, powoli:
-Kto tam? -Otwórzcie, prosz?,
Pos?uszna waszej woli,
?mier? jestem, skon przynosz?!
-Id?, babo, drzwi otworzy?!
-Ot to, id? sam, jam s?aba,
Ja pójd? si? po?o?y? �
Odpowiedzia?a baba.
0Fi! ?mier? na s?ocie stoi
I czeka tam nieboga!
Id?, otwórz z ?aski swojej!
-Ty otwórz, moja droga.
Baba za piecem z cicha
Kryjówki sobie szuka,
Dziad pod ?aw? si? wpycha�
A ?mier? stoi i puka.
I by?aby lat dwie?cie
Pode drzwiami tak sta?a,
Lecz znudzona, nareszcie
Kominem wej?? musia?a.

J.I.Kraszewski Dziad i baba


--------------------
Lord, help me be the person, my dog thinks I am

Fundacja Boksery w PotrzebieGo to the top of the page
 
+Quote Post
Reklama
25.04.2009, 23:48
#
Go to the top of the page
 
Quote Post
agawa
25.04.2009, 23:53
#2


Guru na forum


Wspiera forum
3,842
15-10 08
Warszawa
1,131Dzi?ki Sówko (IMG:style_emoticons/default/smile.gif)
tego mi trzeba w noc bezsenn?...


--------------------
.....wszystko mija....nawet najd?u?sza ?mija....
Go to the top of the page
 
+Quote Post
danuta maria
26.04.2009, 8:13
#3


Guru na forum


Wspiera forum
1,266
8-08 08
kujawsko-pomorskie
837
Numer GG: 6389244Je?eli dziad i baba bardzo starzy oboje i zabra?a ich razem - to dobrze,
je?eli ona m?oda zosta?a zabrana sama, a zosta?y ma?e dzieci i on - to bardzo , bardzo ?le...


--------------------


Go to the top of the page
 
+Quote Post
danuta maria
27.04.2009, 18:08
#4


Guru na forum


Wspiera forum
1,266
8-08 08
kujawsko-pomorskie
837
Numer GG: 6389244Wracam ponownie do tego w?tku, poniewa? mocno i ca?y czas bulwersuje mnie
bezsensowny tytu?, który Sówka nada?a " ?mier? trzeba zbi? ?miechem"
i zamieszczony wiersz, o którym powiem ( przepraszam za trywialno??) ?e jest
w tym miejscu ni w pi??, ni w pi?tna?cie.
Odesz?y od nas dwie kole?anki, przystoi zaduma nad przemijaniem i ?mierci?,
a nie" zbijanie" ?mierci ?miechem. Takie jest moje zdanie i moje odczucia.

A je?eli rodziny zmar?ych kole?anek przeczytaj? ten w?tek ?
Wstyd ......


--------------------


Go to the top of the page
 
+Quote Post
sówka
27.04.2009, 18:32
#5


Expert na forum


Wspiera forum
453
12-03 09
Warszawa
1,465ró?ne mamy rodzaje wra?liwo?ci...
nie s?dz?, ?ebym robi?a tym krzywd? komukolwiek,
nie mam nic przeciwko usuni?ciu w?tku, je?li razi Wasze uczucia,
mnie takie podej?cie i odrobina czarnego humoru pomagaj?

28.04.
ps. przemysla?am i zmieni?am tytu?


--------------------
Lord, help me be the person, my dog thinks I am

Fundacja Boksery w PotrzebieGo to the top of the page
 
+Quote Post
sówka
28.04.2009, 22:33
#6


Expert na forum


Wspiera forum
453
12-03 09
Warszawa
1,465?mier?

Ach, nie p?acz, nie p?acz,
to jest takie nic, smutne ucichanie,
a w?a?ciwie to jest cisza pierwsza i jedyna...
usychaj?ce kwiaty nad mdl?cym pos?aniem...
i w?a?ciwie nic...
i pusta g??bia...
noc? cichy las bezczuciowych istnie?,
wyblak?e ja?nie trwaj?ce bezdrganiem.
A w?a?ciwie to jest tylko wielkie zako?czenie
niesko?czonym snów...
nieznane cierpienie...
Ach, nie p?acz, nie p?acz...
Ju? ci? nie rozumiem...

K.K. Baczy?ski


--------------------
Lord, help me be the person, my dog thinks I am

Fundacja Boksery w PotrzebieGo to the top of the page
 
+Quote Post
lulu
28.04.2009, 23:07
#7


Guru na forum


Wspiera forum
2,498
7-02 08
pomorskie
327
Numer GG: 16291098Danusiu nawet na stypie potrafi by? weso?o, wi?c nic niew?a?ciwego nie widz? w tym w?tku.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
b.angel
29.04.2009, 7:45
#8


Guru na forum


Zespó? Amazonki NET
4,849
26-06 07
gród nad mleczn?
9
Numer GG: 5536919CYTAT(danuta maria @ 27.04.2009, 19:08) *
Wracam ponownie do tego w?tku, poniewa? mocno i ca?y czas bulwersuje mnie
bezsensowny tytu?, który Sówka nada?a " ?mier? trzeba zbi? ?miechem"
i zamieszczony wiersz, o którym powiem ( przepraszam za trywialno??) ?e jest
w tym miejscu ni w pi??, ni w pi?tna?cie.
Odesz?y od nas dwie kole?anki, przystoi zaduma nad przemijaniem i ?mierci?,
a nie" zbijanie" ?mierci ?miechem. Takie jest moje zdanie i moje odczucia.

A je?eli rodziny zmar?ych kole?anek przeczytaj? ten w?tek ?
Wstyd ......


nie rozumiem Danusiu czemu u?y?a? tak ostrych s?ów , zarzutów wr?cz ........
ka?dy z nas oswaja po swojemu problem ?mierci, ka?dy inaczej reaguje na ?mier? bliskich czy na zagro?enie ?mierci? i ka?dy ma do tego prawo ......

dla mnie ani tytu? w?tku nie wydawa? si? niestosowny ani wiersz w nim zamieszczony .... ty by? Sówki wyraz buntu, protestu przed ?mierci? a i pewnie oswajania si? z Ni? ........
ja osobi?cie wol? takie prze?miewcze formy ni? zachowania kojarz?ce mi si? z "p?aczkami pogrzebowymi" ale nie wytykam bo ka?dy ma prawo prze?ywa? na swój sposób ......

pozdrawiam wszystkich i p?acz?cych i zadumanych i ?miej?cych si? przez ?zy ......


--------------------
.... przewróci?o si?, niech le?y ....
Go to the top of the page
 
+Quote Post
akwe
29.04.2009, 19:26
#9


Guru na forum


Wspiera forum
993
9-11 07
114w?tek jak najbardziej ....szukam sposobu na oswojenie sie z tematem ?mierci ...pisz sówko ,pisz (IMG:style_emoticons/default/cool.gif)


--------------------


Go to the top of the page
 
+Quote Post
sówka
29.04.2009, 19:38
#10


Expert na forum


Wspiera forum
453
12-03 09
Warszawa
1,465znalezione gdzie?, kiedy?... w necie....

Jad? czterej, jad? czterej je?d?cy

Trzeci niesie ci ?mier?
Tak, trzeci niesie ci ?mier?
Niesie ?mier? twoim bliskim
Nieznajomym twym niesie j?
Trzeci niesie ci ?mier?
?mier? duszy twej i twego cia?a
Niesie ci ?mier? której nie chcesz, a któr? dostaniesz i tak


--------------------
Lord, help me be the person, my dog thinks I am

Fundacja Boksery w PotrzebieGo to the top of the page
 
+Quote Post
akwe
29.04.2009, 20:06
#11


Guru na forum


Wspiera forum
993
9-11 07
114no ok,ale tu sie nie zgodze......nie ma ?mierci duszy (IMG:style_emoticons/default/biggrin.gif) ...


--------------------


Go to the top of the page
 
+Quote Post
sówka
29.04.2009, 20:10
#12


Expert na forum


Wspiera forum
453
12-03 09
Warszawa
1,465te? wol? w to wierzy?....


--------------------
Lord, help me be the person, my dog thinks I am

Fundacja Boksery w PotrzebieGo to the top of the page
 
+Quote Post
danuta maria
29.04.2009, 20:43
#13


Guru na forum


Wspiera forum
1,266
8-08 08
kujawsko-pomorskie
837
Numer GG: 6389244Aniele drogi, odnios? si? do Twojego wpisu. Chcia?abym dowiedzie? si? czy zwróci?a? uwag?
na tytu? tego w?tku. Obecnie jest zmieniony na " oswoi? ?mier?". A poprzednio by? " ?mier? trzeba
zbi? ?miechem". To jest zasadnicza ró?nica - " oswoi?" a " zbi? ?miechem" - prawda?
I ja nie mam zastrze?e? do " oswoi?", bo trzeba si? oswoi? - przyznaj? racj?. Ale " zbi? ?miechem"???

I druga sprawa - czas kiedy ten w?tek zosta? za?o?ony. Otó? dok?adnie w dniach, kiedy odesz?y
nasze kole?anki, kiedy wpisywa?y?my smutne s?owa, kondolencje.
Zupe?nie inaczej odebra?abym ten wiersz i przede wszystkim tytu? w?tku
ale nie w TYM okresie.
Piszesz Aniele " ka?dy inaczej reaguje na ?mier? bliskich". Zgadzam si?, ale jestem przekonana,
?e NIKT nie " zbija ?miechem" problemu ?mierci, gdy umrze mu matka, m?? czy dziecko.

Na zako?czenie powiem, ?e nie chcia?abym, aby po mojej ?mierci moja córka po wej?ciu
na forum amazonek znalaz?aby tak? pocieszaj?c? rad? by zbi? ?mier? ?miechem.

Wypowiadaj?c moje odczucia na ten temat mia?am na my?li rodziny naszych zmar?ych kole?anek.

Chcia?abym równie? powiedzie? Ci Aniele, ?e nie jestem z gatunku " p?aczek", wprost przeciwnie
tylko uwa?am, ?e trzeba wiedzie? co, gdzie i kiedy mo?na, kochanie Ty moje...

Ps. Lulu, s?ysza?am o takich stypach, na których, po spo?yciu du?ych ilo?ci alkoholu ludzie
zapominali czy s? na stypie czy na weselu...

Eh, ?ycie, dziewczyny, ?ycie...

Pozdrawiam Was dziewczyny (IMG:style_emoticons/default/wub.gif)


--------------------


Go to the top of the page
 
+Quote Post
sówka
29.04.2009, 20:58
#14


Expert na forum


Wspiera forum
453
12-03 09
Warszawa
1,465tak Danusiu
w?a?nie wtedy, a nie kiedy indziej, zosta? za?o?ony ten w?tek
w?a?nie wtedy, po ?mierci Mirki i Ole?ki, czytaj?c kondolencje, poczu?am potrzeb? "ob?miania" tematu...
chyba ka?da z nas ma za sob? rozmyslania o ?mierci... i próby przekazania tego bliskim
ja swoim córkom mówi?am o tym ze ?miechem, wskazywa?am zabawne aspekty ceremonii pogrzebowej, bredzi?am o kadzidle, stroju do trumny, oprawie muzycznej mszy ?a?obnej itp.
przykro mi, ze poczu?a? si? ura?ona, dlatego w?a?nie zmieni?am tytu?, przez szacunek dla Twoich uczu?


--------------------
Lord, help me be the person, my dog thinks I am

Fundacja Boksery w PotrzebieGo to the top of the page
 
+Quote Post
b.angel
29.04.2009, 21:02
#15


Guru na forum


Zespó? Amazonki NET
4,849
26-06 07
gród nad mleczn?
9
Numer GG: 5536919pami?tam stary tytu? w?tku

pami?tam kiedy w?tek zaistnia?

i odebra?am go w?a?nie w taki sposób jak napisa?am powy?ej ........ jako prób? sówki na poradzenie sobie z l?kiem .......

i wcale Ci? Danusiu nie "zaliczy?am do "p?aczek" by? to bardzo ogólne pozdrowienia dla ka?dego kto na swój sposób prze?ywa problem ?mierci ......

znam pogrzeby bez kropli alkoholu gdzie równie? pojawia? si? ?miech i te? jak lulu nie widz? w tym nic niestosownego .......


--------------------
.... przewróci?o si?, niech le?y ....
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Al_la
29.04.2009, 21:33
#16


Guru na forum


Zespó? Amazonki NET
7,453
26-06 07
k/Warszawy
7
Numer GG: 9520233A moja "prawda" le?y dok?adnie po?rodku.
Nie zszokowa? mnie ani w?tek sówki, ani jego tytu?, ale nie wpad?abym na pomys?, ?eby ob?miewa? ?mier? w dzie? ?mierci kole?anek. Tak, jak nie zamie?ci?abym nigdy dowcipu w tym czasie.
Nie jestem p?aczk?, ale bardzo mi smutno z powodu odej?cia Oli i Mirki. Przeszkadza?y mi ostatnio wpisy nawet w w?tku "pogaduszki".
Mo?e dlatego, ?e mi si? nie chcia?o pisa? o niczym lekkim. Wiem jednak, ?e ka?dy cz?owiek jest inny, ma inn? wra?liwo?? i nie oznacza to, ?e kto? jest lepszy, a inny gorszy.


--------------------
W najgorszych chwilach mego ?ycia zawsze mog?em liczy? na przyjació?.
Odt?d wiem, ?e pierwsz? rzecz?, jak? nale?y zrobi?, to poprosi? o pomoc
.

Paulo Coelho
Go to the top of the page
 
+Quote Post
sówka
29.04.2009, 21:49
#17


Expert na forum


Wspiera forum
453
12-03 09
Warszawa
1,465Al_lu
ja nie wpad?am na pomys?
to by?o silniejsze ode mnie
mam 54 lata, prze?y?am, nie raz, ?mier? bliskiej mi osoby
nigdy nie rozpacza?am,
bola?o czasem strasznie,
ale mam takie do?wiadczenie, ?e zawsze na koniec, tym co najbardziej mi pomog?o - by? ?miech, owszem, cz?sto przez ?zy, ale taki oczyszczaj?cy, przywracaj?cy proporcje i równowag?
i to chcia?am tu przekaza?,
pewnie nieudolnie
i wybaczcie t? moj? obsesj? mówienia o ?mierci....
milkn? ju?


--------------------
Lord, help me be the person, my dog thinks I am

Fundacja Boksery w PotrzebieGo to the top of the page
 
+Quote Post
danuta maria
29.04.2009, 22:16
#18


Guru na forum


Wspiera forum
1,266
8-08 08
kujawsko-pomorskie
837
Numer GG: 6389244No có?, ró?nie ludzie prze?ywaj? i maj? ró?ne zachowania i ró?n? wra?liwo??.
Tak po prostu jest. I dobrze.
Ja te? Sówko prze?y?am ?mier? rodziców, 30-letniej siostry, 11-letniej siostrzenicy
i przyznam si?, ?e nigdy NA KONIEC nie przysz?o mi do g?owy, by ?miech móg? mi pomóc.
Po prostu czas goi rany. A nie ?miech - ja przynajmniej tak mam.

A w ogóle, to ju? nie chce mi si? wi?cej na ten temat pisa?.

Al-lu, wypo?rodkowa?a? i dzi?kuj? Ci za to.
Pozdrawiam wszystkie dziewczyny zaanga?owane w t? dyskusj?.


--------------------


Go to the top of the page
 
+Quote Post
mag_dag
29.04.2009, 22:31
#19


Guru na forum


Zespó? Amazonki NET
5,371
6-11 07
Sosnowiec
49no to dodam tylko taki jeden obrazek do dyskusji
?wie?o po tym jak zdj??am peruk? i powoli zacz??am ?y? normalnie (bez je?d?enia na chemie i tym podobnych)
na moj? rodzin? spad? ogromny cios, w wypadku samochodowym zgin?? starszy siostrzeniec mojego m??a ... mia? 18 lat, by? spokojnym, przystojnym, dobrze ucz?cym si? i wspania?ym ch?opcem ...
dla mnie by? to szok, bo pomy?la?am sobie, ?e mnie Bóg tylko pogrozi? palcem i nadal ?yj? ... a tu m?ody, zdrowy ch?opak...

(i nie by? to wypadek spowodowany jego brawurow? jazd?)

przez ca?y czas przygotowa? do pogrzebu byli?my blisko jego rodziców i starali?my si? nie da? im zwariowa? ...
w przeddzie? pogrzebu siedzieli?my wszyscy razem w ich domu przy wielkim stole i zacz?li?my sobie przypomina? ró?ne zdarzenia z naszego wspólnego ?ycia... na zasadzie "a pami?tacie jak by? ma?y, to zrobi? to czy tamto"...
siedzieli?my tak bardzo d?ugo i gdyby kto? patrzy? na nas z zewn?trz, to na pewno by?by oburzony, bo przytaczali?my ?mieszne historie, którym towarzyszy?y wybuchy ?miechu... nie by?o w tym nic niestosownego ... wspominali?my po prostu kogo?, kogo kochamy bez wzgl?du na to gdzie si? znajduje...
my?l?, ?e niezale?nie od okoliczno?ci, a mo?e w?a?nie - zale?nie od nich bardzo - pomog?o to ogromnie nam wszystkim...

a ja pomy?la?am sobie tego wieczora, ?e chcia?abym ?eby mnie te? tak ?egnano


--------------------
Gdyby mi co? przysz?o do g?owy, niech zaczeka. (Dominik Opolski)
akcja dla Alicji zako?czona sukcesem!!! - kliknij tutaj !


---><---
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Baba Jaga
30.04.2009, 8:34
#20


Guru na forum


Wspiera forum
2,364
6-11 07
Jagolandia
43Ja w obliczu ?mierci osób bliskich kul? si? jak kuleczka. Chcia?abym by? jak ziarenko piasku. Taka male?ka ?eby ten ogromny ból nie mia? gdzie we mnie wej??. Je?eli mnie nie ma, to wszechogarniaj?cy ból stanie sobie z boku. G?upie prawda ? ... bardzo ...... i nie pozwala?am sobie p?aka?. Pomy?la?am ?e jak ju? zaczn?, to  n i g d y  nie przestan?.
Ale to tylko odczucia. Nie uda?o mi si? by? ziarenkiem ..... a i becza?am jak bóbr.
Uwa?am ?e tylko czas wycisza ten ból. Nigdy do ko?ca.


--------------------
mi?dzy cisz?, a cisz? sprawy si? ko?ysz?
i id?, i p?yn? póki nie przemin? .......
Go to the top of the page
 
+Quote Post

7 V   1 2 3 > » 
Reply to this topicStart new topic

 

: · ·

· · ·

: 31.10.2020 - 14:00