IPB

( | )

Al_la .
Al_la
Guru na forum
64
k/Warszawy
Numer GG: 9520233
Województwo: mazowieckie
26-06 07
64,820*
15.03.2015 - 17:27
3.12.2020, 9:55
7,453 (1,52 )
AIM
Yahoo
ICQ
MSN
Contact
Contact

Al_la

Zespó? Amazonki NET


O Mnie
Topics
Replies
Witam wszystkich.

Swoj? pami?tn? diagnoz? us?ysza?am ju? w trakcie USG piersi 30.09.03 roku. Guz by? naciekaj?cy o ?rednicy 50 mm.
Tego samego dnia mia?am biopsj? cienkoig?ow?. Wynik otrzymany na drugi dzie? potwierdzi? przypuszczenia. By? to rak przewodowy o II stopniu z?o?liwo?ci.
Po biopsji gruboig?owej (stereotaktycznej) dosz?y jeszcze informacje, ?e wszystkie receptory (PgR, ER i HER-2) s? ujemne.
Leczenie rozpocz??am od chemioterapii w dniu 3.10.03 (3 kursy FEC).
8.12.03 odby?a si? radykalna mastectomia metod? Patey'a.
30.12.03 odebra?am wynik histopatologiczny, który wykaza? ca?kowit? remisj? guza (pozosta?a masa o wymiarze 25 x 20 mm bez komórek nowotworowych) oraz czyste w?z?y ch?onne.
4.01.04 rozpocz??am nast?pne 3 kursy chemioterapii FEC, któr? zako?czy?am 15.02.04.

Leczy?am si? w Wojskowym Instytucie Medycznym w Warszawie.--------------------
W najgorszych chwilach mego ?ycia zawsze mog?em liczy? na przyjació?.
Odt?d wiem, ?e pierwsz? rzecz?, jak? nale?y zrobi?, to poprosi? o pomoc
.

Paulo Coelho


12 Oct 2010 - 9:10


10 Sep 2010 - 7:20


17 May 2010 - 9:24


23 Apr 2010 - 20:51


19 Apr 2010 - 18:33

Halka
Alusiu, ?e nie pisz?, to nie znaczy, ?e nie pami?tam!
26 Jun 2009 - 14:50
Doris
"nigdy nie przegrasz, dopóki nie przestaniesz próbowa?" - a pi?knie próbujesz!
12 Apr 2008 - 14:18


1206
13.04.2010 - 22:19

2384
21.08.2017 - 12:32

630
14.04.2010 - 8:43
ela

195
1.11.2010 - 18:21

721
17.04.2010 - 20:36
: 3.12.2020 - 8:55
IPS Driver Error

IPS Driver Error

There appears to be an error with the database.
You can try to refresh the page by clicking here