IPB

( | )

> Zasady

Pami?tajcie o zasadach.
Znajdziecie je wszystkie klikaj?c na link:

http://www.amazonki.net/noweforum/index.php?showtopic=92

Najwa?niejsze:
-przed zadaniem pytania sprawdzi? w archiwum czy temat nie by? ju? poruszany. Do tego s?u?y funkcja Szukaj.
-postaraj si? wybra? odpowiedni dzia? do tre?ci postu
-
nazwy tematów nieodpowiadaj?ce tre?ci w nich zawartych b?d? zmieniane.
-
Posty piszemy w sposób przemy?lany - to nie jest chat i macie czas na sformu?owanie czytelnej wypowiedzi. Staramy si? pisa? po polsku. Je?li co? chcemy doda?, a nie ma jeszcze do naszego posta komentarza innego u?ytkownika, u?ywamy opcji EDYTUJ


Dzi?kuje bardzo za uszanowanie zasad.


Klikaj?c na poni?szy link znajdziecie archiwalne tematy z dzia?u:LECZENIE

http://www.amazonki.net/forum1/index.php?board=4.0

 
Reply to this topicStart new topic
> Ostropest pomaga przy chemii
V
Ella
2.01.2010, 14:40
#1


Guru na forum


Wspiera forum
1,842
7-11 07
Lubuskie
85
Numer GG: 4100022Ostropest plamisty mo?e pomóc w ?agodzeniu skutków ubocznych chemioterapii - dowodz? ameryka?scy naukowcy.


Chemioterapia stosowana w leczeniu nowotworów cz?sto powoduje powa?ne skutki uboczne, np. uszkodzenie w?troby. Jednak ostatnie badania naukowców z Columbia University daj? nadziej? na wykorzystanie pospolitego chwastu ostropest plamisty do ochrony przed niepo??danym dzia?aniem leków. W?a?ciwo?ci ochronne tej ro?liny s? znane ju? od jakiego? czasu (pozyskiwana z ?upin nasiennych ostropestu sylimaryna potrafi np. chroni? w?trob? przed ró?nymi toksynami), ale niedawne badanie prof. Kary Kelly jest pierwsz? prób? zastosowania ostropestu w celu ?agodzenia skutków chemioterapii.

W badaniu opublikowanym przez magazyn "Cancer" wzi??o udzia? 50 dzieci cierpi?cych na ostr? bia?aczk? limfoblastyczn?. Przez 28 dni cz??ci z nich podawano preparat z ostropestu, innym placebo. 56 dni po rozpocz?ciu badania (czyli 28 dni od podania ostatniej dawki placebo lub preparatu) okaza?o si?, ?e w?troby dzieci otrzymuj?cych lek z ostropestu funkcjonowa?y lepiej ni? w?troby dzieci przyjmuj?cych placebo. Co wi?cej, ostropest nie wywo?ywa? skutków ubocznych i nie hamowa? dzia?ania chemioterapii.

- Konieczne s? dalsze badania nad dzia?aniem ostropestu podczas d?u?szego leczenia i przetestowanie go w przypadku innych typów nowotworów i chemioterapii - mówi dr Kelly. - Jednak nasze rezultaty mo?na uzna? za obiecuj?ce, zw?aszcza ?e do tej pory nie ma ?adnej alternatywnej metody chronienia w?troby podczas chemioterapii - dodaje.


ola, sciencedaily
http://wyborcza.pl/1,75248,7408938,Ostrope...tra_chemia.html


--------------------
Jeste?my sprawcami czynów, które spe?niamy, a nie narz?dziami ró?nych si?.
(Leszek Ko?akowski)
Go to the top of the page
 
+Quote Post
« · Leczenie · »
 

Reply to this topicStart new topic

 

: · ·

· · ·

: 7.04.2020 - 20:49