IPB

( | )

23 V   1 2 3 > » 

Becia
11.04.2010, 19:01


Guru na forum


Wspiera forum
764
6-11 07
Siemianowice ?l?skie
33


Alu nasza kochana, ?ycz? Ci duuuuuu?o zdrowia,
rado?ci, optymizmu, pogody ducha, wszelkiej pomy?lno?ci,
szcz??cia, mi?o?ci i ?yczliwych ludzi wokó?
  ?yczenia · #150945 · 68 · 20,724

Becia
9.04.2010, 20:38


Guru na forum


Wspiera forum
764
6-11 07
Siemianowice ?l?skie
33


CYTAT(bo?ka1 @ 9.04.2010, 10:15) *
Na spotkaniu by?a jeszcze ROMA czytaj Amor (IMG:style_emoticons/default/rolleyes.gif) BEATKA czytaj Beti (IMG:style_emoticons/default/rolleyes.gif) Marlena ale nie wiem jak czyta? te? jestem nowa i jeszcze nie znam wszystkich (IMG:style_emoticons/default/rolleyes.gif) papa

ma?a poprawka: ta Beatka co siedzia?a naprzeciw Romy to Becia na forum (IMG:style_emoticons/default/tongue.gif) (wyja?niam, bo s? te? Beatki o nicku Beti)
spotkanie by?o bardzo sympatyczne, szybko min??y godziny w mi?ym towarzystwie (IMG:style_emoticons/default/smile.gif)
my?l?, ?e powinny?my spotyka? si? cz??ciej ni? raz w roku...
  Katowice · #150722 · 236 · 39,492

Becia
6.04.2010, 12:56


Guru na forum


Wspiera forum
764
6-11 07
Siemianowice ?l?skie
33


CYTAT(Amor @ 6.04.2010, 13:34) *
A dla mnie juz jestes Baba i koniec! :(IMG:style_emoticons/default/smile.gif)

no w?a?nie!
a Wnusia gdy zacznie mówi? te? najpierw b?dzie mówi?a: Baba (IMG:style_emoticons/default/biggrin.gif)
  ?yczenia · #149885 · 45 · 31,201

Becia
6.04.2010, 12:54


Guru na forum


Wspiera forum
764
6-11 07
Siemianowice ?l?skie
33


a Joanna z Chorzowa? (IMG:style_emoticons/default/unsure.gif)
  Katowice · #149884 · 236 · 39,492

Becia
5.04.2010, 8:30


Guru na forum


Wspiera forum
764
6-11 07
Siemianowice ?l?skie
33


CYTAT(Baba Jaga @ 3.04.2010, 11:10) *
a tam..... nadawaj ..... podpisz Wanda i ju? (IMG:style_emoticons/default/smile.gif)

Babo, normalnie Ci? uwielbiam (IMG:style_emoticons/default/biggrin.gif)
  Dzia? o wszystkim i niczym · #149610 · 2239 · 194,535

Becia
5.04.2010, 8:16


Guru na forum


Wspiera forum
764
6-11 07
Siemianowice ?l?skie
33


Kochana, z okazji Twoich urodzin ?ycz? wszystkiego dobrego:
du?o zdrówka, rado?ci, szcz??cia, pomy?lno?ci i mi?o?ci,
pociechy z Wnuczki,
no i niezmiennego poczucia humoru! (IMG:style_emoticons/default/smile.gif) (IMG:style_emoticons/default/wub.gif)


  ?yczenia · #149609 · 45 · 31,201

Becia
2.04.2010, 17:43


Guru na forum


Wspiera forum
764
6-11 07
Siemianowice ?l?skie
33


Bo?enko, witaj na naszym forum i klikaj z nami (IMG:style_emoticons/default/smile.gif)
Zajrza?a? ju? do w?tku Spotkanie? Zapraszamy! B?dzie nam mi?o pozna? now? Forumowiczk? (IMG:style_emoticons/default/smile.gif)
  Przedstaw si? · #149413 · 49 · 23,760

Becia
1.04.2010, 20:39


Guru na forum


Wspiera forum
764
6-11 07
Siemianowice ?l?skie
33


Romka, Ty mnie nie zawstydzaj (IMG:style_emoticons/default/blush.gif)
wprawdzie póki co jestem spokojna, ale nie wiem co b?dzie dalej i na jak d?ugo mi tego spokoju starczy...
  Przedstaw si? · #149245 · 455 · 60,559

Becia
1.04.2010, 12:53


Guru na forum


Wspiera forum
764
6-11 07
Siemianowice ?l?skie
33


Wielkie dzi?ki kochane Babolce! (IMG:style_emoticons/default/wub.gif)
dla porz?dku musz? napisa?, ?e odebra?am w poniedzia?ek wyniki bada? genetycznych...
"Nie znaleziono uszkodzenia genetycznego w genach BRCA1 i BRCA2"
to ju? co? optymistycznego si? znalaz?o w mojej chorobie (IMG:style_emoticons/default/smile.gif)
  Przedstaw si? · #149151 · 455 · 60,559

Becia
1.04.2010, 11:13


Guru na forum


Wspiera forum
764
6-11 07
Siemianowice ?l?skie
33


Romcia ju? napisa?a, ?e mnie pasuje, wi?c tylko potwierdzam (IMG:style_emoticons/default/smile.gif)
a gdzie s? dwie pozosta?e Beatki? Beti1968 i Betii?
  Katowice · #149144 · 236 · 39,492

Becia
31.03.2010, 15:23


Guru na forum


Wspiera forum
764
6-11 07
Siemianowice ?l?skie
33


43. mastektomia podskórna listopad 2006r. z jednoczasow? rekonstrukcj? - dr n. med. J. S?ota, Szpital Miejski w Siemianowicach ?l.
  Rekonstrukcja piersi · #148878 · 48 · 19,073

Becia
30.03.2010, 18:03


Guru na forum


Wspiera forum
764
6-11 07
Siemianowice ?l?skie
33


Dziewczyny, dzi?kuj? za kolejne dowody pami?ci i wsparcia oraz wyja?nienia ws. taksanów (IMG:style_emoticons/default/wub.gif)
Aurorko, jest dok?adnie tak jak piszesz: za pierwszym razem nie wie si? nic, a za drugim czasami nawet za du?o (IMG:style_emoticons/default/wacko.gif) ...dobrze, ?e mój chirurg ma pozytywne nastrawienie do przem?drza?ych pacjentów (IMG:style_emoticons/default/tongue.gif) ...te? mam nadziej?, ?e za drugim razem równie? nie dam si? gadzinie, w ko?cu jestem AMAZONK?, a to do czego? zobowi?zuje...
Mag, dzisiaj by?am u chirurga i jest ju? wynik z histopatu, nie mia?am go jeszcze w r?ce, ale doktor powiedzia?, ?e to pod obojczykiem to by? pakiet przerzutowych w?z?ów, a w?z?y wyci?te z pachy s? czyste, ma jeszcze dzwoni? w sprawie oznaczenia receptorów i heru
nie wiem, czy te przerzutowe w?z?y, to lepiej, czy gorzej ni? przerzut do innych cz??ci cia?a...nie zd??y?am dopyta? doktora, bo wzywali go na blok
  Przedstaw si? · #148633 · 455 · 60,559

Becia
27.03.2010, 19:59


Guru na forum


Wspiera forum
764
6-11 07
Siemianowice ?l?skie
33


dzi?kuj? Marylko (IMG:style_emoticons/default/wub.gif)

je?li chodzi o moj? Mam?, to jeden doktor widzi znowu w kielichu nerki jaki? kamie?, a drugi nie widzi (IMG:style_emoticons/default/rolleyes.gif)
Mama zastanawia si?, czy nie poprosi? znowu pewn? uczynn? Marylk? o przys?anie tabletek (IMG:style_emoticons/default/smile.gif) , jak si? zastanowi, to dam Ci zna?, a tak w ogóle to w dalszym ci?gu ma ogromne problemy z utrzymaniem moczu i zdarza si?, ?e niespodziewanie, w ró?nych dziwnych miejscach musi szuka? wc...
  Przedstaw si? · #148008 · 455 · 60,559

Becia
27.03.2010, 19:19


Guru na forum


Wspiera forum
764
6-11 07
Siemianowice ?l?skie
33


masz racj?, zapominamy o forumowej wyszukiwarce (IMG:style_emoticons/default/blush.gif)
  Przedstaw si? · #147997 · 455 · 60,559

Becia
27.03.2010, 18:52


Guru na forum


Wspiera forum
764
6-11 07
Siemianowice ?l?skie
33


wielkie dzi?ki za Wasze wpisy!
ciesz? si?, ?e odezwa?y si? Dziewczyny, które bra?y taksany, b?dzie mi ra?niej i wiem ju? nieco wi?cej ni? z tych "suchych" informacji w necie
Alu jak zwykle jeste? niezawodna (IMG:style_emoticons/default/wub.gif) , a jaka pami?? (IMG:style_emoticons/default/smile.gif) ! tylko pozazdro?ci?!
  Przedstaw si? · #147982 · 455 · 60,559

Becia
27.03.2010, 7:21


Guru na forum


Wspiera forum
764
6-11 07
Siemianowice ?l?skie
33


Hej Dziewczynki!
zanim zaczn? pisa? co u mnie musz? Wam serdecznie podzi?kowa? za to ?e jeste?cie ze mn?, za s?owa wsparcia, kciuki, dobre fluidy, modlitwy...czytam Wasze posty i rycz? jak bóbr...nie wiem co bym bez Was zrobi?a...nikt tak dobrze nie zrozumie amazonk? jak druga amazonka...
wiecie, ?e pi?kne pisanie nie jest moj? mocn? stron?, wi?c napisz? po prostu: jeste?cie KOCHANE (IMG:style_emoticons/default/wub.gif) (IMG:style_emoticons/default/wub.gif) (IMG:style_emoticons/default/wub.gif)

obudzi?am si? dzisiaj o 5.27 chyba z przyzwyczajenia (IMG:style_emoticons/default/tongue.gif) , bo o tej porze by?a pobudka na oddziale i mierzenie temperatury
wczoraj wróci?am ze szpitala...doktor rano zdj?? mi opatrunek, stwierdzi?, ?e ?adnie si? goi, wyj?? dren i powiedzia?, ?e mam przyj?? si? pokaza? w poniedzia?ek, mo?e b?dzie ju? wynik z histopatu
po zabiegu mój chirurg wyt?umaczy? mi jak mnie ci?? i ?e zrobi? pewn? sztuczk? i nie b?dzie musia? wyjmowa? szwów...do ko?ca ?ycia b?d? dzi?kowa? Szefowi na górze za to, ?e trafi?am na takiego Chirurga...
Dziewczynki specjalistki od raka piersi, czy taksany, to dobry schemat leczenia w przypadku meta?, bo doktor ju? mi wst?pnie zapowiedzia?, ?e b?dzie dalsze leczenie: na?wietlania, a potem chemia, w?a?nie taksany...wiem, ?e du?o na naszym forum jest informacji o taksolu, tylko nie mog? sobie teraz przypomnie?, która z Was go bra?a...pó?niej poszukam...na razie przeczyta?am troch? na ten temat w necie, wskazania, skutki uboczne, d?ugo?? wlewów i póki co jestem zmartwiona...
o swoich emocjach, nieweso?ych my?lach napisz? pó?niej w w?tku osobistym...musz? pouk?ada? sobie w g?owie co nie co...wyt?umaczy? sobie, ?e mam nie zadawa? pytania: dlaczego znowu ja b?d? musia?a walczy? z tym podst?pnym panem carcinoma?, który nie daje ?adnych sygna?ów, ?e znowu si? pojawi?, nie boli, wyniki z badania krwi bardzo dobre, wygl?dam ?wietnie jak stwierdzi? mój chirurg gdy przysz?am do Niego ze skierowaniem na oddzia?...

ToJa
CYTAT(ToJa @ 24.03.2010, 6:57) *
trzym sie kobieto z zag?ebia ..........

??? (IMG:style_emoticons/default/tongue.gif) (IMG:style_emoticons/default/laugh.gif)
  Przedstaw si? · #147915 · 455 · 60,559

Becia
17.03.2010, 16:01


Guru na forum


Wspiera forum
764
6-11 07
Siemianowice ?l?skie
33


Beatko, nie stresuj si? na zapas. Trzymam kciuki co by kontrolne badania wysz?y ok (IMG:style_emoticons/default/smile.gif)
  Przedstaw si? · #146008 · 1007 · 80,601

Becia
15.03.2010, 17:18


Guru na forum


Wspiera forum
764
6-11 07
Siemianowice ?l?skie
33


Dziewczynki, wielkie dzi?ki za Wasze wpisy, s?owa wsparcia, kciuki i dobr? energi? (IMG:style_emoticons/default/wub.gif) (IMG:style_emoticons/default/wub.gif) (IMG:style_emoticons/default/wub.gif)
wrócilam godzin? temu z Gliwic...by?am zapisana na 9t?, wesz?am o 12ej...w tubie le?a?am a? 1 godz. 15 minut (IMG:style_emoticons/default/rolleyes.gif) , ale nie by?o tak ?le jak rok temu na RM piersi, bo wtedy le?a?am na brzuchu, a teraz wygodnie na plecach (IMG:style_emoticons/default/tongue.gif) ...i nawet by?am grzeczna tzn. nie rusza?am si? i pani nie zwraca?a mi uwagi, ?e ?le oddycham (IMG:style_emoticons/default/wacko.gif) ...tylko co chwile s?ysza?am: prosz? nabra? powietrza, wypu?ci?, nabra? g??boko powietrza, wstrzyma?, nie oddycha?, co te? dok?adnie wykonywa?am...
wynik b?dzie do siedmiu dni, ale ?e jestem pacjentk? szpitala, to mo?e by? wcze?niej, wi?c prosz? o dalsze zaciskanie kciuków i wstawiennictwo u Szefa (jak pisze Ajaka (IMG:style_emoticons/default/smile.gif) )
na 18t? mam w planie pój?cie na kabaret Paranienormalni, wyst?puj? w naszym SCK, ale nie wiem czy pójd?, bo wraca?am z Gliwic ?rodkami komunikacji miejskiej i jestem troch? s?aba i zm?czona, ale w tej chwili przyjecha? mój syn, to pojad? z Nim autem, w ko?cu ?miech to zdrowie (IMG:style_emoticons/default/laugh.gif)
to na razie moje Drogie!
  Przedstaw si? · #145241 · 455 · 60,559

Becia
14.03.2010, 20:10


Guru na forum


Wspiera forum
764
6-11 07
Siemianowice ?l?skie
33


Dziewczyny prosz? nadal trzyma? za mnie kciuki...doktor zmieni? zdanie i najpierw mnie bada...niestety wynik z biopsji nie jest dobry: komórki atypowe prawdopodobnie nowotworowe (IMG:style_emoticons/default/sad.gif) ...dupadupa...a w ?rod? by?o tak optymistycznie...po badaniu usg (Amorku, wiesz kto je robi?) lekarz powiedzia?, ?e wygl?da mu to na w?z?y ch?onne, pokazywa? na ekranie i t?umaczy?...
jutro rano jad? do Gliwic na rezonans klatki piersiowej...w zale?no?ci od tego jaki b?dzie wynik, to albo b?dziemy ci??, albo mój chirurg za?atwi mi jeszcze PETa...
  Przedstaw si? · #144856 · 455 · 60,559

Becia
6.03.2010, 19:06


Guru na forum


Wspiera forum
764
6-11 07
Siemianowice ?l?skie
33


dzi?kuj? moje Drogie za g?aski, przytulanie i s?owa wsparcia (IMG:style_emoticons/default/wub.gif)

jestem ju? prawie spakowana...noc min??a mi niezbyt dobrze, obudzi?am si? oko?o 4ej, a ju? o 5ej w??czy?am pralk?...
w ci?gu dnia by?am spokojniejsza ni? wczoraj, ju? chyba póki co po wczorajszych prze?yciach nie mam si?y, ?eby si? denerwowa?, czuj? si? dzisiaj jakby usz?o ze mnie powietrze...

jutro na 8.30 stawiam si? do szpitala...staram si? by? dobrej my?li...na ewentualne zamartwianie si? mam jeszcze czas...
b?d? za Wami t?skni?a, ale mam nadziej?, ?e szybko tu wróc?...
  Przedstaw si? · #143159 · 455 · 60,559

Becia
5.03.2010, 20:14


Guru na forum


Wspiera forum
764
6-11 07
Siemianowice ?l?skie
33


CYTAT(b.angel @ 5.03.2010, 19:44) *
s?ucha? grzecznie onkologa i chirurga i wyci?? tak jak kazali....

i tak te? zrobi?...teraz ?a?uj?, ?e niepotrzebnie pojecha?am na to usg, bo jeszcze bardziej si? zdenerwowa?am...pop?aka?am sobie nawet...i chyba narazi?am si? mojemu chirurgowi...
DZI?KI za b?yskawiczne odpowiedzi!
nie wiem, co ja bym zrobi?a bez Was i bez tego forum... (IMG:style_emoticons/default/wub.gif)
  Przedstaw si? · #143005 · 455 · 60,559

Becia
5.03.2010, 19:27


Guru na forum


Wspiera forum
764
6-11 07
Siemianowice ?l?skie
33


pomocy!
w?a?nie przyjecha?am z usg: "W prawej okolicy podobojczykowej policykliczna hypoechogeniczna masa o d?. 39mm-meta? powi?kszone w?z?y ch?onne?"
radiolog stwierdzi?, ?e powinna by? wykonana biopsja, bo dopiero z jej wyniku onkolog powinien zadecydowa? o dalszym leczeniu...bo mo?e oka?e si?, ?e konieczna b?dzie chemia adjuwantowa albo mo?e jeszcze skieruje mnie na rezonans magnetyczny, ?eby zobaczy? czy w innych miejscach w klatce piersiowej co? si? nie dzieje...
zadzwoni?am przed chwil? do mojego chirurga i powiedzia?am mu o tym, a on mnie ochrzani?...spyta? jaki lekarz zajmuje si? leczeniem raka?...skoro onkolog napisa? ?eby usun??, to dlaczego mam s?ycha? radiologa i patomorfologa, który najpierw chce to bada?...ale oczywi?cie decyzje zostawi? mnie...
dziewczyny, co ja mam zrobi????
  Przedstaw si? · #142987 · 455 · 60,559

Becia
3.03.2010, 19:32


Guru na forum


Wspiera forum
764
6-11 07
Siemianowice ?l?skie
33


Alutka, no widzisz jaka ja durna (IMG:style_emoticons/default/blush.gif)
a ?e trzeba wyci?? i zbada?, to zdaj? sobie spraw?, chc? wykona? usg nie ?eby unikn?? operacji...tak sobie my?l?, ?e mo?e mój radiolog (bardzo dobry) cho? troch? rozja?ni mi czego mog? si? spodziewa?...
  Przedstaw si? · #142605 · 455 · 60,559

Becia
3.03.2010, 18:47


Guru na forum


Wspiera forum
764
6-11 07
Siemianowice ?l?skie
33


Dziewczyny, czy zmieni?o si? co? w odp?atno?ci za tamoxifen?
ja zawsze p?aci?am kilka z?otych za opakowanie w zale?no?ci od producenta, a dzisiaj za Egis zap?aci?am tyle samo co cena na opakowaniu, czyli 13,50...
czy to znaczy, ?e p?acimy 100%? czy podana na opakowaniu cena jest ju? pomniejszona o kwot? albo procent refundacji?
  Leczenie · #142585 · 60 · 51,795

Becia
3.03.2010, 18:33


Guru na forum


Wspiera forum
764
6-11 07
Siemianowice ?l?skie
33


jeszcze raz serdecznie Wam dzi?kuj? za dobre s?owo, otuch? i modlitwy (IMG:style_emoticons/default/wub.gif)
Romka, no szkoda, ?e wyje?d?asz, bo potrzyma?aby? mnie za r?czk? w niedziel?

a teraz mam jeszcze pytanie: chodzi mi po g?owie, ?eby przed pój?ciem do szpitala pojecha? do mojego radiologa na usg...tylko czy usg ma w ogóle sens w takiej sytuacji? (IMG:style_emoticons/default/unsure.gif) , bo przecie? zgrubienie nie jest w piersi, tylko nad ni?...
  Przedstaw si? · #142578 · 455 · 60,559

23 V   1 2 3 > » 

New Posts  
No New Posts  
Hot topic  
No new  
Poll  
No new votes  
Closed  
Moved  
 

: 29.11.2020 - 5:30