IPB

( | )

41 V   1 2 3 > » 

Dortek
16.04.2010, 18:46


Guru na forum


Wspiera forum
1,148
19-11 08
PL/UK
1,269


Moniko, bardzo dobrze Ciebie rozumiem, bo te? jestem w znacznej odleg?o?ci od swojej mamy, z która porozumiewam si? g?ównie telefonicznie. Jak pisze Agawa ten kontakt jest bardzo wa?ny i musisz stan?? na wysokosci zadania, by utwoerdzi? J? w przekonaniu, ze jest w dobrych r?kach i lekarze wiedz? co robi?. Moja Mama ma 78lat i wiele problemów zdrowotnych. Niektóre z nich musia?y by? rozwi?zywane w drodze operacji, których strasznie si? ba?a i niemal ?egna?a ze ?wiatem na t? okoliczno?c wydaj?c nawet 'ostatnie' dyspozycje.
Ostatnio lekarze znow brali pod uwag? kolejn? operacj?, ale ze wzgl. na ogólny stan zdrowia wstrzymali si? na jaki? czas.
My?l?, ?e obydwie musicie zaufa? lekarzom, bo to oni ostatecznie decyduj? o kolejnych etapach leczenia.
Nie widze te? podstaw, dla których Twoja Mama nie mówi?aby Ci ca?ej prawdy, skoro poinformowa?a Ci? o wynikach USG i biopsji. My?l?, ?e zrobi?a to, bo potrzebuje Twojego wsparcia.
Ka?da z nas po wst?pnej diagnozie przesz?a swoisty szok i oczekiwa?a zrozumienia i zapewnie?, ?e wszystko b?dzie dobrze.
My?l?, ze na to samo liczy Twoja Mama.
B?d? dzielna i swoj? si?? daj Jej wi?cej si?!
  Przedstaw si? · #151310 · 10 · 4,953

Dortek
16.04.2010, 18:10


Guru na forum


Wspiera forum
1,148
19-11 08
PL/UK
1,269


CYTAT(kgs @ 13.04.2010, 17:24) *
Tomograf mam 10 maja, do onki mam si? zg?osi? 21 czerwca... Wymy?li?am,?e jak b?d? mia?a wynik z TK skontaktuj? si? jeszcze z innym doktorkiem .

Krysiu, my?l?, ?e to dobry pomys? , bo jak tu czeka? z wynikiem ponad miesi?c na spotkanie z lekarzem? Dobrze, ze szybko dzia?asz, bo jest szansa na szybkie zaleczenie zmian.
Przytulam
  Przedstaw si? · #151305 · 462 · 161,901

Dortek
16.04.2010, 13:22


Guru na forum


Wspiera forum
1,148
19-11 08
PL/UK
1,269


Czapki z g?ów, Agencie!
(IMG:style_emoticons/default/wub.gif)
  Poezja · #151298 · 111 · 46,641

Dortek
8.04.2010, 22:17


Guru na forum


Wspiera forum
1,148
19-11 08
PL/UK
1,269


Madziu, do??czam do gratulacji i ?ycz? kolejnych wielu, wielu rocznic w pe?nym zdrowiu i z pi?knym kompletem piersi!
  Przedstaw si? · #150518 · 936 · 95,786

Dortek
7.04.2010, 11:39


Guru na forum


Wspiera forum
1,148
19-11 08
PL/UK
1,269


Elizko, na ten nasz kr?gos?up po przejsciach chemicznych trzeba dmucha? i chucha?, bo on wrazliwy si? zrobi?. Czyta?am niedawno, ?e chemia powa?nie os?abia kosci, a dodatkowe inne czynniki (menopauza i wiek) te? czyni? swoje.
Doswiadczy?am tego osobiscie, gdy zaserwowa?am sobie ?wiczonka, które kiedys bym odczu?a jedynie zakwasami w miesniach, a tymczasem po calej kuracji antynowotworowej zwyczajnie przeforsowalam si?. Co gorsza, wracanie do 'normy' to znaczy do ?ycia w miar? bez bólu zaj?lo mi ponad pó? roku.

Podwy?szone próby w?trobowe skonsultowa?abym z lekarzem (nawet telefonicznie) choc z duzym prawdopodobienstwem stawialabym na wp?yw leków p/zapalnych.
Dieta Ci nie zaszkodzi. Nie jestem tylko pewna czy wskazane s? surowe owoce czy gotowane raczej i soki.

Mam nadziej?, rezonans, podobnie jak w moim przypadku wyka?e zwyrodnienia. Szkoda, ze musisz tak d?ugo czeka?. Jak sobie przypomn?, ?e mnie wzi?li z dnia na dzien na to badanie czuj? si? szcz?sciar?.
Któr? opcj? ostatecznie wybra?as? Mysl?, ?e wyniki zawsze mozesz skonsultowac z innym lekarzem, jesli nie ufasz jakiemus.
  Przedstaw si? · #150083 · 1031 · 98,558

Dortek
31.03.2010, 22:35


Guru na forum


Wspiera forum
1,148
19-11 08
PL/UK
1,269


Chemioterapeutyki wp?ywaj? do?? znacz?co negatywnie na b?ony ?luzowe, st?d te? i Twoje problemy z ?o??dkiem.
Ja mia?am du?e problemy ze zgag? (której wcze?niej raczej nie do?wiadcza?am) i zaparciami. Na szcz?scie po zako?czonym leczeniu wszystko poma?u sie unormowa?o, cho? ju? si? ba?am, ?e mój wyraz twarzy wzbogaci si? o nagminny wytrzeszcz oczu (IMG:style_emoticons/default/wink.gif)

Asiu, najwa?niejsze, ze chemia dzia?a i gadzina wymi?kka. Te dodatkowe, w?tpliwe zreszt? 'przyjemno?ci' s? na szcz??cie chwilowe i wkrótce si? sko?cz?.

Rozumiem, ?e wróci?a? do pracy, co znaczy, ?e si?y wracaj?. Osobi?cie uwa?am, ?e to bardzo dobry pomys?, bo odrywa od jednostajnej codzienno?ci wytyczanej przez kolejne dolegliwo?ci pochemijne.
Ale pami?taj- nie przem?czaj si?. My?l?, ze wszyscy to zrozumiej?.
  Przedstaw si? · #149061 · 151 · 146,559

Dortek
30.03.2010, 22:27


Guru na forum


Wspiera forum
1,148
19-11 08
PL/UK
1,269


Kole?anka przynios?a do pracy Napoleonk? (w niektórych rejonach Polski zwan? Kremówk?) z zaprzyja?nionego sklepu tureckiegoWygl?da?a niemal identyko jak rodzima, ale nieco wi?ksza. Nie chcia?am wierzy?, ze smakuje podobnie. Nie chcia?am próbowa?.
Alem si? poirytowa?a brakiem odzewu mojego organizmu na pe?ne wyrzecze? dzia?ania maj?ce na celu obni?enie wska?nika mojej (nad)wagi, tom si? skusi?a...
Yammi, yammi - niebo w g?bie!
Pycha. Ale mo?e to wynik mojego ogrniczania tego typu potraw? Znaczy wyposzczona by?am.
Zjad?am. Dobre by?o. A teraz mi smutno. ?e nie wytrzyma?am; zawiod?am siebie, skusi?am si?, nie dotrzyma?am danego sobie s?owa... i to w Wielkim Tygodniu, kiedytym bardziej powinnam si? ogranicza?...
Qurna, teraz wyrzuty sumienia mnie zjedz?. Gdyby tak nadgryz?y troch? sade?ka....
  Co? dla cia?a · #148753 · 881 · 113,834

Dortek
30.03.2010, 22:07


Guru na forum


Wspiera forum
1,148
19-11 08
PL/UK
1,269


Dzielna, pogodna Anetko! Kciukasy b?d?!
Lekary wytn? co trzeba i b?dziesz bezpiecznie wraca? do zdrówka!
  Przedstaw si? · #148746 · 242 · 38,236

Dortek
29.03.2010, 19:09


Guru na forum


Wspiera forum
1,148
19-11 08
PL/UK
1,269


Czasami z zaskoczenia najlepiej. Pewnie mieli wolne moce przerobowe przed ?wi?tami, a mo?e co? si? zmieni?o w polskiej s?u?bie zdrowia?
Krysiu, trzymam kciuki za wyniki!
  Przedstaw si? · #148490 · 462 · 161,901

Dortek
27.03.2010, 23:36


Guru na forum


Wspiera forum
1,148
19-11 08
PL/UK
1,269


Agawa ju? pi?knie przeprowadzi?a rozpoznanie, postawi?a diagnoz? i zasugerowa?a metody lecznicze.
A ja jak zwykle wypunktuj?:
1/ mój m?dry Mega Mózg mówi, ?e cycek z tym na 'R' (je?li masz takie podejrzenia) NIE boli;
2/przyczyn bólu g?owy jest bardzo, bardzo wiele (np. z?by, migrena)
3/przesilenie wiosenne to nie tylko proza literacka; to autentyczne zjawisko wp?ywaj?ce na nasze os?abione zim? organizmy
4/mo?e gad Ci? nie zmieni?, ale ci??kie, d?ugotrwa?e leczenie na pewno wp?yn??o na organizm, który gorzej reaguje na przeci??enia
5/spanie po 4-6 godzin na dob? i praca po 18 godzin to nie jest higieniczny sposób ?ycia
6/nie chcia?am tego pisa?, ale... nie zapominaj, ze si? starzejemy...
7/wyeliminuj stres. Hala zaproponowa?a Ci medytacj?. Agawa sex. Próbowa?a??
  Przedstaw si? · #148079 · 833 · 71,029

Dortek
26.03.2010, 22:27


Guru na forum


Wspiera forum
1,148
19-11 08
PL/UK
1,269


CYTAT(dunia @ 26.03.2010, 21:19) *
Dortek-polecam nie same spacery a marszobiegi,ewentualnie nord walking!!!


To? ja niemal codziennie do pracy lec? biegiem; w drodze powrotnej sobie, owszem odpuszczam, ale za to chodz? w ?rody na Pilates.
Nord walking... s?ysza?am. Podoba mi si? koncepcja. Jak sie nieco ociepli znów zaczn? planowa? wycieczki. Londyn po?o?ony jest na wielu wzgórzach, poprzecinamy wieloma drogami spacerowymi. Zdecydowanie musz? o tym pomy?le?.
  Co? dla cia?a · #147896 · 881 · 113,834

Dortek
26.03.2010, 22:22


Guru na forum


Wspiera forum
1,148
19-11 08
PL/UK
1,269


CYTAT(hala1962 @ 26.03.2010, 19:33) *
a próbowa?a? medytacji? (IMG:style_emoticons/default/wink.gif)to jedna z rzeczy, która mi sp?dza sen z powiek...
chcia?abym, a nie potrafi? si? tak skupi?, by si? rozlu?ni?...
  Dzia? o wszystkim i niczym · #147895 · 2239 · 183,203

Dortek
26.03.2010, 22:16


Guru na forum


Wspiera forum
1,148
19-11 08
PL/UK
1,269


Mag, musz? przyzna?, ?e to Ty w?a?nie jeste? dla mnie wzorem do na?ladowania, Twoje rady staram sie wprowadza? w ?ycie i z tego powodu te? powodu zacisn? jeszcze troszk? z?by, uzbroj? si? w cierpliwo?? i dam czas oranizmowi na podj?cie w?a?ciwych 'kroków'.
  Co? dla cia?a · #147893 · 881 · 113,834

Dortek
26.03.2010, 22:04


Guru na forum


Wspiera forum
1,148
19-11 08
PL/UK
1,269


Nie marzy mi si? figura Pameli A. Chcia??bym jedynie wróci? do wagi sprzed choróbska. A to jakie? 10 w porywach do 15 kilogramów.
(IMG:style_emoticons/default/sad.gif)

Ostatnio si? zawzi??am, odstawi?am s?odycze, ograniczy?am cukier, m?k?, nawet kaw? do jednej dziennie... Do tego codzinnie uskuteczniam spacery (20 minut do i 20 min z pracy)..... i waga ani drgnie.
Tak sobie wczoraj my?la?am, ze jakbym tak znów gni?a w ?ó?ku, jak podczas chemii, zajada?a smako?yki dla pozbycia si? okropnego smaku, to wskazówka wagi nie mia?aby oporów by przesun?? si? w prawo...
To naprawd? nie fair. I jak tu si? nie zniech?ci??
  Co? dla cia?a · #147889 · 881 · 113,834

Dortek
25.03.2010, 23:47


Guru na forum


Wspiera forum
1,148
19-11 08
PL/UK
1,269


Je?li chodzi o te nowoczesne choroby, to i tak najskuteczniejsze s? tradycyjne metody. Na gryp? A1/H1 najlepszy jest gor?cy C2H5OH.
Podobnie zreszt? jak na ADHD najskuteczniejszy jest tradycyjny wpierdol.

*************
Obecnie tylko jeden kraj w UE chwali si? wzrostem gospodarczym.
Pozosta?e 26 potrafi poprawnie wyliczy? PKB.

*************
Wed?ug sonda?u - 58% Polaków nie wierzy w reinkarnacj?. Natomiast 42% jest przekonanych, ?e takie pytanie im ju? kto? zadawa? kiedy?.


****************
- Uwaga! W parku miejskim pojawi? si? maniak seksualny... dojazd autobusami 34, 26.

******************

Nie boj? si? ?ony! Tylko jak jej to powiedzie?...

*******************
Polscy z?omiarze stanowczo ZA wybudowaniem tarczy antyrakietowej!

********************
Jasiu pisze list do ?wi?tego Miko?aja:

- Miko?aju przynie? mi braciszka.

Miko?aj odpowiada.

- Przy?lij mi mamusi?.

********************

Radiowóz wpada na drzewo. Z rozbitego pojazdu gramoli si? dwóch weso?ych funkcjonariuszy. Jeden mówi do drugiego: No Jasiu, tak szybko na miejscu wypadku to jeszcze nigdy nie byli?my.

***********************

Deszcz meteorytów obserwuje zi?? i te?ciowa. Zi?? pomy?la? ?yczenie.

Te?ciowa nie zd??y?a...

*********************

Zauwa?yli?cie, ?e jad?c autostrad? wszyscy, którzy jad? wolniej od nas, to cioty, a szybciej to debile

**********************


- Kochanie, mo?e wybraliby?my si? na romantyczny spacer?

- A nie mog?e? sobie kupi? tego piwa wracaj?c z pracy?!

**********************
  Dzia? o wszystkim i niczym · #147726 · 405 · 58,100

Dortek
25.03.2010, 22:58


Guru na forum


Wspiera forum
1,148
19-11 08
PL/UK
1,269


Pi?kny gest Halu?! G??boki uk?on ode mnie i szacuneczek.
  Dzia? o wszystkim i niczym · #147713 · 2239 · 183,203

Dortek
25.03.2010, 22:54


Guru na forum


Wspiera forum
1,148
19-11 08
PL/UK
1,269


?ycz? Ci, Agnieszko, wiary, ?e wszystko ma sens.
Nadziei, która obudzi twoje serce i z nowym zapa?em pozwoli spojrze? na to, co ju? gdzie? przygas?o.
Mi?o?ci tak ogromnej, ?e nie mo?na jej zatrzyma? dla siebie.
A przede wszystkim, ?ycz? Ci zdrówka, a tak?e, aby ka?dy kolejny dzie? by? pi?kniejszy od poprzedniego.
  ?yczenia · #147709 · 66 · 17,026

Dortek
25.03.2010, 0:02


Guru na forum


Wspiera forum
1,148
19-11 08
PL/UK
1,269


Gratuluj?.
Bardzo m?dra inicjatywa.
Nie dziwi? si?, ze nastraja optymistycznie.
  Amazonki · #147495 · 35 · 8,704

Dortek
24.03.2010, 23:47


Guru na forum


Wspiera forum
1,148
19-11 08
PL/UK
1,269


Przeczyta?am artyku?, reporta?u nie mia?am i nie mam mo?liwo?ci obejrze? (IMG:style_emoticons/default/sad.gif)

Musz? przyzna?, ?e mam bardzo mieszane uczucia. Z jednej strony wielka nadzieja, ?e gdzie? w dalekim ?wiecie s? lekarze, którzy wiedz? jak wyleczy? ludzi z tej podst?pnej choroby.
Z drugiej strony logika nakazuje zastanowi? si? – dlaczego TAM, a nie np. w wysoko rozwini?tych krajach Zachodu?
W Wielkiej Brytanii na przyk?ad jest specjalny Instutut Bada? nad Rakiem (National Cancer Research Institute) wspierany przez ks.Karola, z ramienia którego zlecane s? badania kliniczne. W USA podbonie (na ich stronach inernetowych mo?na na bie??co ?ledzi? post?py prac badawczych).
Po drugie t?umaczenie pana Franka , ?e „Kiedy pojawia si? guz, uciska on i zmienia ten gen” nie trzyma si? dla mnie kupy, bo to w?a?nie zmieniony gen powoduje powstanie guza, a nie odwrotnie.

Nie jest jednak dla mnie nowo?ci?, ?e od dawien dawna choroby i (nie)skuteczne ich uleczanie jest wod? na m?yn przemys?u farmaceutycznego i pomys?em na niez?y zarobek. Nie bez kozery wspomn? tutaj o przedstawicielach farmaceutycznych wystaj?cych przed gabinetami lekarskimi. Cz?owiek ma do tego tak? mentalno??, ?e gorzki (=drogi) lek najlepiej leczy.

Z drugiej strony: nie ma co si? oszukiwa?- pa?stwowa s?u?ba zdrowia (czy to polska czy jakakolwiek inna) nie inwestuje w przypadki nierentowne. W UK lekarze mówi? wprost kiedy dalsze leczenie nie ma sensu. W USA kosztuje to krocie i trzeba by? ubezpieczonym, by mie? dost?p do najlepszego leczenia. Chiny wi?c daj? nadziej?.

Poza tym polscy lekarze i naukowcy wyje?d?aj? najcz?sciej na stypendia zagraniczne na Zachód, powielaj? wi?c ‘naukow? my?l zachodni?’ i wszelkie odst?pstwa z góry traktuj? jako absurdalne. Chiny rz?dz? si? tymczasem innymi prawami. Dlaczego? Bo ka?dy przypadek jest inny.

Optymistyczne wypowiedzi polskich lekarzy te? do mnie nie przemawiaj?. By? mo?e s? o?rodki serwuj?ce wymienione w artykule metody terapii. Ale co z dost?pem do nich? Chemia owszem (s?ysza?am o warunkach, czyta?am wpisy kole?anek o stoj?cych godzinami w kolejkach chorych),radioterapia i bradychardia równie?. Ale terapia celowana... mam w?tpliwo?ci co do jej powszechnego –jak podano w artykule- stosowania (ju? gdzie? kiedy? pisa?y?my, ?e w PL guz musi mie? 2 i wi?cej cm, zeby si? zakwalifikowa? na Herceptyn?).
Krioterapia natomiast w przypadku nowotworów skóry jak najbardziej, ale nie s?dz?, ?eby by?a stosowana tak entuzjastycznie np. w n. w?troby. Prawd? mówi?c widzia?am jak to si? robi (ogl?da?am program o Farah Fawcett, która je?dzi?a na te zabiegi do Niemiec). Nie jest to prosty zabieg. Wszystko odbywa sie pod os?on? tomografu komputerowego (hmm).

„Po co lata? do Chin i szuka? czego?, co nale?y si? nam w ramach ubezpieczenia?”-pyta dr. Tujakowski. Czy to rzeczywi?cie pytanie retoryczne? A ile z Was p?aci?o z w?asnej kieszeni za badania diagnostyczne nie mog?c doczeka? si? terminu w ramach NFZ, je?li wogóle lekarz by? sk?onny wystawi? skierowanie?

Mimo wszystko mam ci?gle g??bok? nadziej?, ?e kiedy? (mo?e ju? nied?ugo) naukowcy znajd? lekarstwo i poskromi? tego gada. Historia medycyny pe?na jest takich przypadków, gdzie nieuleczalna wcze?niej choroba dziesi?tkuj?ca ca?e pokolenia zosta?a wyeliminowana w tak prosty sposób, ?e w naszych czasach jest w?a?ciwie nieznana lub niegro?na (np. czerwonka, czy ospa). Czasem o takim prze?omowym odkryciu decyduje przypadek, czasem niekonwencjonalne metody badawcze.

I nikomu nie wolno odbiera? tej nadziei.
  Ciekawostki/nowosci ze swiatowej onkologii · #147488 · 39 · 11,165

Dortek
24.03.2010, 21:12


Guru na forum


Wspiera forum
1,148
19-11 08
PL/UK
1,269


Toja Kochana, w nagrod? za bardzo dobre przet?umaczenie ?ycze? mam niespodziank?:
(IMG:http://www.iv.pl/images/93878714848085878012.jpg)
  ?yczenia · #147406 · 79 · 25,004

Dortek
24.03.2010, 11:26


Guru na forum


Wspiera forum
1,148
19-11 08
PL/UK
1,269


Danusiu! Niez?e prze?ycia Ci zafundowali... bo tak sobie mysl?, ?e to wszystko si? sta?o w wyniku zmany Tamofyfenu na Arimidex.
Najwa?niejsze, ?e w por? 'wy?apane'...
Czy to oznacza, ze nie dostaniesz juz leczenia hormonalnego, skoro nastapi?a menopauza 'mechaniczna' ?
  Przedstaw si? · #147281 · 334 · 35,236

Dortek
24.03.2010, 1:25


Guru na forum


Wspiera forum
1,148
19-11 08
PL/UK
1,269


Dzi? by?am u mojej "dowcipnej' w klinice Gynae (gajni-jak tu czytaj?) omówi? wyniki mojego MRI (rezonans magn) miednicy, a zw?aszcza cysty na jajniku.
Jak mnie poinformowa?a przemi?a pani o ciemnej karnacji skonsultowano mój przypadek biorac pod uwag? przesz?o?? onkologiczn? i chocia? stwierdzono, ?e torbiel si? nie powi?ksza warto by j? wyci?? i zbada?.
W terminie ok. 8 tygodni... Laparoskopowo...

Troch? mn? t?pn??o, jako, ?e nie spodziewa?am si? takiego obrotu rzeczy.

Odmówi?am.
Postawi?am tak z kilku powodów:
  • po pierwsze -jak mnie zapewniono cysta si? nie powi?ksza (wymiary s? te same, jak rok temu);
  • po drugie- mam dosy? lekarzy i tych wszystkich inwazyjnych procedur na jakis czas;
  • po trzecie - potrzebuj? troch? czasu, by przetrawi? t? wiadomo??;
  • po czwarte - co si? odwlecze to nie uciecze. Nie mówi? definitywnie NIE.
  • po pi?te -Kat-na mia?a podobn? sytuacj? i nikt nie zaproponowa? jej zabiegu:

CYTAT(Kat-na @ 4.07.2009, 21:26) *
mnie w?a?nie wykryto torbiel na prawym jajniku: prawie 4 cm.
Chemik zleci? badanie markera jajnika ( wyszed? ok) oraz powtórk? USG ( tym razem dowcipne)
Prawdopodobnie s? to skutki zaburze? hormonalnych po chemii. (IMG:style_emoticons/default/dry.gif)


Tymczasem....borem... lasem
  Przedstaw si? · #147222 · 568 · 58,238

Dortek
23.03.2010, 23:05


Guru na forum


Wspiera forum
1,148
19-11 08
PL/UK
1,269


Jakie? poscyntygraficzne wie?ci?
Mam nadziej?, ze to fa?szywy alarm, jak u wi?kszo?ci z nas.
  Przedstaw si? · #147208 · 185 · 28,932

Dortek
23.03.2010, 23:01


Guru na forum


Wspiera forum
1,148
19-11 08
PL/UK
1,269


Anetko, najgorsze ju? za Tob? i widz?, ze jeste? w dobrej formie, co mnie bardzo cieszy. Ja nie by?am taka dzielna jak Ty. Po na?wietlaniach by?am s?aba jak trzcina na wietrze, dopad?a mnie anemia i angina roz?o?y?a na 2 tygodnie.

Wiosenne ogrodnicze plany to wspania?a terapia dla cia?a i duszy!
  Przedstaw si? · #147207 · 259 · 28,953

Dortek
23.03.2010, 22:52


Guru na forum


Wspiera forum
1,148
19-11 08
PL/UK
1,269


Elizko! Skorzysta?am z Twojej rady i zacz??am regularnie ?wiczy?. Dodatkowo co tydzie? latam na ?wiczenia 'pilates' prowadzone przez profesjonaln? rehabilitantk?, która mówi mi które ?wiczenia moge wykonywa?, a które nie (ze wzgl. na dyskopati? i przbyt? operacj? piersi).
Mam nadziej?, ze i Tobie poprawi?o si? po ?wiczeniach, bo do 4 maja jeszcze troszk? czasu...
  Przedstaw si? · #147204 · 1031 · 98,558

41 V   1 2 3 > » 

New Posts  
No New Posts  
Hot topic  
No new  
Poll  
No new votes  
Closed  
Moved  
 

: 28.10.2020 - 3:20