IPB

( | )

> Zasady

Pami?tajcie o zasadach.
Znajdziecie je wszystkie klikaj?c na link:

http://www.amazonki.net/noweforum/index.php?showtopic=92

Najwa?niejsze:
-przed zadaniem pytania sprawdzi? w archiwum czy temat nie by? ju? poruszany. Do tego s?u?y funkcja Szukaj.
-postaraj si? wybra? odpowiedni dzia? do tre?ci postu
-
nazwy tematów nieodpowiadaj?ce tre?ci w nich zawartych b?d? zmieniane.
-
Posty piszemy w sposób przemy?lany - to nie jest chat i macie czas na sformu?owanie czytelnej wypowiedzi. Staramy si? pisa? po polsku. Je?li co? chcemy doda?, a nie ma jeszcze do naszego posta komentarza innego u?ytkownika, u?ywamy opcji EDYTUJ


Dzi?kuje bardzo za uszanowanie zasad.


Klikaj?c na poni?szy link znajdziecie archiwalne tematy z dzia?u:LECZENIE

http://www.amazonki.net/forum1/index.php?board=4.0

3 V  < 1 2 3 >  
Reply to this topicStart new topic
> Inhibitory aromatazy-tylko przy zmianach meta?
V
Emi
19.02.2010, 19:45
#21


wykazuj?cy aktywno?? na forum


Wspiera forum
120
7-11 07
Warszawa
76Gra?ynko to samo mówi?a wczoraj moja onkolog
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Reklama
19.02.2010, 19:45
#
Go to the top of the page
 
Quote Post
Tomasz.
19.02.2010, 20:03
#22


wykazuj?cy aktywno?? na forum
***

Zarejestrowana
92
8-11 07
89CYTAT(Gra?yna1 @ 19.02.2010, 19:19) *
By?am dzisiaj u lekarza I kontaktu ?eby wypisa?a mi recepty na leki które stale bior?.
Przy Tamoksifenie stwierdzi?a - ?e dobrze ?e to nie Femara . I wzi??a do r?ki i pokaza?a mi broszur? ze stycznia 2010 r wydawan? dla lekarzy przez NFZ zawieraj?c? ceny leków oraz zasady ich dofinansowania. No i tam stoi napisane jak byk ?e " Femara i Arimidex mog? by? przepisane z literk? P tylko jako lek II rzutu choroby". I podobno teraz pracownicy NFZ skrupulatnie sprawdzaj? zasadno?? wszystkich recept na Femar? / na P - ok. 30 z? a pe?nop?atnie oko?o 400z? / , w Warszawie to ju? ca?a akcja. Ona ju? odmówi?a jednej ze swoich pacjentek powtórki leku na Arimidex.
No i kaza?a mi te? dostarczy? za?wiadczenie od onkologa - jak d?ugo bior? i ile jeszcze b?d? bra? Tamoksifen . Taki papierek jest podobno te? wymagany. Rzekomo NFZ szaleje - bo szuka oszcz?dno?ci na si?? !


To si? wszystko zgadza, NFZ szuka pieni?dzy, tylko czemu oficjalnie tego nie powie?? Oszcz?dzamy NA CHORYCH ju?!.
Bo zaraz ka?? odstawia? herceptyn? i w ogóle wszelkie leki innowacyjne. St?d potrzebny jest szum i akcja zainteresowanych osób, a przede wszystkim chorych!.
Bo co innego przepisywanie leków "na zapas" ludziom starszym, gdzie te leki (u niektórych!!) mog? si? marnowa?. A co innego onkologia, gdzie z chorob? kompromisów NIE MA.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Ella
20.02.2010, 1:34
#23


Guru na forum


Wspiera forum
1,842
7-11 07
Lubuskie
85
Numer GG: 4100022Ja bior? arimidex prawie trzy lata (zaraz po chemii dosta?am tamoxifen, ale po dwóch miesi?cach poprosi?am o arimidex).
Obawiam si?, ?e nie ma powrotu do tamoksyfenu, chyba tak si? nie powinno robi?.
A w?asnie ko?czy mi si? arimidex, wi?c pójd? do rodzinnego jak gdyby nigdy nic i zobacz?, co b?dzie.
Jesli wy?le mnie do onkologa - pójd?. Ciekawe, co mi zapisze.
Mo?e po trzech latach sko?cz? bra? leki?
Nie mia?abym nic przeciw temu, mam do?? wybuchów gor?ca.

A nie jest to tak, ?e tamoksyfen jest bardziej wskazany dla kobiet przed menopauz?, a arimideks po?


--------------------
Jeste?my sprawcami czynów, które spe?niamy, a nie narz?dziami ró?nych si?.
(Leszek Ko?akowski)
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Tomasz.
20.02.2010, 9:34
#24


wykazuj?cy aktywno?? na forum
***

Zarejestrowana
92
8-11 07
89CYTAT(Ella @ 20.02.2010, 1:34) *
A nie jest to tak, ?e tamoksyfen jest bardziej wskazany dla kobiet przed menopauz?, a arimideks po?


Jest w tych okre?leniach menopauzy troch? zamieszania, bo jak okre?li? kobet? w wieku 30 lat po Zoladexie- ma menopauz?, czy nie? Albo kobieta ktora straci?a okres po np. kursach AC. ?ony siostra tak straci?a okres w wieku 43 lat (ale w leczeniu czerniaka) i okres nie powróci? po sko?czeniu leczenia. Moja ?ona w czasie Zoladexu dostawa?a tamoxyfen (no w?asnie, w czaie menopauzy, czy nie?) , z reszt? po histerektomii totalnej te? jezcze przez ponad pó? roku tamoxtfen- a przecie? po takiej operacji jest menopauza "biologiczna", nie ma teoretycznej mozliwo?ci na powrót okresu.

Natomiast czytaj?c opracowania na temat leczenia pooperacyjnego hormonozale?nych NIE SPOTKA?EM ANI JEDNEGO opisu, przypadku, analizy, gdzie po inhibitorach aromatazy proponowano by tamoxyfen.

My?l?, ?e po nag?o?nieniu tych absurdów w mediach urz?dasy w NFZ zamkn? si? wreszcie i wszystko wróci do normy, tzn. do leczenia uznanego na ?wiecie za celowe, potwierdzone i skuteczne. A je?li nie? Ka?dy musi rozwa?y? t? decyzj? w samym sobie.

Niestety jest plaga nowotworów, chorych przybywa i st?d szukanie oszcz?dno?ci. ALE je??i osoba (jak moja ?ona) po Egistrolu wróci?a do pracy, s? z tego powodu odprowadane sk?adki zdrowotne, spo?eczne rentowe to czy pozbawienie j? tego leku jest dzia?aniem celowym?
Wczoraj Andrzejowi napisa?em- hipokryzja NFZ i MZ SI?GA WARTO?CI ABSURDALNYCH. D??y si? do tego aby choroba dosz?a do stanów mnieodwracalnych a wtedy wszelkie leki B?D? dost?pne. Bo los chorego jest przes?dzony i za wiele si? na te leki nie wyda z bud?etu NFZ!.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
andrzej1975
20.02.2010, 11:06
#25


Expert na forum


Wspiera forum
541
22-03 09
Ruda ?l?ska
1,480
Numer GG: 1388959Nie ma co gada? sytuacja chora takie cos chyba tylko w polsce moze sie wydarzyc lepiej dobic pacjeta niz go wyleczyc jednorazowo 6 ko?a z hakiem i po problemie .Nic tylko spi.....? ztego kraju ile wlezie.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
b.angel
20.02.2010, 11:27
#26


Guru na forum


Zespó? Amazonki NET
4,849
26-06 07
gród nad mleczn?
9
Numer GG: 5536919kilka lat temu gdy na naszym forum rozgorza?a dyskusja na temat inhibitorów aromatazy, przegl?dali?my dost?pn? literatur? i wsz?dzie by?o wyra?nie zaznaczone, ?e inhibitory s? w polsce zarejestrowane (dopuszczone) jako lek drugiego rzutu ( czyli w przypadku pojawienia si? przerzutów)

nie podejrzewam, ?eby co? si? zmieni?o od tego czasu poza tym, ?e lekarze zacz?li przepisywa? ten lek w pierwszym rzucie a teraz NFZ zacz??o tego pilnowa? .....

trzeba po prostu walczy? o zmian? w rejestracji tych leków .......
pami?tam wszak jak by?o cho?by z herceptyn?, która pocz?tkowo by?a zarejestrowana tylko jako lek w drugim rzucie pó?niej rozszerzono jej dopuszczenie o leczenie w adjuwancie .....


--------------------
.... przewróci?o si?, niech le?y ....
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Tomasz.
20.02.2010, 12:25
#27


wykazuj?cy aktywno?? na forum
***

Zarejestrowana
92
8-11 07
89Podaj? za Medycyn? Praktyczna (Anastrozol)

Wskazania: Leczenie zaawansowanego raka piersi u kobiet po menopauzie, tak?e u chorych, u których wyst?pi?a odpowied? na leczenie tamoksyfenem pomimo braku receptorów estrogenowych w nowotworze. Nie wykazano skuteczno?ci u chorych, u których nie wyst?puj? receptory estrogenowe w komórkach nowotworu i nie by?o pozytywnej odpowiedzi na uprzednie leczenie tamoksyfenem. Leczenie uzupe?niaj?ce wczesnego raka piersi u kobiet po menopauzie, u których stwierdzono w nowotworze obecno?? receptorów estrogenowych.

Poniewa? zdecydowana wi?kszo?? kobiet dostawa?a te leki PO menopauzie wi?c nie s?dz?, aby dane zawarte w ulotkach, opisach leków itd, itp. by?y niezgodne z formalno?ciami rejestracyjno-prawnymi zwi?zanymi z ich stosowaniem.
Z reszt? gdyby tak by?o to nale?a?oby wszystkich oknologów lecz?cych przypadki raków hormonozale?nych inwazyjnych ale bez ewidentnych zmian meta postawi? przed s?dem za nadu?ycia w stosowaniu tych leków.

Nie wiem, jak wygl?daj? prawa patentowe do leków generycznych, by? moze nie min?? okres ochrony praw patentowych na leki tej grupy. Co nie oznacza, ?e wpierw MZ i NFZ nie powinni negocjowa? z koncernami farmaceutycznymi produkuj?cymi teli tej grupy na temat obni?enia cen na te leki, aby zmniejszzy? koszty refundacji. I i?? zgodnie ze ?waitowymi wytyczntymi a nie wbrew im.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Katty
20.02.2010, 15:02
#28


Guru na forum
******

Zarejestrowana
758
5-11 07
Warszawa
17CYTAT(b.angel @ 20.02.2010, 11:27) *
kilka lat temu gdy na naszym forum rozgorza?a inhibitory s? w polsce zarejestrowane (dopuszczone) jako lek drugiego rzutu ( czyli w przypadku pojawienia si? przerzutów)


No w?asnie. A ja dosta?am i jedno i drugie, cho? przerzutów nie mia?am. I po co????? Czy to profilaktyka? ....... bo ja si? tym wszystkim nie interesuj?....czy to jednak jakie? leczenie jest?


--------------------
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Tomasz.
20.02.2010, 15:42
#29


wykazuj?cy aktywno?? na forum
***

Zarejestrowana
92
8-11 07
89CYTAT(Katty @ 20.02.2010, 15:02) *
No w?asnie. A ja dosta?am i jedno i drugie, cho? przerzutów nie mia?am. I po co????? Czy to profilaktyka? ....... bo ja si? tym wszystkim nie interesuj?....czy to jednak jakie? leczenie jest?


Tak? informacj? uzyska?a moja zona. A wynika?o to z hist-pat (rak inwazyjny). Ko?czy si? leczenie na operacji gdy w hist-pat jest rak in situ (przedinwazyjny).
?ona starszego kolegi w wieku 70 lat mia?a raka in situ, mastektomi? (tak za??da?a) procedur? wartownika i na tym si? sko?czy?o.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Ella
20.02.2010, 19:26
#30


Guru na forum


Wspiera forum
1,842
7-11 07
Lubuskie
85
Numer GG: 4100022CYTAT(Tomasz. @ 20.02.2010, 12:25) *
Podaj? za Medycyn? Praktyczna (Anastrozol)

[i]Wskazania: Leczenie zaawansowanego raka piersi u kobiet po menopauzie, (...)

Nie wiem, jak wygl?daj? prawa patentowe do leków generycznych, by? moze nie min?? okres ochrony praw patentowych na leki tej grupy. ...

Z tego co wiem, min?? okres ochrony praw patentowych w zesz?ym roku.
Mimo to w dalszym ci?gu dostawa?am refundowany arimidex.
?eby by?o jasne - zachorowa?am ponad 10 lat po rozpoczeciu menopauzy. Nie wywo?anej lekami, tylko normalnej biologicznej.
Powinnam wi?c dostawa? arimidex.
A co teraz, je?li nie dadz??


--------------------
Jeste?my sprawcami czynów, które spe?niamy, a nie narz?dziami ró?nych si?.
(Leszek Ko?akowski)
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Amor
20.02.2010, 19:54
#31


Guru na forum


Wspiera forum
3,105
6-11 07
Siemianowice sl
64http://abcrakpiersi.pl/hormonoterapia-w-raku-piers prpopnuje przeczytac - przyst?pnie napisane co i kiedy sie stosuje
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Ella
20.02.2010, 20:34
#32


Guru na forum


Wspiera forum
1,842
7-11 07
Lubuskie
85
Numer GG: 4100022Jeszcze raz podaj? adres stronki, bo ostatni? liter? Ci zjad?o, Amorku, i troch? b??dzi?am (IMG:style_emoticons/default/smile.gif)
http://abcrakpiersi.pl/hormonoterapia-w-raku-piersi
Dzi?ki (IMG:style_emoticons/default/smile.gif)
Poczyta?am i zrozumia?am, dlaczego najpierw dosta?am tamoksyfen.
Zmieniono mi potem na arimidex, bo mo?na by?o.
Bo stosuje si? go - wed?ug tego artyku?u, a wbrew nakazom NFZ - w "?wie?o rozpoznanym raku piersi we wczesnym stadium (tzn. ograniczonym do piersi, bez przerzutów do w?z?ów ch?onnych w pasze)".

No wi?c jak? Dostan? czy nie dostan? arimidex?
Czy kto? mi mo?e odpowiedzie??
A je?li nie dostan?, bo sobie NFZ tak wymy?li?o, to lekarz mo?e wróci? do tamosyfu?
--------------------
Jeste?my sprawcami czynów, które spe?niamy, a nie narz?dziami ró?nych si?.
(Leszek Ko?akowski)
Go to the top of the page
 
+Quote Post
mag_dag
20.02.2010, 21:56
#33


Guru na forum


Zespó? Amazonki NET
5,371
6-11 07
Sosnowiec
49chyba najpierw jeszcze powinni?my ustali?, co oznacza termin "drugi rzut hormonoterapii",
bo co oznacza "drugi rzut choroby" to wiemy, a chyba oba terminy si? w tym w?tku pojawiaj? jako to?same //my?li--------------------
Gdyby mi co? przysz?o do g?owy, niech zaczeka. (Dominik Opolski)
akcja dla Alicji zako?czona sukcesem!!! - kliknij tutaj !


---><---
Go to the top of the page
 
+Quote Post
b.angel
20.02.2010, 22:13
#34


Guru na forum


Zespó? Amazonki NET
4,849
26-06 07
gród nad mleczn?
9
Numer GG: 5536919drugi rzut hormonoterapii jest stosowany w drugim rzucie choroby czyli s? one w pewnym sensie to?same .....

inaczej leczenie w adjuwancie jest leczeniem w pierwszym rzucie niezale?nie czy jest to pierwszy czy kolejny lek ...


--------------------
.... przewróci?o si?, niech le?y ....
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Al_la
21.02.2010, 0:46
#35


Guru na forum


Zespó? Amazonki NET
7,453
26-06 07
k/Warszawy
7
Numer GG: 9520233Poczyta?am troch? i z literatury wynika, ze do I rzutu hormonoterapii nale?y Tamoxifen, a do II rzutu inhibitory aromatazy bez wzgl?du na to, czy to drugi rzut choroby, czy pierwszy.
Przy okazji si? dowiedzia?am, ?e IA s? stosowane w leczeniu raka piersi od lat 70-tych.


--------------------
W najgorszych chwilach mego ?ycia zawsze mog?em liczy? na przyjació?.
Odt?d wiem, ?e pierwsz? rzecz?, jak? nale?y zrobi?, to poprosi? o pomoc
.

Paulo Coelho
Go to the top of the page
 
+Quote Post
b.angel
21.02.2010, 9:41
#36


Guru na forum


Zespó? Amazonki NET
4,849
26-06 07
gród nad mleczn?
9
Numer GG: 5536919.... te? poczyta?am i zrozumia?am to w ten sposób jak napisa?am powy?ej ....

tak czy inaczej w tym pi?mie: ,
http://www.aotm.gov.pl/assets/files/rada/s...ol_Arimidex.pdf
stoi jak byk, ?e arimidex jest lekiem zarejestrowanym w leczeniu zaawansowanego raka piersi u kobiet po menopauzie

a to pismo : http://www.mz.gov.pl/wwwfiles/ma_struktura/docs/4021_133.pdf ,
dotyczy nieuwzgl?dnieia powy?szego wniosku o zmian? kategorii refundacji arimidexu z raka piersi w II rzucie hormonoterapii na homonozale?ny rak piersi we wczesnym stadium w lekach wydawanych bezp?atnie ...
--------------------
.... przewróci?o si?, niech le?y ....
Go to the top of the page
 
+Quote Post
b.angel
21.02.2010, 10:11
#37


Guru na forum


Zespó? Amazonki NET
4,849
26-06 07
gród nad mleczn?
9
Numer GG: 5536919http://www.gif.gov.pl/rep/gif/pdf-y/REK/RE...09-02-06-05.pdf

bardzo ciekawa lektura (cho? d?uga) ..... wynika z tego , ?e ustawodawcy sami nie bardzo wiedz? jak zdefiniowa? I i II rzut leczenia (IMG:style_emoticons/default/rolleyes.gif)


--------------------
.... przewróci?o si?, niech le?y ....
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Tomasz.
21.02.2010, 10:23
#38


wykazuj?cy aktywno?? na forum
***

Zarejestrowana
92
8-11 07
89CYTAT(Al_la @ 21.02.2010, 0:46) *
Poczyta?am troch? i z literatury wynika, ze do I rzutu hormonoterapii nale?y Tamoxifen, a do II rzutu inhibitory aromatazy bez wzgl?du na to, czy to drugi rzut choroby, czy pierwszy.
Przy okazji si? dowiedzia?am, ?e IA s? stosowane w leczeniu raka piersi od lat 70-tych.


Wa?na informacja o okresie stosowania I.A. Zatem nie ma praw patentowych, wi?c moze pojawi? si? ta?sze generykii.

Jednak nadal dla mnie pozostaje otwarte pytanie czy stosuje si? powrót do ZASTOSOWANEGO u chorego (chorej) leku pierwszego rzutu, gdy po jakim? czasie jego stosowania (niezale?nie od przyczyny) zastosowano lek drugiego rzutu.

Z tego co ja si? naczyta?em na ró?nych forach i portalu M.P. odno?nie leczenia raka ZASADNICZO NIE STOSUJE si? powrotu do poprzednich, stosowanych leków pierwsego rzutu, po ich planowym zastosowaniu i wykorzystaniu u chorego (chorej).

Fantastycznie, ?e temat jest przez Was zg??biany bo to zwiera szeregi i solidarno?? nie tylko w walce z tym dziadostwem, ale i z perfidi? urz?dasów w NFZ.

Poza tym z innej beczki, ale mi bliskiej. I.A. s? na Zachodzie stosowane w leczeniu endometriozy i to z du?ym powodzeniem. Moja ?ona chorowa?a na t? chorob? i zaburzenia endokrynologiczne wywo?ane sam? chorob? i jej niew?a?ciwym leczeniem by?y znacz?cym czynnikiem rozwoju raka u ?ony ( i w tym jednym temacie - ale tylko jednym- w pe?ni si? zgadzam z lekarzem który w C.O. Ursynów operowa? moj? ?on?).
A kobiety chore na endometrioz? s? pozbawione refundowanego dost?pu czy do analogów GNRH (Zoladex) czy I.A- za? ta choroba u wielu z nich mo?e doprowadzi? do rozwoju raka.

CYTAT(b.angel @ 21.02.2010, 10:11) *
http://www.gif.gov.pl/rep/gif/pdf-y/REK/RE...09-02-06-05.pdf

bardzo ciekawa lektura (cho? d?uga) ..... wynika z tego , ?e ustawodawcy sami nie bardzo wiedz? jak zdefiniowa? I i II rzut leczenia (IMG:style_emoticons/default/rolleyes.gif)


Temat znany od dawna. Np. olanzapina (Zyprexa) jest rekomendowana jako lek w "schizofrenii opornej na leczenie". Ale co to znaczy "opornej na leczenie"?? GIF te? tego nie okre?la.

Gdy wchodzi?y insuliny ludzkie mia?y zastrze?enie o stosowaniu wy??cznie u dzieci. Ale co wtedy, gdy dziecko ko?czy 18 lat?? GIF te? nie znalaz? odpowiedzi. Wymusili diabetolodzy, po prostu przepisuj?c te insuliny coraz szerszym grupom pacjentów i zmniejszaj?c ryzyko powik?a? naczyniowych.

Gdy wchodzi?y inhibitory TNF alfa pierwsze próby by?y w reumatologii (czyta?em jak w 2002 roku skrzypaczka 25 letnia powróci?a z RZS do grania w orkiestrze symfonicznej). Dzi? s? stosowane w chorobie Le?niowskiego-Crohna, ZZSK, MIZS i innych chorobach z autoagresji. Ale czy b?d? stosowane gdy urzedasy z NFZ si? wezm? za ten temat?? Cholera wie co im strzeli pod wypchane sieczk? czachy. Chocia? ...mo?e nie tylko sam? sieczk?, ale i gnojem. Bo jak wymy?l? cudowne oszcz?dno?ci na leczeniu to pewnie b?d? extra premie za te ich genialne pomys?y. Sama sieczka by tego nie wymy?li?a.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
aurora
21.02.2010, 13:51
#39


Guru na forum


Wspiera forum
1,559
8-11 07
kujawy i pomorze
88Podsumowuj?c...........w merytorycznej dyskusji powia?o wioch?.

I jeszcze jedno...............Tomasz na prezesa NFZ wtedy b?dzie tylko dobrze.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
manka45
21.02.2010, 18:42
#40


Guru na forum


Wspiera forum
1,089
5-11 07
SABATOWO KUJAWSKIE
20
Numer GG: 1536385
Czytam to uwaznie ,bo po 4 latach z tamosyfu zmieniono mi na Aromek który jest w II rzucie leczenia .
Wprawdzie moja zmiana jest uzasadniona ze wzgledu na dwukrotn? abrazje ,ale dla nich postawic tu krzy?yk czy tam to piku? .
A tak na dobr? sprawe co lepsze po leczeniu- tamosyfem rak macicy czy przydatków ???,czy po inhibitorze aromatazy -rak jelita grubego ?? (IMG:style_emoticons/default/wacko.gif)

Mo?e przeprowadzimy sonde?? (IMG:style_emoticons/default/tongue.gif)
Coby nie mówic mamy alternatywe--------------------
Roztancze w sobie swiat na przekór ?zom.......

http://www.youtube.com/watch?v=zB0JISdrSsw...feature=related
Go to the top of the page
 
+Quote Post
« · Leczenie · »
 

3 V  < 1 2 3 >
Reply to this topicStart new topic

 

: · ·

· · ·

: 10.04.2020 - 10:51