IPB

( | )

> Zasady

Pami?tajcie o zasadach.
Znajdziecie je wszystkie klikaj?c na link:

http://www.amazonki.net/noweforum/index.php?showtopic=92

Najwa?niejsze:
-przed zadaniem pytania sprawdzi? w archiwum czy temat nie by? ju? poruszany. Do tego s?u?y funkcja Szukaj.
-postaraj si? wybra? odpowiedni dzia? do tre?ci postu
-
nazwy tematów nieodpowiadaj?ce tre?ci w nich zawartych b?d? zmieniane.
-
Posty piszemy w sposób przemy?lany - to nie jest chat i macie czas na sformu?owanie czytelnej wypowiedzi. Staramy si? pisa? po polsku. Je?li co? chcemy doda?, a nie ma jeszcze do naszego posta komentarza innego u?ytkownika, u?ywamy opcji EDYTUJ


Dzi?kuje bardzo za uszanowanie zasad.

Klikaj?c na poni?szy link znajdziecie archiwalne tematy z dzia?u : CIEKAWOSTKI ZE ?WIATOWEJ ONKOLOGII

http://www.amazonki.net/forum1/index.php?board=21.0

 
Reply to this topicStart new topic
> Badania USG pomagaj? w diagnozowaniu raka skóry
V
Al_la
7.01.2010, 15:06
#1


Guru na forum


Zespó? Amazonki NET
7,453
26-06 07
k/Warszawy
7
Numer GG: 9520233PAP/Rynek Zdrowia

2009-12-05

USG o wysokiej cz?stotliwo?ci pozwala okre?li? rozleg?o?? zmian oraz odró?nia? zmiany ?agodne od z?o?liwych - dzi?ki ocenie ich sztywno?ci.

USG o wysokiej cz?stotliwo?ci w po??czeniu z elastografi? pozwala odró?nia? ?agodne zmiany skórne od z?o?liwych nowotworów – poinformowano podczas dorocznej konferencji Radiological Society of North America.

W USA co roku rozpoznaje si? ponad milion przypadków raka skóry. Z tego oko?o 70 tysi?cy przypadków stanowi najgro?niejszy rak skóry – czerniak. Mimo, ?e wcze?nie wykryty mo?e by? z powodzeniem leczony, czerniak co roku powoduje ponad 11 tys. zgonów.


Podejrzane zmiany skórne s? oceniane przez dermatologów. Pobiera si? tak?e wycinki do badania histopatologicznego (pod mikroskopem). Bez wyniku badania histopatologicznego, opieraj?c si? na wygl?dzie zmiany, dermatolog nie zawsze jest w stanie powiedzie?, czy chodzi o z?o?liwy nowotwór (rak podstawnokomórkowy, kolczystokomórkowy, czerniak), czy ?agodny rozrost (w?ókniaki, t?uszczaki).

Specjali?ci z University of Maryland School of Medicine w Baltimore wykazali, ?e metoda USG o wysokiej cz?stotliwo?ci pozwala okre?li? rozleg?o?? zmian oraz odró?nia? zmiany ?agodne od z?o?liwych – dzi?ki ocenie ich sztywno?ci (elastografia). Z?o?liwe zmiany s? sztywniejsze.


--------------------
W najgorszych chwilach mego ?ycia zawsze mog?em liczy? na przyjació?.
Odt?d wiem, ?e pierwsz? rzecz?, jak? nale?y zrobi?, to poprosi? o pomoc
.

Paulo Coelho
Go to the top of the page
 
+Quote Post

Reply to this topicStart new topic

 

: · ·

· · ·

: 14.08.2020 - 15:14