IPB

( | )

 
Reply to this topicStart new topic
> Menopauza
V
b.angel
9.07.2009, 15:33
#1


Guru na forum


Zespó? Amazonki NET
4,849
26-06 07
gród nad mleczn?
9
Numer GG: 5536919Menopauza

08-06-2006

Menopauza jest czasem, kiedy miesi?czka ustaje, a jajniki ostatecznie przestaj? wytwarza? jajeczka. O menopauzie mówi si? wtedy, gdy kobieta nie dosta?a okresu od pe?nego roku. Obejmuje ona kobiety w wieku od 40 do 58 lat, ?rednio jest to wiek oko?o 51 lat.


Przyczyny

Naturalna menopauza jest procesem stopniowym. Jajniki zaczynaj? produkowa? zmniejszona ilo?? hormonów ni? wcze?niej – jest to tak zwana faza przedmenstrualna.
Kiedy menopauza przychodzi przed 40 rokiem ?ycia nazywana jest przedwczesn? menopauz?. Mo?e si? to sta? zupe?nie naturalnie, ale cz?sto jest to rezultatem kilku warunków, w tym:
- uwarunkowa? genetycznych do przedwczesnej menopauzy;
-chorób uk?adu immunologicznego;
-anomalii chromosomu X;
-leczenia (chirurgiczne usuni?cie jajników, chemioterapia, terapia promieniowaniem);
-przyjmowania leków na obni?enie poziomu estrogenów;
-palenia.

Czynniki ryzyka

Czynnik ryzyka jest wtedy, gdy wzrasta prawdopodobie?stwo twojej choroby. Kiedy menopauza jest naturalnym procesem zwi?zanym z wiekiem, nie ma czynnika ryzyka. Zaliczy? mo?na do nich natomiast:
- uwarunkowania rodzinne do przedwczesnej menopauzy.

Symptomy

Kiedy menopauza si? zbli?a, kobiety cz?sto do?wiadczaj? kilku fizycznych i emocjonalnych symptomów, w tym:
-nieregularne miesi?czki
-uderzenia gor?ca i nocne poty
-zaburzenia snu, bezsenno??
-niepokój
-depresja
-sucha skóra
-dra?liwo??
-sucho?? pochwy i ból podczas stosunku
-problemy z koncentracj?
-problemy z pami?ci?
-obni?ona ochota na seks
-cz?ste oddawanie moczu i moczenie si?
-bóle g?owy
-bóle mi??ni
-uczucie zm?czenia
-budzenie si? wcze?nie rano.Diagnoza

Lekarz zapyta ci? o symptomy i histori? medyczn? oraz przeprowadzi testy fizyczne. Nast?pnie wykona badania krwi i wymaz szyjki macicy. Naturalna menopauza mo?e by? zdiagnozowana, kiedy kobieta nie ma miesi?czki od 12 miesi?cy.

Leczenie

Menopauza jest naturaln? cz??ci? ?ycia i nie jest konieczne, by j? leczy?. Symptomy i czynniki zagra?aj?ce zdrowiu, zwi?zane z poziomem estrogenów powinny by? leczone. S? to: uderzenia gor?ca, dra?liwo??, wzrost ryzyka choroby serca oraz osteoporoza.

Zast?pcza terapia hormonalna
Dost?pnych jest kilka typów hormonów. Zaliczaj? si? do nich naturalne, syntetyczne oraz pochodzenia ro?linnego estrogeny i progesteron; kombinacje estrogenu z progesteronem; hormony zwierz?ce w niewielkiej ilo?ci. Preparaty hormonalne dost?pne s? w tabletkach, ?elu, pier?cieniach dopochwowych, zastrzykach, plastrach na skór?, kulkach wk?adanych pod skór?. Znamienne jest, ?e dowiedziono naukowo, ?e ryzyko zdrowotne kojarzone z pewnym typem d?ugotrwa?ej terapii hormonalnej (3-5 lat) przewa?a na korzy?? wielu kobiet.

Zdrowa dieta
Zdrowa dieta podczas menopauzy polepsza zdrowie kobiet. Zmniejsz to ryzyko chorób serca, osteoporozy i nowotworów. Dieta ta jest uboga w t?uszcze, a bogata w owoce, warzywa, zbo?a, wapno i witamin? D.

Ograniczenie kofeiny i alkoholu
Ograniczenie kofeiny i alkoholu redukuje symptomy niepokoju, bezsenno?ci i wyp?ukiwania wapnia.

Rzucenie palenia
Rzucenie palenia zmniejsza ryzyko wczesnej menopauzy, chorób serca i osteoporozy.

Regularne ?wiczenia
Regularna gimnastyka redukuje fale gor?ca. Odpowiedni? wag? utrzymuj? ?wiczenia, takie jak spacerowanie, wchodzenie po schodach i ?wiczenia odporno?ciowe, takie jak podnoszenie odwa?ników, c o zwi?ksza wytrzyma?o?? ko?ci i zmniejsza ryzyko osteoporozy.

Zarz?dzanie stresem
Zarz?dzanie stresem pomaga znie?? napi?cie, niepokój i inne mo?liwe objawy menopauzy. Spokojny oddech, masa?, gor?ce k?piele i spokojna muzyka to tylko niektóre z przyk?adów technik relaksacyjnych.

Produkty znad lady
Kremy nawil?aj?ce i wazeliny s? u?ywane przy sucho?ci pochwy. Niektóre kobiety twierdz?, ?e przyjmowanie witaminy E zmniejsza uderzenia gor?ca, co jednak nie jest potwierdzone naukowo.

Leki niehormonalne
Niektóre leki zmniejszaj? wysokie ci?nienie krwi, co powoduje ulg? przy niektórych przypad?o?ciach, takich jak uderzenia gor?ca. S? to m.in.: klonidyna (Catapres) i metyldopa (Aldomet).

Profilaktyka

Menopauza jest naturalnym biologicznym wydarzeniem, któremu nie trzeba zapobiega?. Rzucenie palenia odrobin? opó?nia pocz?tek menopauzy.


--------------------
.... przewróci?o si?, niech le?y ....
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Reklama
9.07.2009, 15:33
#
Go to the top of the page
 
Quote Post
aurora
9.07.2009, 15:50
#2


Guru na forum


Wspiera forum
1,559
8-11 07
kujawy i pomorze
88No ale si? Anio?ku wykaza?e? hihi. Ino mam problema.............co poniektórne ?objawy to ja mam ju? od 20 wiosny............nawet mój ?lubny wew zwi?zku z tym nazywa mnie polejpompk?.......a o koncentracji i pami?ci to nawet nie b?d? wspomina?.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
b.angel
9.07.2009, 16:38
#3


Guru na forum


Zespó? Amazonki NET
4,849
26-06 07
gród nad mleczn?
9
Numer GG: 5536919no to mo?em se r?ce poda? (IMG:style_emoticons/default/rolleyes.gif) (IMG:style_emoticons/default/blush.gif)


--------------------
.... przewróci?o si?, niech le?y ....
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Al_la
9.07.2009, 19:38
#4


Guru na forum


Zespó? Amazonki NET
7,453
26-06 07
k/Warszawy
7
Numer GG: 9520233http://www.rynekzdrowia.pl/Ginekologia/Eks...zie,8576,9.html


--------------------
W najgorszych chwilach mego ?ycia zawsze mog?em liczy? na przyjació?.
Odt?d wiem, ?e pierwsz? rzecz?, jak? nale?y zrobi?, to poprosi? o pomoc
.

Paulo Coelho
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Dortek
9.07.2009, 22:21
#5


Guru na forum


Wspiera forum
1,148
19-11 08
PL/UK
1,269
Numer GG: 13183421W czynnikach ryzyka powinni doda?: "chemioterapia", "radioterapia" i "hormonoterapia" haha.
Moja mama wesz?a w klimakterium w wieku 50 lat. Mia?am wi?c nadziej?, ?e mnie dopadnie ten problem za jakie? 10 lat... a tu - Zonk!
W dodatku gdzie? wyczyta?am, ze menopauza wywo?ana sztucznie objawia si? bardziej intensywnie.
Potwierdzam.


--------------------
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Dortek
16.07.2009, 21:09
#6


Guru na forum


Wspiera forum
1,148
19-11 08
PL/UK
1,269
Numer GG: 13183421Dieta w menopauzie:
Odczuwaln? ulg? przyniesie ci równie? odpowiednio dobrana dieta. Lekka, bogata w witaminy, przeciwutleniacze i ro?linne estrogeny, podniesie twoj? odporno?? i z?agodzi dolegliwo?ci.
Zwalcz nag?e uderzenia gor?caZaczynaj? si? zwykle w okolicach klatki piersiowej i ogarniaj? ci? ca??, a? do czubka g?owy. Robisz si? czerwona i brak ci tchu. Trwa to od kilku sekund do 15 min. Aby tego unikn?? musisz zapewni? swemu organizmowi odpowiedni? dawk? estrogenów. Alternatyw? mog? by? fitoestrogeny, które skutecznie przeciwdzia?aj? "uderzeniom gor?ca", nocnemu poceniu si?, bólom g?owy i zaburzeniom koncentracji. Najwi?cej fitoestrogenów znajdziesz w soi i siemieniu lnianym(chleb z siemieniem lnianym, mleko sojowe, soja z puszki i kie?ki sojowe). Spróbuj te? lukrecji. Nadmiernemu poceniu si? oraz "uderzeniom gor?ca" zapobiegnie te? regularne picie nalewki lub herbaty z ?e?-szenia oraz toniku z wyci?giem z aloesu Ogranicz te? ilo?? spo?ywanej kofeiny (kawa,herbata, czekoladzia, kakao i coco-cola), alkoholu i soli (uwa?aj na sól ukryt? w sosie sojowym i wegecie). Zrezygnuj te? z przyprawiania potraw chili, ostr? papryk?, pieprzem, curry i kurkum?.

Bro? si? przed osteoporoz?
Jedyny sposób, by spowolni? tempo rzeszotnienia ko?ci, to zapewni? im sta?e dostawy du?ych dawek wapnia. Produkty bogate w wap? to mleko, ?ó?te sery (nie przesad? z nimi, bo zawieraj? du?o t?uszczu), ryby, warzywa z ciemnozielonymi li??mi i wszystkie produkty pe?noziarniste (pieczywo, kasze, p?atki muesli). Przy okazji dbaj o lini?, jadaj?c produkty odt?uszczone. Dodatkowo ?ykaj codziennie 500mg wapnia w tabletkach; w aptekach s? specjalne preparaty wapniowe dla kobiet zapobiegaj?ce osteoporozie (np. Vicalvit D, Vitrum Calcium + vitaminum D3, Calperos. Rzu? palenie, bo zmniejsza mas? ko?ci a? o 25%! Wielkim sprzymierze?cem w walce z "ucieczk?" wapnia z ko?ci s? równie? regularne, niezbyt intensywne ?wiczenia fizyczne.

Zatroszcz si? o serce
Niedobór estrogenów sprawia, ?e spada poziom "dobrego" cholesterolu HDL, chroni?cego naczynia krwiono?ne przed zawa?em serca. Ro?nie za to ilo?? "z?ego" cholesterolu LDL, powoduj?cego zmiany mia?d?ycowe. T?uszcze zwierz?ce zast?p zatem oliw? z oliwek i olejami ro?linnymi, jedz du?o owoców i warzyw: im bardziej zielone i im intensywniej czerwone, tym lepiej. Jedz ryby i racz si? czosnkiem. Dodawaj otr?by do zup, placków i wypieków, a zamiast kawy pij zielon? herbat? i yerba-mate. Od czasu do czasu nie zaszkodzi kieliszek (jeden!) czerwonego wina.

Pomy?l o swojej pami?ci
Wiele kobiet podczas menopauzy narzeka na k?opoty z koncentracj? i zaburzenia pami?ci. Rad? na to jest jak najcz?stsze przebywanie na ?wie?ym powietrzu. Zadbaj te? o to , by twój mózg mia? co? do roboty. Trenuj pami??, rozwi?zuj?c krzy?ówki, rebusy, graj w karty i szachy. Koniecznie uzupe?nij te? sw? diet? preparatami z lecytyn? i z wyci?giem z mi?orz?bu japo?skiego, które wspomagaj? pami?? (np. Bilobil, Buerlecitine).

http://www.we-dwoje.pl/dieta;podczas;menop...tykul,2074.html


--------------------
Go to the top of the page
 
+Quote Post
« · Menopauza · »
 

Reply to this topicStart new topic

 

: · ·

· · ·

: 26.10.2020 - 5:17