Forum Amazonki Net _ Pozosta?e dzia?y medycyny _ rak trzonu macicy

: baniula 27.03.2010, 20:39

Prosz? o interpretacj? wyników / nie moje/ - znajomej andenocarcinoma endometrioides G1 corooris uteri - infliltratio superficialis myometrii pT1b FIGO IB licz? na nasze forumowe m?dre g?owy smile.gif

: Al_la 27.03.2010, 20:52

Moja g?owa nie zna si? na rakach trzonu macicy i oby nie musia?a si? pozna? (jestem w grupie du?ego ryzyka).

Ale jest takie opracowanie na ten temat. Prze?lij linka kole?ance - niech si? doszkoli.

http://stud.pam.szczecin.pl/~lemonka/ginpol/rak%20endometrium-%20ostat.rtf.

: baniula 27.03.2010, 20:57

Alla dzi?ki jak zwykle niezawodna smile.gif czyta?am to alem nie kumata , bo ta moja kole?anka ma G1 , a cholera przerzuty ma w p?ucach normalnie nie kumam jak to mo?liwe?

: Al_la 27.03.2010, 21:05

G1 jeszcze o niczym nie ?wiadczy. To tylko stopie? z?o?liwo?ci.
Za to stopie? zaawansowania ma T1b, wi?c jest naciekaj?cy...zreszt? infliltratio oznacza naciekaj?cy, a wi?c inwazyjny.
Guzy w stopniu 1a nie s? naciekaj?ce.

: baniula 27.03.2010, 21:33

to nie ciekawie

Invision Power Board (http://www.invisionboard.com)
© Invision Power Services (http://www.invisionpower.com)