IPB

( | )

Templa .
Templa
nowo zarejestrowana
48
WARSZAWA
Numer GG: 1719546
Województwo: mazowieckie
12-02 10
7,028*
15.04.2010 - 8:06
27.11.2020, 0:11
0 (0 )
AIM
Yahoo
ICQ
MSN
Contact
Contact

Templa

Zarejestrowana

*


O Mnie
Topics
Replies
Moja przygoda z rakiem rozpocz??a si? 2003, zupe?nie niespodziewanie. Na szcze?cie dzi? jest ju? to historia. Dawno ju? zapomniana o tym co mi sie przytrafi?o, mo?e jedynie brak piersi od czasu do czasu przypomina mi co kiedy? w moim ?yciu si? wydarzy?o.
Zastanawiam mnie dlaczego tak ma?o mówi si? o tym, i? rak piersi dotyczy osób m?odych przed 40 rokiem ?ycia i du?o m?odszych. U którch w rodzinie nie by?o wczesniej zachorawa? na raka piersi.
Mój rak by? zupe?nie przypadkowo rozpoznany, a ile m?odych osób nie bierze pod uwag?, ?e ich to te? dotyczny. Przera?a mnie to. Nie chce nikogo straszy? chodzi mi tylko o prawdziwa prewencje, ?e rak piersi jest zagro?eniem ?ycia i zdrowia kobiet w ka?dym okresie ?ycia.
[size="4"][/size]

Z mojej historii w czasie ca?ej choroby pracowa?am, nawet jak bra?am chemi? chodzi?am do pracy tylko na czas podania chemii bra?am urlop. Wszystko to zawdzi?czam przychylno?ci wielu osób, które mnie wspiera?y w tym trudnym czasie jak i my?l? ?e musz? pracowa?. Ba?am si? ze?? na rent? , ba?am si? utraty pracy, ta my?l absurdalna dawa?a mi si??.....


18 Apr 2010 - 22:58


17 Apr 2010 - 22:05


17 Apr 2010 - 14:29


16 Apr 2010 - 8:15


15 Apr 2010 - 12:54

Templa.

.
: 27.11.2020 - 0:11
IPS Driver Error

IPS Driver Error

There appears to be an error with the database.
You can try to refresh the page by clicking here