IPB

( | )

> 
   

> Przegl?danie profilu u?ytkownika
Mo?esz przegl?da? profil u?ytkownika klikaj?c na jego nazw?, kiedy jest  wy?wietlana jako link, albo klikaj?c jego nazw? w po?cie.

To poka?e Ci jego profil wraz z informacjami, jakie poda? podczas rejestracji, (je?li jakie poda?) oraz jego statystyki i aktywno??.

Mo?esz tak?e klikn?? na Mini profil znajduj?cy si? pod ka?dym postem okre?lonego u?ytkownika. Zobaczysz jego E-Kart? z informacjami jak si? z nim skontaktowa? oraz jego zdj?cie, je?li je posiada.
: 27.11.2020 - 3:21