Forum Amazonki Net _ Leczenie _ Tamoksifen- objawy uboczne

: handzik 9.03.2009, 10:01

Witam,

bardzo prosi?abym o informacje dotycz?ce sk?adu otoczki leku tamoksifen firmy Hexal, Ebewe, Nolvadex.

Pozdrawiam

: handzik 9.03.2009, 17:36

Jestem ?wie?? amazonk? i zbieram si?, aby napisa? co? o sobie w dziale przedstaw si?.Mój problem na dzisiaj polega na tym,
?e prawdopodobnie wskutek zawarto?ci w tamoksyfenie laktozy, mam po nim bóle jelit i wzd?cia.
Dlatego moja pro?ba,czy w preparatach innych firm równie? znajduje si? laktoza i w jakiej dawce.Dotar?am do ulotki Nolvadexu w necie i przeczyta?am, ?e tam równie? jest laktoza ale nie by?o napisane w jakiej dawce.

: amado 9.03.2009, 18:06

Tu jest sk?ad tamoxifenu heksal:
http://www.sfd.pl/%5BREAL%5D_TAMOXIFEN_-_Hexal_%2F_Polska_-_1tab_%2F_20mg-t318689.html

na ulotce ebewe nie ma podanego pe?nego sk?adu, tylko substancja czynna

: handzik 9.03.2009, 18:50

Dzi?ki bardzo.
Z ulotki wynika ?e nie ma w sk?adzie laktozy a wi?c mam nadziej?,?e to rozwi??e mój problem.A ciekawa jestem równie?, czy kto? mia? podobne do moich k?opoty z jelitami po wprowadzeniu tamoksyfenu.

: lulu 9.03.2009, 19:44

Ja ju? ponad rok jestem na tamoksifenie i zaczyna?am od w?gierskiego nast?pnie Ebewe a teraz od d?u?szego czasu mam firmy Hexal i nie zauwa?y?am znacz?cej ró?nicy mi?dzy nimi. Z przewodem pokarmowym nie mia?am k?opotu, jedynie w?troba troch? si? buntuje ale bior? essentiale forte lub esseliv (znacznie ta?szy i te? skuteczny) i na jaki? czas jest o.k.

: handzik 9.03.2009, 20:07

Teraz zacz??am si? zastanawia? ,?e mo?e i u mnie troch? te? strajkuje w?troba.Musz? zrobi? chocia?by podstawowe badania.

: lulu 9.03.2009, 20:17

T? moj? w?tróbk? to na usg wykaza?o, ?e "st?uszczona" troch?. W badaniu krwi nie by?o znacznych nieprawid?owo?ci.

: joanna68 9.03.2009, 20:25

Witaj Handzik
Ja w listopadzie sko?czy?am Tamoxifen,bra?am go przez 5 lat.
W aptece dawali mi czasami ró?nych producentów i
nie mia?am ?adnych dolegliwo?ci po nim ,poza oczywistymi takimi jak
uderzenia gor?ca.
Pozdrawiam serdecznie b?dzie dobrze rolleyes.gif

: Ajaka 9.03.2009, 20:29

Ja te? mam nietolerancj? laktozy, w tych lekach dawka jest minimalna, tylko w otoczce....mój lekarz kiedy zapyta?am powiedzia? ?ebym wypróbowa?a po kolei tamoxifen ró?nych firm....po to aby dobra? ten najlepszy dla mnie bo laktoza jest we wszystkich.....bra?am w?gierski, potem Ebewe teraz Nolavdex i przy nim chyba pozostan?......Spróbuj bra? Essential Forte mo?e to jednak w?tróbka daje ci popali?......mo?e bardziej sprawdzaj co jesz, bo w kupowanych produktach laktozy jest wi?cej ni? w tych lekach....

: handzik 9.03.2009, 21:18

W tym w?gierskim jest ponad 200mg laktozy ,to jest ju? sporo.Skoro w ulotce Hexalu nie ma laktozy spróbuj? tamten bra? i zobaczy? efekty.
Na produkty zawieraj?ce laktoz? uwa?am ju? od wielu lat z dobrym efektem.Mam nawet w domu Essential Forte i najpierw wypróbuje jedno a potem drugie.
Dzi?ki za rady i pozdrowienia dla wszystkich.

: PLYM 12.03.2009, 15:46

.
ja troszk? o czym innym ale jednak o skutkach ubocznych Tamoksifenu
..
dziewczyny Kochane
.
zaczynam si? bardziej tym wszystkim niepokoi?. Chcia?am zignorowa? ale si? nie da.
Bo w ko?ciach mnie zaczyna ?ama? i czasem nic mi nie jest a czasem jak mnie postrzyknie to a? poczuje.
Ostatnimi czasy kr?gos?up, gdzie? tak, w okolicach karu, na wysoko?ci barków
?okie? i kolana i wszystko to taki ból promieniuj?cy, dra?ni?cy
Kurcze blade no nie chce mi si? wierzy? ?e to ten na "r" w ko?ciach si? postanowi?a zainstalowa?.
Jeszcze ch dobrze si? nie usun??a, a poz a tym ja by?am I grupa z?o?liwo?ci
.
Jak to jest z tym Tamoksifenem. Mo?e on jest winowajc? tego ?amania, jak to odró?ni?
Gdy le?? moje kolana i lokie? zaczynaja dawa? si? we znaki bardziej taki denerwuj?cy drazni?cy ból.
Macie jakie? sposoby na z?agodzenie czy nale?y si? przyzwyczai? i tyle bo lepiej nie b?dzie
.: Halka 12.03.2009, 16:26

Plymko kochana, to ju? temat rzeka - skutki uboczne tamoxifenu, a zw?aszcza te w ko?ciach. Br. du?o dziewczyn pisa?o o ?upaniu, bólach strasznych nóg i r?k, skr?caniu i wyginaniu z bólu nóg w nocy i innych porach, kurczach i poruszaniu si? jak babunia strasznie schorowana. Niektóre maj? do tego wszystkiego k?opoty z kr?gos?upem. Ja mam k?opoty g?ównie z nogami. W nocy ?api? mnie straszliwe kurcze i bóle ko?ci, palce u stóp wygina mi w ró?ne strony, a? nie mog? stan?? na nogach. Bol? i kolana i ta ko?? z przodu od kolana do stopy. Czasem chwyci mnie i w d?oniach. By?am na prze?wietleniu ko?ci - niby wszystko w porz?dku, a czasem z ?ó?ka nie mog? sama wsta?.
Teraz bior? arimidex (po 2 ponad latach brania tamoxifenu), obserwuj? po prostu co b?dzie si? dzia?o, bo arimidex pono? szczególnie daje po ko?ciach. Có?, co? za co?. Warto ratowa? si? wapnem (podobno to z muszli jest najlepsze) i magnezem. Tak wi?c chyba jeste?my na to skazane, a jak si? ratowa? - na pewno wiele z nas na swoje sposoby - prosimy si? podzielic!

: lulu 12.03.2009, 16:49

Ja mia?am straszne k?opoty z moimi kolanami na d?ugo przed chorob?. Chodzi?am na rehabilitacj?, w sumie 20 zabiegów i uspokoi?o si?. Od ponad roku bior? tamoxifen i tylko je?li przemarzn? to czasem odczuwam kolana. Jak na razie to tamixyf szarpie mi tylko w?tróbk? (nie licz?c uderze? gor?ca). Je?li chodzi o kurcze to mo?e jednak inna przyczyna. Mojego m??a od jakiego? czasu m?cz? kurcze a nie bierze tamiksyfa, chyba ?e ode mnie przechodzi na niego wub.gif biggrin.gif

: Pere?ka 12.03.2009, 17:04

Mnie te? ?amie w ko?ciach. Mam problemy ze stawami, z kr?gos?upem, z chodzeniem. Boli mnie nawet jedna pi?ta.
Malo tego, potrafi? mi puchn?? nogi, a ?e Nolvadex potrafi doprowadzi? do zakrzepicy, to w te p?dy zrobi?am z krwi badania d-dimerów, czas protrombinowy. INR i USG ?y? g??bokich z kolorowym Dopplerem. Niby wszystko w porz?dku, a nogi bol?. Mia?am tez raz ból piszczeli podobnie jak Halka, ale na szcz??cie mi przeszed?. Czuje sie tak jakby w stawach nie mia?a "smaru". Nied?ugo chyba zaczn? skrzypie? jak stary, zardzewia?y zamek.
Jedna z lekarek ( naczyniowiec) zaproponowa?a kupienia rowerku treningowego co tez uczyni?am. Peda?owanie nie na wiele si? zdaje, bo ból nie porozchodzi. Ona jednak twierdzi, ?e regularne ?wiczenia na rowerku zapobiegn? tworzeniu si? ewentualnych skrzeplin w ?y?ach ko?czyn dolnych. I b?d? tu babo m?dra.


: Ajaka 12.03.2009, 17:37

Bra?am tamoxifen w?gierski i Ebewe....mia?am bóle....szczególnie stóp.....doktorka zmieni?a mi teraz na Nolvadex i jak narazie jest ok.......ale zanim zacz??am bra? Nolvadex kaza?a mi zrobi? min. tygodniow? przerw? aby z organizmu usun?? si? poprzedni lek........kiedy tylko przesta?am bra? tamoxifen bóle ust?pi?y......moja doktorka mówi ze je?li tydzie? nie b?dzie bra?o si? tamoxifenu to nic si? nie stanie a ka?da z nas jest inna i dla jednej dobry jest Nolvadex a dla innej np.Ebewe.....trzeba popróbowa?....

: grazyna007 12.03.2009, 21:14

Czytam wasze wypowiedzi o roznych Tamoxifenach. Mnie dzisiaj zapisali Tamoxifen produkowany przez polski Vipharm. Czy ktoras z was juz go brala i wie, czego niemilego mozna sie spodziewac?
Czy mozna jakos zapobiec negatywnemu wplywowi tego leku na watrobe, czyms takim jak np Hepatil?

: lulu 12.03.2009, 21:42

Zastanawia mnie gra?ynko007 czemu przepisali Ci polski tamoxifen. Ja na recepcie mam tylko nazw? leku bez wskazania na firm? i sama wybieram której firmy bior? lek. Polski i w?gierski jest za darmo do austryjackiego i niemieckiego trzeba odrobink? dop?aci?. Wcze?niej pisa?am co bior? na popraw? w?troby (Essentialeforte albo du?o ta?szy Esseliv te? skuteczny).

: grazyna007 12.03.2009, 21:48

Nieprecyzyjnie sie wyrazilam. W aptece po prostu taki mi dali, a ja nie zwrocilam uwagi na to jakiej on produkcji, dopoki nie znalazalem tego watku. Czy te, do ktorych sie doplaca maja jakas wyrazna przewage nad polskim?

: lulu 12.03.2009, 22:16

Ja na sobie testowa?am w?gierski, austryjacki i niemiecki. Najd?u?ej bior? niemiecki. Znacznych ró?nic ja nie zauwa?am.

: Ajaka 12.03.2009, 22:36

To wszystko jest Tamoxifen.....czy który? jest lepszy?....nie wiem.....mnie przesta?y bole? nogi kiedy zacz??am bra? Nolvadex i tylko tak? ró?nic? zauwa?y?am....

: Beti_M 13.03.2009, 9:46

Ajaka, chyba co? jest na rzeczy...
ja tak jak lulu wypróbowa?am ju? wszyskie...ale po przeczytaniu o bólach nóg przypomnia?am sobie, ?e kiedy? bardzo bola?y mnie nogi...dolegliwo?ci by?y bardzo podobne do tych, które opisywa?a Katty (rano po wyj?ciu z ?ó?ka chodzi?am kilka minut na zgi?tych nogach, mia?am straszne trudno?ci z wysiadaniem z tramwaju i autobusu)...nie wiem jaki Tamox wtedy bra?am, ale teraz od kilku miesi?cu bior? austriacki: Tamoxifen HEXAL, a przedtem niemiecki "Ebewe"...wychodzi na to, ?e bóle nóg mia?am podczas ?ykania tamoxu od polskich producentów (z firmy EGIS albo z Vipharm)...

Ajaka, dzi?ki wub.gif

: lotka4 13.03.2009, 14:00

Witajcie.A ja bior? Femar? przez rok i te? prawie wszystkie ko?ci mnie bol?,a szczególnie nogi.Pyta?am lekarza , powiedzia? mi,?e mam pecha
bo jak ten ból nie min?? przez pó? roku to ju? tak b?dzie.Pogodzi?am sie z tym ale chodz? jak staruszka szczególnie rano.Pozdrawiam serdecznie

: Halka 13.03.2009, 14:03

BETI - ja bra?am od pocz?tku tylko Hexal - i nogi daj? mi popali?! Teraz przesz?am na arimidex (po przesz?o 2 latach tamoksyfenu) i póki co - dalej mnie bol?. Najgorzej z rozruchem rano i wysiadaniem z autobusu.

: Al_la 15.03.2009, 16:57

Znana nam dr Gruszfeld, osobie (za?ywaj?cej Tamoxifen) pisz?cej o bólu kr?gos?upa i stawów radzi na innym forum przede wszystkim wykonanie badania w kierunku osteoporozy . Je?li zostanie ona potwierdzona trzeba w??czy? bisfosfoniany.

: handzik 15.03.2009, 19:00

Z tego co wyczyta?am w informacjach o tamoksyfenie to to ,?e podnosi on poziom wapnia w organi?mie, w przeciwie?stwie do pochodnych aromatozy które go obni?aj?,powoduj?c osreoporoz? i z?amania.Sama bior? tamo 3 miesi?ce i jak narazie nie mam jeszcze k?opotów ze stawami,cho? latek du?o na karku,ale u mnie oby?o si? bez chemii.Tak?e w zwi?zku z tym przesta?am ?yka? dodatkowo wap?,ale codziennie ?ykam magnez.Ciekawi mnie przyczyna tych dolegliwo?ci stawowych,mo?e mo?na si? tego w jaki? sposób ustrzec.

: hala1962 15.03.2009, 23:48

Ja bior? polski tamoksifen. Uderzenia gor?ca (lekkie, kilka razy na dzie?) mia?am przez jakie? 3 miechy - teraz ju? ich nie mam, nie przyty?am ani kilograma. Ogólnie znosz? go bardzo dobrze. Kurtka, a mo?e to ?le ?e ja go tak dobrze znosz??....

: Beti_M 16.03.2009, 8:01

Hala, zazdroszcz? Ci...w maju min? dwa lata jak bior? tamox, a od listopada 2007 roku onk w??czy?a mi zoladex...uderzenia gor?ca i poty jak by?y tak s?...tylko nie wiem czy to teraz skutek jednego, czy drugiego leku...mój organizm nie chce si? podda?...jajniki walcz? z farmakologiczn? kastracj?...

: lulu 16.03.2009, 8:23

Rozumie, ?e u was m?odych jajniki walcz? ale ja by?am ju? po menopauzie jak wykryto chorob? i zacz??am bra? tamoxifen a uderzenia mam do?o wi?ksze ni? podczas menopauzy.

: grazyna007 16.03.2009, 8:40

Te poty to koszmar. Ja mam usuniety caly dol juz od 12 lat. Stosowalam przez caly ten czas HTZ - Systen 50 i wyhodowalam sobie hormonozalezna gadzine. Od pazdziernika oczywiscie odstawilam, od paru dni tamoxifen biore - pare razy na dzien mokra jestem jakbym spod prysznica wyszla dry.gif
Zyje nadzieja, ze z kazdym miesiacem te dolegliwosci beda slably.
Mam jeszcze pytanie do pan pomenopauzalnych stosujacych tamoxifen - czy zauwazylyscie u siebie oznaki przyspieszonego starzenia sie skory? Ja mimo skonczonych 60 latek wygladalam jak dotad na sporo mniej i zastanawiam sie, czy juz czas przygotowywac sie na to, ze wkrotce bede wygladac jak zwiedniete jabluszko? mellow.gif

: lulu 16.03.2009, 8:45

Na podstawie swoich do?wiadcze? nie mog? stwierdzi? aby tamoxyf ?le dzia?a? na wygl?d, Poniewa? ja jednak przyty?am "troszk?" to skóra lekko si? wyg?adzi?a.

: PLYM 16.03.2009, 17:56

.
ja z takim pytaniem? Czy to mo?liwe ?eby tamoksifen zatrzyma? okres?
Brzuch mnie pobolewa i nic. Ca?? chemi? by? regularnie i po ch te?, zaraz na pocz?tku brania tamoksa.
teraz znik? pierwszy raz.
Dodam ?e nie bior? zoladeksu.
Nie panikuj? tu specjalnie bo akurat nie wiem czy to dobrze czy nie je?li okres si? utrzymuje.
Jak to fizycznie wygl?da wiecie mo?e, dziewczyny?
.

: handzik 16.03.2009, 18:53

Pierwsza onkolog która zapisywa?a mi tamo powiedzia?a ,?e im dokuczliwsze skutki uboczne tym lepiej hormon dzia?a.Potem b?d?c na kontroli powiedzia?am innej onkolog ,?e prawie nie odczuwam skutków ubocznych typu uderzenia gor?ca czy poty, a ona na to ,?e to bardzo dobrze.I b?d? tu cz?owieku m?dry.Gdzie? czyta?am ,?e ?rodki uspokajaj?ce czy p/depresyjne zmniejszaj? skuteczno?? dzia?ania tamoksyfenu.Przez ten okres 3 m-cy równie? ni? nie przyty?am ,ale skóra niestety wydaje mi si? bardziej zwi?dni?ta.

: hala1962 16.03.2009, 19:31

Moja doktórka nie skomentowa?a tego, ?e lekko przechodz? ter.hormonaln?. Jedynie poci?gni?ta za j?zyk potwierdzi?a, ?e "kr??? s?uchy, nie potwierdzone naukowo" ale jednak.... ?e przy her2 dodatnim tamoksifen ma zmniejszon? skuteczno?? i ?e za 2 lata zmieni mi na co? innego. upsss!

: zuzanna 16.03.2009, 20:07

mnie onkolozka zmienila na Lamette po 2.5 roku tamoxyfenu
ale nie komentowala dlaczego ? powiedziala tyle ze mniej toksyczna
pozdrawiam


: Pere?ka 16.03.2009, 23:28

Ostatni? miesi?czk? mia?am tu? przed operacj? w lipcu ubieg?ego roku.
NolvadexD bior? od sierpnia i do tej pory nie pojawi?a mi si? miesi?czka. Mia?am i czasami mam do tej pory pobolewanie brzucha jak przed miesi?czk?, ale krwawienie si? nie pojawia. Lekarze twierdz? ?e bardzo dobrze, ?e dobrze zareagowa?am na leczenie.
Od listopada mam problemy z nogami ( bol?, puchn?).
Skóra staje si? bardziej sucha i zaczynam dostawa? zmarszczki. Jednym s?owem starzej? si?.
Od sierpnia przyty?am 8,5 kg ( wcze?niej nigdy nie mia?am problemów z wag?)
Uderzenia gor?ca mia?am do grudnia. Przed Bo?ym Narodzeniem wary mnie opu?ci?y z czego si? ucieszy?am. Niestety moja radocha by?a przedwczesna, bo powróci?y pod koniec lutego.
Co jeszcze zauwa?y?am ciekawego. Odk?d bior? Nolvadex przyjmuje duzo wi?cej p?ynów niz przed leczeniem.

: trenia 23.04.2009, 11:46

Witam dziewczyny, potrzebuje waszej pomocy odnosnie tamoksifenu. W zeszlym roku w czerwcu mialam operacje usuniecia piersi i lekarze ustalili dla mnie leczenie hormonalne zoladex+tamoksifen. Do tego mam jeszcze leki (sindronad, bonefos) na kosci bo byl rozsiew w zebrze po stronie operowanej. Do tej pory bylo wszystko dobrze az do wtorku 21.04. Zaczelam krwawic z drog rodnych. Lekarz powiedzial ze jest przerost endometrium, wynosi on 10, i odkryli ze to zebro do ktorego byl rozsiew jest zlamane. Mam miec robione lyzeczkowanie w ten piatek z powodu tego endometrium i lekarz zaproponowal mi odstawienie tamoksifenu i pozostanie tylko przy zoladexie. Pomozcie prosze, czy te skutki uboczne moga byc spowodowane prze ten tamoksifen wlasnie i czy jego odstawienie w czyms pomoze???? Ponadto boli mnie strasznie skura, piecze jak diabli ponizej blizny a troche powyzej brzucha, czy to moze byc od tego zebra i czy to zlamanie moze byc od tamoksifenu czy moze bonefos byl za slaby (bo w ostatnim czasie sindronat zmienili mi na bonefos) Pomozcie dziewczyny i doradzcie czy odstawienie tamoksifenu to dobre rozwiazanie??????

: Agaba190 23.04.2009, 11:55

Witam Ci?,
Nie chc? sia? zam?tu, ale ja po Tamoksifenie te? mia?am przerost endometrium i krwawienie, Oczywi?cie natychmiast polecia?am do ginekologa na USG (endometrium 12 mm) i ten?e ginekolog kaza? natychmiast ?y?eczkowac. Da? skierowanie do szpitala(w którym pracuje). Nast?pnego dnia tam by?am i jakie? by?o moje zaskoczenie - drugi ginekolog powiedzia?, ?e absolutnie nie ?y?eczkowa?, tylko obserwowa?. Za 3 m-ce zrobi?am znowu USG i endometrium wynosi?o 5 mm.
Podobno przy Tamoksyfenie tak w?a?nie jest. Wiem, ?e kilka dziewczyn mia?o ju? kilka razy ?y?eczkowanie. Nie jest to jak wida? metoda leczenia problemu.
Co do reszty to nie wypowaidam si?, bo nie wiem. Mysl?, ?e w?tpliwo?ci powinien rozwia? lekarz onk.
Powodzenia

: Al_la 23.04.2009, 12:05

Witaj Trenia,

Uwa?am, ?e to za powa?na sprawa, ?eby?my Ci mog?y radzi? i ?eby? mia?a si? na tych naszych radach nie daj Bo?e opiera? wink.gif
Od tego s? lekarze i trzeba im zaufa?. Je?li masz w?tpliwo?ci, czy to dobra decyzja, id? do innego lekarza i zapytaj go o opini?.

Tamoxifen ma rzeczywi?cie takie dzia?ania uboczne, ?e po nim przerasta endometrium. Osobom po menopauzie zamieniaj? na inne leki i to jest wyj?cie. U Ciebie chyba nie bardzo jest na co zamieni?.
Z?amanie ?ebra nast?pi?o najprawdopodobniej na skutek zmian osteolitycznych ko?ci.
Odno?nie skuteczno?ci biofosfonianów nie b?d? si? wypowiada?, bo to pewnie indywidualna sprawa. Na innych dzia?aj? mniej, na innych bardziej.

Pozdrawiam i powodzenia ?ycz?.

: Kela 23.04.2009, 12:15

Witaj Trenia
Niedawno by?am w podobnej sytuacji. Moje endometrium mia?o 18 mm. Onkolog zmieni?a tamoxifen na arimidex a po 10 dniach kaza?a odstawic hormony, bo dosta?am okresu. jednka ka?dy przypadek jest indywidualny i to lekarz musi zdecydowac, co dalej robic. Moja onk zanim podj??a decyzje sprawdza?a jeszcze raz moje receptory, mój histopat, analizowa?a sposoby leczenia...

Bonefos to dobry lek, on by? pierwszy...Sindronat to tez klodronian, tylko inny producent

: trenia 23.04.2009, 16:17

Dziewczyny bardzo dziekuje za wypowiedzi jestem bardzo skolowana i roszczesiona bo mam same problemy i jestem z tym sama juz mam dosc .Pozdrawiam

: PLYM 29.04.2009, 18:51

.
czo?em Wam dziewczyny
.
bo si? zgubi?am
jaka jest ró?nica mi?dzy zoladeksem a tamoksifenem?
.
.
kombinuj? tak:

zoladeks powoduje ablacj? jajników co prowadzi do famakologicznej kastracji (brrrr....) czyli ?e estrogeny wogóle nie sa produkowane. czy tak?
Poniewa? ze nie tylko jajniki sa odpowiedizlne za produkcj? estrogenu to dlatego wpowadza si? tamoksifen który dzia?a antagonistycznie ewentualnie agonistycznie na estrogen. Jego rola polega na blokowaniu ?aczenia si? estrogenów z receptorami estrogenowymi czyli ?e Tamoksifen jako taki nie powoduje uszkodzenia jajników

(ablacja - hamowanie wytwarzania hormonów p?ciowych, teoretycznie uzyskany efekt ablacyjny jest odwracalny tzn. ust?puje najcz??ciej w kilka tygodni po zaprzestaniu stosowania leczenia)
.
czy dobrze mi si? to w g?owie uk?ada czy ca?kiem zamiesza?am
.
.
zastanawiam si? nad równie? nad tym ?e nie dostaj? zoladeksu. Fakt ten szczególnie mnie nie martwi. Wcale go nie chc?
Chcia?bym tylko znale?? jakie? medyczne uzasadnienie takiej decyzji mojego Mega Mózga
.
.
znalaz?am jeszcze takie co?:
.....W odniesieniu do uzupe?niaj?cej hormonoterapii wci?? istnieje szereg zagadnie? kontrowersyjnych, b?d?cych przedmiotem kontrolowanych bada? klinicznych......Podobnie, przedmiotem dyskusji s? ewentualne korzy?ci z dodania ablacji (chirurgicznej lub farmakologicznej) do chemioterapii u chorych przed menopauz? bez zaj?cia w?z?ów ch?onnych pachowych w grupie wysokiego ryzyka. Wydaje si?, ?e u chorych z tej podgrupy dodanie ablacji i/lub tamoksyfenu do chemioterapii poprawia wyniki, ale nie zosta?o to ostatecznie udokumentowane
.
.
co Wy na to?
.

: manka45 29.04.2009, 20:01

Rózna jest szko?a na ten temat .Ja zacze?am juz czwarty rok brac tamosyf razem z zoladexem .Takie zalecenie mia?am od chemika w leczeniu uzupe?niajacym .Mój onk zdziwiony ze mam podawany zoladex razem z tamosyfem .
Na wyk?adzie na którym by?a onk z CO z Wawy, pani powiedzia?a ze jezeli nie zosta?y zajete wez?y ch?onne ona poda?a by tylko sam tamoksifen .Mysle ze poda?am ci przyk?ady na róznorodnosc leczenia wacko.gif

: mgie?ka 29.04.2009, 21:20

No to ja chyba powinnam zacz?? si? ba?? Wygl?da na to, ?e albo 5 lat temu inaczej troszk? leczono, albo kto? by? niedoszkolony decyduj?c o moim leczeniu. Mia?am trzy w?z?y zaj?te - nie kwalifikowa?am si? do na?wietla? i dosta?am sam tamoxifen jako uzupe?nienie leczenia. By? mo?e to inne jeszcze szczegó?y decydowa?y o leczeniu. Mo?e rodzaj raka i takie tam... Wol? jednak my?le?, ?e przesz?am w?a?ciwe i skuteczne leczenie wink.gif

: Halka 15.05.2009, 10:14

JESZCZE O TAMOKSYFENIE - skrót art. z internetu. Skopiowa?am specjalnie, bo ci?gle przestrzegam przed lekcewa?eniem wzrostu endometrium!

Efekt przed?u?onego podawania Tamoxifenu na endometrium i jajniki u kobiet z rakiem piersi

Asher Shushan, MD, Beatrice Uziely, MD, and Shlomo Mor-Yosef, MD from the Department of Obstetrics and Gynaecology and Sharett Institute of Oncology, Hebrew University, Hasassah Ein-Karem Medical Center, Jerusalem, Israel. T?umaczy? Arnold Bart?omiejczyk.

Streszczenie

Cel: Omówienie mo?liwych skutków ubocznych przed?u?onego leczenia Tamoxifenem na jajniki i endometrium. Przedstawienie bada? prospektywnych i przegl?d pi?miennictwa.

Rozwa?ania: Obserwacje autorów i wi?kszo?? ostatnich bada? potwierdzaj? hipotez?, ?e przed?u?one podawanie Tamoxifenu zwi?ksza ryzyko chorób endometrium. Cz?sto?? zmian patologicznych endometrium u pacjentek leczonych Tamoxifenem jest wi?ksza ni? u nieleczonych, szczególnie gdy grubo?? ?luzówki jest wi?ksza ni? 5 mm. Wyra?na jest tendencja do zwi?kszonego ryzyka raka endometrium wraz z wyd?u?eniem czasu trwania leczenia. Istniej?jednak kontrowersje dotycz?ce w?a?ciwego podej?cia do analizy dalszych obserwacji tych pacjentek oraz tego, czy inwazyjne metody diagnostyczne, jak biopsje endometrialne, s? op?acalne. Dodatkowo w wielu doniesieniach powi?zano Tamoxifen z rozwojem torbieli jajników. W obecnym badaniu stwierdzono, ?e u 11 z 95 pacjentek leczonych Tamoxifenem rozwin??y si? torbiele jajników. Pi?? torbieli wykryto u kobiet w wieku pomenopauzalnym, sze?? u kobiet przed menopauz?. Osiem torbieli zanik?o po odstawieniu Tamoxifenu. Trzy pozosta?e by?y operowane i torbiele okaza?y si? ?agodne.

Wnioski: kobiety stosuj?ce Tamoxifen d?u?ej ni? dwa lata nara?one s? na wi?ksze ryzyko rozwoju raka endometrium ni? kobiety, które Tamoxifenu nigdy nie u?ywa?y. Torbiele jajników s? powszechnym ubocznym efektem leczenia Tamoxifenem. Torbiele jajników mog? rozwin?? si? u leczonych Tamoxifenem kobiet z rakiem piersi w wieku przedmenopauzalnym, jaki u kobiet w wieku pomenopauzalnym.

W ci?gu ostatnich 20 lat Tamoxifen, syntetyczny niesteroidowy antyestrogen, sta? si? wa?nym lekiem w terapii raka piersi. Wskazania do jego stosowania by?y stopniowo rozszerzane i liczba leczonych nim kobiet szybko ros?a. Pocz?tkowo stosowany by? w krótkiej terapii u kobiet w wieku pomenopauzalnym(1) z zaawansowanym rakiem piersi i obecnymi receptorami estrogenowymi. Od tego czasu prowadzone na szerok? skal? badania wykaza?y, ?e d?ugoterminowa wspomagaj?ca terapia Tamoxifenem znacz?co obni?a liczb? nawrotów choroby i ?miertelno?? z powodu raka piersi. (2)

Wyst?powanie raka piersi u leczonych Tamoxifenem kobiet zmniejszy?o si? o 40%. Dalsze badania kliniczne wykaza?y, ?e Tamoxifen móg?by by? u?yteczny w leczeniu kobiet w wieku przedmenopauzalnym. (3) Co wi?cej, niektórzy autorzy sugerowali nawet podawanie Tamoxifenu w ró?nych ?agodnych chorobach piersi jako ?rodka zapobiegaj?cego rozwojowi raka gruczo?u sutkowego u zdrowych kobiet z grupy wysokiego ryzyka i w leczeniu ?agodnych chorób piersi. (4) Ostatnio doniesiono, ?e setki zdrowych kobiet z grupy wysokiego ryzyka, ze wzgl?du na wywiad rodzinny, by?o leczonych Tamoxifenem nawet przez 8 lat. (5) Szeroko zakrojone badania prowadzone s? obecnie w USA, W?oszech i Wielkiej Brytanii w celu oceny skuteczno?ci Tamoxifenu w zapobieganiu wyst?powania raka piersi. (5) Dlatego je?eli Tamoxifen zostanie uznany jako przydatny do podawania profilaktycznego u zdrowych kobiet, mo?na oczekiwa?, ?e miliony kobiet na ca?ym ?wiecie b?d? poddane d?ugofalowemu leczeniu. Poniewa? liczba kobiet, w tym kobiet zdrowych, poddanych terapii Tamoxifenem gwa?townie ro?nie, nale?y wyrazi? obawy co do mo?liwych ubocznych efektów terapii d?ugofalowej. (16)


Uwa?amy, ?e u kobiet leczonych Tamoxifenem d?u?ej ni? przez 12 miesi?cy nale?y corocznie wykonywa? przezpochwowe USG. Obraz ultrasonograficzny endometrium o grubo?ci wi?kszej ni? 5 mm wskazuje na konieczno?? biopsji. Niektórzy badacze uwa?aj? takie podej?cie za zbyt radykalne, zalecaj?c u?wiadamianie pacjentek o wczesnych podejrzanych objawach raka i szybkie ich zg?aszanie. Je?eli nasze obecne obserwacje zostan? potwierdzone w innych badaniach, by? mo?e GnRH stanie si? dobrym lekiem przy terapii torbieli jajników powsta?ych przy leczeniu Tamoxifenem i umo?liwi kontynuacj? takiej terapii.

Wi?kszo?? ostatnich bada? potwierdza hipotez?, ?e przed?u?one podawanie Tamoxifenu zwi?ksza ryzyko zmian patologicznych endometrium. Cz?sto?? wyst?powania tych zmian jest wi?ksza ni? u nie leczonych Tamoxifenem, szczególnie gdy grubo?? ?luzówki endometrium przekracza 5 mm. Znacznie wzrasta ryzyko raka macicy przy przed?u?onym podawaniu Tamoxifenu i du?ej ca?kowitej przyj?tej dawce. Kobiety przyjmuj?ce Tamoxifen przez wi?cej ni? 2 lata maj? wi?ksze ryzyko rozwoju raka endometrium ni? kobiety nie leczone.

Torbiele jajników s? innym ubocznym skutkiem dzia?ania Tamoxifenu zarówno u kobiet przed, jak i po menopauzie

: hala1962 22.10.2009, 11:29

Dziewcz?ta - ju? rok jad? na tamoksifenie. Kupowa?am do tej pory polskiej firmy Vipharm, ale ostatnio by?y k?opoty z dostaniem ichniego tamoksyfa, no a dzisiaj okaza?o si? ?e firma zaprzesta?a jego produkcji. I teraz co mam zrobi? - zapyta? onka jakiej firmy poleca, czy samej wybra?? Polecacie jaki?? Mam obawy czy nie zaczn? si? przykre objawy przy takiej zmianie, bo nasz tamoksifen zrosz? rewelacyjnie mo?na powiedzie?...

: Sara 22.10.2009, 11:38

Hexal tez ju? nie produkuje, po innych boli mnie ?o??dek.

: maryla 22.10.2009, 11:48

Czyta?am niedawno, ?e Tamoksifen zostaje wycofany z aptek.Nie wiem ju? gdzie to by?o bo wklei?abym link, ale po wpisaniu w Googlach - wycofanie Tamoxsifenu pojawia si? ca?a lista leków. Jest tam te? Tamoksifen. Nie pami?tam powodu...ot SKS...

: hala1962 22.10.2009, 11:58

w aptece t?umaczono to mo?liwo?ci? braku pieni?dzy u producenta na przed?u?enie licencji na produkcj?...

: mgie?ka 22.10.2009, 12:29

Halu - ja 5 lat bra?am Ebewe. Sporadycznie zamienniki mo?e ze dwa razy. Mój onk tak podpowiedzia?, ?e to najlepszy z Tamoxifenów. I nie odczuwa?am skutków ubocznych (ale mam nadziej?, ?e dzia?a? smile.gif )

: hala1962 22.10.2009, 12:46

Dzi?ki za podpowied?! Zauwa?y?y?cie, ?e jak wpisze si? w google "tamoksifen" to jako pierwsze wyskakuj? linki dla osób ?wicz?cych na si?owni? doping, budowanie masy... czy to nie chore tak si? samemu tru??

: maryla 22.10.2009, 13:25

tak masz racj? - to chore.
Zreszt? ,kiedy wpisuje w googlach inny lek Ansyn - Anastrazolum ( ja go mam) to tez jest ta sama sytuacja .

: b.angel 22.10.2009, 13:52

mo?e jestem slepa ale nie znalaz?am na tej li?cie tamosyfu unsure.gif

http://leki-informacje.pl/1,bezpieczenstwo,2009.html: maryla 22.10.2009, 14:14

jest na tej li?cie

: Gra?yna1 22.10.2009, 14:44

Ja dotychczas u?ywa?am Tamoksifen Hexal - ale gdy niedawno wykupowa?am recept? zosta?am w aptece poinformowana i? ten tamoksifen nazywa si? obecnie Tamoksifen Sandoz. Sk?ad ten sam co Hexal - jedynie inna nazwa .

: Gra?yna1 27.10.2009, 10:12

Mam pytanie - czy po tamoksifenie mog? spa?? wyniki krwi ? W do??czonej ulotce jest tylko mowa o mo?lio?ci spadku p?ytek krwi. A mnie ostatnio lec? w dó? bia?e i czerwone cia?ka oraz hemoglobina. Bia?ych ostatnio mia?am 3,2 czerwonych 3,3 a hemoglobiny 10,8. Niby jeszcze nie najgorzej ale ci?gle spada . Ró?nica w dó? jest ju? po 3 tygodniach.

: lulu 27.10.2009, 10:15

Ja przez 1,5 roku bra?am tamoksifen i wi?kszej ró?nicy w badaniu krwi nie by?o ale to by? krotko czas brania.

: mama_oli 27.10.2009, 10:29

Dziewczyny w jakich dawkach bierzecie ten tamoxifen?

: lulu 27.10.2009, 10:33

Ja bra?am 1 tabletk? na dob? to by?o 20 (gram czy miligram ).

: mama_oli 27.10.2009, 11:09

Lulu moja mama te? bierze 20 raz na dob?.
Skutków ubocznych jaki? wielkich póki co brak:)
pozdrawiam serdecznie

: Gra?yna1 27.10.2009, 12:04

Ja te? bior? 20 mg na dob? , ju? 3 -ci rok.
No có? , musz? si? znów wybra? do hematologa - niech szuka przyczyny. Z pewno?ci? znów zechce zrobi? mi trepanobiopsj? , brrrrr!
To zdrowie to mam jednak zdecydowanie do dupy.... sad.gif

: Gra?yna 1955 27.10.2009, 12:34

ja bior? 15 miesi?cy Tamoxifen i ca?y czas co? mi dolega. Mam obni?ony poziom bia?ych krwinek i p?ytek krwi, obni?on? temperatur? cia?a i ogromne uderzenia z oblewaniem si? potu.Dodatkowo teraz mam podwy?szone endometrium do 18 mm i 9 listopada id? na zabieg czyszczenia. a co dalej? nie wiem. Czy te? to mia?y?cie?

: Halka 27.10.2009, 13:39

Gra?ynko, wi?kszo?? z nas tak ma czy mia?a. Przypuszczam, ?e przy takim endometrium onkolog zmieni Ci tamoksyfen na inny lek (mnie zmienili na arimidex). Nie u wszystkich pacjentek tamoksyfen tak wp?ywa na endometrium, ale je?li po roku brania tych tabletek tak Ci wzros?o, na pewno Twój onkolog rozwa?y mo?liwo?? zmiany. Tak czy inaczej, pilnuj ju? "do?u" i rób USG dopochwowe co 6 miesi?cy, cho?by to by?o uci??liwe. Co do zlewania si? potem, te? nic nadzwyczajnego przy tamoksyfenie - ale to przechodzi, u jednych szybciej, u innych o wiele za d?ugo trwa smile.gif, ale trzeba to prze?y? smile.gif Obni?ona temperatura mo?e by? spowodowana przez tarczyc? - przy okazji bada? krwi mo?na sobie zrobi? kontrolne markery tarczycy, czyli TSH, ft3 i ft4. Je?li s? w normie, nie przejmuj si? - ludzie z nisk? temperatur? cia?a ?yj? d?u?ej, bo akcje ?yciowe s? wolniejsze smile.gif

: lulu 27.10.2009, 13:44

Dobrych kilkana?cie lat temu mia?am k?opot z tarczyc? ale nie wiedzia?am ?e mo?e ona powodowa? obni?enie temperatury a w?a?nie wtedy tak mia?am ale ?aden lekarz nie sugerowa? powi?zania z tarczyc?. Mam ju? spokój z tarczyc? a temperatura dalej obni?ona, czasem nawet o ca?y stopie?.

: Halka 27.10.2009, 21:24

Tak, LUlu, u mnie tak by?o. Lata?am najpierw po aptekach po dobry termometr, a jak ju? chyba na 20tu zmierzy?am i by?o podobnie, pochodzi?am po lekarzach. ?aden nie zasugerowa? nawet tarczycy, dopiero zagranic? dowiedzia?am si?, ?e jest to cz?sto symptom chorej tarczycy. W Polsce mi powiedziano - najwy?ej b?dzie pani d?ugo ?y?a z t? nisk? temperatur?. Teraz, dopiero po usuni?ciu tarczycy, temperatur? mam prawie jak normalni ludzie wink.gif tzn. ok. 35,5 rolleyes.gif(mia?am ni?sz?). Ale w niczym mi to nie przeszkadza, wi?c niech b?dzie.

: agnieszka 4.11.2009, 8:33

Od pocz?tku leczenia bra?am polski tamoxifen i oprócz uderze? gor?ca nie mia?am innych objawów...od 1,5 miesi?ca bior? Ebewe i nie wiem czy to zbieg okoliczno?ci, ale mam wzd?cia, md?o?ci i zaparcia...czy kto? mia? podobne objawy?

: hala1962 4.11.2009, 9:16

Ja te? bra?am polski od pocz?tku i ju? praktycznie nie mam ?adnych objawów, za kilka dni musz? zdecydowa? si? na nowy - planowa?am ebewe - ale teraz mam obawy... zmartwi?a? mnie Agnieszko...


: agnieszka 4.11.2009, 9:54

Hala to tylko moje przypuszczenia, by? mo?e to wcale nie ma zwi?zku z tamoxifenem..... cool.gif

: Ajaka 4.11.2009, 11:37

Bra?am Ebewe....dla mnie by? lepszy ni? polski......

: lulu 4.11.2009, 12:27

Ja prócz polskiego przerobi?am chyba wszystkie dost?pne na naszym rynku. Zacz??am od w?gierskiego pó?niej bra?am austrijacki i na ko?cu niemiecki. Dokucza?y mi tylko uderzenia gor?ca. Teraz bior? Egistrozol i uderzenia dalej s?.

: danka58 4.11.2009, 12:29

Bralam polski takoksifen, ale zaprzestali go produkowa?, wi?c przeszlam na Egis, bo taki byl akurat w aptece. Wrócily mi uderzenia gor?ca, ale nie wiem czy ta zmiana jest przyczyn?.

: lulu 4.11.2009, 12:47

Ja jak wykupywa?am tamoxifen to sobie zamawia?am jakiej firmy ma by?, mam tak? aptek? której nie przeszkadza, ?e klient ma jakie? ?yczenie.

: Pere?ka 12.11.2009, 19:58

Ja bior? Nolvadex od roku i 3 miesi?cy. Mam silne uderzenia gor?ca, w nocy wr?cz p?ywam. W dzie? jest troch? lepiej.
Poza tym szaleje mi endometrium. To jeden z objawów ubocznych, dlatego oprócz mojej onkolozki chodz? tez na kontrole do ginekologa-onkologa.
W maju moje endometrium wynios?o 16 mm ( by? brany wycinek - zaburzenia hormonalne)
Na koniec lipca 13 mm
na koniec pa?dziernika 9,5 mm
Mam co 3 miesi?ce robi? dopochwowe USG i w ten sposób obserwujemy co si? tam dzieje.
Jakie jeszcze zauwa?y?am objawy? Zrobi?am si? bardziej nerwowa, sucho?c pochwy, od czasu do czasu up?awy. no i strzykanie w gnatach.

: anna66 16.11.2009, 12:42

Witajcie, te? bior? tamoksifen od miesi?ca i jest dla mnie strasznie uci??liwy, szczególnie poty w nocy i w ci?gu dnia, a dodatkowo mam problemy ze snem. Budz? si? w ?rodku nocy i potem ju? nie mog? zasn??. Czy Wy te? tak macie??

: Ajaka 16.11.2009, 13:21

To klasyczne objawy....du?o z nas w?a?nie tak ma...cho? s? i szcz?sciary co bior? i tych atrakcji nie maj?.......Po jakim? czasie moze to si? ciut unormowa?......spróbuj pokombinowa? z godzin? o której bierzesz....ju? pewnie zaobserwowa?a? kiedy masz najgorsze uderzenia/ ile czasu po wzi?ciu tabletki/ wtedy mozna to troch? dopasowa? do planu dnia.......ja bra?am rano o 8.00.....najgorsze poty mia?am tak mi?dzy 12 a 16....../nie pracuj?/.....dzi?ki temu w nocy spa?am bez problemu i nie p?ywa?am......

: anna66 16.11.2009, 13:39


Bior? rano ok. 7-mej, bo na 8 id? do pracy. Pracuj? do 14-tej, w tym czasie mam ze 2 razy malutkie atrakcje.
Najgorzej jest w nocy ok. 2-3, wtedy jest koszmar po prostu p?ywam. sad.gif
Dobrze, ?e nie mam zoladexu smile.gif

: Eda 17.11.2009, 15:21

Dziewczynki kochane smile.gif
Czy Wy te? macie problem z dostaniem Tamosyfu?
W Wawce w aptece przy CO zawsze by? i to do wyboru firm a dzi? skucha... mojego Ebewe nie by?o i to podobno od d?u?szego czasu nie ma...
Maj? ma?o i tylko od jednego producenta.... Dosta?am Egis... huh.gif
Mam jedynie nadziej?, ?e ?adnych nowych sensacji po nim nie b?d? mie? ...
Dobrze, ?e chocia? Zoladex dosta?am.... biggrin.gif

Heh... trzeba mie? zdrowie by chorowa? w naszym kraju...

: hala1962 17.11.2009, 15:25

Eda, ja te? musia?am przej?? z polskiego na jaki?... wybra?am ebewe, ale nie mog?am dosta? w aptece i koniec ko?ców kupi?am egis. Troch? cz??ciej robi mi si? gor?co, mam zaparcia (przez rok brania lapanitibu mia?am odwrotne sensacje) i jako? tak czuj? go na ?o??dku... A niby to ten sam lek rolleyes.gif

: anna66 17.11.2009, 16:50

Witajcie!!
U mnie w aptece jest tylko Ebewe, wzi??am 3 opakowania wink.gif

: Pere?ka 17.11.2009, 22:59

Ja lece na NolvadexieD i jak do tej pory nie mia?am problemów z zakupem.
Anna66 ja podobnie jak ty mam problemy ze snem. Budz? mnie wary, a potem nie mog? zasn??. Odkrywam si? ca?a, a potem trz?s? si? z zimna. Rano budz? si? zm?czona.Mam ju? naprawd? tego dosy?.

: anna66 18.11.2009, 9:34

Mam dok?adnie tak samo, wstaj? bardzo zm?czona.
Poza tym jestem w trakcie na?wietla?, jeszcze 15, a potem przez rok herceptyna.


: suchal 18.11.2009, 12:18

Cze??, ja bior? tamoxifen dopiero od 1 sierpnia. Wszystkie objawy, o których piszecie: mam. W?a?nie te? nie mog? kupi? jednakowych. By? tamoxifen, pó?niej ebewe, teraz jaki? sandoz. W aptece mówi? tylko, ?e to ten sam lek tylko inny producent. Ostatnio, nie mog? spa?. Mo?e za ma?o jestem zm?czona???

: lulu 18.11.2009, 13:46

Ja ju? tu pisa?am, tamoxifen bra?am 1,5 roku (wybuchy i k?opoty ze snem) teraz bior? egistrozol prawie 0,5 roku i objawy mam takie jak przy tamoxifenie a nawet mo?na powiedzie?, ?e gorsze. Endometrium przy tamoxifenie ros?o mi do 2cm przez 1,5 roku a przy egistrozolu po 4 miesi?cach mam ju? 17 mm.

: suchal 18.11.2009, 13:57

Tak LULU, czyli norma? Trzeba bra? i kontrolowa?(jak to Ty powiedzia?a?-- endometrium)? OK. Ale z tymi potami? podajcie jaki? sposób aby by?y mniejsze.Bra?am Aktiw-meno, ma?y rezultat. Dorad?cie ,prosz?.

: hala1962 18.11.2009, 14:04

A mo?e by tak udawa? ?e ich nie ma... w ko?cu znudz? si? i sobie pójd??... laugh.gif A tak powa?nie to nawet panie w aptekach maj? k?opot, bo to co jest w sprzeda?y to przewa?nie lipa...hmmm....mo?e trzeba swoje odcierpie? i tyle...

: lulu 18.11.2009, 14:07

Poniewa? mój by? hormonozale?ny, to nie bior? ?adnych wspomagaczy, tak na wszelki wypadek. Do tych wybuchów to po prostu si? przyzwyczai?am i pewnie ch?tnie polubi? je jeszcze ... tak na baaardzo d?ugo.

: hala1962 18.11.2009, 14:13

Lulu ja jestem gotowa znosi? takie poty nawet do 80-tki biggrin.gif

: anna66 4.01.2010, 10:55

Mam pytanie, czy macie bóle w podbrzuszu, takie jak mia?by by? okres, a go nie ma?
Czy u mnie co? jest nie tak, troch? si? boj?.

: dani 4.01.2010, 10:58

Nie trz?? si?,tylko pójd? do ginekologa...
Sprawdzi i b?dzie po strachu...

: hala1962 4.01.2010, 11:02

mia?am bóle podbrzusza takie jak opisujesz gdy przesz?am z polskiego tamoksifenu na w?gierski egis...zdrowo mnie wystraszy?y i pogna?am do ginekologa - na szcz??cie cytologia i usg dowcipne prawid?owe...
znowu jestem na polskim i bóle przesz?y, ale mam go tylko jeszcze na 2 miesi?ce...ciekawe czy pó?niej te? zacznie mnie bole?...

: hala1962 4.01.2010, 11:03

dziewczyny je?li macie zapas polskiego tamoksifenu a nie potrzebujecie go ju? to plizzzz...ch?tnie przejm? smile.gif

: anna66 4.01.2010, 11:11

mam teraz w?gierski, w ?rod? id? na herceptyn? to wst?pi? do ginekologa
tak bardzo nie boli, ale ci?gle o tym my?l?
robi?am usg pod koniec pa?dziernika i cytologi? te? i by?o w porz?dku
jestem teraz w pracy i nie mog? wyj??, chyba zaraz "znios? jajo"

: Pyrunia 4.01.2010, 11:14

W mojej aptece poinformowali , ?e Tamoxyfen Ebewe, który ?ykam
nie b?dzie ju? w sprzeda?y. Nie mia?am po nim ?adnych skutków ubocznych.
Czy polski jest refundowany?

: hala1962 4.01.2010, 11:18

polski ju? jest wycofany ze sprzeda?y (by? refundowny), ja korzystam ze starych zapasów pewnej mi?ej amazonki...

: wanda 4.01.2010, 22:27

Sprawdzi?am ju? Tamoxifen polski,w?gierski,czu?am si? po nich potwornie,przez ostatnie
2 lata bior? Tamoxifen Ebewe ,oprócz uderze? gor?ca nie mia?am ?adnych dolegliwo?ci.
i teraz dowiedzia?am si? w aptece ,?e ju? go nie b?dzie,
to pomy?la?am ,?e jeszcze nie spr.niemieckiego Hexal,mo?e b?dzie zno?nie
a tu czytam ,?e te? jest wycofany !!!
no i co bra? ?nie ma wyboru.

: hala1962 4.01.2010, 23:04

Mi Pani w aptece powiedzia?a ?e ebewe b?dzie sprzedawany pod firm? sandoz.
a w necie znalaz?am taki art.

Sandoz sfinalizowa? zakup EBEWE Pharma za 1,3 mld dolarów
Z przyjemno?ci? potwierdzamy, ?e w pa?dzierniku firma Sandoz sfinalizowa?a transakcj? zakupu dzia?u EBEWE Pharma, specjalizuj?cego si? w lekach generycznych do iniekcji.

Warto?? transakcji to 1,3 miliona dolarów.

Jeste?my przekonani, ?e po??czenie obecnego i przysz?ego asortymentu wysokiej jako?ci leków do iniekcji EBEWE Pharma, z pozycj? Sandoz jako ?wiatowego lidera w produkcji biofarmaceutyków, leków przeciwzaka?nych, istotnie wzmocni nasz? wspóln? ofert? w zakresie zró?nicowanych leków generycznych, zw?aszcza w onkologii.

W chwili obecnej pragniemy osobi?cie zapewni? Pa?stwa, ?e nasza firma b?dzie funkcjonowa? tak jak dotychczas. Celem po??czenia jest wspólny rozwój obu firm, oparty na naszych mocnych stronach, wspó?pracy z utalentowanymi pracownikami, ukierunkowaniu na klienta oraz poszerzeniu i wzmocnieniu portfolio produktów. Naszym celem jest utrzymanie i umocnienie pozycji lidera na polskim rynku generycznych leków onkologicznych, a dzi?ki szerokiemu asortymentowi tych preparatów i racjonalnej polityce cenowej, b?dziemy mogli zwi?kszy? ich dost?pno?? dla pacjentów.

Wszystkie spó?ki i dzia?y EBEWE Pharma b?d? prowadzone nadal pod nazw? EBEWE z adnotacj? "spó?ka grupy Sandoz", która wyja?nia nasz? now? relacj?. W miar? up?ywu czasu wi?kszo?? spó?ek EBEWE Pharma przyjmie mark? Sandoz. Proces ten b?dzie przeprowadzany stopniowo, w momencie odpowiednim dla danej organizacji lokalnej i jej klientów.

Nowy dzia? o nazwie Global Oncology Injectables Business Unit z siedzib? w Unterach w Austrii b?dzie kierowany przez by?ego prezesa firmy EBEWE Pharma, Friedrich'a Hillebrand'a, który zosta? równie? cz?onkiem zarz?du korporacji Sandoz.: wanda 5.01.2010, 13:17

Hala1962 dzi?ki pocieszy?a? mnie ,?e b?dzie Ebewe tylko pod inn? nazw?.
ciekawe kiedy b?dzie w aptekach.

: grazyna007 5.01.2010, 14:38

Juz jest, dostalam tuz przed Swietami

: Betii 11.01.2010, 20:03

Od 14 grudnia szuka?am polskiego Tamoxifenu i nie dosta?am go w ?adnej aptece i dzi? w ko?cu wzi??am Tamoxifen w?gierskiej firmy Egis,bo ko?czy?a mi si? wa?no?? recepty,nie p?aci?am nic,bo te? jest refundowany.Po naszym polskim firmy Vipharm mia?am uderzenia gor?ca,poty i ostatnio bardzo ?le i ma?o sypiam,poprostu nie moge zasn?? i moge siedzie? ca?? noc,a nad ranem dopiero chce mi si? spa? do tego dochodzi do?? cz?stu ól g?owy,czego wcze?niej nie mia?am.Nie wiem jak b?de si? czu?a jak zaczne bra? ten firmy Egis,polskiego mam jeszcze jedno opakowanie zapasu. rolleyes.gif

: gabi 11.01.2010, 20:18

Po "EGISIE"mam sporadyczne bóle podbrzusza,wary s? ale bardzo rzadko i wreszcie sko?czy?y si? wysypki a po polskim mia?am

: hala1962 11.01.2010, 20:43

i mnie bola?o podbrzusze po egisie

: anna66 19.01.2010, 16:46

Po 3 miesi?cach brania tamoxifenu znikn??y poty i uderzenia gor?ca i pojawi? si? okres.
Jeszcze raz przeczyta?am ca?y w?tek i nie wiem, czy jak si? dostanie okres to jest ?le, bo tamoxifen nie dzia?a?
Przecie? w ulotce jest napisane, ?e trzeba mie? pewn? antykoncepcj?, czyli wynika z tego, ?e pojawienie si? miesi?czki jest normalne, bo inaczej jak mo?na zaj?? w ci??? (chocia? czasami wystarczy samo jajeczkowanie).
Nie chc? zoladexu. Ciekawe co powie moja onkolog?
Czy mia?y?cie co? podobnego??


: dani 19.01.2010, 16:51

Okresu nie powinno by?...
To wyra?ny znak,?e jajniki pracuj?.
A skoro jeste? hormonozale?na,to powinny sobie spa? dla Twojego bezpiecze?stwa.
Pewnie dostaniesz zoladex....

: hala1962 19.01.2010, 19:16

dani ma racj?...ja mam sam tamoksifen i nie mam okresu - ale onka zapowiedzia?a ?e je?li powróci to dostan? dodatkowo zoladex...

: Becia 19.01.2010, 19:53

anna66, ja mia?am podobnie: po 4 miesi?cach brania tamoxifenu wróci?a miesi?czka i dosta?am dodatkowo zoladex

: anna66 19.01.2010, 19:55

dosz?am do wniosku, ?e to wszystko sta?o si? przez herceptyn?.
Po pierwszej przesta?am mie? uderzenia gor?ca i poty, a po drugiej dosta?am okres, czyli wynika z tego, ?e u mnie tamoxifen nie dzia?a.
W pa?dzierniku robi?am badanie hormonów i wysz?o, ?e jestem po menopauzie.
2 tygodnie temu robi?am usg dopochwowe i pani ginekolog powiedzia?a, ?e jajniki nie pracuj?.
Jutro pójd? do ginekologa i wezm? skierowanie na hormony.
Nie chce zoladexu, boj? si? go. Boj? si? bólu. Samo pobieranie krwi jest dla mnie ogromnym stresem.

: dani 19.01.2010, 20:05

CYTAT(anna66 @ 19.01.2010, 19:55) *
Nie chce zoladexu, boj? si? go. Boj? si? bólu. Samo pobieranie krwi jest dla mnie ogromnym stresem.

Ja sama robi? sobie zastrzyki z zoladexem.
Co to za ból?? rolleyes.gif
Nie przesadzasz troszk??
Wydaje mi si?,?e zdrowie jest jednak wa?niejsze od ma?ego uk?ucia co 28 dni....

: anna66 19.01.2010, 21:32

dani, podziwiam Ci?!!!
Dla mnie to b?dzie koszmar, mnie boli samo wej?cie do gabinetu. Zawsze tak mia?am.
Wyczyta?am, ?e je?li ma si? HER2 na 3+++, to tamoxifen ma mniejsze dzia?anie.
Czy to prawda??

: hala1962 19.01.2010, 22:15

no tak mówi?...moja onka powiedzia?a ?e po 2 latach tamoksifenu da mi co? innego...te? jestem Her2 dodatnia...
a co do zastrzyków sama sobie - ?o matko dani... blink.gif ja bym nie mog?a sobie robi?...bo jak robi? nie patrz?c?(od patrzenia s?abo mi si? robi)...

: ewela 19.01.2010, 22:49

Ja tez bralam tamoxifen 3 lata bo mialam wznowe i lekarz kazal mi natychmiast odstawic , przed wznowa her2++ po wycieciu wznowy her2+++.

: dani 19.01.2010, 23:18

CYTAT(hala1962 @ 19.01.2010, 22:15) *
a co do zastrzyków sama sobie - ?o matko dani... blink.gif ja bym nie mog?a sobie robi?...bo jak robi? nie patrz?c?(od patrzenia s?abo mi si? robi)...

Hala...Mia?am wybór..
Albo je?dzic co 4 tygodnie 50 km w jedn? stron? na zastrzyk.
Albo nauczy? si? robi? sobie te zastrzyki...
U nas w przychodni nikt nie chcia? si? tego podj??.
A kiedy zapyta?am kierownika przychodni - lekarza,odpowiedzia?,?e chyba nie chc?,aby si? na mnie uczono....
Niez?y co?? biggrin.gif
No wi?c nie by?o innego wyj?cia....Bo gna? 50 km i sta? w warszawskich korkach,to ja se mog?,ale jak jad? na zakupy... biggrin.gif ,a nie po to,?eby sp?dzi? w CO 5 minut...
Kurna...Tylko portu nie potrafi? przep?uka?...I co 6 tygodni podró? do W-wy... mad.gif

: lulu 20.01.2010, 7:37

Ja te? robi?am sobie sama zastrzyki, po operacji, te przeciw zakrzepowe ale tylko trzy razy. smile.gif

O w?a?nie to by?o takie jakie Zuzanna sobie robi??.

: zuzanna 20.01.2010, 8:20

a ja zrobilam sobie 180 sztuk CLEXSANE w brzuch i ?yje .....
to wcale nie straszne , a ?drowie najwa?niejsze

: Pyrunia 20.01.2010, 9:23

CYTAT(anna66 @ 19.01.2010, 19:55) *
Nie chce zoladexu, boj? si? go. Boj? si? bólu.


Na pierwszy zastrzyk sz?am jak na ?ci?cie. Naczyta?am sie , ?e bardzo bolesny.
Zawsze odwracam g?ow? jak mnie k?uj?. Przy Zoladexie nie wiem
kiedy sie wk?uwa. Po sekundzie mówi , ?e ju? po smile.gif

Przeciwzakrzepowe to piku?. Przez kilka miesi?cy sama sie k?u?am.
Proste i bezbolesne

: betty 20.01.2010, 10:24

W?a?nie sobie policzy?am (przy u?yciu kalkulatora oczywi?cie, bo ja niematematyczna jestem) ?e przyj??am oko?o 65 zoladexów. Naprawd?, nie taki diabe? straszny jak go maluj?....

: anna66 20.01.2010, 15:34

Jestem po wizycie u p. prof. onkolog, powiedzia?a, ?e tamoxifen nie ma ?adnego zwi?zku z miesi?czkowaniem i dobrze ?e dosta?am okres, bo to ?wiadczy, ?e jestem zdrowa, ?e organizm si? zregenerowa?. Tak?e nie dostan? zoladexu, bo nie ma takiej potrzeby.

: hala1962 20.01.2010, 15:50

no to zg?up?am teraz...znaczy ?e dobrze ?e masz okres?...

: wiki123 20.01.2010, 15:51

Dziewczyny co wy nakr?cacie o tamoxie ja miesi?czki niepozby?am si? ,ani zupka czerwona 6AC ani tamox niezablokowa? mo?e jestem wyj?tkiem moja onka twierdzi ?e skoro jest to niech b?dzie niema sensu jej blokowa? bo to jeszcze nie wiek na menopauze 39l. HER moje -

: anna66 20.01.2010, 15:55

Hala1962, dobrze,?e mam okres!!!

: wiki123 20.01.2010, 16:15

Ja te? uwa?am ?e dobrze ?e okres jest wtedy tamox jest dobrze tolerowany tak jest u mnie ale ka?dy organizm inaczej reaguje sory ?e si? wcie?am w dyskusje.

: Agaba190 20.01.2010, 19:01

Rozumiem, ?e mia?a? lokatora hormonozale?nego tylko w zakresie estrogenów. To wtedy chyba to si? zgadza. Tamoks pobudza receptory progesteronu. Wiec mkiesi?czka mog?a wróci? i jest ok.
Ja mia?am zale?nego i od estrogenu i progesteronu i zapowiedziano, ?e jak miesi?czka wróci to Zoladex mnie nie minie. Na szcz??cie nie wróci?a.

: wiki123 20.01.2010, 21:11

To ja ju? nic z tego nie kumam.

: hala1962 20.01.2010, 21:14

a ja mia?am badanie pod k?tem receptorów estrogenowych, o progesteronie nic nie mam w wynikach...

: Agaba190 20.01.2010, 21:35

A? si?gn??am po swoje wyniki (cho? bardzo tego nie lubi?)
Estrogen i progesteron (+++) w oko?o 100% j?der komórek raka.
Mam to czarno na bia?ym biggrin.gif

: anna66 20.01.2010, 21:51

ja te? mam 2 razy 3 plusy i pani onkolog powiedzia?a mi, ?e miesi?czka to dobry znak.

: dani 20.01.2010, 21:56

Hmmm...
Kiedy sko?czy?am chemioterapi? lekarz zapisa? mi tamoksifen.
Kiedy zapyta?am,czy po nim zatrzyma mi si? miesi?czka,zdziwi? si? bardzo,?e ja j? jeszcze ci?gle mam...
Ale skoro tak,to doda? mi zoladex...
ph34r.gif ph34r.gif ph34r.gif

: Agaba190 20.01.2010, 22:18

Poni?ej wklejam info o hormonoterapii

ZASTOSOWANIE HORMONOTERAPII W LECZENIU NIEKTÓRYCH NOWOTWORÓW
Rak piersi
Hormonozale?no?? raka piersi wykorzystywana jest w leczeniu tego nowotworu o za?o?eniu paliatywnym (w stadium uogólnienia choroby) lub uzupe?niaj?cym (w stadium wczesnego zaawansowania choroby).
Czynnikiem pozwalaj?cym na okre?lenie prawdopodobie?stwa uzyskania odpowiedzi na leczenie hormonalne jest okre?lenie poziomu receptorów estrogenowych (ER) i progesteronowych (PgR). W grupie chorych o nieznanych poziomach tych receptorów uzyskuje si? ok. 30% odpowiedzi obiektywnych w leczeniu paliatywnym. W grupie chorych z dodatnim jednym z receptorów uzyskujemy 40-60% odpowiedzi obiektywnych, a w przypadku dodatnich poziomów obu receptorów uzyskujemy ponad 80% odpowiedzi obiektywnych.
W przypadku ujemnego poziomu receptorów estrogenowych i progesteronowych, odpowied? obiektywn? uzyskuje si? jedynie w ok. 10%.
W leczeniu paliatywnym raka piersi wykorzystywane s?:
– antyestrogeny (g?ównie Tamoksyfen), jako leczenie pierwszego rzutu,
– inhibitory aromatazy (aktualnie g?ównie III generacji) – jako leczenie pierwszego, drugiego i dalszych rzutów,
– progestageny – jako leczenie drugiego i dalszych rzutów,
– androgeny – stosowane sporadycznie, przy niepowodzeniach hormonoterapii ww. grupami leków.
W leczeniu uzupe?niaj?cym raka piersi u kobiet z dodatnimi poziomami receptorów ER i PgR lekiem z wyboru jest Tamoksyfen, zarówno u kobiet przed jak i po menopauzie. Stosowany jest samodzielnie lub w skojarzeniu z chemioterapi?, w zale?no?ci od czynników rokowniczych. Zastosowanie Tamoksyfenu przez 5 lat w leczeniu uzupe?niaj?cym u chorych po menopauzie z pozytywnym poziomem ER(+) i PgR(+) obni?a wzgl?dne roczne ryzyko nawrotu o ok. 47%, a zgonu z powodu raka o ok. 26%.

Rozumiem z tego, ?e Tamoks dzia?a jedynie na estrogeny.
O Tamoksie znalaz?am co? takiego:
Wi??e si? z receptorami estrogenowymi wewn?trz komórek nowotworowych, (Dzia?a jako antagonista) co prowadzi do zahamowania syntezy czynników wzrostu i pobudza tworzenie receptorów progesteronowych. Efektem tego jest zmniejszenie podzia?u komórek nowotworowych (wra?liwych na dzia?anie estrogenów).

Nie jestem fachowcem, ale z tego rozumiem, blokuje estrogeny a pobudza progesteron. A mo?e si? myl?.

Ale Anno66 ja jestem laikiem i to s? moje wnioski mo?e nies?uszne. Generalnie trzeba wierzy? lekarzowi, ale dla ?wi?tego spokoju mo?na skonsultowa? z innym onkiem.
Z tego co sie tutaj na tym forum doczyta?am, to chyba wi?kszo?? hormonozale?nych mia?a dodatkowo Zoladex (o ile miesi?czkowa?a). Mo?e te ,ktore go nie mia?y cos wi?cej Ci na napisz?.

: anna66 21.01.2010, 16:26

Znalaz?am co? takiego i my?l?, ?e co niektórzy lekarze nie s? na bie??co z wiedz? i stosuj? stare schematy leczenia.
"Tamoksyfen mo?e by? stosowany u chorych premenopauzalnych i postmenopauzalnych. Przed menopauz? stosuje si? go samodzielnie lub w skojarzeniu z ablacj? lub supresj? jajników, b?d? po zako?czeniu chemioterapii. Ablacja lub supresja jajników nie przynosi znacz?cych korzy?ci, je?li zostaje zastosowana po chemioterapii."
W ?rod? b?d? na herceptynie to wypytam o wszystko i napisze.

: Agaba190 21.01.2010, 17:06

No to si? zgadza. Supresja czyli powstrzymywanie, blokowanie procesu itd.... Czyli jak nic Tamoks ma zablokowa? jajniki. Jak nie blokuje to znaczy, ?e trzeba czym? innym blokowa?. O ile jest taka potrzeba.

: dani 21.01.2010, 17:15

Czyli okresu nie powinno by?.
I tu si? b??dne ko?o zamyka... unsure.gif

: Agaba190 21.01.2010, 17:21

Mysl?, ?e ci lekarze co daj? Zoladex to robi? prawid?owo. Blokuj? jajniki, a o to przecie? chodzi (niestety sad.gif ) w naszym leczeniu. Na logike, jak mam okres bior?c Tamoks to znaczy, ?e on nie dzia?a w tym zakresie w jakim powinien dzia?a? u nas.

: anna66 21.01.2010, 17:36

"o Tamoksie
Wi??e si? z receptorami estrogenowymi wewn?trz komórek nowotworowych, (Dzia?a jako antagonista) co prowadzi do zahamowania syntezy czynników wzrostu i pobudza tworzenie receptorów progesteronowych. Efektem tego jest zmniejszenie podzia?u komórek nowotworowych (wra?liwych na dzia?anie estrogenów)."
to od Ciebie Agaba190

czyli tamoxifen nie dza?a na jajniki, dzia?a na estrogeny, wsz?dzie gdzie je spotka.

"Ablacja lub supresja jajników nie przynosi znacz?cych korzy?ci, je?li zostaje zastosowana po chemioterapii."

dok?adnie jest tak jak powiedzia?a moja p. onkolog, nie ma potrzeby kastracji farmakologicznej, bo nie daje ona ?adnej korzy?ci po chemioterapii.
wystarczy sam tamoxifen i okres nie przeszkadza.

: dani 21.01.2010, 17:46

CYTAT(anna66 @ 21.01.2010, 17:36) *
"Ablacja lub supresja jajników nie przynosi znacz?cych korzy?ci, je?li zostaje zastosowana po chemioterapii."

dok?adnie jest tak jak powiedzia?a moja p. onkolog, nie ma potrzeby kastracji farmakologicznej, bo nie daje ona ?adnej korzy?ci po chemioterapii.
wystarczy sam tamoxifen i okres nie przeszkadza.


Wed?ug mnie kluczowe s? tutaj s?owa...znacz?cych korzy?ci....
Statystyka si? k?ania.
Ja nie wiem,czy mnie te korzy?ci przynosi....
Mo?e akurat....

: Agaba190 21.01.2010, 18:22

Ok nie bed? si? wym?drza?a, bo jak pisa?am laik kompletny jestem i info czerpie tylko z ró?nych artuku?ów z netu. Co do estrogenu to owszem wytwarzany jest w przysadce ale synteza jego zachodzi u kobiet w jajnikachi jak pisa?am (a to mi mówi? mój onk), ?e wytwarza go te? tkanka t?uszczowa . Jajniku w tym wypadku maja kluczow? role, bo po menopauzie mamy w organi?mie niedobory estrogenu i z powodu jego braku mamy wiele dolegliwo?ci tzw. "starczych" mad.gif
No ale jak nic progesteron to hormon wytwarzany sensu stricto przez cia?ko ?ó?te wi?c przez jajniki a jak doczyta?am, mia?as 3 plusy równie? na progesteron.
To na logike je?eli jajniki pracuj? to wytwarzaj? progesteron i przerabiaj? równie? estrogen.
To po co w ogóle bra? ten Tamoks.? Ona ma tyle skutków ubocznych. Mnie po nim kompletne zesztywnia?y stawy w nogach i r?kach i codziennie rano d?ug? chwil? trwa zanim si? rozruszam.
Jeszcze ma?e podsumowanie.
Ka?da z nas ma swojego lekarza, któremu musi ufac (inaczej ca?e leczenie nie ma sensu). My tutaj nie jeste?my lekarzami i nawet je?eli co?, gdzie? przeczytamy to i tak nie mamy ?adnego do?wiadczenia.

: dani 21.01.2010, 18:33

Agabo...Ze mnie te? laik. biggrin.gif
Musz? sobie zapisa? na kartce,aby jeszcze raz wypyta? o to lekarza.
Ale wydaje mi si?,?e masz w 100 % racj?...
A lekarze ró?nie to interpretuj? w?a?nie ze wzgl?du na to ma?e..znacz?ce korzy?ci....wyst?pujace w opisie leku...

: Agaba190 21.01.2010, 18:47

Dani nieskromnie powiem, ?e te? tak mysl? cool.gif
Jeszcze ma?a uwaga do Tamoksu. On ma bardzo ale to bardzo wiele skutków ubocznych. Moje sztywnienie stawów to piku? przy tym co jeszcze mo?e mnie spotka?.
W info o nim doczyta?am, ?e jest kancerogenny. Wi?c naprawd? trzeba si? g??boko zastanowi? czy go w ogóle bra?.

: Pere?ka 21.01.2010, 20:20

Nie wiem czy przyda wam si? moja informacja.
Na pocz?tku robi?am usg dowcipne w spó?dzielni lekarskiej u ginekologów z Matki Polki. Wypytywa?am o okres, bo wówczas miesi?czkowa?am. Lekarka stwierdzi?a, ?e bior?c Tamoxifen mog? normalnie miesi?czkowa?, ?e to w niczym nie przeszkadza. Krwawienia jednak mog? by? mniejsze. Je?li jednak miesi?czka by si? zatrzyma?a ( tak w?a?nie by?o) i po pewnym czasie pojawi si? krwawienie z dróg rodnych mam p?dem lecie? do ginekologa.
Pierwsza wizyta u ginekologa - onkologa , który widz?c, ze bior? Nolvadex rozpocz??a si? pytaniem czy miesi?czkuje. Kiedy powiedzia?am, ?e nie poinformowa? mnie, ?e wobec tego je?liby si? pojawi?o jakiekolwiek krwawienie to mam nie czeka? na termin nast?pnej wizyty tylko migiem si? zg?asza? do szpitala lub najbli?szego ginekologa.
Mo?e to zale?y od wieku?
M?odsze miesi?czkuj? i dlatego podaje im si? Zoldex, starszym si? zatrzymuje okres po samym Tamoxifenie.
Ja zaczynaj?c kuracj? Nolvadexem by?am ju? w wieku przekwitania.

: Agaba190 21.01.2010, 20:32

A u mnie lekarz powiedzia?, ?e jak b?d? miesi?czkowa? to do?o?? Nolvadex, ?eby zatrzyma? miesi?czk? i wprowadzi? organizm w stan menopauzy.
I taki sens brania Tamoksu rozumiem, bo owszem bior? go te? nie hormonozale?ne, ale jak poprzednio cytowa?am z miernym skutkiem (10%).
Wprowadzenie w menopauz? to rozumiem zatrzymanie miesi?czki i tzw. wykastrowanie hormonalne.
Oczywi?cie ka?de krwawienie dodatkowe lub nietypowe nale?y natychmiast diagnozowa?.

: agnieszka 21.01.2010, 20:36

[quote name='Agaba190' date='21.01.2010, 9:18' post='134828']
O Tamoksie znalaz?am co? takiego:
Wi??e si? z receptorami estrogenowymi wewn?trz komórek nowotworowych, (Dzia?a jako antagonista) co prowadzi do zahamowania syntezy czynników wzrostu i pobudza tworzenie receptorów progesteronowych. Efektem tego jest zmniejszenie podzia?u komórek nowotworowych (wra?liwych na dzia?anie estrogenów).

Nie jestem fachowcem, ale z tego rozumiem, blokuje estrogeny a pobudza progesteron. A mo?e si? myl?.

To ja si? pytam: " Na jasn? choler? dostaj? tamoxifen, skoro u mnie estrogeny - a progesteron + wacko.gif

: Pere?ka 21.01.2010, 20:40

Agaba, ja mia?am taki m?tlik w g?owie jak robi?am badania dowcipne u ginekologów, ze sama nie wiedzia?am na czym stoj?. Odk?d mi zacz??o ?wirowa? moje endometrium przenios?am sie do ginekologa- onkologa. Zwyk?y ginekolog chcia? mnie r?n?c i wycina? ca?y narz?d rodny. Onkolog powiedzia?, spokojnie obserwowa? co 3 miesi?ce endometrium i nie panikowa?. Pobra? wycinki ( przerost okaza? si? by? spowodowany zaburzeniami hormonalnymi) i se tak obserwujemy. Nie wiem jak b?dzie 2 lutego, ale ostatnio zaczyna?o si? samo zmniejsza?.

Ps. Moja kole?anka z onkologii tez mia?a sam progesteron i tez leci na Tamoxifenie.

: Agaba190 21.01.2010, 20:59

Co do przerostu endometrium to tez mia?am. Jedna pani ginekolog kaza?a natychmiast skrobac, a drugi pan ginekolog powiedzia? obserwowa?. No i bardzo dobrze, bo po miesi?cu zmala?o z chyba oko?o 12 do 4 mm.
Za ka?dym razem kiedy id? na badanie USG dowcipne mam dusz? na ramieniu. Teraz ju? si? boj? na zapas, bo sko?czy?am Tamoks i bior? nowe ?wi?stwo.
Zaczynam si? zastanawiac czy je dalej bra?.
A kole?anka ma dalej okres?
Ja sugeruj?, ?e branie Tamoksyfenu i posiadanie okresu dalej to jest bez sensu. Nie neguj? brania Tamksyfenu (sama 5 lat go bra?am)

: Pere?ka 21.01.2010, 21:02

Kole?anka mia?a chemie przed operacj? w celu zmniejszenia guza i straci?a okres po pierwszej chemii.
Ja mam kolejne badania 2 lutego i ju? mam pe?ne gacie.
moje z 16mm zmniejszy?o sie na 9,5 wi?c daleko mu do normalno?ci. Dlatego tak sie boje.

: Agaba190 21.01.2010, 21:06

No i tak chyba powinno byc (z ta kole?ank? , nie z gaciami tongue.gif
Tak juz chyba do ko?ca naszych dni b?dziemy mia?y. Co badanie to ogromny strach. Z pó? roku temu by?am u okulisty. Podobno rak piersi daje równie? przerzuty do oczu. Ale mia?am stracha. Na szcz?sie tylko na strachu si? sko?czy?o.

: reniula 23.01.2010, 1:34

Witam.

Mama ju? wzi??a kilka tabletek Tamoxifenu Ebewe (dosta?a go w aptece bez ?adnego problemu) i jak narazie jest wszystko w porz?dku.
Mówi, ?e czuje si? dobrze.

Mam pytanie odno?nie endometrium. Czy powinna mie? przebadane?

Pozdrawiam. Regina

: dani 23.01.2010, 5:02

Po kilku tabletkach,to tak od razu nie bedzie efektu...
U mnie zacze?o si? po oko?o 3 miesi?cach.
Z tym,?e ja te? na zoladexie jestem.
Co do endometrium,to powinna mie? je pod sta?? kontrol?.

: lulu 23.01.2010, 9:01

Moje endometrium zacz??o szale? po oko?o 1,5 roku i wtedy te? onkolog zmieni?a mi Tamoksifen na Egistrozol. Nie mia?o to znaczenia bo i tak endometrium ros?o. Teraza ju? nie ma co rosn??.

: Eda 23.01.2010, 13:26

Moje endometrium po pó? roku stosowania tamosyfu uzyska?o (ju?!) 10 mm... Onka stwierdzi?a, ?e obserwujemy i czekamy... Póki jest jednorodne jest ok...
Tamosyf bra?am Ebewe ale ostatnio nie by?o i mam Egis... chyba cz??ciej buchy mam sad.gif
Mam nadziej?, ?e powróce do Ebewe skoro znów jest w aptekach.


Dani ja te? sama Zoladex robie biggrin.gif z podobnych jak Ty pobudek... obecnie siedz? na wsi 90km od Wawki wi?c doje?d?anie do CO jest nieop?acalne dla mnie. A ?e ju? 3 razy krwi? si? "zala?am" trafiaj?c w naczynko krwiono?ne... có?, bywa tongue.gif

: dani 23.01.2010, 13:53

No...W ko?cu kto? mnie zrozumia?... wink.gif
Eda...Dzielna dziewczynka z Ciebie... biggrin.gif

: Halka 23.01.2010, 13:56

A ja jak bumerang wracam w temacie endometrium - dziewczyny, kontrolujcie koniecznie przy tamoksyfenie - co 6 miesi?cy.
Gdy dalej ro?nie - koniecznie konsultacja i abrazja. Zreszt? przy raku piersi niezb?dna jest co 6miesi?czna kontrola ginekologiczna (usg dopochwowe), chocia? nie zawsze onkolodzy o tym mówi?, trzeba swoje zdrowie wzi?? w swoje r?ce smile.gif

: reniula 23.01.2010, 20:46

Przepraszam, ?? pytam, ale ja jestem kompletnym laikiem.
Czy ka?da kobieta przy Tamoxifenie musi miec to badanie?
Czy to endometrium bada si? bez wzgl?du na wiek?
Mama wzi??a dopiero 4 tabletki i jest w czasie oczekiwania na radioterapi?. Czy mo?e w tym czasie zrobi? to badanie?
?aden z lekarzy, czy to w szpitalu, czy prowadz?cy mam? onkolog, nie powiedzieli o tego typu badaniu ani razu!!!!!

: dani 23.01.2010, 21:01

Reniu.....
Wyslij mam? do ginekologa...
On si? tym zajmuje.
Mo?e te? by? ginekolog-onkolog.Ten b?dzie wi?cej na ten temat wiedzia?.
Sama wpisz sobie w wyszukiwark?...endometrium, i tamoxifen..
Poczytaj troszk?,a wszystko stanie si? bardziej proste.
4 tabletki....Czyli bierze leki od 4 dni...
Reniu....W takim tempie to nawet antybiotyk czasem nie dzia?a,a ty ju? chcesz,?eby by?y jakie? skutki uboczne... rolleyes.gif

: reniula 23.01.2010, 22:00

dani
dzi?kuj? za sugesti?, napewno skorzystamy z tego (tzn mama skorzysta)
a co do tabletek to ja ABSOLUTNIE nie mia?am na my?li ?adnych skutków ubocznych, tylko czy tak na pocz?tku stosowania tamoxifenu mama mo?e zrobi? badanie na endometrium i czy nie ma to wp?ywu na radioterapi?, której jeszcze nie mia?a

pozdrawiam cieplutko w tak mro?ny wieczór smile.gif

: lulu 23.01.2010, 22:04

Bardzo dobrze je?li teraz zrobi to badanie, b?dzie mo?liwo?? porównania jak zachowuje si? pod wp?ywem leków. To jest zwykle badanie USG wi?c kompletnie nie ma wp?ywu na organizm.

: Pere?ka 24.01.2010, 18:09

Ja na pocz?tku leczenia jeszcze przed radioterapi? mia?am robione dopochwowe usg i endometrium by?o w porz?dku. Kolejne badanie mia?am zrobi? za pól roku. Po tym czasie okaza?o si?, ze zacz?? si? przyrost i pojawi?y si? torbielki w jajnikach.
Od tej pory mam kontrolnie wykonywa? to badanie co 3 miesi?ce. W maju ub. roku mia?am pobierane wycinki z endometrium ( wynik. zaburzenia hormonalne). Jestem pod opiek? ginekologa-onkologa.
Z tego co mi wiadomo, podczas brania naszych leków narz?d rodny powinien byc kontrolowany bez wzgl?du na wiek.

: Zosiaa 24.01.2010, 18:49

Ja mialam USG w czasie brania ale jeszcze przed radioterapia. Endometrium wyszlo 8 mm.Po 3 miesiacach powtorka i wyszlo 6 mm. Dziwne. Teraz robie co 3 miesiace USG.

: Halka 25.01.2010, 12:42

CYTAT(Pere?ka @ 24.01.2010, 18:09) *
Ja na pocz?tku leczenia jeszcze przed radioterapi? mia?am robione dopochwowe usg i endometrium by?o w porz?dku. Kolejne badanie mia?am zrobi? za pól roku. Po tym czasie okaza?o si?, ze zacz?? si? przyrost i pojawi?y si? torbielki w jajnikach.
Od tej pory mam kontrolnie wykonywa? to badanie co 3 miesi?ce. W maju ub. roku mia?am pobierane wycinki z endometrium ( wynik. zaburzenia hormonalne). Jestem pod opiek? ginekologa-onkologa.
Z tego co mi wiadomo, podczas brania naszych leków narz?d rodny powinien byc kontrolowany bez wzgl?du na wiek.


Pere?ko, trafi?a? na dobrego lekarza, rzadko który dopinguje pacjentki do kontrolowania tematu endometrium przy braniu tamoksyfenu. Je?eli nic si? nie dzieje, badanie co 6 miesi?cy, je?eli endometrium si? ruszy - co 3 miesi?ce.
Zaburzenia hormonalne mog? objawia? si? zmian? w wielko?ci endometrium (raz wi?ksze, po jakim? czasie mniejsze, albo rosn?ce powoli acz systematycznie); nale?y zwróci? szczególn? uwag?, gdy tylko ro?nie.

: Pyrunia 25.01.2010, 13:47

Od 2,5 roku bior? Tamo i Zoladex.
Trzy tygodnie temu by?am na usg do?u ( jak co roku)
i napisa?a mi :
Myometrium niejednorodne w tle ognisko 22 i na ?cianie tylnej 13 mm

Endometrium 3 mm, zmiany hypoechogenne 4 i 6 mm (polipy?)

A na wypisie:
hospitalizowana z powodu polipa szyjkowego i podejrzenia polipów endometrium

Co znaczy ten opis?

22. 01 mia?am abrazj?. Za dwa tyg. wyniki hist.-pat.

Mówi?a, ?e te zmiany s? malutkie (?): Hanna 25.01.2010, 16:07

CYTAT(reniula @ 23.01.2010, 20:46) *
Czy ka?da kobieta przy Tamoxifenie musi miec to badanie?
Czy to endometrium bada si? bez wzgl?du na wiek?


Reniula!
Jak lekarz zapisywa? mi tamoksifen to najpierw musia?am przej?? do gabinetu ginekologicznego, by sprawdzi? , czy jest wszystko ok. Chodzi?o, tak mi si? wydaje, o to czy w?a?nie endometrium nie jest powi?kszone. Ale mo?ne nie ka?dy lekarz o to dba, by przed zapisaniem tego typu leków przebada? kobiet?, czy nie ma przeciwwskaza? do ich stosowania. My?l?, ?e nawet gdy mama ju? zacz??a bra? tabletki, mo?ecie pój?? si? skontrolowa? ginekologicznie. Tak to ju? jest, ?e jak dopada nas jaka? choroba, to musimy dok?adnie si? z ni? zapozna? i pilnowa? wszystkiego, bo nasze zdrowie dla nas w?a?nie jest najwa?niejsze. A lekarze, wiadomo, ro?ni s?.
Pozdrawiam serdecznie

: Halka 25.01.2010, 20:32

Pyruniu, polipy jak polipy, mog? by? ró?ne. Spokojnie czekaj na histopat i nie snuj domys?ów, bo nie ma sensu. S? kobiety, które maj? tendencj? do polipów (zreszt? w ró?nych narz?dach, bo i nerki, i w?troba itd), i nie oznacza to wcale jakiej? katastrofy, tym niemniej trzeba wtedy mie? wszystko pod kontrol?, bo polipy mog? (ale nie musz?) zez?o?liwie?. Najlepiej by Ci wyja?ni? ten wynik usg ginekolog, ale przypuszczam, ?e i lekarz ka?e czeka? na wynik histopatologiczny. Wi?c trzeba by? dobrej my?li, a dwa tygodnie szybko zlec?. Pozdrawiam

: anna66 27.01.2010, 17:19

By?am dzisiaj w CO, rozmawia?am z trzema onkologami, bo musia?am wiedzie?, czy tamoxifen dzia?a u mnie czy nie??
1. Tamoxifen nie ma wp?ywu na miesi?czkowanie.
2. Pojawienie si? miesi?czki pozwala ?atwiej przej?? kuracj? hormonaln?.
3. Tamoxifen ma za zadanie blokowa? komórki nowotworowe zale?ne od estrogenu i nie dopuszcza? do ich rozwoju.
4. Zoladex podaje si? gdy s? z?e rokowania, ja mam dobre wi?c nie ma konieczno?ci go przyjmowania, chyba, ?e bardzo chc?.
Wysz?am podbudowana, na razie jestem zdrowa!!!
Wzi??am skierowanie na KT klatki piersiowej i brzucha, bo ostatnio robi?am w lipcu.
Popi?am 3 herceptynk? i do domu.
Mróz straszny, zimno, brrrrrrrrrrrrr
Pozdrawiam cieplutko

: dani 27.01.2010, 17:30

CYTAT(anna66 @ 27.01.2010, 17:19) *
4. Zoladex podaje si? gdy s? z?e rokowania, ja mam dobre wi?c nie ma konieczno?ci go przyjmowania, chyba, ?e bardzo chc?.

Dzi?ki..
Jestem podbudowana.
Tego w?a?nie by?o mi trzeba.
Zoladex bior? nadal..

: Agaba190 27.01.2010, 18:31

Anno super, ?e sobie ju? wszystko wyjasni?a?. Najwa?niejsze mie? zaufanie do lekarza prowadz?cego.
Rozumiem, ?e tu na forum dziewczyny z Zoladexem maj? z?e rokowania.
Co za krety?ski lekarz Ci to powiedzia?!!!!!!!! No to ja takiemu juz na pewno bym nie zaufa?a.

: anna66 27.01.2010, 18:40

tu chodzi tylko o statystyki!!
wszystkie(wszyscy) mam pozytywne rokowanie!!!
tego si? trzymamy i w to wierzymy.

: Grazyna S 27.01.2010, 18:42

Moja kole?anka z lkubu Amazonek nie mia?a chemi tylko naswietlania i bierze zoladeks i tamoksifen ,to co jak ma z?e rokowania ta moja kole?anka to czemu jej nie dali chemi ,tylko zoladeks ,jej powiedzia? onkologog ze zoladeks bierze po to aby straci?a miesi?czke ,a nie ze z?e rokowania ma co? ten lekarz Aniu sie pogubi? wink.gif

: Agaba190 27.01.2010, 18:43

Codzi równie? o to, ?e pisa?a?,?e masz raka zale?nego równie? od progesteronu. I co na to lekarze powiedzieli, ?e Tamoks tez na nie dzia?a, kiedy miesi?czkujesz?
?aden prawdziwy lekarz nie pos?uguje si? statystykami. W kazdym razie ?aden lecz?cy dziewczyny na tym forum.

edit.: obym nigdy w Co nie trafi?a na twoich lekarzy

: anna66 27.01.2010, 19:02

CYTAT(Agaba190 @ 27.01.2010, 18:43) *
Codzi równie? o to, ?e pisa?a?,?e masz raka zale?nego równie? od progesteronu. I co na to lekarze powiedzieli, ?e Tamoks tez na nie dzia?a, kiedy miesi?czkujesz?
?aden prawdziwy lekarz nie pos?uguje si? statystykami. W kazdym razie ?aden lecz?cy dziewczyny na tym forum.

edit.: obym nigdy w Co nie trafi?a na twoich lekarzy

pos?uchaj, ka?da z nas po wynikach histopatologicznych ma oznaczone TNM, stopie? z?o?liwo?ci, receptory Estr Prog i HER2, tan w?z?ów ch?onnych i na tej podstawie planuje si? leczenie.
Moi lekarze s? naprawd? dobrzy, jestem dobrze leczona, m?? uwa?a, ?e "przeleczona", a zna si? na tym jest profeorem, te?? te?. Konsultowali?my sposób leczenia z klinikami w Niemczech i USA.
Nie b?d? ju? wi?cej tu pisa?.
pozdrawiam

: Agaba190 27.01.2010, 19:12

Anno nie neguj?, ?e masz m??a profesora i tescia. Oraz, ?e ka?da z nas ma planowane leczenie po oznaczeniu hist-patu itd.
Dyskusja zacz??a si? od tego jak dzia?a Tamoksifen na raka hormonozale?nego zarówno w zakresie estrogenów jak i progesteronu. I tego tylko nale?a?o si? trzyma?.
Jak wida? ró?ni lekarze maj? ró?ne zdanie na ten temat.

Ciesz? si?, ?e uwa?asz, ?e jestes leczona prawid?owo. Pisa?am juz to wcze?niej. Trzeba mie? zaufanie do swojego lekarza.
Pozdrawiam ci? równie?

: Betii 27.01.2010, 20:26

Ja te? nie mia?am chemi tylko na?wietlania,biore tamoxifen i zoladex,?eby nie wróci?a miesi?czka,a ja tu czytam,?e zoladex dostaje si? gdy s? z?e rokowania?Co? tu jest nie tak co ten lekarz powiedzia? Annie i prawde mówi?c pierwszy raz takie co? s?ysze i troche mnie to zdo?owa?o.Wida?,?e co lekarz to mówi co innego.

: BeataM 27.01.2010, 22:24

zoladex? jak s? z?e rokowania? a co to za pomys? ?!? ja te? dostawa?am zoladex, ale nie dlatego, ?e z?e rokowania by?y, tylko z powodu przedmenopauzalnego wieku i hormonozale?nego guza.

: danka58 28.01.2010, 7:32

Dziewczyny, cos chyba w tym jest prawdy.Moja onka po radioterapii nie chciala mi zapisac ani tamoksifenu, ani zoladexu, bo twierdzi, ?e mam dobre rokowania(G-1), czyste w?zly, oszcz?dzajaca. Mialam wówczas 48 lat, przed menopauz?.
Nie dawalo mi to spokoju i po roku od operacji zasiegn??am konsultacji u znajomego prof. onkologa z Niemiec.Oczywisci zostalam zrugana, dlaczego tak pó?no sie do niego zwróci?am o pomoc. Stwierdzi?, ?e powinnam dosta? profilaktycznie 4 chemie, (ale to ju? musztarda po obiedzie) i oczywi?cie zoladex i tamoksifen na 2 lata, potem arimidex. Zadzwon?l w tej sprawie do mojej onki i na moje wyra?ne ?yczenie po konsultacji z jej przelozonym dostalam te leki.
Musialam podpisa? zgod? na to leczenie. blush.gif

: Agaba190 28.01.2010, 8:08

Lecz? si? w CO w W-wie. Mia?am 46 lat i by?am przed menopauz?. Pani doktor od chemii uprzedzi?a mnie, ?e po sko?czeniu chemioterapii dostan? Tamoks i je?eli dalej b?d? miesi?czkowa? to Zoladex. Próbowa?am "negocjowa?", bo wiedzia?am, ?e to nieprzyjemne zastrzyki. Niestety twardo przy tym obstawa?a. Powiedzia?a, ?e w moim przypadku (guz hormonozale?ny zarówno od estrogenu jak i progesteronu - 100%) nie ma od tegoodwo?ania. Pomono, ?e generalnie nie by?a mi?a, wyt?umaczy?a, ?e trzeba ca?kowicie zablokowac mój uk?ad hormonalny. Sprawdzi?am w necie i u innego lekarza potwierdzi?am, ?e ma racje.
Na szcze?cie nie by?o takiej potrzeby, bo miesi?czka posz?a sobie po 2 chemii i juz nie wróci?a.


: Betii 28.01.2010, 14:14

Ja w trakcie radioterapii i tamoxifenu,który bra?am trzy miesi?ce mia?am miesi?czke,po pierwszym zoladexie ju? nie dosta?am,jestem w wieku prze menopauz? i gad by? hormonozale?ny i zoladex biore ju? ponad trzy lata,bo przed?u?ono mi branie go do pi?ciu lat razem z tamoxifenem.W moim przypadku rokowania s? jaknajbardziej pomy?lne,bo guz by? ma?y i w pore wychwycony,dlatego te? nie mia?am chemi,lekarze w CO w Gliwicach powiedzieli,?e nie ma takiej potrzeby.

: Rene 3.02.2010, 16:47

dziewczyny ja biore tamoxifen i zoladex mia?am pojedyncze kom w dwóch w?z?ach.Mia?am sze?? chemii i radio. Moja onk powiedzia?a ?e musi mnie wykastrowac bom m?oda wink.gif.Co do tamoxifenu to dwa i pó? roku biore Ebewe przez jaki? czas bra?am Hexal ale czu?am ?e mi nie "s?u?y" tzn. wi?cej uderze? gor?ca i bezzsenno?c teraz staram si? tylko o ebewe i lepiej si? czuj?.

: gonia123 3.02.2010, 19:19

Ja bra?am tamoxifen i zoladex 3 lata. Po tamoxifie ( kupowa?am tylko hexala , bo wydawa?o mi si? . ?e dobry i do g?owy mi niestety nie przysz?o ?eby spróbowa? innej firmy) i zoladexie chyba te? czu?am si? koszmarnie. Pierwszy rok by? jako taki. Pó?niej zacz??y si? nieko?cz?ce uderzenia gor?ca, nocne budzenia i jakie? totalne jazdy psychiczne. Teraz ju? wiem , ?e spowodowane by?y skokami ci?nienia. Zawsze mia?am bardzo niskie ci?nienie wi?c jak mi zacz??o szale? to wyl?dowa?am na pogotowiu. Od tego czasu zacz??am leczy? si? na nadci?nienie. Teraz ju? od 2 lat nie bior? ani jednego ani drugiego ( niestety z powodu nawrotu), ale za to ust?pi?y objawy uboczne. I chocia? ci?nienie mam teraz czasem "zej?ciowe" 80-par? na 50-par? to leki na nadci?nienie bior? nadal dry.gif

: Agaba190 3.02.2010, 20:38

Tamoks dzia?a? mi tylko na stawy. Tzn. poranne zesztywnienie i takie jakby opuchni?cie. Po kilkunastu minutach od obudzenia mija?o.
Poza tym bezsenno?? (ale to k?ad?am na karb wprowadzenia w okres meopauzy - czyli Tamoks tylko posrednio), i uwaga nietolerancja alkoholu. Po wypiciu 1 kieliszka wina, piwa (wódki nie pijam to nie wiem) czerwieniej? na twarzy a ci?nienie mam podchodz?ce pod 180.
I cho? nigdy nie pija?am alkoholu, to teraz jak wiem, ?e mi szkodzi, chcia?abym móc si? napi?. Ach ta przekora. blush.gif

: lulu 3.02.2010, 20:55

Tamoxifen bra?am w?gierski, austriacki i niemiecki tylko polskiego nie bra?am i nie widzia?am wi?kszej ró?nicy w samopoczuciu. Po ka?dym z nich by?y uderzenia i k?opoty ze snem.

: Pere?ka 3.02.2010, 22:19

Poniewa? watek jest na temat objawów ubocznych Tamoxifenu wiec dopisuje do niech st?uszczenie w?troby.
Wczoraj robi?am kontrolne badania j. brzusznej i moja w?tróbka ju? zareagowa?a na kuracje Nolvadexem ( bior? 1,5roku) Pojawi?o si? st?uszczenie. Próby w?trobowe s? w normie.

: ToJa 9.02.2010, 20:08

sory, ?e tu pytam...ale nie czytam dok?adnie tematów o zoladexie i tamoxifenie (jestem niehormono )......
szukam dziewczyn, ktore zacze?y miesiaczkowac po w/w.......gdzies czyta?am....ale sks da? sie we znaki.....nie wiem u której z Was......

: amado 9.02.2010, 22:24

Na pewno Kela, wi?cej nie pami?tam

: Amor 9.02.2010, 22:33

Chyba anna 66 ....od niej chyba zacz??a sie dyskusja na temat zoladexu, acha i "moja" Becia tez..

: Jaggoda0 9.02.2010, 22:50

Ja miesi?czkowa?am ca?y czas podczas brania tamoxifenu zoladexsu nie bra?am , c??? chemie tez mia?am okres mo?e nie tak regularny ale by? co miesi?c ,,,,,mimo ze mia?am 35 latek lekarze nie zapodali mi zoladexu... po tamoxie mia?am ju? dwie histeroskopie i dwie abrazje teraz szykuje si? chyba nastepna abrazja bo endometrium rosnie teraz mam 14mm,czekam na badanko 3 marca.....

: wiki123 10.02.2010, 12:12

Zg?asza si? nast?pna miesi?czkuj?ca. Ja miesi?czki niepozby?am si? mimo 6 AC które sko?czy?am w lipcu 2009r.,od sierpnia po?ykam tamox bez zoladexu i miesi?czka nadal jest cho? nie jest zbyt regularna,a gada mia?am horm. est.+ pro.+++ .Jestem laikiem w tej dziedzinie i niewiem czy to dobrze czy nie, ale moja onka.która nienale?y do rozmownych powiedzia?a ?e niema potrzeby aby miesi?czke blokowa? (wiek 39 lat) no w ko?cu komu? trzeba zaufa?.

: niczka 10.02.2010, 13:51

witam czytam i czytam nie rozumiem juz nic:)
Moja ciocia miala niehoromonozale?nego ...ponizej wyniki:
Carcinoma Ductale infiltrans NOS B-R-EIS 5pkt(G1) z dom. komponetna Carcinoma indraductale intermediale grad focale high grade(typus comedo)
Kompon. inwazyjny ma tylko 3mm ?rednicy a reszta zmiany to CDIS
rec.prog pon 1% 2pkt
rec estr. 1% 2 pkt
HER 2 w cz?sci inwazyjnej +3
Ciocia mia?a operacje oszcz?dzaj?c? i wyci?to 13 wez?ów chlonnych bez zmian nowotworowych 13/0

By?a chemia i radio i rok herceptyny.
i narazie tyle jutro ma wizyte i czy tez powinna dostac tamoxyfen na 5 lat....
Pomocy

: dani 10.02.2010, 13:53

Niczka...
Tamoxifen i ewentualnie zoladex dostaje si?,kiedy rak by? hormnozale?ny.
Piszesz,?e rak cioci by? niehormonozale?ny,czyli....
Nie dotyczy..

: niczka 10.02.2010, 14:12

Dzieki za szybka odpowiedz...dodam ze ciocia juz jest po menopauzie.
I ktos z podanych wyników podpowiedzia? ze to w?asnie niehormonozale?ny...ehh tylko tak mnie zastanawia ze tylko herceptyna rok i teraz juz nic...zadne leki...

: Pere?ka 10.02.2010, 15:26

Dziewczyny ja wiem,?e podczas brania Tamoxifenu mo?na normalnie miesi?czkowa?. By?am o tym poinformowana przez ginekologa, onkologa i ginekologa- onkologa. W moim wypadku nie mia?abym blokowanych miesi?czek Zoladexem.
Mnie si? same zatrzyma?y, ale by?am w okresie przekwitania i miewa?am juz przerwy w krwawieniach.

: Amor 10.02.2010, 19:49

Niczka - gdyby cicoia miala her ujemny nawet herceptyny by nie bylo. Tak sie leczy raka niehormonozaleznego!

: Rene 10.02.2010, 20:21

Mnie miesi?czka znikn??a po 5 chemii(w sumie mia?am 6 czerwonych) i nie wiem czy by wróci?a mia?am wtedy 37 lat, bo po radio zaraz dosta?am Tamox i Zoladex.Dlaczego jedne dziewczyny dostaj? zoladex a drugie nie? nie kumam nic...

: kudlatam 10.02.2010, 21:23

Z tego co mi wiadomo to Tamoxifen blokuje receptory estragonowe, a Zoladex blokuje produkcj? estragonów w jajnikach. Przy rakach hormonozale?nych powinno sie brac jedno i drugie lekarstwo

: Amor 10.02.2010, 21:30

Probonuje by sie nie straszyc , nawet niezamierzenie....( bo teraz te bez zoladexu b?da w l?ku). Popytajcie sie lekarzy mo?e cos wytlumacz?...ja zapytam swojej onki pod koniec lutego!

: Pere?ka 10.02.2010, 23:37

Ja sobie wydedukowa?am tak, ?e sam Tamox daje sie kobietom bli?ej menopauzy, bo w wi?kszo?ci wypadków podczas blokowania estrogenów i tak sko?cz? miesi?czkowa? i tak.
Innym, m?odszym podaje sie dodatkowo Zoladex.
Dziewczyny, ja bior? Nolvadex i na ulotce pisze, ?e kobiety mog?ce zaj?c w ci??? powinny stosowa? niehormonalna antykoncepcje, wiec z samej ulotki mo?na wywnioskowa?, ze sam Tamox nie hamuje ani miesi?czek ani p?odno?ci.
Mnie wypytywano przed wypisaniem recepty o moje miesi?czkowanie, Kiedy powiedzia?am pani doktor, ?e kiedy? miesi?czkowa?am jak w zegarku a od kilku lat mam przerwy co 3, 4 miesi?ce ( a zdarza?o sie, ?e d?u?ej) i okres przekwitania w mojej rodzinie waha? si? u moich sióstr na wiek 46-48 lat nie zapisa?a mi nic poza Nolvadexem, uprzedzaj?c, ze nie wp?ywa on na miesi?czkowanie. Je?li wyst?pi . to krwawienie mo?e by? mniejsze, a z czasem miesi?czki zanikn?.
Ostatnia miesi?czk? mia?am tuz przed operacja i wi?cej si? nie pojawi?a. 16 dni po spodziewanym terminie miesi?czki wzi??am pierwsz? tabletk? Nolvadexu.

: Amor 11.02.2010, 8:44

Ja mia?am 48 lat , miesiaczkowalam po chemii mialam wznowe po roku i tym razem byl to hormonozalezny- dostalam tamoksyfen i mialam kastracje jajnikow przez krotkie naswietlanie. Proponuje nie kombinowac a zapytac sie lekarza....

: Agaba190 11.02.2010, 13:28

Hormonozale?no?? mo?e by? tylko estrogenowa albo progesteronowa albo obie.
W zale?no?ci jak? mamy takie dostajemy leczenie. Albo sam Tamoks albo ca?kowita kastracja.
Amor s?usznie pisze nie kombinujmy, pytajmy lekarza (y).

: Tola 11.02.2010, 15:26

Z tym rokowaniem to jest tak,?e ka?dy organizm jest inny i inaczej reaguje na leczenie. Ja wierz? w przeznaczenie co nie znaczy,?e tylko b?d? czeka? na to co jest nieuniknione.Leczy? si? trzeba i nie s?ucha? o rokowaniach.A to,?e jedna ma zlecony sam tamoxifen a inna co? jeszcze to normalka.Zale?y to od lekarza a przede wszystkim od tego ,?e niema dwóch identycznych przypadków co najwy?ej podobne. W moim w?tku pisa?am ju? o bratowej,której lekarz rokowa? trzyletnie prze?ycie.?yje ju? pi?tnasty rok i po?yje jeszcze troch?. Takie przyk?ady mo?na mno?y?.Czyli rokowanie to jedna wielka niewiadoma. Jest te? tak ,?e nieraz lekarz ,który zna dobrze psychik? pacjentki mówi jej to co chcia?aby us?ysze?.Tak mog?o by? w przypadku anny66.
MY JE?TESMY LUB W KRÓTCE B?DZIEMY ZDROWE I TEGO SI? TRZYMAJMY.

: Melodia 21.03.2010, 13:50

Dziewczyny, wkrótce b?d? bra?a tamoxifen. Z tego, co czytam dzia?a on na estrogen, którego mia?am na +. A co z progesteronem, który by? u mnie na +++ ?

: Agaba190 21.03.2010, 14:16


By?a tu gdzie? na forum ca?a dyskusja na ten temat (oprócz tego watku).
U mnie pocz?tkowo chcieli zastosowa? dodatkowo Zoladex. Ale zostawiono decyzj? do momentu utraty, b?d? nie, miesi?czki.
Nie by? potrzebny.

U niektórych dziewczyn przeprowadzono kastracje poprzez na?wietlania.
Tak naprawd? to musisz zapyta? lekarza co ci proponuje. W zale?no?ci od wieku stosuje si? ró?ne metody. Mnie si? wydaje, ?e powinni zablokowa? Ci jajniki. Ale to jest tylko i wy??cznie moje zdanie (no i mojego onka).

Pozdrowienia

: Per?a 21.03.2010, 14:36

A czy przerzuca?y?cie si? na ró?ne Tamoksy, czy to ma znaczenie...? Czy jak kupi? co? innego ni? Nolvadex, to mniej b?dzie sensacji typu: walenie po ko?ciach i mrówy w ciele?smile.gif

: Amor 21.03.2010, 15:34

Czwarty rok zaczynam brac Nolwadex ale walenie po kosciach i mrowy w ciele sa mi obce!!!!( odpukuje w niemalowane)

: Pere?ka 22.03.2010, 22:07

Prawdziwa szcz??ciara! rolleyes.gif

Przez pierwsze miesi?ce stosowania Nolvadexu poza warami i przerostem endometrium dos?ownie nic mi nie dolega?o.
Potem w??czy?y si? hu?tawki nastroju, torbiele w jajnikach, ?amanie w gnatach, teraz dosz?o jeszcze st?uszczenie w?troby.
Co rusz powi?kszam pakiecik dzia?a? niepo??danych - sama rozkosz!

: Amor 23.03.2010, 19:55

:smile.gif Jasne - zyje wci?z wi?c do szcz?sciar sie zaliczam!!!
Wary oczywiscie byly i jeszcze bywaja , ale juz nie sa tak uci?zliwe ....endometrium na razie utrzymuje sie w normie ale wiem ze przy tym leku moze byc roznie. Hustawki nastrojow to cale zycie miewalam - najwiecej przed okresem wiec musze przyznac ze teraz lepiej sie czuje niz z miesi?czkami. Nauczy?am sie tez stawiac swoja psyche do pionu - nakrzycze na siebie ze to wszystko to bzdury skoro zdrowa jestem ( podobno!) . Jajniki zostaly usmiercone 4 naswietlaniami by przyspieszyc menopauze .... trzymaja sie kruszynki grzecznie jak do tej pory. Gnaty owszem i lami? czasami , jakowes bole dopadaja ale ja staram sie cwiczyc , gimnastykowac, przesilac ,przem?czac cialo wiec jak mnie cos boli to moiwe sobie ze to po cwiczeniach i jest ok. Diete mam Budiwkowej a ta jest antycholesterolowa- na razie dziala , byc moze i watroba na tym korzysta ....Oby! Podobno lekarstwa swoje trzeba chwalic , cieszyc sie nimi , myslec jak to nas lecza i korzystnie wplywaja nasze zdrowie. Nolwadex ma przeciez ratowac nasze zycie......

: Pere?ka 23.03.2010, 23:16

Amorku, to? jak ja ?ykam Nolvadex to wmawiam sobie, ?e to najcudowniejsze cukiereczki ?wiata miam mniam, ?e mi bardzo smakuj? i na dodatek jeszcze mi pomagaj? i takie tam.
Chwale te moje prochy, zachwycam si? nimi do tego stopnia, ?e nied?ugo g?upawki dostane na ich punkcie.
Musze to robi?, bo jak do tej pory wmusi? we mnie jakiego? procha zakrawa?o na cud.

: Melodia 29.03.2010, 17:29

Wracaj?c do tamoxifenu... Moje do?wiadczenie z nim to 5-ty dzie?. Na razie nie mia?am ?adnego uderzenia gor?ca. Zobaczymy dalej...

: Agaba190 29.03.2010, 17:53

Ja te? nie mia?am. Wi?c mo?e nie czekaj, mo?e nale?ysz do tych szcz??liwych takich jak ja.
Jedynie co to sztywnos? stawów w stopach i r?kach (i opuchlizna). Te? to nic przyjemnego, bo buchy przechodz? a to niestety nie.

: aurora 29.03.2010, 18:10

Hmhm 1.04 zaczynam wsuwa? Femar?................obacim obacim............walenie to mam ju? od roku wi?c ?adna nowo??...........no chyba ?e si? francowate spot?guje.

: Amor 29.03.2010, 18:22

Tylko nie czekaj na skutki uboczne! Uderzenia pewnie b?da ale mozna z tym zyc.... z milo?cia do leku, z milosci?..:smile.gif

: Ajaka 29.03.2010, 18:45

Znacznie lepiej czuj? si? bior?c Femar? ni? Tamoxifen.....

: Pyrunia 30.03.2010, 13:04

Wcale a wcale nie musisz mie? uderze? gor?ca.
Bior? 2,5 roku Tamoxyfen i nie mam uderze? gor?ca.
Ale bezsenno?? da?a si? we znaki od razu.

Dziewczyny, powiedzcie czy bierzecie ju? co? innego
w miejsce Tamo Ebewe . Bo ju? nie ma go w aptekach.
I jak to znosicie?

: lulu 30.03.2010, 21:46

Mnie onka prawie rok temu zmieni?a Tamoxifen na Egistrozol, tak samo mam uderzenia jak by?y, no mo?e troszk? lepiej ?pi?.

: suchal 31.03.2010, 11:13

Cze??. Ja w sprawie tamoxu. Chodz? na gimnastyk?, spotka?am now? pacjentk? turnusow?, która twierdzi, ?e skoro nie mówi? lekarzowi, ?e po tamoxie mam jak to mówicie wary, tzn. ,?e nie kocham siebie. Ona uwa?a, ?e powinnam zg?osi? u onka a on z kolei zmieni? mi lek. Nic nie odpowiedzia?am,poniewa? z chwil? kiedy przeczyta?am na forum, ?e to norma, no to --norma. Moje pytanie brzmi :czy tylko ze wzgl?du na nadmierne uderzenia lekarz zmieni? komu? lek.??

: Ajaka 31.03.2010, 14:08

Moja onka zmienia?a mi producenta....bra?am Tamoxifen polski, potem niemiecki i w ko?cu angielski, po którym czu?am si? najlepiej.....Od Tamoxifenu nie ma odwo?ania, ale czasem nieco pomaga taka zmiana......... Popro? onk? o przepisanie Tamoxifenu innej firmy.....

: suchal 31.03.2010, 16:43

Dzi?ki Ajaka. Nie robi?abym z tego problemu, uwa?am jednak, ?e za cz?sto si? przezi?biam. Wyjd? na dwór i kilka razy jestem zupe?nie "mokra" zanim wróc? do domu. Jeszcze raz dzi?ki.Porozmawiam ze swoim lekarzem.

: Ella 31.03.2010, 22:27

Ja poprosi?am onka o zmian? leku z powodu nadmiernych uderze? gor?ca.
Z oporami zmieni? tamoksyfen na arimidex.
Niewiele to pomog?o. Uderzenia mam mocne i poc? si? niemi?osiernie na ca?ym ciele.
Na szcz??cie jestem do?? odporna i szybko si? nie przezi?biam, a? sama si? czasem dziwi?.
Bo zdarza si?, ?e kiedy czuj? nadchodz?cy atak gor?ca, rozbieram si? i staj? zim? w otwartym oknie...

: MM 31.03.2010, 22:58

Mia?am juz Tamox, potem Nolvadex a teraz Ansyn(Anasrazolum), przy ka?dym mia?am, ale umiarkowane uderzenia goraca.

Najgorzej by?o przy Tamoxsifenie - uderzenia by?y bardzo czeste, natomiast przy ostatnim leku, w ulotce jest napisane, ?e maj? wystepowa? wary bardzo czesto - a ja mam je rzadko- wniosek : nie ma regu?y, a mo?e ju? si? przyzwyczai?am? wszystko mozliwe...

: danuta 1.04.2010, 13:59

a ja my?l?, ?e to jest bardzo indywidualne jak reagujemy,
co do producentów to na recepty z napisem Tamoxifen w aptece daj? mi wszelkiej produkcji - HEXAL (którego ju? nie ma), SANDOZ - teraz go bior? zamiast hexala, polski V--cos tam, EGIS w?gierski i jeszcze chyba jaki? polski, nazwy nie pami?tam.Wydaje mi si?, ?e lepiej znosi?am hexala a teraz sandoz. Uderzenia sobie t?umacz?, mo?e nies?usznie, ?e jajniki ci?gle w jakims stopniu pracuj? i to skutek, bior? ostatni rok - do wrze?nia tego roku, czekam z ut?sknieniem na to, czasem my?l?, ?e rzuc? go wcze?niej, bo wydaje mi si?, ?e wyka?cza mi w?trob?, brak snu t?umaczy?am stresami, ale mo?e macie racj?, ?e to te? skutek uboczny tamox.
Aktualnie uderzenia mam du?o rzadziej ni? nawet w zesz?ym roku, zobacz? jak b?dzie latem.

: Melodia 4.04.2010, 12:01

Tak, to prawda, ró?nie reagujemy. Sama zanim zacz??am bra? tamoxifen, zagl?da?am tu z ciekawo?ci, aby sprawdzi?, czego mog? si? spodziewa?... Jak na razie spoko. Cho? nie wiadomo, jak tam dalej b?dzie. Te uderzenia u mojej znajomej np. trwa?y tylko 2 miesi?ce. U mnie si? jeszcze nie zacz??y ( 2 tygodnie). Mam te? nadziej?, ?e nie dopadn? mnie inne objawy uboczne, o których pisz? na ulotce - za?ama? si? mo?na...

: Haniap. 4.04.2010, 12:13

Dopiero teraz zorientowa?am si? co to ten Tamoxifen blush.gif . My?la?am, ?e nie mam nic do powiedzenia w tym w?tku, bo bior? Nolavdex, ale okazuje si?, ?e to cu? ciut podobne? Mnie Nolvadex za?atwi? jajniki i macic?. Zacz??o si? od endometriozy i w konsekwencji amputacja. To by?o rok po pierwszej mastektomii. A wybuchy gor?ca pojawi?y od razu, gdy zacz??am ?yka? pigu?y i s? nie do zniesienia! Bior? jakie? zio?owe preparaty, które maj pomaga?. No po prawdzie, nie wiem co by by?o gdybym tego nie bra?a... A mój doktorek twierdzi, ?e preferuje stosowanie Nolvadexu przez 8 lat! Oszalej?! angry.gif

: Pere?ka 5.04.2010, 18:43

Haniap Nolvadex nic innego jak Tamoxifen biggrin.gif, wiec spokojnie mo?esz si? dzieli? swoimi do?wiadczeniami z kuracji tymi cukiereczkami.

: Haniap. 5.04.2010, 19:12

Dzi?ki Pere?ka rolleyes.gif . Musz? si? przyzna?, ?e robi?am do?wiadczenia z trzema preparatami sojowymi i dopiero w aptece poradzono mi zio?owe. To jest wyci?g z py?ków kwiatowych. Dobre dla tych, co nie s? alergikami. Ja nie jestem, wi?c bior?. Mam wra?enie, ?e jest ciut ciut lepiej unsure.gif

: zuzanna 5.04.2010, 19:12

ja juz nie wiem jak to jest jeden onk. mowi 8 lat drugi 5 a i 10 slyszalam
a moj mowi 5 i koniec ....
biore lamette - nieszczegolnie sie po niej czuje po tamaksyfenie tez nie...

: Haniap. 5.04.2010, 19:15

Ja poza wybuchami nie mam innych dolegliwo?ci - chyba blink.gif
Oczywi?cie je?li nie liczy? operacji "do?u"....
Te? s?ysza?am, ?e hormony b?d? ?yka? 5 lat, a mój chce nawet 7-8 ...

: BeataM 5.04.2010, 19:35

CYTAT(zuzanna @ 5.04.2010, 20:12) *
ja juz nie wiem jak to jest jeden onk. mowi 8 lat drugi 5 a i 10 slyszalam
a moj mowi 5 i koniec ....
biore lamette - nieszczegolnie sie po niej czuje po tamaksyfenie tez nie...

te? ?ykam Lamett?, ró?nica u mnie polega na tym, ze nie mam tych okropnych porannych bóli nóg i spokojnie mog? doj?? do ?azienki , a wybuchy gor?ca i poty s? duuu?o mniejsze.

: mama_oli 6.04.2010, 9:09

Czy tamoxifen mo?e powodowa? bóle i puchniecie nóg?
Mam? zacz??a tydzie? temu bole? noga i lekko napuch?a tu? przy palcach,
a dzi? zacz??a j? bole? druga i te? spuch?a. Mama twierdzi, ?e boli j? ta napuchni?ta
skóra. Nogi bol? podczas chodzenia i przez ca?y dzie?...

: Grazyna S 6.04.2010, 9:17

przeczytaj ulotke ,bardzo duzo skutków ubocznych ma tamoksifen ale jak piszesz to mam musi is? do lekarza bo ma z?e krazenie w ko?czynch dolnych smile.gif


: mama_oli 6.04.2010, 9:23

T? ulotk? czyta?am ju? sporo razy...lepiej nie czyta?:(

Mam nadziej?, ?e to wina tego leku, mama ostatnio zmieni?a producenta...
We czwartek ma wizyt? u onki w sprawie piersi, wi?c poka?e te? te nogi.

: BeataM 6.04.2010, 9:56

CYTAT(mama_oli @ 6.04.2010, 10:09) *
Czy tamoxifen mo?e powodowa? bóle i puchniecie nóg?
Mam? zacz??a tydzie? temu bole? noga i lekko napuch?a tu? przy palcach,
a dzi? zacz??a j? bole? druga i te? spuch?a. Mama twierdzi, ?e boli j? ta napuchni?ta
skóra. Nogi bol? podczas chodzenia i przez ca?y dzie?...

na swoim przyk?adzie mog? powiedzie?, ?e Tamoksyfen mo?e i powoduje pojawienie sie bóli nóg i ich puchni?cie. Z pocz?tku nie wi?za?am ze sob? tych faktów, my?la?am, ?e to efekt pochemijny+wiek= kiepskie kr??enie w nogach. Zrobi?am badanie przep?ywów ?ylnych i t?tniczych, które pokaza?a, ?e nie jest wcale tak ?le. W ko?cu przestudiowa?am porz?dnie ulotk?, poczyta?am co pisz? Dziewczyny, pomarudzi?am u onka i od oko?o pó? roku bior? inny lek. Uporczywe bóle i opuchlizna znikn??y.
Owszem pobolewaj? mnie nogi czasami, ale nie a? tak, ?ebym na przykurczonych ku?tyka?a jak stuletnia babusia, zw?aszcza rano...

: Haniap. 6.04.2010, 10:18

A ja to tak do ko?ca nie wiem czy mój Nolvadex powoduje bóle nóg. Z racji pewnie wieku i tak mia?am wcze?niej k?opoty z nogami i kolanami. ?ykam preparaty na stawy i jest mi lepiej... A ulotek od leków to faktycznie lepiej nie czyta? unsure.gif

Invision Power Board (http://www.invisionboard.com)
© Invision Power Services (http://www.invisionpower.com)