IPB

( | )

> Zasady

Pami?tajcie o zasadach.
Znajdziecie je wszystkie klikaj?c na link:

http://www.amazonki.net/noweforum/index.php?showtopic=92

Najwa?niejsze:
-przed zadaniem pytania sprawdzi? w archiwum czy temat nie by? ju? poruszany. Do tego s?u?y funkcja Szukaj.
-postaraj si? wybra? odpowiedni dzia? do tre?ci postu
-
nazwy tematów nieodpowiadaj?ce tre?ci w nich zawartych b?d? zmieniane.
-
Posty piszemy w sposób przemy?lany - to nie jest chat i macie czas na sformu?owanie czytelnej wypowiedzi. Staramy si? pisa? po polsku. Je?li co? chcemy doda?, a nie ma jeszcze do naszego posta komentarza innego u?ytkownika, u?ywamy opcji EDYTUJ


Dzi?kuje bardzo za uszanowanie zasad.

Klikaj?c na poni?szy link znajdziecie archiwalne tematy z dzia?u : PSYCHOLOGIA

http://www.amazonki.net/forum1/index.php?board=47.0

 
Reply to this topicStart new topic
> Biofeedback, metoda na depresj?, s?ab? pami?? itp...itd....
V
hala1962
28.02.2010, 16:23
#1


Guru na forum


Wspiera forum
2,055
14-11 08
Zachodniopomorskie
1,249Na Progressteronie zaproponowano zaj?cia Biofeedback, poczyta?am sobie i zaciekawi?o mnie to. Czy która? z Was lub Was znajomi korzystali?cie z tego treningu? Interesuje mnie czy warto inwestowa? w to kas?...

"Biofeedback jest metod? opracowan? przez psychologów NASA, kontroluje przep?ywy fal w naszym mózgu, poprzez indywidualny program lekarz jest w staniu usprawni? przp?ych tych fal i np, dla osób, które miewaj? napady l?ku, za du?o jest tzw. fal szybkich, przy zaburzeniach koncentracji przewa?aj? fale wolne. Metoda ta ma szerokie zastosowanie, o popuralno?ci jej ?wiadczy? mo?e, ?e korzysta? z niej Adam Ma?ysz

Je?li kto? jest zainteresowany bezinwazyjn? metod? wyleczenia swych dolegliwo?ci podaj? stron?
http://www.biofeedback.pl/main.php
http://www.relaksacja.pl/biofeedback.html

Zastosowanie eeg biofeedback jest bardzo wszechstronne i obejmuje :


- ADD, ADHD ( nadpobudliwo?? psychoruchowa - du?a skuteczno?? !!! )

- anoreksja, bulimia

- agresja , ataki paniki , autyzm
- bezdech senny , ból przewlek?y
- choroba Alzheimera , choroba dwubiegunowa, choroba Lyme
- j?kanie, l?k
- migrena , moczenie nocne , mózgowe pora?enie dzieci?ce
- natr?ctwo my?lowe
-niepokój psychoruchowy , nerwice
- obni?one poczucie w?asnych warto?ci, opó?nienie rozwoju dziecka, upo?ledzenie umys?owe
- padaczka , parkinsonizm
- schizofrenia, psychozy- somnambulizm ( lunatyzm )
- stresu
- stwardnienie rozsiane
- syndrom Tourette'a i choroba tikowa
- syndrom przed menstrualny
- trema
- udar mózgu , uraz czaszki, wylew
- uzale?nienia od alkoholu, od jedzenia, od leków, narkotyków, seksu, itp
- zaburzenia autoimmunologiczne (alergie)
- zaburzenia koncentracji uwagi i sekwencyjnego przetwarzania
- zaburzenia pami?ci
- zaburzenia procesu uczenia si? (dysleksja, dysgrafia, itp. )
- zaburzenia snu
-zaburzenie planowania swoich poczyna?
- zaburzona samoocena"

I co Wy na to?
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Reklama
28.02.2010, 16:23
#
Go to the top of the page
 
Quote Post
manka45
28.02.2010, 18:20
#2


Guru na forum


Wspiera forum
1,089
5-11 07
SABATOWO KUJAWSKIE
20
Numer GG: 1536385
No kilka uzale?nie? i zaburze? bym u siebie znalaz?a (IMG:style_emoticons/default/laugh.gif) (IMG:style_emoticons/default/laugh.gif)


--------------------
Roztancze w sobie swiat na przekór ?zom.......

http://www.youtube.com/watch?v=zB0JISdrSsw...feature=related
Go to the top of the page
 
+Quote Post
agawa
28.02.2010, 21:01
#3


Guru na forum


Wspiera forum
3,842
15-10 08
Warszawa
1,131...eh.... ta reklama... (IMG:style_emoticons/default/wink.gif)
Niektórzy potrafi? ?nieg eskimosom sprzeda? (IMG:style_emoticons/default/blink.gif)
Halu, metoda biofeedback rzeczywi?cie sprawdza si? u niektórych osób w niektórych trudno?ciach niektórego pochodzenia. Czyli: nie we wszystkich wymienionych, nie u wszystkich i nie zawsze... niestety.
Ludzie zawsze chcieli wynale?? panaceum na wszelkie trudno?ci... jak na przyk?ad kamie? filozoficzny na nie?miertelno?? (IMG:style_emoticons/default/smile.gif)
Metoda biofeedbeck jest polecana g?ównie jako poszerzenie pola w?asnej ?wiadomo?ci i nauka relaksu. A? tyle i tylko tyle.
Pomaga dzieciom przy problemach w dysleksji i nadpobudliwo?ci (zwi?zek z niedojrza?o?ci? i w zwi?zku z tym napi?ciem systemu nerwowego). Czasami pomaga doros?ym w problemach zwi?zanych z tzw. stresem... czyli bezsenno??, zab nerwicowo-wegetatywne (np zespó? jelita dra?liwego, ko?atanie seca etc), ale wtedy potrzeba wielu ?wicze?.
Metoda polega na nauce takiego sterowania w?asnym systemem nerwowym, aby umie? samemu wprowadzi? si? w stan g??bokiego relaksu, w którym ?atwiej przyswajamy informacje, g??boko odpoczywamy....
Ale te? jest bardzo ciekawym do?wiadczeniem. Ja na prawd? oniemia?am, gdy si? okaz?o, ?e mog? 'si?? woli' kierowa? gr? komputerow? (IMG:style_emoticons/default/smile.gif)
Polecam.
Ale nie jako cudowny lek na wszystko, tylko jako ciekaw? zabaw? (IMG:style_emoticons/default/smile.gif)
Tak samo jak bardzo polecam nauk? relaksacji (IMG:style_emoticons/default/smile.gif) (metod? Jacobsona lub Schultza)
I od razu zastrzegam: oczywistym jest, ?e osoby, które zawodowo zajmuj?c si? biofeedbackiem powiedz? zupe?nie co innego.
Ka?dy musi z czego? ?y? (IMG:style_emoticons/default/smile.gif)


--------------------
.....wszystko mija....nawet najd?u?sza ?mija....
Go to the top of the page
 
+Quote Post
hala1962
1.03.2010, 20:17
#4


Guru na forum


Wspiera forum
2,055
14-11 08
Zachodniopomorskie
1,249zapisa?am si? na trening (IMG:style_emoticons/default/biggrin.gif) id? razem z córk?...
wiem ?e jakbym mia?a korzysta? z cyklu treningów to by?aby to ogromna kasa, ale ta prezentacja jest za free wi?c id? obaczy?...
a nó? widelec przyda si? to mojej córce...
ona jest taka rozkojarzona (IMG:style_emoticons/default/rolleyes.gif) , ostatnio z przyrody by?o o Krakowie, no i trzeba by?o wymieni? zabytki. Byli?my niedawno w tym mie?cie, wi?c my?la?am ?e b?dzie pami?ta?...
- co to Aniu?
- Hmmm...
- Su.....
- ?
- Sukien....
- sukienka!
oczywi?cie chodzi?o o Sukiennice... (IMG:style_emoticons/default/laugh.gif)
i to nie jedyny kwiatek w jej wydaniu, wiecie ?e Hades to bóg podmie?cia? (jako? podziemie nie chcia?o jej si? da? zapami?ta?...)...
Go to the top of the page
 
+Quote Post
agawa
1.03.2010, 21:16
#5


Guru na forum


Wspiera forum
3,842
15-10 08
Warszawa
1,131Na pocieszenie przyk?ad mojego m?odego:
"no... i szli?my tymi... no.... krupczatkami (IMG:style_emoticons/default/cool.gif) "
Dla mam 'innych' dzieci t?umacz?: szli?my Krupówkami w Zakopanym (IMG:style_emoticons/default/ohmy.gif)
*
Na pewno si? wam obu spodoba. I mam nadziej?, ?e wszystko opiszesz (IMG:style_emoticons/default/smile.gif)

A dla m?odej zaordynuj codzienne ?wiczenia naprzemienne -
prawy ?okie? do lewego kolana i na przemian,
lewa d?o? do lewego ucha i na przemian,
skakanie pajacyka,
d?onie z??czone i wyci?gni?te przed siebie i zataczanie nimi le??cych ósemek najpierw ma?ych, pó?niej wi?kszych i znowu do ma?ych,
chodzenie na czworakach...
?wiczenia te usprawniaj? po??czenia pomi?dzy pó?kulami mózgowymi, s? zalecane dla dyslektyków.


--------------------
.....wszystko mija....nawet najd?u?sza ?mija....
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Doris
2.03.2010, 21:57
#6


Guru na forum
******

Zarejestrowana
1,361
5-11 07
22ja za?apa?am chocia? mój nie robi takich b??dów - robi inne za to....


aa a i przed chwil? w TV mówili ?e za?o?yli m?odzi klinik? leczenia rak, lecz? za pomoc? lewatywy, medytacji (o której nie maj? bladego poj?cia, skoro chc? wyleczy? cia?o) i jeszcze co? tam, to wszystko to nie jest ju? dziwne ale dziwne ?e za tydzie? w tej KLINICE>>>>>>>> koszmarne pieni?dze trzeba p?aci? i s? ch?tni i p?ac?, no jeszcze ?yj? bo niedawno otwarta (IMG:style_emoticons/default/blink.gif) (IMG:style_emoticons/default/wacko.gif)
Go to the top of the page
 
+Quote Post

Reply to this topicStart new topic

 

: · ·

· · ·

: 7.04.2020 - 22:05