IPB

( | )

> Zasady

Pami?tajcie o zasadach.
Znajdziecie je wszystkie klikaj?c na link:

http://www.amazonki.net/noweforum/index.php?showtopic=92

Najwa?niejsze:
-przed zadaniem pytania sprawdzi? w archiwum czy temat nie by? ju? poruszany. Do tego s?u?y funkcja Szukaj.
-postaraj si? wybra? odpowiedni dzia? do tre?ci postu
-
nazwy tematów nieodpowiadaj?ce tre?ci w nich zawartych b?d? zmieniane.
-
Posty piszemy w sposób przemy?lany - to nie jest chat i macie czas na sformu?owanie czytelnej wypowiedzi. Staramy si? pisa? po polsku. Je?li co? chcemy doda?, a nie ma jeszcze do naszego posta komentarza innego u?ytkownika, u?ywamy opcji EDYTUJ


Dzi?kuje bardzo za uszanowanie zasad.

Klikaj?c na poni?szy link znajdziecie archiwalne tematy z dzia?u : DIETA ZDROWA ?YWNO??, ?RODOWISKO

http://www.amazonki.net/forum1/index.php?board=17.0

 
Reply to this topicStart new topic
> Od palenia rak jelita grubego...
V
Al_la
7.01.2010, 14:58
#1


Guru na forum


Zespó? Amazonki NET
7,453
26-06 07
k/Warszawy
7
Numer GG: 9520233PAP, KAW/Rynek Zdrowia

2009-12-04

Osoby, które przez wiele lat pal? papierosy s? bardziej nara?one na raka jelita grubego ni? niepal?cy.

Michael J. Thun, wiceprezydent dzia?u ds. bada? nad epidemiologi? i kontrol? nowotworów Ameryka?skiego Towarzystwa ds. Raka (American Cancer Society), analizowali zwi?zek miedzy wieloletnim paleniem a rakiem jelita grubego. Badanych by?o 185 tys. osób mi?dzy 50 a 74 rokiem ?ycia. Stan ich zdrowia ?ledzono przez ok. 13 lat – za czasopismem „Cancer Epidemiology, Biomarkers & Prevention” donosi PAP.

Pacjenci, którzy palili papierosy przez 40 lat lub d?u?ej mieli o 30-50 proc. wy?sze ryzyko zachorowania na raka jelita grubego lub raka odbytnicy od osób niepal?cych. W analizie uwzgl?dniono te? 13 innych czynników wp?ywaj?cych na ryzyko tych nowotworów, jak np. nadu?ywanie alkoholu, brak aktywno?ci fizycznej, spo?ycie czerwonego i przetworzonego mi?sa.


Wyniki uzyskane przez zespó? Thuna zgadzaj? si? z niedawn? decyzj? Mi?dzynarodowej Agencji Bada? nad Rakiem (International Agency for Research on Cancer), która w pa?dzierniku 2009 roku uzna?a, ?e palenie przyczynia si? do nowotworów z?o?liwych zlokalizowanych w 17 narz?dach. S? to: rak jamy ustnej, gard?a, jamy nosowo-gard?owej, jamy nosowej i zatok przynosowych, rak krtani, p?uca, prze?yku, ?o??dka, jelita grubego i okr??nicy, rak w?troby, trzustki, nerki, p?cherza moczowego oraz dolnych dróg moczowych, trzonu macicy, szyjki macicy oraz bia?aczka szpikowa.

Co roku w Polsce odnotowuje si? ponad 13 tysi?cy przypadków zachorowa? na raka jelita grubego, z czego ponad 9 tys. ko?czy si? ?mierci?.

Zachorowalno?? na raka jelita grubego ro?nie wraz z wiekiem.


--------------------
W najgorszych chwilach mego ?ycia zawsze mog?em liczy? na przyjació?.
Odt?d wiem, ?e pierwsz? rzecz?, jak? nale?y zrobi?, to poprosi? o pomoc
.

Paulo Coelho
Go to the top of the page
 
+Quote Post

Reply to this topicStart new topic

 

: · ·

· · ·

: 7.06.2020 - 9:09