IPB

( | )

 
Reply to this topicStart new topic
> sobie ?piewam a Muzom.....
V
EL?BIETA
28.01.2008, 10:04
#1


Guru na forum
******

Zarejestrowana
1,137
6-11 07
Kielce/Morecambe
44Oto wiersz zainspirowany zyciem i tworczoscia Fridy Kahlo:


****

po co mi stopy
skoro mam skrzyd?a do latania
po co mi usta
skoro mam serce do ?piewania
po co mi uszy
skoro dusz? mam otwarta
na ?wiata westchnienia

oczyma chwytam mgnienie oka
chwil? utrwalam w blasku ?wiecy
d?o?mi przesuwam
po prochu dnia codziennego

?yj? pomi?dzy kartkami
pomi?dzy ?wiatami
w zawieszeniu
mi?dzy niebem a ziemi?
mi?dzy wieczno?ci? a nico?ci?
mi?dzy wszystkim a niczym
mi?dzy ?yciem a ?mierci?

w ciele uwi?ziona
do drzewa ?ycia przytwierdzona
wyrywam si? ku przestrzeni
ku marzeniu
ku nadziei
patrz? w ?wiat?o
patrz? w blask
patrz? w ci?g dalszy(IMG:http://www.amazonki.net/forum/style_emoticons/default/smile.gif)


--------------------
?ycie jest cudownie pi?kne
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Al_la
28.01.2008, 11:48
#2


Guru na forum


Zespó? Amazonki NET
7,453
26-06 07
k/Warszawy
7
Numer GG: 9520233(IMG:http://www.amazonki.net/forum/style_emoticons/default/smile.gif) (IMG:http://www.amazonki.net/forum/style_emoticons/default/smile.gif) (IMG:http://www.amazonki.net/forum/style_emoticons/default/smile.gif) bardzo....


--------------------
W najgorszych chwilach mego ?ycia zawsze mog?em liczy? na przyjació?.
Odt?d wiem, ?e pierwsz? rzecz?, jak? nale?y zrobi?, to poprosi? o pomoc
.

Paulo Coelho
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Ela63
28.01.2008, 12:34
#3


Guru na forum


Wspiera forum
1,438
7-11 07
zachodniopomorskie
75Ela wiersz jest wyciszaj?cy i bardzo refleksyjny.
Je?li mo?na to ja jeszcze poprosz?.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Ella
29.01.2008, 14:36
#4


Guru na forum


Wspiera forum
1,842
7-11 07
Lubuskie
85
Numer GG: 4100022Refleksyjny - owszem.

Ale ma w sobie dynamit, niepokój, niespe?nienie...
P?d do wyj?cia, wyrwania si? poza to zawieszenie mi?dzy - mi?dzy.

Bardzo mi si? Twoje wiersze, Elu, podobaj?.
Dopieszczaj nas cz??ciej (IMG:http://www.amazonki.net/forum/style_emoticons/default/smile.gif)


--------------------
Jeste?my sprawcami czynów, które spe?niamy, a nie narz?dziami ró?nych si?.
(Leszek Ko?akowski)
Go to the top of the page
 
+Quote Post
EL?BIETA
2.02.2008, 17:12
#5


Guru na forum
******

Zarejestrowana
1,137
6-11 07
Kielce/Morecambe
44***
stoisz mocno wsparty na ziemi
cz?owieku
kolumnami nóg
wro?ni?ty w grunt twój
my?lisz ze znasz zasady
kalkulacji
racjonalizmu
gospodarki rynkowej
idziesz przez ?ycie
z pi?tnem sukcesu na czole

ale powiedz
czemu tak cz?sto
wspinasz si? na palce
by d?o?mi si?gn?? gwiazd?
czy szukasz szcz??cia ulotnego?
czy pragniesz stworzy? pomost
mi?dzy ziemi? a niebem?

zawieszony mi?dzy...


--------------------
?ycie jest cudownie pi?kne
Go to the top of the page
 
+Quote Post
EL?BIETA
2.02.2008, 17:15
#6


Guru na forum
******

Zarejestrowana
1,137
6-11 07
Kielce/Morecambe
44***
w ogrodzie ponad ?wiatem
d?o? mi poda?e?
zbudowa?e? altan? zaciszn?
roz?cieli?e? iskry gor?ce

zrazu patrz?c sobie w oczy
spletli?my swe dusze
w jeden mocny sznur
i
spojrzeli?my w przestrze?
ku naszej gwie?dzie szcz??liwej


--------------------
?ycie jest cudownie pi?kne
Go to the top of the page
 
+Quote Post
EL?BIETA
2.02.2008, 17:19
#7


Guru na forum
******

Zarejestrowana
1,137
6-11 07
Kielce/Morecambe
44***
deszcz na szybie
mokr? maluje mozaik?
krople graj? stacatto
dyrygent jesienny
sw? orkiestr?
raz po raz wiatru smyczkiem smaga

w pó?mroku zasypiania
w pó?ciszy zas?uchania
w po?d?wi?ku roz?piewania
?wiat snuje pie?? sw? deszczow?

czy to ?zy nieutulonej kochanki
czy to w?osy szalonej bogdanki
szaro?ci? sp?ywaj?ce
s?o?ca pragn?ce
lecz ku ziemi d???ce


--------------------
?ycie jest cudownie pi?kne
Go to the top of the page
 
+Quote Post
danutka
30.03.2008, 21:45
#8


wykazuj?cy aktywno?? na forum
***

Zarejestrowana
96
19-03 08
Lublin
473
Numer GG: 5273562Elu!Wspaniale!Tyle refleksji,ciep?a, zadumy,pisz,pisz,pisz,wylewasz balsam na moja dusz?:)A wogóle przeczytalam tomik "Postrz?pione skrzydla anio?ów" i to w?a?nie on popchn?? mnie na t? stron? - dzi?ki!!!
Go to the top of the page
 
+Quote Post
EL?BIETA
18.04.2008, 19:14
#9


Guru na forum
******

Zarejestrowana
1,137
6-11 07
Kielce/Morecambe
44To co prawda nie spod mojego piora ale bardzo mnie ujelo............
?ycie jest pi?kne, Panie


?ycie jest pi?kne, Panie,
i chc? je zrywa?,
tak jak zrywa si? kwiaty o wiosennym poranku,
Ale wiem, o mój Panie,
?e kwiat rodzi si?
dopiero u kresu d?ugiej zimy, w czasie której
szala?a ?mier?.

Wybacz mi, Panie,
nie wierz? za bardzo w wiosn? ?ycia,
Bo ?ycie zbyt cz?sto wydaje mi si? d?ug? zim?,
która op?akuje
swoje zwi?d?e li?cie
i stracone kwiaty.

Jednak ze wszystkich swoich si?
wierz? w Ciebie, Panie,
Ale u Twojego grobu otrzymuj? bolesny cios
i odkrywam, ?e jest pusty.

A gdy dzisiejsi aposto?owie mówi? mi,
?e widzieli Ci? ?ywego,
Jestem niczym Tomasz,
potrzebuj? zobaczy? i dotkn??.
Daj mi do?? wiary,
b?agam Ci?, Panie,
Abym podczas najci??szej zimy ufa? w nadej?cie
wiosny,
abym wierzy? w triumfaln? Wielkanoc,
która kryje si? za ?miertelnym Pi?tkiem.

Bo Ty, Panie, zmartwychwsta?e?!
?YJESZ!
Ty, wielki Brat,
z nami wszystkimi na zawsze solidarny,
Ty, który tak bardzo nas ukocha?e?,
?e razem z nami utworzy?e? jedno Cia?o,
Poci?gaj?c nas ze Sob? w ?mier? w grzechu,
prawdziw? ?mier?.
Ty, nasza "g?owa"
pierwszy, który wyszed? z wn?trza ziemi,
Pierwszy cz?owiek narodzony dla nieba,
Teraz poci?gasz naprzód jednego po drugim wszystkich
swoich braci,
"cz?onki" Twojego cia?a,
A? do chwili, gdy ca?a ludzko??, na koniec zjednoczona,
wprowadzona zostanie przez Ciebie,
z Tob?,
w Ciebie,
w Trójc? ?wi?t?.

Panie, Ty zmartwychwsta?e?!
Z grobu dzi?ki Tobie
?YCIE wysz?o triumfuj?ce.
?ród?o ju? odt?d nigdy nie wyschnie.
Nowe ?ycie zosta?o ofiarowane wszystkim,
aby?my na zawsze zostali od nowa stworzeni,
Dzieci Boga, który na nas czeka,
do codziennej Wielkanocy
i RADO?CI WIECZNEJ.

Wczoraj by?a Wielkanoc, Panie,
ale i dzi? jest Wielkanoc,
Za ka?dym razem, gdy godz?c si? na swoj? w?asn?
?mier?,
Razem z Tob? uchylamy szpar?
w grobowcu naszych serc,
Aby wytrysn??o ?ród?o i pop?yn??o Twoje ?ycie.
I je?li tak wielu ludzi
niestety nie wie,
?e jeste? ju? tu obecny,
w ich ludzkim wysi?ku,
Pó?niej w Twoim ?wietle to odkryj?.

Wczoraj by?a Wielkanoc,
ale i dzi? jest Wielkanoc,
Gdy dziecko dzieli si? swoimi cukierkami,
przedtem stoczywszy wewn?trzn? walk?,
?eby nie wszystko zatrzyma? dla siebie.
Gdy m?? i ?ona obejmuj? si? znowu
po ma?ej sprzeczce albo ci??kim rozstaniu.
Gdy przeciwnicy po d?ugiej walce ostatecznie
podpisuj? prawdziwie sprawiedliwe porozumienie.
Gdy naukowcy wynajduj? zbawienne lekarstwo,
a lekarz przywraca ?ycie,
które bez niego by zgas?o.
Gdy otwieraj? si? drzwi wi?zienia
po sko?czonej karze
i gdy ju? wi?zie? w swojej celi
dzieli si? papierosami ze swymi towarzyszami.
Gdy cz?owiek po d?ugotrwa?ych staraniach
znalaz? prac?,
i przynosi do domu troch? zarobionych pieni?dzy.
Gdy gazeta donosi, ?e Konferencja Wielkich
poczyni?a post?py w rozwi?zywaniu problemów
?wiata.

Wielkanoc jest co dzie?,
Tysi?c i dziesi?? tysi?cy Wielkanocy,
Ale ja nie umiem, Panie, do?? dobrze
patrze? wokó? siebie
I widzie? wi?cej wiosennych kwiatów
ni? zwi?d?ych li?ci.

Dzi? wieczór nie chc?, Panie, modl?c si?
d?ugo lamentowa?,
p?acz?c nad swoimi grzechami
i grzechami ?wiata,
które wszystkie razem zaprowadzi?y Ci? do grobu
powoduj?c nasz? ?mier?.
Nie chc? si? rozwodzi?, b?agaj?c Ci? o przebaczenie
za wszystko to, co usi?owa?em ukry?,
co usi?owa?em pogrzeba?,
a co zbyt cz?sto powodowa?o we mnie zachwianie
nadziei.
Z Tob?, Panie,
nie zatrzymam si? dzi? wieczór w Ogrodzie Oliwnym,
aby zbudzi? si? nazajutrz
z wielkopi?tkow? min?,
Bo ja, co tak cz?sto oburzam si?
na zbyt ?atwe Alleluja,
Nie b?d? si? modli? dzi? wieczór inaczej,
jak tylko g??bokim aktem dzi?kczynienia
za te odwalone kamienie,
to wyj?cie z grobu
i to Nowe ?ycie,
które wytrysn??o dzi? pod moimi nogami.
Tak, Panie, ?ycie jest pi?kne,
Bo to Twój Ojciec je uczyni?.
?ycie jest pi?kne,
Bo to Ty nam je przywróci?e?,
gdy?my je utracili.
?ycie jest pi?kne,
Bo jest to Twoje w?asne ?ycie ofiarowane nam...
Ale do nas nale?y sprawi?, by kwit?o
I powinienem dla Ciebie ofiarowywa? je co wieczór,
zrywa? je na ludzkich drogach,
Niczym dziecko, które na spacerze
zrywa polne kwiaty,
Aby zrobi? z nich bukiet
dla swoich rodziców.

?ycie jest pi?kne, Panie,
dzi? by?a Wielkanoc.Michel Quoist "Drogi modlitwy"--------------------
?ycie jest cudownie pi?kne
Go to the top of the page
 
+Quote Post
danutka
18.04.2008, 22:34
#10


wykazuj?cy aktywno?? na forum
***

Zarejestrowana
96
19-03 08
Lublin
473
Numer GG: 5273562Tak to prawda: ?ycie jest pi?kne, a ka?dy dzie? to kolejne ZMARTWYCHWSTANIE.
Dzi?kuj? Elu, od razu sobie skopiowalam i przeczytam moim dziewczynom na najbli?szym spotkaniu.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Kela
25.04.2008, 16:29
#11


Guru na forum


Wspiera forum
2,384
5-11 07
lubelskie
31
Numer GG: 4948590Michel Quoist - w m?odo?ci lubi?am go czyta? i rozwa?a? to, co napisa?
dzi? wyci?gn??am stare ksi??ki - "Modlitwa i czyn " i "Zwierzenia serdeczne"
zajrz?
Go to the top of the page
 
+Quote Post
« · Poezja · »
 

Reply to this topicStart new topic

 

: · ·

· · ·

: 31.10.2020 - 14:25