IPB

( | )

16 V   1 2 3 > » 

danuta
11.04.2010, 17:12


Guru na forum


Wspiera forum
682
6-11 07
Pszczyna
65


Alu kochana, wszystkiego najlepszego, niech spe?niaj? si? Twoje marzenia (IMG:style_emoticons/default/smile.gif)
  ?yczenia · #150931 · 68 · 19,944

danuta
10.04.2010, 10:36


Guru na forum


Wspiera forum
682
6-11 07
Pszczyna
65


koszmarna tragedia.....tak wiele osób
  Komunikaty · #150769 · 85 · 27,910

danuta
7.04.2010, 23:39


Guru na forum


Wspiera forum
682
6-11 07
Pszczyna
65


Najserdeczniejsze, z serca p?yn?ce ?yczenia wszelkiego dobra wokó? Ciebie, zdróweczka i cobym mog?a dalej czytywa? Twoje celne wpisy
danuta
  ?yczenia · #150290 · 56 · 14,486

danuta
5.04.2010, 12:46


Guru na forum


Wspiera forum
682
6-11 07
Pszczyna
65


wszystkiego najlepszego, rado?ci ?ycia, pieknego dnia codziennego i od ?wi?ta (IMG:style_emoticons/default/smile.gif)
  ?yczenia · #149642 · 45 · 30,215

danuta
1.04.2010, 13:59


Guru na forum


Wspiera forum
682
6-11 07
Pszczyna
65


a ja my?l?, ?e to jest bardzo indywidualne jak reagujemy,
co do producentów to na recepty z napisem Tamoxifen w aptece daj? mi wszelkiej produkcji - HEXAL (którego ju? nie ma), SANDOZ - teraz go bior? zamiast hexala, polski V--cos tam, EGIS w?gierski i jeszcze chyba jaki? polski, nazwy nie pami?tam.Wydaje mi si?, ?e lepiej znosi?am hexala a teraz sandoz. Uderzenia sobie t?umacz?, mo?e nies?usznie, ?e jajniki ci?gle w jakims stopniu pracuj? i to skutek, bior? ostatni rok - do wrze?nia tego roku, czekam z ut?sknieniem na to, czasem my?l?, ?e rzuc? go wcze?niej, bo wydaje mi si?, ?e wyka?cza mi w?trob?, brak snu t?umaczy?am stresami, ale mo?e macie racj?, ?e to te? skutek uboczny tamox.
Aktualnie uderzenia mam du?o rzadziej ni? nawet w zesz?ym roku, zobacz? jak b?dzie latem.
  Leczenie · #149160 · 224 · 163,219

danuta
1.04.2010, 13:47


Guru na forum


Wspiera forum
682
6-11 07
Pszczyna
65


potwierdzam oczywi?cie (IMG:style_emoticons/default/smile.gif)
  Katowice · #149158 · 236 · 37,930

danuta
30.03.2010, 21:43


Guru na forum


Wspiera forum
682
6-11 07
Pszczyna
65


wszystkiego najlepszego, spe?nienia marze? (IMG:style_emoticons/default/smile.gif) , radosnych s?onecznych dni (IMG:style_emoticons/default/smile.gif)
  ?yczenia · #148730 · 28 · 6,585

danuta
30.03.2010, 21:40


Guru na forum


Wspiera forum
682
6-11 07
Pszczyna
65


Anetko, zaciskam kciuki, wspieram wszelkimi mo?liwymi drogami, trzymaj si? ?liczna dziewczyno (IMG:style_emoticons/default/smile.gif)
  Przedstaw si? · #148725 · 242 · 38,236

danuta
30.03.2010, 21:36


Guru na forum


Wspiera forum
682
6-11 07
Pszczyna
65


Renatko, wspieram my?lami, modlitw?, przytulam
  Przedstaw si? · #148722 · 1124 · 130,259

danuta
29.03.2010, 20:44


Guru na forum


Wspiera forum
682
6-11 07
Pszczyna
65


cze?? Beciu! dobrze, ?e ju? w domciu...
ja te? bra?am, jak Ala pisze, chemi? taxotere+adriamycyna do tego premedykacja czyli sterydy dexamethazon,
da si? prze?y?, pojawia?y si? skutki uboczne ró?ne, ale ze wszystkim dasz rad?, po szóstej wcale nie czu?am si? gorzej ni? po pierwszej czy drugiej, po szóstej ostatniej mia?am spotkanie ile? lecie od matury i ci, którzy nie wiedzieli wogóle si? niezorientowali - oczywi?cie by?am ?ysa, bez brwi, rz?s, jak ogl?dam fotki to wygl?da?am ca?kiem dobrze, chyba lepiej ni? teraz (IMG:style_emoticons/default/wink.gif)
Beciu, spokojnie dasz rad?, to bardzo dobra chemia
  Przedstaw si? · #148502 · 455 · 57,628

danuta
29.03.2010, 20:11


Guru na forum


Wspiera forum
682
6-11 07
Pszczyna
65


gratulacje i wszystkiego najlepszego dla Was wszystkich !
  Przedstaw si? · #148495 · 433 · 46,434

danuta
28.03.2010, 21:32


Guru na forum


Wspiera forum
682
6-11 07
Pszczyna
65


Pat, nie znam si? na tym, ale jak mia?am piln? potrzeb? dosta? si? do laryngologa i te? mia?am skierowanie, pani z okienka chcia?a mnie sp?awi?, ale si? nie da?am- to by? ostry stan i zapyta?a lekarza i przyj?? mnie natychmiast - te? tak Ci radz? - nie daj si? zby?, stan jest na pewno ostry i trzeba szybkiej reakcji.
Kiedy? puch? na twarzy mój m?z - tzw. obrz?k Qunkiego (czy jako? tak podobnie)- to by?a alergia na zwyk?? aspiryn?,
czy Twój m?z nie jad? czego? alergizuj?cego?
pozdrawiam i zycz? opanowania sytuacji
  Dzia? o wszystkim i niczym · #148301 · 2239 · 183,203

danuta
28.03.2010, 18:26


Guru na forum


Wspiera forum
682
6-11 07
Pszczyna
65


pozwol? sobie napisa? w moim w?tku o, wydaje mi si?, bardzo wa?nej i ciekawej inicjatywie ratowników medycznych
(mi?dzynarodowy ruch),
otrzyma?am ten komunikat od osoby, która przeprowadza?a w mojej firmie szkolenie z ratownictwa.
Przeczytajcie, skorzysta kto uzna, ?e warto i mo?e rozpowszechnijcie to dalej.
A mo?e nasi administratorzy uznaj?, ?e trzeba to w?o?y? w jaki? odr?bny w?tek - bardzo prosz?,
pozdrawiam
danuta------ Wiadomo?? oryginalna ------
Temat: Fw: Pro?ba Akademii Medycznej]

> > Ratownicy medyczni, policjanci, stra?acy i wszyscy inni,
> którzy interweniuj? na miejscu wypadków, wielokrotnie napotykaj? na
> trudno?ci, kiedy musz? kontaktowa? si? z krewnymi lub bliskimi
> poszkodowanych. W/w s?u?by zaproponowa?y, aby?my w specjalny sposób
> oznakowali w swojej komórce numer s?u??cy w nag?ych wypadkach do
> kontaktu z bliskimi osoby poszkodowanej. Bardzo cz?sto
> telefon komórkowy jest jedynym przedmiotem, który mo?na przy takiej osobie
> znale??.Szybki kontakt pozwoli?by na uzyskanie takich informacji jak:
> grupa krwi, przyjmowane leki, choroby przewlekle, alergie, itp.

> > Ratownicy zaproponowali, aby ka?dy w swoim telefonie umie?ci?
> na li?cie kontaktów osob?, z któr? nale?y si? skontaktowa? w
> nag?ych wypadkach. Numer takiej osoby nale?y zapisa? pod
> mi?dzynarodowym skrótem ICE (in Case of Emergency). Wpisanie wi?cej ni?
> jednej osoby do takiego kontaktu , wymaga?oby nast?puj?cego oznaczenia:
> ICE1, ICE2, ICE3, itd.

> > Oznakowanie zdecydowanie u?atwi?oby prace wszystkim
> s?u?bom ratowniczym.Pomys? jest ?atwy w realizacji, nic nie kosztuje, a
> mo?e ocali? ?ycie. Akcja ma zasi?g europejski.

> > Wpiszcie ten numer teraz do swojej komórki bo potem zapomnicie i
> prze?lijcie ten e-mail dalej, dzi?ki temu mo?emy ocali? komu? ?ycie!


  Przedstaw si? · #148219 · 181 · 30,733

danuta
25.03.2010, 21:42


Guru na forum


Wspiera forum
682
6-11 07
Pszczyna
65


Beatko, zaciskam dalej, trzymaj si?!
  Przedstaw si? · #147679 · 455 · 57,628

danuta
25.03.2010, 21:39


Guru na forum


Wspiera forum
682
6-11 07
Pszczyna
65


i jeszcze ja spiesz? z ?yczeniami
Agawo, ?ycz? aby ka?dego dnia zdarza?o si? co? pi?knego i radosnego, spe?nialysi? marzenia ma?e i du?e, zdróweczka,
mi?o?ci i wszelkiego dobrego, którego nie wymieni?am (IMG:style_emoticons/default/smile.gif)
i.... dzi?kuj? za Twoje wpisy na forum
  ?yczenia · #147677 · 66 · 17,026

danuta
25.03.2010, 21:32


Guru na forum


Wspiera forum
682
6-11 07
Pszczyna
65


Toju, bardzo serdeczne ?yczonka przesy?am, niech ta cudowna energia Ci? nie opuszcza, szcz??cie sprzyja, zdróweczko dopisuje, Twoja po?owa mocno kocha i niech spe?niaj? si? marzenia!
wszystkiego najlepszego (IMG:style_emoticons/default/smile.gif)
  ?yczenia · #147675 · 79 · 25,004

danuta
24.03.2010, 22:26


Guru na forum


Wspiera forum
682
6-11 07
Pszczyna
65


i ja Ci? witam, mam troch? d?u?szy sta? -2005r, czyli prawie pi?ciolatka,
pozdrawiam serdecznie
  Przedstaw si? · #147456 · 27 · 4,083

danuta
24.03.2010, 21:06


Guru na forum


Wspiera forum
682
6-11 07
Pszczyna
65


jak wspaniale, pi?knie postanowi? nasz ZESPÓ?, dziewczyny kochane - jeste?cie fantastyczne, to jest klasa (IMG:style_emoticons/default/smile.gif)

zapomnia?am - dzi?kuj? Wam
  Komunikaty · #147398 · 344 · 45,219

danuta
23.03.2010, 19:45


Guru na forum


Wspiera forum
682
6-11 07
Pszczyna
65


Beatko, zaciskam kciuki z ca?ej si?y, trzymaj sie dzielnie!
  Przedstaw si? · #147137 · 455 · 57,628

danuta
23.03.2010, 19:40


Guru na forum


Wspiera forum
682
6-11 07
Pszczyna
65


Renatko, jestem pe?na podziwu i szacunku dla Ciebie, trzymam mocno za Twoj? si??, niech Bozia wspomaga Ci? w tej walce,
?ciskam mocno!
  Przedstaw si? · #147131 · 1124 · 130,259

danuta
23.03.2010, 0:32


Guru na forum


Wspiera forum
682
6-11 07
Pszczyna
65


Goniu, wiesz ,?e baaardo Ci? lubi? (IMG:style_emoticons/default/smile.gif) !
sk?adam Ci najlepsze ?yczenia, co by ta cudowna energia i rado?? ?ycia by?y Twoimi codziennymi towarzyszami, zdrówko zawsze dopisywa?o, a ?wiat niech le?y u Twoich stóp!
danuta zPszczyny
  ?yczenia · #146996 · 14 · 4,479

danuta
23.03.2010, 0:29


Guru na forum


Wspiera forum
682
6-11 07
Pszczyna
65


wszystkiego najlepszego dla najbardziej energetycznej amazonki (IMG:style_emoticons/default/smile.gif)
Toju, zdrowia, rado?ci, mana, który na r?kach ci? b?dzie nosi? i spe?nienia marze?!
  ?yczenia · #146995 · 79 · 25,004

danuta
22.03.2010, 20:18


Guru na forum


Wspiera forum
682
6-11 07
Pszczyna
65


trzymam mocno za si?? dla naszego Agenta, modlitwa te? b?dzie
  Przedstaw si? · #146922 · 697 · 64,312

danuta
21.03.2010, 13:53


Guru na forum


Wspiera forum
682
6-11 07
Pszczyna
65


to czekamy na odzew (IMG:style_emoticons/default/smile.gif)
  Katowice · #146641 · 236 · 37,930

danuta
21.03.2010, 13:45


Guru na forum


Wspiera forum
682
6-11 07
Pszczyna
65


oczywi?cie ch?tna jestem na spotkanie, pasuje mi w tygodniu - mo?e by? ten po ?wi?tach - czwarteczek???
  Katowice · #146635 · 236 · 37,930

16 V   1 2 3 > » 

New Posts  
No New Posts  
Hot topic  
No new  
Poll  
No new votes  
Closed  
Moved  
 

: 28.10.2020 - 2:50