IPB

( | )

> Zasady

Pami?tajcie o zasadach.
Znajdziecie je wszystkie klikaj?c na link:

http://www.amazonki.net/noweforum/index.php?showtopic=92

Najwa?niejsze:
-przed zadaniem pytania sprawdzi? w archiwum czy temat nie by? ju? poruszany. Do tego s?u?y funkcja Szukaj.
-postaraj si? wybra? odpowiedni dzia? do tre?ci postu
-
nazwy tematów nieodpowiadaj?ce tre?ci w nich zawartych b?d? zmieniane.
-
Posty piszemy w sposób przemy?lany - to nie jest chat i macie czas na sformu?owanie czytelnej wypowiedzi. Staramy si? pisa? po polsku. Je?li co? chcemy doda?, a nie ma jeszcze do naszego posta komentarza innego u?ytkownika, u?ywamy opcji EDYTUJ


Dzi?kuje bardzo za uszanowanie zasad.

Klikaj?c na poni?szy link znajdziecie archiwalne tematy z dzia?u : CIEKAWOSTKI ZE ?WIATOWEJ ONKOLOGII

http://www.amazonki.net/forum1/index.php?board=21.0

 
Reply to this topicStart new topic
> Szlakiem bia?ka do nowej terapii przeciwnowotworowej
V
Al_la
6.02.2010, 20:22
#1


Guru na forum


Zespó? Amazonki NET
7,453
26-06 07
k/Warszawy
7
Numer GG: 9520233PAP/Rynek Zdrowia

2010-02-04

Dr Grzegorz Dubin z Wydzia?u Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii Uniwersytetu Jagiello?skiego stworzy? zespó?, który zajmuje si? poszukiwaniem niskocz?steczkowych aktywatorów szlaku bia?ka p53.

Prace zespo?u, które mog? w przysz?o?ci przyczyni? si? do znalezienia terapii przeciwnowotworowej o szerokim spektrum dzia?ania, b?d? finansowane ze ?rodków programu LIDER Narodowego Centrum Bada? i Rozwoju.

Jak t?umaczy dr Dubin, w przewa?aj?cej wi?kszo?ci komórek nowotworowych obserwuje si? inaktywacj? szlaku p53. W szeregu bada?, w tym na modelach zwierz?cych i we wst?pnych badaniach klinicznych wykazano ponad wszelk? w?tpliwo??, ?e przywrócenie funkcjonalno?ci tego szlaku powoduje regresj? nowotworów.


Ta obserwacja uzasadnia cel naukowy prowadzonego projektu. Je?li naukowcom uda si? znale?? aktywatory szlaku bia?ka p53, zaproponuj? innowacyjne podej?cie do terapii nowotworów.

Dr Dubin jest przekonany, ?e jego sukces da szans? na stworzenie podstaw terapii przeciwnowotworowej przysz?o?ci, skutecznej w ponad po?owie znanych przypadków chorób nowotworowych. Efekt naukowy mo?e poci?gn?? za sob? wymierne skutki spo?eczne i ekonomiczne.


--------------------
W najgorszych chwilach mego ?ycia zawsze mog?em liczy? na przyjació?.
Odt?d wiem, ?e pierwsz? rzecz?, jak? nale?y zrobi?, to poprosi? o pomoc
.

Paulo Coelho
Go to the top of the page
 
+Quote Post

Reply to this topicStart new topic

 

: · ·

· · ·

: 1.06.2020 - 14:44