902 Rak piersi - wykrywanie, leczenie, rokowania - Forum Amazonki Net
  IPB

Witaj Gościu ( Zaloguj | Rejestruj )

> Zasady

Pamiętajcie o zasadach.
Znajdziecie je wszystkie klikając na link:

http://www.amazonki.net/noweforum/index.php?showtopic=92

Najważniejsze:
-przed zadaniem pytania sprawdzić w archiwum czy temat nie był już poruszany. Do tego służy funkcja Szukaj.
-postaraj się wybrać odpowiedni dział do treści postu
-
nazwy tematów nieodpowiadające treści w nich zawartych będą zmieniane.
-
Posty piszemy w sposób przemyślany - to nie jest chat i macie czas na sformułowanie czytelnej wypowiedzi. Staramy się pisać po polsku. Jeśli coś chcemy dodać, a nie ma jeszcze do naszego posta komentarza innego użytkownika, używamy opcji EDYTUJ


Dziękuje bardzo za uszanowanie zasad.


Klikając na poniższy link znajdziecie archiwalne tematy z działu:LECZENIE

http://www.amazonki.net/forum1/index.php?board=4.0

> Rak piersi - wykrywanie, leczenie, rokowania
b.angel
post 14.11.2007, 9:23
Post #1


Guru na forum
Ikona Grupy

Grupa: Zespół Amazonki NET
Postów: 4,849
Dołączył: 26-06 07
Skąd: gród nad mleczną
Nr użytkownika: 9
Numer GG: 5536919Epidemiologia

Rak piersi jest najczęstszym nowotworem złośliwym u kobiet. W Polsce w 1996 roku zarejestrowano około 10.000 nowych przypadków tego nowotworu oraz 4.700 zgonów z tego powodu. Polska należy do krajów o średnim współczynniku zachorowalności na raka piersi (30/100.000), średnim tempie wzrostu umieralności (około 1,6% rocznie), złej strukturze zaawansowania klinicznego (20% w I0, 80% w II0, III0 i IV0) i związanych z tym złych wyników leczenia. Największą zachorowalność obserwowano w woj. katowickim, stoł. warszawskim, poznańskim, gdańskim i krakowskim (1996 rok). Najniższą zachorowalność obserwuje się w rejonach wschodnich.

Czynniki ryzyka

Opisywanych jest wiele różnych czynników, mogących mieć wpływ na powstawanie raka piersi. Należą do nich czynniki genetyczne, hormonalne, środowiskowe, czynniki związane z dietą prokreacją, narażeniem na promieniowanie jonizujące.
Do poznanych czynników ryzyka należy:
- płeć,
- wiek - wzrost zachorowalności po 35 r.ż., najwięcej zachorowań pomiędzy 50 - 70 r.ż.
- czynniki genetyczne - występowanie raka piersi w rodzinie, szczególnie u krewnych I0 (matka, siostra). Ryzyko wzrasta, gdy nowotwory te występują zarówno u matki i siostry, przed 35 r.ż. Rak piersi uwarunkowany genetycznie stanowi do 10% wszystkich jego postaci. Może objawiać się występowaniem także innych nowotworów poza rakiem piersi: jajnika, trzonu macicy, prostaty, jelita grubego. Odpowiedzialnością za powstawanie genetycznie uwarunkowanego raka piersi obarcza się mutacje genów: BRCA1, BRCA2, p53, ATM. Opisano kilka uwarunkowanych dziedzicznie zespołów, gdzie występują nowotwory piersi: dziedziczny rak piersi - site specific, zespół rak piersi-rak jajnika, zespół Li-Fraumeni, zespół Lynch II, choroba Cowdena, zespół Peutz-Jaeghersa, ataxia-teleangiectasia, zespół Klinefeltera.
- czynniki hormonalne -
1. endogenne - większe ryzyko obserwuje się u kobiet, u których pierwsza miesiączka wystąpiła wcześnie lub późne klimakterium (powyżej 55 r.ż.), wiek pierwszej donoszonej ciąży (ryzyko wzrasta u kobiet które nie rodziły lub urodziły po raz pierwszy po 30 r.ż.)
2. egzogenne - hormonalne środki antykoncepcyjne. Nadal toczy się dyskusja o zagrożeniu rakiem piersi kobiet przyjmujących środki antykoncepcyjne hormonalne. Uważa się, że o ile preparaty zawierające jedynie progesteron nie wpływają na ryzyko wystąpienia raka piersi, o tyle środki zawierające zarówno progesteron jak i estrogeny mogą mieć wpływ na powstanie tego nowotworu. Bardziej prawdopodobne jest, że mogą być czynnikiem promującym istniejące wcześniej zmiany przedrakowe. Ryzyko wzrasta u kobiet przyjmujących środki hormonalne dłużej niż 8 lat.
hormonoterapia zastępcza - stosowana coraz częściej w okresie przekwitania, zwiększa ryzyko zachorowania na raka piersi o około 6%, wzrastając do 30% przy hormonoterapii trwającej ponad 10 lat.
- choroby piersi z proliferacją: ryzyko wzrasta w przypadku stwierdzenia zmian rozrostowych, takich jak hyperplasia atypowa lub LCIS. Rozrost wewnątrzprzewodowy z atypią jest uważany za stan przedrakowy. Należy pamiętać jednak o tym, że u 75% kobiet nie występują żadne znane czynniki ryzyka.

Objawy

- guz w obrębie gruczołu piersiowego
- wciągnięcie skóry lub brodawki
- zmiana wielkości lub kształtu piersi
- zmiany skórne wokół brodawki
- wyciek z brodawki (zwłaszcza krwisty)
- zaczerwienienie i zgrubienie skóry ("skórka pomarańczowa")
- powiększenie węzłów chłonnych w dole pachowym
- poszerzenie żył skóry piersi
- owrzodzenie skóry piersi

U około 15% - 25% guz może nie być wyczuwalny, szczególnie u kobiet, u których podejrzane zmiany radiologiczne wykryto podczas cyklicznych badań mammograficznych.

Diagnostyka

W celu potwierdzenia bądź wykluczenia raka piersi należy wykonać następujące badania:
- badanie palpacyjne
- mammografia, w przypadku wycieku treści płynnej z brodawki - galaktografia; badanie USG piersi i mammografia u kobiet poniżej 35 r.ż.
- biopsja aspiracyjna cienkoigłowa (BAC)
- biopsja gruboigłowa.

Klasyfikacja histologiczna raka piersi

I. Raki nienaciekające: (stanowią około 15% wszystkich raków piersi)
- rak wewnątrzprzewodowy (carcinoma intraductale in situ - CDIS)
- rak wewnątrzzrazikowy (carcinoma lobulare in situ - CLIS)
II. Raki naciekające:
- rak przewodowy naciekający (carcinoma ductale infiltrans)
- rak zrazikowy naciekający (carcinoma lobulare infiltrans)
- rak galaretowaty (carcinoma gelatinosum)
- rak rdzeniasty (carcinoma medullare)
- rak brodawkowaty (carcinoma papillare)
- rak cewkowaty (carcinoma tubulare)
- rak gruczołowo-torbielowaty (carcinoma adenoides cysticum)
- rak apokrynalny (carcinoma apocrinale)
- rak z metaplazją (carcinoma c. metaplasia)


Klasyfikacja TNM

Cecha T
Tx - nie można ocenić guza pierwotnego
T0 - nie stwierdza się obecności guza pierwotnego
Tis - rak przedinwazyjny (in situ): rak przewodowy (DCIS), rak zrazikowy (LCIS), choroba Pageta bez guza w gruczole piersiowym
T1 - guz wielkości do 2 cm
T1a - guz poniżej 0,5 cm
T1b - guz wielkości 0,5 - 1,0 cm
T1c - guz wielkości 1,0 - 2,0 cm
T2 - guz wielkości 2,0 - 5,0 cm
T3 - guz wielkości powyżej 5 cm
T4 - guz każdej wielkości naciekający ścianę klatki piersiowej lub skórę
T4a - naciekanie ściany klatki piersiowej (żebra, mięśnie międzyżebrowe, mięsień zębaty przedni, lecz nie mięśnie piersiowe)
T4b - naciekanie skóry (obrzęk - objaw skórki pomarańczowej, owrzodzenie, guzki satelitarne w skórze tej samej piersi. Za naciekanie skóry nie uważa się: zaciągnięcie skóry, wciągnięcie brodawki i inne nie wymienione jako naciekanie; zmiany te mogą występować w każdym innym stopniu zaawansowania T1, T2, T3)
T4c - T4a i T4b jednocześnie
T4c - rak zapalny (carcinoma inflamatorium)

Cecha N
Nx - nie można ocenić okolicznych węzłów chłonnych
N0 - nie stwierdza się przerzutów nowotworowych do węzłów chłonnych (przy wycięciu co najmniej 10 węzłów chłonnych
N1 - obecne przerzuty nowotworowe do węzłów chłonnych po stronie guza; węzły ruchome
N1a - mikroprzerzuty poniżej 0,2 cm
N1b - makroprzerzuty powyżej 0,2 cm
N1bi - makroprzerzuty w 1 - 3 węzłach
N1bii - makroprzerzuty w 4 i więcej węzłach
N1biii - naciekanie torebki węzła
N1biv - makroprzerzuty o wielkości powyżej 2 cm
N2 - obecne przerzuty nowotworowe do węzłów chłonnych po stronie guza; węzły nieruchome w stosunku do siebie lub/i otoczenia
N3 - obecne przerzuty do węzłów piersiowych wewnętrznych po stronie guza

Cecha M
Mx - nie można ocenić przerzutów odległych
M0 - nie stwierdza się obecności przerzutów odległych
M1 - stwierdza się przerzuty odległe


Tis/T0 T1 T2 T3 T4

N0 M0 0 I II A II B III B
N1 M0 II A II A II B III A III B
N2 M0 III A III A III A III A III B
N3 M0 III B III B III B III B III B
M1 IV IV IV IV IV


Czynniki prognostyczne:
Zasadniczym kryterium prognostycznym w raku piersi jest zaawansowanie wg klasyfikacji TNM. Najsilniejszym czynnikiem rokowniczym jest stan regionalnych węzłów chłonnych. Wielkość guza jest ściśle związana z prawdopodobieństwem wystąpienia wznowy guza, obecnością przerzutów do węzłów chłonnych i zgonu. Cechą korzystną rokowniczo jest obecność receptorów estrogenowych i progesteronowych. Do innych czynników należy typ histologiczny, stopień złośliwości histologicznej wg skali Richardsona-Bloom'a. Żaden czynnik, zarówno rozpatrywany pojedyńczo jak i w powiązaniu z innymi nie jest w stanie dokładnie określić przebiegu choroby.
W badaniach klinicznych ocenia się także inne czynniki, o różnej wartości rokowniczej: protoonkogeny, onkogeny, geny supresorowe orz ich produkty: EGFR, c-erbB-2, c-myc, ps2, p53, MDR-1, BRCA-1, BRCA-2, markery aktywności proliferacyjnej guza: indeks mitotyczny (MI), indeks znakowanej tymidyny (TLI), frakcja komórek w fazie S (SPF), PCNA, Ki-67; ploidia DNA, markery angiogenezy; markery wysokiego ryzyka przerzutowania: katepsyna-D, nm-23, aktywator plazminogenu (UPA).

Leczenie chirurgiczne

Do leczenia chirurgicznego kwalifikują się chore w I0 i II0 zaawansowania klinicznego. Najczęściej wykonywanym zabiegiem jest zmodyfikowana amputacja piersi sposobem Patey'a (wycięcie gruczołu piersiowego wraz z węzłami chłonnymi pachy, bez usuwania mięśni piersiowych). Część chorych kwalifikuje się do leczenia oszczędzającego.

Możliwość taka istnieje w następujących przypadkach:
- TisN0M0
- T1N0M0
- T1N1M0
- T2N0-1M0 (guz nie większy niż 3 cm w wymiarze mammograficznym)
- Możliwość wycięcia guza z marginesem tkanek zdrowych
- Przewidywany dobry efekt kosmetyczny
- Zgoda pacjentki na leczenie oszczędzające
- Brak przeciwwskazań

Do przeciwwskazań bezwzględnych należą:
1. Rak wieloośrodkowy
2. Wznowa raka po uprzednim leczeniu oszczędzającym
3. Uprzednio przebyte napromienianie piersi
4. Brak możliwości uzyskania marginesu tkanek zdrowych wokół guza

Do przeciwwskazań względnych należą:
1. Ciąża
2. Przewidywany zły efekt kosmetyczny
3. Choroby układowe (kolagenozy)

Leczenie oszczędzające (BCT - Breast Conserving Treatment) polega na wycięciu guza nowotworowego w granicach tkanek zdrowych oraz regionalnych węzłów chłonnych pachy.
Wyróżnia się następujące sposoby wycięcia guza nowotworowego piersi:

- kwadrantektomia/segmentektomia (ang. tylectomy) - guz usunięty z marginesem przynajmniej 2 cm. Jeżeli margines od strony mięśni jest mniejszy niż 1 cm to należy guz usunąć wraz z powięzią,

- lumpektomia (ang wide excision, lumpectomy) - wycięcie guza z 1 cm marginesem makroskopowo niezmienionych tkanek. Margines ten od strony mięśni może być mniejszy, ale należy wówczas usunąć powięź,

- tumorektomia (ang excisional biopsy, tumorectomy) - wycięcie guza bez marginesu, ale z intencją usunięcia wszystkich makroskopowo podejrzanych tkanek.

Uwaga: optymalnym marginesem jest 1 cm. Należy pamiętać, że wraz ze zmniejszaniem marginesu poprawia się efekt kosmetyczny, ale zwiększa możliwość powstania wznowy miejscowej.

Radioterapia uzupełniająca po zabiegu BCT - poddawane są wszystkie chore. Gruczoł piersiowy jest napromieniany dawką całkowitą 50 Gy we frakcjach po 2 Gy (25 frakcji - w ciągu 5 tygodni). Dodatkowo lożę po wyciętym guzie napromienia się metodą afterloading 192Ir dawką 10 Gy.

Leczenie uzupełniające po zabiegu radykalnym (BCT, mastektomia sp. Patey'a)

Radioterapia uzupełniająca - wskazania:
- przerzuty w więcej niż 4 węzłach chłonnych
- pT powyżej 5 cm
- komórki nowotworowe w linii cięcia
Obszar napromieniany: pacha, okolica nadobojczykowa, ściana klatki piersiowej, mostek.
U chorych po BCT napromienia się pachę, jeśli stwierdza się przerzuty w więcej niż 4 węzłach chłonnych.

Uwaga: Napromienianie przeprowadza się po zakończeniu chemioterapii.

Leczenie uzupełniające - wskazania
Wszystkie chore z przerzutami do węzłów chłonnych (pN1)
Chore bez przerzutów do węzłów kwalifikuje się do jednej z 3 grup rokowniczych: o rokowaniu dobrym, pośrednim i złym:ROKOWANIE Dobre
- guz poniżej 1 cm - Io złośliwości wg Bloom'a
- ER (+) lub PR (+) - wiek powyżej 35 lat

NIE WYMAGAJA LECZENIA SYSTEMOWEGO

ROKOWANIE Pośrednie
- guz 1 - 2 cm - Io lub IIo złośliwości wg Bloom'a - ER (+) lub ER (+)
przed menopauzą:TAM +/CHTH
po menopauzie: TAM


ROKOWANIE Złe
- powyżej 2 cm lub:
- IIo - IIIo złośliwości, lub: - ER (-) i PR (-), lub wiek poniżej 35 lat

leczenie: CHTH lub CHTH + TAM gdy ER (+) lub PR (+)
po menopauzie: CHTH lub TAM gdy ER (+) lub PR (+)
wiek podeszły: TAM


W przypadku obecności przerzutów do węzłów chłonnych:

ER (+) lub PR (+) ER (-) i PR (-)
Przed menopauzą CHTH + TAM CHTH
Po menopauzie TAM CHTH
Podeszły wiek TAM TAM

Leczenie systemowe należy rozpocząć w ciągu 4 - 6 tygodni od daty zabiegu radykalnego (jeśli zabieg dwuetapowy w przypadku leczenia oszczędzającego - od daty limfadenektomii).

Schematy leczenia systemowego

Chemioterapia:
Zobacz więcej: Zrozumieć chemioterapię

CMF (1)
Cyclophosphamid - 100 mg/m2 p.o. d. 1 - 14
Methotrexat - 40 mg/m2 i.v. d. 1 i 8
5-Fluorouracyl - 600 mg/m2 i.v. d. 1 i 8
Należy podać 6 kursów w ciągu 6 miesięcy

CMF (2)
Cyclophosphamid - 600 mg/m2 i.v. d. 1 i 8
Methotrexat - 40 mg/m2 i.v. d. 1 i 8
5-Fluorouracyl - 600 mg/m2 i.v. d. 1 i 8
Odstęp między cyklami wynosi 4 tygodnie

CMFVP
Cyklofosfamid 100 mg/m2 p.o. d 1 - 14
Metotrexat 40 mg/m2 i.v. d 1 i 8
5-Fluorouracyl 500 mg/m2 i.v. d 1 i 8
Winkrystyna 1 mg/m2 i.v. d 1 i 8
Prednizon 40 mg/m2 p.o. d. 1 - 14
Odstęp między cyklami wynosi 4 tygodnie

CAF (1)
Cyklofosfamid 100 mg/m2 p.o. d. 1 - 14
Doksorubicyna 25 mg/m2 i.v. d. 1 i 8
5-Fluorouracyl 500 mg/m2 i.v. d. 1 i 8
Odstęp pomiędzy cyklami wynosi 4 tygodnie

CAF (2)
Cyklofosfamid 500 mg/m2 i.v. d. 1
Doksorubicyna 50 mg/m2 i.v. d. 1
5-Fluorouracyl 500 mg/m2 i.v. d. 1
Odstęp pomiędzy cyklami wynosi 3 tygodnie

AC
Doksorubicyna 60 mg/m2 i.v. d. 1
Cyklofosfamid 600 mg/m2 i.v. d. 1
Odstęp pomiędzy cyklami wynosi 3 tygodnie

Hormonoterapia:
Tamoxifen 20 mg/dobę przez okres 5 lat


Badania kontrolne po leczeniu radykalnym:
- co 3 miesiące przez pierwsze 2 lata
- co 6 miesięcy w czasie 2 - 5 lat po zabiegu
- 1x/rok po 5-latach od zabiegu.


--------------------
.... przewróciło się, niech leży ....
Go to the top of the page
 
+Quote Post
 
Start new topic
Odpowiedzi
b.angel
post 1.10.2009, 6:29
Post #2


Guru na forum
Ikona Grupy

Grupa: Zespół Amazonki NET
Postów: 4,849
Dołączył: 26-06 07
Skąd: gród nad mleczną
Nr użytkownika: 9
Numer GG: 5536919http://sky.prohosting.com/1970r/


--------------------
.... przewróciło się, niech leży ....
Go to the top of the page
 
+Quote Post

Posty w temacie


Reply to this topicStart new topic

 Wersja Lo-Fi Aktualny czas: 22.10.2014 - 16:19