IPB

( | )

> Zasady

Pami?tajcie o zasadach.
Znajdziecie je wszystkie klikaj?c na link:

http://www.amazonki.net/noweforum/index.php?showtopic=92

Najwa?niejsze:
-przed zadaniem pytania sprawdzi? w archiwum czy temat nie by? ju? poruszany. Do tego s?u?y funkcja Szukaj.
-postaraj si? wybra? odpowiedni dzia? do tre?ci postu
-
nazwy tematów nieodpowiadaj?ce tre?ci w nich zawartych b?d? zmieniane.
-
Posty piszemy w sposób przemy?lany - to nie jest chat i macie czas na sformu?owanie czytelnej wypowiedzi. Staramy si? pisa? po polsku. Je?li co? chcemy doda?, a nie ma jeszcze do naszego posta komentarza innego u?ytkownika, u?ywamy opcji EDYTUJ


Dzi?kuje bardzo za uszanowanie zasad.


Klikaj?c na poni?szy link znajdziecie archiwalne tematy z dzia?u:LECZENIE

http://www.amazonki.net/forum1/index.php?board=4.0

4 V  < 1 2 3 4 >  
Reply to this topicStart new topic
> Rak piersi - co oznaczaj? wyniki? prosz? o pomoc
V
joplin
7.05.2009, 23:40
#41


pocz?tkuj?cy na forum
**

Zarejestrowana
8
4-04 09
1,502witam ponownie, wracam z kompletnymi wynikami:
Carcinoma dispersum probabiliter ductuale,
T2N3,
stwierdzono zaj?cie 11/12 w?z?ów, najwi?ksza zmiana to 9mm,
zachowano margines tkanki zdrowej 1,5 mm


HER-2-1 (negatywny)
ER 90% komórek /3 TS 8/8 pozytywny
PR 40 % komorek /3 TS 7/8 pozytywny

Cechy z?o?liwo?ci G nie da si? stwierdzi? z powodu przedoperacyjnej chemioterapii,
nie przeprowadzono te? badan na obecno?? przerzutów odleg?ych
to wyniki badania histopatologicznego po mastektomii'
wiemy tez, ?e kontynuowana b?dzie chemioterapia, jak stwierdzi? Pan doktor, tak d?ugo jak d?ugo mama to wytrzyma...

czy mo?e która? z Pa? mia?a podobne wyniki i zechce powiedzie? co one znacz? i jak wygl?da?o leczenie.

serdecznie dzi?kuj?
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Reklama
7.05.2009, 23:40
#
Go to the top of the page
 
Quote Post
Al_la
8.05.2009, 8:23
#42


Guru na forum


Zespó? Amazonki NET
7,453
26-06 07
k/Warszawy
7
Numer GG: 9520233Carcinoma dispersum probabiliter ductuale - rak zniszczony, najprawdopodobniej przewodowy
T2N3 - to stopie? zaawansowania klinicznego mówi?cy, ?e guz mia? wielko?? 2-5 cm i zaj?te by?y 3 pi?tra w?z?ów ch?onnych
HER-2 negatywny oznacza, ?e nie ma nadekspresji nowotworu, a to znaczy, ?e nie nalezy do bardzo agresywnych,
ER i PR to receptory hormonalne, w tym przypadku rak silnie hormonozale?ny...?ywi? si? hormonami

Leczenie na pewno b?dzie polega?o na chemioterapii (ju? Mama j? dostaje), hormonoterapii (leki blokuj?ce hormony np. Tamoxifen) i pewnie radioterapii, bo zaj?te jest du?o w?z?ów ch?onnych.

Moje wyniki by?y inne, ale na pewno odezw? si? do Ciebie dziewczyny z podobnymi, albo takimi samymi.
Wyniki nie s? rewelacyjnie dobre, ale te? nie ma powodu do zamartwiania. Ka?dego raka da si? pokona? !!!
W przypadku Mamy wida?, ?e chemia pi?knie dzia?a na guza, bo po chemioterapii nie mo?na by?o okresli? rodzaju nowotworu i stopnia z?o?liwo?ci. A fakt, czy chemia dzia?a, czy nie jest bardzo wa?ny (szczególnie w przypadku raka z przerzutami do w?z?ów).

?ycze powodzenia i pozdrawiam (IMG:style_emoticons/default/smile.gif)


--------------------
W najgorszych chwilach mego ?ycia zawsze mog?em liczy? na przyjació?.
Odt?d wiem, ?e pierwsz? rzecz?, jak? nale?y zrobi?, to poprosi? o pomoc
.

Paulo Coelho
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Ajaka
8.05.2009, 9:18
#43


Guru na forum


Wspiera forum
2,126
6-11 07
mazowieckie
41
Numer GG: 4306037Ja mia?am podobne rozpoznanie, tylko w?z?ów nieco wi?cej zaj?tych....dosta?am 4xAC i 4x Taxol... potem radio.....teraz bior? Nolvadex-D.....od operacji min??o ju? prawie 2,5 roku i jest ok.....tak jak Ala napisa?a nie jest wcale tak ?le, twoja mama wie ze chemia zadzia?a?a, gadzina ubita....teraz tylko doko?czy leczenie a potem zapomni ?e chorowa?a.....zadbaj o jej psychiczne nastawienie....musi by? pewna ?e si? uda, bo to pomoga organizmowi podj?? skuteczn? walk?......
........u?ciski dla mamy


--------------------
"Jeszcze nigdy tak nie by?o, ?eby jako? nie by?o" ..... Szwejk
Go to the top of the page
 
+Quote Post
joplin
8.05.2009, 19:53
#44


pocz?tkuj?cy na forum
**

Zarejestrowana
8
4-04 09
1,502Serdecznie dzi?kuj?. Naprawd?, Panie s? bardzo pomocne. Czasem bardziej ni? lekarze.
Ju? ustalono, ?e mama ma dalej bra? chemi?, silniejsz? ni? przed operacj?. Nie jeste?my pewne czy ona rzeczywi?cie dzia?a?a, bo na badaniach USG przed wzi?ciem pierwszych 3 wlewów guz mia? 1 cm a teraz to T3.
Chcia?abym zapyta? si? o to N3 - te trzy pi?tra to ca?y czas w?z?y pachowe, czy mo?e jakie? dalsze ?

Jeszcze raz serdecznie dzi?kuj?

Go to the top of the page
 
+Quote Post
Al_la
8.05.2009, 20:18
#45


Guru na forum


Zespó? Amazonki NET
7,453
26-06 07
k/Warszawy
7
Numer GG: 9520233To s? w?z?y pachowe. Najcz??ciej zaj?te s? w?z?y po?o?one najbli?ej piersi, wi?c pachowe.
?eby stwierdzi? w badaniu histopatologicznym stan innych w?z?ow, trzeba by jej wyci?? (albo zrobi? biopsj?), a nie ma takiej potrzeby.
Zdarza si? czasami przerzut do w?z?ów nadobojczykowych. Mój onk zawsze mi je bada. Nawet kiedy? mia?am USG ca?ej cze?ci nadobojczykowej, bo pani doktor co? si? nie podoba?o.

Odno?nie wielko?ci guza. Na USG dobrze wida? cze?? lit? guza. Po wyci?ciu wida? cz??? lit? i zmiany naciekowe, które patolog móg? zaliczy? do masy guza. Ale to jest moja teoria (IMG:style_emoticons/default/wink.gif)

Mamy na forum taki fenomen. W badaniu guz mia? 2 cm, a po wyci?ciu (i chemii przedoperacyjnej) 9 cm !!!

Tak wi?c nie martwcie si? na zapas (IMG:style_emoticons/default/smile.gif)


--------------------
W najgorszych chwilach mego ?ycia zawsze mog?em liczy? na przyjació?.
Odt?d wiem, ?e pierwsz? rzecz?, jak? nale?y zrobi?, to poprosi? o pomoc
.

Paulo Coelho
Go to the top of the page
 
+Quote Post
terresa
14.05.2009, 15:16
#46


pocz?tkuj?cy na forum
**

Zarejestrowana
18
11-03 09
1,464Wracam ponownie, tym razem mam ju? wyniki (przynajmniej tak mi si? wydaje)

Metoda bada? : immunohistochemiczne
materia? diagnostyczny : guz ca?y
Rozpoznanie:
W ocenianych komórkach stwierdza si?:
1. Estrogen receptor (ER) (-)
2. Progesteron receptor (PR) (-)
3. E - cadheryn (+)

Kolejne

Metoda bada? : immunohistochemiczne
materia? diagnostyczny : narz?d wycinek
miejsce pobrania: 1-w. wartowniczy PL 2 -w.powartowniczy
Rozpoznanie:

CK 7 (-)
CK AE1/AE3 - (-)

I ostatnie:

Metoda bada? : Histopatologiczne
materia? diagnostyczny : narz?d wycinek
miejsce pobrania: 1-w. wartowniczy PL 2 -w.powartowniczy
rozpoznanie kliniczne: ca mammae sin post tumorectomia

rozpoznanie:

Intra
1,2- odczynowe w?z?y ch?onne

Pointrowe:
1-wypreparowano odczynowy w?ze? ch?onny 1,5x1,1 cm cz??ciowo st?uszcza?y.
Wykonano odczyny immunohistochemiczne w celu wykrycia mikroprzerzutów, odczyny ujemne AE1/AE3 (-), CK 7 (-)
2-wypreparowano odczynowy w?ze? ch?onny 2x1cm, cz??ciowo st?uszcza?y. Wykonano odczyny immunohistochemiczne w celu wykrycia mikroprzerzutów, odczyny ujemne AE1/AE3 (-), CK 7 (-)

To wszystkie wyniki jakie wreszcie mama dosta?a,
bardzo prosz? o ich zinterpretowanie.
pozdrawiam

Go to the top of the page
 
+Quote Post
Al_la
14.05.2009, 19:39
#47


Guru na forum


Zespó? Amazonki NET
7,453
26-06 07
k/Warszawy
7
Numer GG: 9520233Receptory hormonalne estrogen i progesteron s? ujemne, wi?c rak nie by? hormonozale?ny. Nie b?dzie wi?c leczenia hormonalnego.

E - cadheryn - to ma?o mi znane poj?cie. W internecie znalaz?am, ?e jest to "nadrodzina bia?ek adhezyjnych, które uczestnicz? w oddzia?ywaniach mi?dzy komórkami, poprzez jony wapnia Ca2+". I ?e "zmiany w st??eniu jonów wapniowych (Ca2+) mog? prowadzi? do zaburze? w funkcji kadheryn oraz nieprawid?owej ich ekspresji".
Wynik + mo?e ?wiadczy? o tej nieprawid?owej ekspresji, ale to nic pewnego. A o czym to ?wiadczy w chorobie nowotworowej, to nie mam poj?cia.

No i jest wynik w?z?a wartowniczego. Stwierdzono st?uszczenie. Nie widz?, ?eby by?o co? o przerzutach, a odczyny ujemne pewnie mówi?, ?e tych przerzutów nie ma, z czego nale?y si? cieszy? (IMG:style_emoticons/default/smile.gif)


--------------------
W najgorszych chwilach mego ?ycia zawsze mog?em liczy? na przyjació?.
Odt?d wiem, ?e pierwsz? rzecz?, jak? nale?y zrobi?, to poprosi? o pomoc
.

Paulo Coelho
Go to the top of the page
 
+Quote Post
terresa
14.05.2009, 20:03
#48


pocz?tkuj?cy na forum
**

Zarejestrowana
18
11-03 09
1,464Dzi?kuje Al_la

Te? szuka?em w internecie tego poj?cia... my?la?em ze to ten HER2 mo?e jaka? inna nazwa...
Dziwi mnie dlaczego w dalszym ci?gu nigdzie nie ma okre?lonego tego HER2 ???
hormony na minus wi?c je?li Her 2 b?dzie te? minus to niedobrze czyta?em , ?e nie ma czym leczy? potrójnie ujemnego raka, je?li Her 2 oka?e si? dodatni to te? ?le , tak czy siak ?le.... (IMG:style_emoticons/default/sad.gif) Ju? nie wiem czy cieszy? si? czy smuci?...
Co to s? te st?uszczenia?

Mam? boli ci?gle r?ka, nie mo?e jej wyprostowa? bo w zgi?ciu r?ki jakie? ?ci?gna ma jakby za krótkie, to samo pod pach? te? ?ci?gno wychodzi lekko. Dosta?a k?piele wirowe na rehabilitacje. No i od jutra 17 sesji radioterapii.

pozdrawiam.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Al_la
14.05.2009, 20:29
#49


Guru na forum


Zespó? Amazonki NET
7,453
26-06 07
k/Warszawy
7
Numer GG: 9520233Teresko, HER-2 mo?e b?dzie pó?niej. Ten receptor cz?sto robi? du?o po?niej. Zapytaj lekarza.

Pytasz, czy cieszy? si?, czy smuci?, ?e receptory ujemne. Zachowa? spokój (IMG:style_emoticons/default/smile.gif)
Nas potrójnie ujemnych jest sporo na forum. Ja ju? 5.5 roku po leczeniu. Gdybym tyle czasu my?la?a, ?e nie b?dzie czym leczy? przerzutów, to ju? bym na zawa? zesz?a (IMG:style_emoticons/default/wink.gif) Mama wcale nie musi mie? przerzutów i tego si? trzymaj (IMG:style_emoticons/default/cool.gif)

St?uszczenia to zmiany, które nie s? gro?ne. Ja mam st?uszczenia watroby, która si? do czego? jednak przydaje. Mamie w?ze? wyci?li, wi?c i st?uszczenia wyci?te (IMG:style_emoticons/default/smile.gif)

R?ka te? mnie tak bola?a, jakby ?ci?gna by?y za krótkie. Trwa?o to niestety kilka miesi?cy. Smarowa?am ?elem Hirudoid, ale chyba najbardziej pomog?y mi czopki Diclofenac, które dzia?aj? przeciwbólowo i -zapalnie.

Cierpliwo?ci, wszystko b?dzie dobrze (IMG:style_emoticons/default/smile.gif)


--------------------
W najgorszych chwilach mego ?ycia zawsze mog?em liczy? na przyjació?.
Odt?d wiem, ?e pierwsz? rzecz?, jak? nale?y zrobi?, to poprosi? o pomoc
.

Paulo Coelho
Go to the top of the page
 
+Quote Post
terresa
14.05.2009, 21:17
#50


pocz?tkuj?cy na forum
**

Zarejestrowana
18
11-03 09
1,464Jeszcze raz bardzo dzi?kuje, za interpretacje no i przede wszystkim ciep?e s?owa.
pozdrawiam serdecznie
Go to the top of the page
 
+Quote Post
terresa
1.06.2009, 20:02
#51


pocz?tkuj?cy na forum
**

Zarejestrowana
18
11-03 09
1,464Witam

mam pytanie do ktorej grupy rokowniczej mo?na zaliczy? moj? mam?? bo nie daje mi to spokoju (IMG:style_emoticons/default/sad.gif)
Czy stopie? z?o?liwo?ci to to samo co stopie? z?o?liwo?ci wg blooma??

mama miala 3 stopien zlosliwosci, pozniej 2 stopien, rak przedinwazyjny, wolne wezly i receptory ujemne...

do ktorej wiec grupy, z ponizszych mozna zaliczyc jej przypadek ?

Chore bez przerzutów do w?z?ów kwalifikuje si? do jednej z 3 grup rokowniczych: o rokowaniu dobrym, po?rednim i z?ym:ROKOWANIE Dobre
- guz poni?ej 1 cm - Io z?o?liwo?ci wg Bloom'a
- ER (+) lub PR (+) - wiek powy?ej 35 lat

NIE WYMAGAJA LECZENIA SYSTEMOWEGO

ROKOWANIE Po?rednie
- guz 1 - 2 cm - Io lub IIo z?o?liwo?ci wg Bloom'a - ER (+) lub ER (+)
przed menopauz?:TAM +/CHTH
po menopauzie: TAM


ROKOWANIE Z?e
- powy?ej 2 cm lub:
- IIo - IIIo z?o?liwo?ci, lub: - ER (-) i PR (-), lub wiek poni?ej 35 lat
Go to the top of the page
 
+Quote Post
mag_dag
1.06.2009, 20:27
#52


Guru na forum


Zespó? Amazonki NET
5,371
6-11 07
Sosnowiec
49witaj terreso
rak przedinwazyjny to bardzo dobre rokowania //u?miech

stopie? z?o?liwo?ci to to samo co stopie? z?o?liwo?ci wg Blooma - Bloom to po prostu skala - z?o?liwo?? oznacza si? te? literk? G (1,2 lub 3 - to ju? tak samo jak przy Bloomie)

buziakowuj? serdecznie //big buziak


--------------------
Gdyby mi co? przysz?o do g?owy, niech zaczeka. (Dominik Opolski)
akcja dla Alicji zako?czona sukcesem!!! - kliknij tutaj !


---><---
Go to the top of the page
 
+Quote Post
terresa
1.06.2009, 20:32
#53


pocz?tkuj?cy na forum
**

Zarejestrowana
18
11-03 09
1,464dziekuje za odp , ale do ktorego z powyzszych trzech mozna zawrzec przypadek mojej mamy?? Czy w przypadku raka przedinwazyjnego ten podzial nie obowiazuje?
pozdrawiam
Go to the top of the page
 
+Quote Post
mag_dag
1.06.2009, 20:48
#54


Guru na forum


Zespó? Amazonki NET
5,371
6-11 07
Sosnowiec
49nie jestem lekarzem, ale wg mnie do najlepszej - rokowania w raku przedinwazyjnym s? dobre

mój rak by? inwazyjny, mia?am wprawdzie Blooma w stopniu 1, ale zaj?ty by? równie? 1 w?ze? ch?onny, mia?am te? ujemne receptory hormonalne i 37 lat ...
od tamtej pory minie niebawem 9 lat //u?miech


--------------------
Gdyby mi co? przysz?o do g?owy, niech zaczeka. (Dominik Opolski)
akcja dla Alicji zako?czona sukcesem!!! - kliknij tutaj !


---><---
Go to the top of the page
 
+Quote Post
terresa
1.06.2009, 20:59
#55


pocz?tkuj?cy na forum
**

Zarejestrowana
18
11-03 09
1,464Im wiecej czlowiek czyta tym mniej wie ...
czy przy raku przedinwazyjnym ujemnych receptorach, wolnych wezlach,i 3 st zlosliwosci mozliwe sa przerzuty??
jeszcze raz dziekuje i pozdrawiam

i juz przestaje meczyc (IMG:style_emoticons/default/wink.gif)
Go to the top of the page
 
+Quote Post
mag_dag
1.06.2009, 21:10
#56


Guru na forum


Zespó? Amazonki NET
5,371
6-11 07
Sosnowiec
49wg mojej skromnej wiedzy medycznej nie jest to mo?liwe gdy rak by? przedinwazyjny (bez wzgl?du na pozosta?e cechy guza), ale lepiej zapyta? o to lekarza //u?miech--------------------
Gdyby mi co? przysz?o do g?owy, niech zaczeka. (Dominik Opolski)
akcja dla Alicji zako?czona sukcesem!!! - kliknij tutaj !


---><---
Go to the top of the page
 
+Quote Post
sandra
9.06.2009, 5:45
#57


pocz?tkuj?cy na forum
**

Zarejestrowana
6
23-04 09
1,528Witam wszystkie Panie po raz kolejny.
Pisa?am wczesniej o wynikach mojej Mamy. Dzi? jest ju? po operacji, a w r?ku mamy wynik z badania histopatologicznego...
Niestety ale chyba nie s? one zbyt dobre...
Nie wiadomo, czy Mama nie powinna mie? kolejnej opercji...
Rozpoznanie jest nast?puj?ce:
Carcinoma ductale G-2 multifocale infiltrans mammae. ?rednica guza 30mm.Nie stwierdzono naciekania pni nerwowywych ani cech inwazji naczyniowej. Utknie raka stwierdza si? w marginesie chirurgicznym od strony powi?zi. pTxN1Mx
Miejsce pobrania materia?u spoza guza: Infiltratio carcinomatosa. Carcinoma ductale G-2. Utkanie raka stwierdza si? w wycinkach z kwadratu dolnego wewn?trznego oraz dolnego zewn?trznego.
Miesce pobrania brodawka sutkowa: Norma. Bez nacieku raka.
Miejsce pobrania materia?u: w?z?y ch?onne do?u pachowego lewego: Wypreparowano dwadzie?cia jeden w?z?ów ch?onnych, w tym jeden z przutem raka (1/21). ?rednica przerzutu 1mm. Przerzut ogranicznony do w?z?a ch?onnego.

Wczesniej przedstawia?am wyniki bada?, które okre?laj? receptory.
Czy która? z Pa? by?a w takiej lub podobnej sytuacji? czy chemioterapia i radioterapia zabije wszystkie pozosta?e tam komórki? ;(czy jednak konieczna bedzie druga operacja?zdania lekarzy s? podzielone ;(Mo?e która? z Pa? mia?am podobn? sytuacj?...?
Go to the top of the page
 
+Quote Post
b.angel
9.06.2009, 8:56
#58


Guru na forum


Zespó? Amazonki NET
4,849
26-06 07
gród nad mleczn?
9
Numer GG: 5536919Sandro

w pierwszym po?cie pisa?a? o dwóch guzach, teraz doczyta?am si? opisu histpat jednego guza ......... a co z drugim ???????

rozumiem, ?e to by?a mastektomia ???

Carcinoma ductale G-2 multifocale infiltrans mammae.- rak przewodowy wieloogniskowy, naciekaj?cy piersi

nie okre?lono wielko?ci guza ...... i teraz nie wiem czy dlatego, ze by?y dwa czy dlatego , ze stwierdzono naciekanie (utkanie raka) od strony powi?zi (czyli na mi?sie?)...

poza guzem te? stwierdzono naciek raka o takiej samej z?o?liwo?ci histopatologicznej co w guzie .....

G2- oznacza ?redni stopie? z?o?liwo?ci ...

przerzut tylko do jednego w?z?a i ograniczony tylko do w?z?a to dobrze .......

i teraz faktycznie (poniewa? rak rozprzestrzenia? si? poza guzem tak, ?e trudno stwierdzi? rozmiar guza pierwotnego oraz nacieka? na mi?sie?) trzeba podj?? decyzj? czy poszerzy? margines operacji czyli ciachn?? mi?sie? i wtedy by? mo?e bez radioterapii by si? odby?o (bo przy zaatakowanym jednym w??le rzadko zlecaj? radioterapi? - bo w standarcie radio jest od 3 w?z?ów zaatakowanych przez raka) , czy ju? nie ci?? tylko pozosta? przy radioterapii, chemioterapii i hormonoterapii ....

Skoro lekarze s? podzieleni, to któremu? musicie zaufa? ..... popro? ?eby przedstawili wszystkie za i przeciw .....

.....u nas na forum chyba nikt takiej sytuacji nie mia? .....

... ja bym chyba jednak rozwa?a?a docink? ... no ale nie jestem lekarzem .....


--------------------
.... przewróci?o si?, niech le?y ....
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Al_la
9.06.2009, 9:24
#59


Guru na forum


Zespó? Amazonki NET
7,453
26-06 07
k/Warszawy
7
Numer GG: 9520233Ja te? nie jestem lekarzem (IMG:style_emoticons/default/wink.gif) ale gdyby to mnie dotyczy?o wola?abym doci??.
Wytn? i po sprawie, a radioterapia....zawsze b?dzie my?lenie, czy wybi?a wszystko, czy co? zosta?o.
Ja te? mam usuni?t? cz??? mi??nia i tylko dlatego, ?eby stwierdzi?, czy tam nie ma przerzutu. Nie by?o (IMG:style_emoticons/default/smile.gif)

?ycz? dobrej decyzji i trzymam kciuki (IMG:style_emoticons/default/smile.gif)


--------------------
W najgorszych chwilach mego ?ycia zawsze mog?em liczy? na przyjació?.
Odt?d wiem, ?e pierwsz? rzecz?, jak? nale?y zrobi?, to poprosi? o pomoc
.

Paulo Coelho
Go to the top of the page
 
+Quote Post
sandra
16.06.2009, 14:47
#60


pocz?tkuj?cy na forum
**

Zarejestrowana
6
23-04 09
1,528W opisie który przedstawi?am s? opisane dwa guzy, drugi to ten który by? pobrany z brodawki sutkowej. Oczywi?cie by?a to mastektomia. Czy ta ?rednica guza 30mm, to nie jest okreslona jego wielko???
Lekarz operuj?cy twierdzi, ?e z jego punktu widzenia, w czasie operacji tam nic nie bylo, dlatego uwa?a ?e kolejna operacja nie jest potrzebna.
W?tpliwo?ci ma chemioterapeuta;(Czy która? z Pa? mia?a stwierdzonego ju? guza z naciekaniem?...........podobnie jak moja Mama?mam tylko j?, musi wyzdrowie?...;(.....
Go to the top of the page
 
+Quote Post
« · Leczenie · »
 

4 V  < 1 2 3 4 >
Reply to this topicStart new topic

 

: · ·

· · ·

: 22.06.2018 - 12:23