IPB

( | )

> Zasady Przedstaw si?!!

Pami?tajcie o zasadach.
Znajdziecie je wszystkie klikaj?c na link:

http://www.amazonki.net/forum/index.php?showtopic=92

Co do dzia?u osobistego prosz?:
-wpisywa? nowe tematy swoich w?tków
-umieszczanie w nich linka do w?tku na starym forum.
-nie pozdrawianie w w?tkach osobistych (od tego jest czat oraz specjalny w?tek pozdrowienia)
-nie wklejanie du?ej ilo?ci grafik (zdj?cia osobiste mile widziane)
-
Zabronione jest tzw. "nabijanie postów" (dodawanie do ka?dego w?tku kilkudziesi?ciu wypowiedzi na godzin? o tre?ci "Ok", "Aha", "Popieram" itp., maj?ce na celu jedynie zwi?kszenie "rangi" na forum). Osoby notorycznie nabijaj?ce posty otrzymaj? ostrze?enie.
Pami?tajmy ?e ten dzia? nie b?dzie kasowany przez administratora, a wpisane w?tki b?d? zawsze obci??a?y nasz serwer.

Dzi?kuje bardzo za uszanowanie zasad.

3 V   1 2 3 >  
Reply to this topicStart new topic
> Viola81 potrzebuje pomocy!, centrum onkologiczne w Chinach daje nadziej?
V
hala1962
1.01.2010, 22:40
#1


Guru na forum


Wspiera forum
2,055
14-11 08
Zachodniopomorskie
1,249Pozwalam sobie zamie?ci? artyku? z Kuriera Szczeci?skiego a w nim apel o pomoc dla 28-letniej Wioletty...

2009-12-30 20:54:01
Cena ?ycia
Wioletta Szczerba ma 28 lat i bardzo chce ?y?. Marzy o dwójce dzieci, ciep?ym domu u boku m??a. Od pó?tora roku zmaga si? chorob? nowotworow?. Lekarze w Polsce rozk?adaj? bezradnie r?ce. Najwi?ksze centrum onkologiczne w Chinach, korzystaj?c z nowoczesnych metod daje nadziej? na wyleczenie. Kuracja kosztuje 160 tysi?cy z?. To cena ?ycia.

By cho? przez chwil? nie bola?o

S?oneczny pokój na wojskowym osiedlu za Dziwn?. Na pod?odze tu? ko?o nóg swojej pani kr?ci si? wierna suczka Mijako. Ona wie, ?e Wiola cierpi, ?e z trudem wytrzymuje kilka minut w jednej pozycji. Lekarstwo, które mia?o ukoi? ból na pó? roku, przestaje dzia?a? po 1,5 miesi?ca. Kiedy Wiola pierwszy raz przyj??a w klinice onkologicznej w Bydgoszczy wlew z izotopu, na kilka miesi?cy mog?a zapomnie? o chorobie. Wróci? mi?dzy ludzi. Do pacjentów, których ka?dego dnia obs?ugiwa?a w „Bursztynowej” aptece w Dziwnowie. Od roku jest uwi?ziona w czterech ?cianach pokoju. Z energicznej dziewczyny sta?a si? kruch? istot? poruszaj?c? si? przy pomocy balkoniku. Zosta? jednak promienny u?miech i iskra w br?zowych oczach. Bo Wiola chce walczy?. Ma si??, bo ludzie wokó? niej, tak?e j? maj?. Rodzina, ch?opak, przyjaciele, znajomi a nawet nieznajomi, którzy przychodzili kupowa? leki do „Bursztynowej”. Kiedy zasypia, o niczym nie my?li. Tylko jak u?o?y? zm?czone cia?o, ?eby cho? na chwil? przesta?o bole?.

K?ad?am maseczk?, gdy znalaz?am guza

Sierpie? 2007 r. Szczyt sezonu. T?umy turystów, w aptece pe?ne r?ce roboty.

– Pewnego popo?udnia k?ad?am sobie maseczk? na dekolt i przez przypadek wyczu?am w piersi guzek – wspomina Wiola.

Pierwsza wizyta u ginekologa rozwiewa w?tpliwo?ci. Lekarz mówi, ?e przecie? jest m?oda. To na pewno w?ókniak. Wizyta u onkologa w Szczecinie przynosi drastyczn? diagnoz? – rak sutka.

– W listopadzie wy?uskali mi guza, badanie histopatologiczne wykazuje, ?e to z?o?liwy nowotwór. Zapada decyzja o mastektomii. Nie boj? si?. Chc?, ?eby usun?li ze mnie to paskudztwo jak najszybciej. My?l? sobie: „Nie mam piersi, ale b?d? ?y?” – opowiada dziewczyna.

Po zabiegu przyjmuje sze?? dawek chemii. Czerwonej. Znienawidzony kolor jeszcze na d?ugo zostanie pod powiekami. W kwietniu 2007 r. ko?czy chemi? i szybko wraca do pracy z nadziej?, ?e odt?d zacznie si? ju? normalne ?ycie. We wrze?niu pojawiaj? si? pierwsze bóle.

– Jeszcze si? nie l?kam. My?l?, ?e to po chemii, w grudniu ból staje si? ci?g?y. Niezno?ny. Nie ma si?y i??, wsta?, s?abn? – mówi Wiola.

Diagnoza jest bezlitosna. Przerzuty do kr?gos?upa, bioder, ko?ci p?askich. Tak rozleg?e, ?e ?adna klinika w Polsce nie chce podj?? si? usuni?cia zmian nowotworowych. Zostaje wy??cznie leczenie paliatywne. Wyrok bez terminu, bo nie wiadomo, w jakim tempie choroba si? rozwinie.

Nadzieja umiera ostatnia

Kilka tygodni temu Wiola ogl?da reporta? o tancerce Sztokholmskiego Teatru Królewskiego – Izie Soko?owskiej. Dziewczyna zmaga si? z nowotworem ko?ci. Przechodzi dwie operacje, które nie przynosz? rezultatów. Jedyny ratunek to leczenie w najwi?kszym Centrum Onkologicznym i jednocze?nie szpitalu klinicznym w Chinach. ?eby pojecha? do Tianjin, Iza musia?a zebra? ponad 50 tys. dolarów.

– Zebra?a, z pomoc? ruszy?a jej ca?a Polska. W tej klinice lecz? eksperymentalnymi metodami – terapi? genow?, zamra?aniem guza, czyli krioterapi?, embolizacj? oraz immunoterapi?. Dla Izy leczenie okaza?o si? pomy?lne. Dla mnie to w tej chwili jedyny ratunek – mówi Wiola.

– Ta dziewczyna jest wyj?tkowa. Pe?na u?miechu, ?yczliwo?ci, potrafi?a starszym osobom leki do domu zanosi?. Trzeba jej pomóc, przecie? nie tylko znane osoby maj? szans? na zebranie takiej kwoty – mówi s?siadka Irena Miko?ajczyk.

Trzeba si? spieszy?

Przyjaciele, znajomi, w?a?ciciele apteki „Bursztynowa”, gdzie pracuje Wiola, a tak?e wspólnota „Pod Brzoz?” apeluj? o pomoc w zbiórce potrzebnej kwoty. Aby Wiola mog?a pojecha? do Chin musi na swoim koncie zebra? 160 tys. z? (55 tys. dolarów). Dzi? utrzymuje si? z renty chorobowej oraz dodatkowych ?wiadcze? z ZUS. Przyjaciele, którzy kibicuj? wiernie dziewczynie wys?ali jej papiery do Fundacji Anny Dymnej „Mimo wszystko”. Teraz czekaj?, a? Wiola zostanie wci?gni?ta na list? podopiecznych. Na razie dowolne kwoty mo?na wp?aca? na konto osobiste W. Szczerby, ul. Dziwna 10A/1 72-420 Dziwnów, Nr konta: Bank Pekao SA 51 1240 3868 1111 0000 4098 5611 (kontakt w sprawie Wioletty za po?rednictwem redakcji, pod nr tel. 607814434)

– Z chwil?, gdy tylko dostanie subkonto fundacji, ?rodki zbierane na leczenie w Chinach zostan? tam przes?ane. Nie b?d?cie oboj?tni na to wielkie cierpienie – mówi? inicjatorzy zbiórki na rzecz Wioli, która w g?owie stara si? budowa? jasny scenariusz.

Ona po?ród dwójki dzieci, przy boku m??a. U?miechni?ta i zdrowa.

– Tak musi by?, wierz? w to, z ca?ych si? – dodaje dziewczyna.

Marzena DOMARADZKA

Na zdj?ciu: Wioletta (z lewej) chce walczy? z chorob?, mimo ?e lekarze w Polsce twierdz?, ?e nie ma ju? ratunku.

zdj?cia nie uda?o mi si? wklei? / jest na poni?szej stronce

http://www.kurier.szczecin.pl/Art.aspx?a=31615
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Reklama
1.01.2010, 22:40
#
Go to the top of the page
 
Quote Post
Al_la
2.01.2010, 11:57
#2


Guru na forum


Zespó? Amazonki NET
7,453
26-06 07
k/Warszawy
7
Numer GG: 9520233Straszne....
Kolejna m?oda dziewczyna i agresywny potwór....

Pieni?dze przela?am, ?eby nie straci?a nadziei (IMG:style_emoticons/default/sad.gif)


--------------------
W najgorszych chwilach mego ?ycia zawsze mog?em liczy? na przyjació?.
Odt?d wiem, ?e pierwsz? rzecz?, jak? nale?y zrobi?, to poprosi? o pomoc
.

Paulo Coelho
Go to the top of the page
 
+Quote Post
hala1962
2.01.2010, 13:00
#3


Guru na forum


Wspiera forum
2,055
14-11 08
Zachodniopomorskie
1,249przypadek Wioletty bardzo mnie poruszy?...m?oda ?liczna dziewczyna...
...straszna masa pieni?dzy do zebrania...mam nadziej? ?e uzbiera j? jak najszybciej...
...i ja dorzucam swoj? cegie?k?...
a swoj? drog? to nie my?la?am, ?e akurat Chiny tak przoduj? w walce z rakiem...i to w przypadkach zdawa?oby si? beznadziejnych...
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Pyrunia
2.01.2010, 15:33
#4


Guru na forum


Wspiera forum
749
6-11 07
Kraina Podziemnej Pomara?czy
48
Numer GG: 6615773Przela?am.
Izie uda?o si?, oby Wioletta te? dosta?a tak? szans? (IMG:style_emoticons/default/mellow.gif)


--------------------
"Jest taka cierpienia granica, za któr? si? u?miech pogodny zaczyna”
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Pat
2.01.2010, 21:58
#5


Expert na forum


Wspiera forum
565
12-04 08
znad morza
527
Numer GG: 892494Wg mnie, w artykule jest mowa o naszej Violi 81,
tak czy inaczej, oczywi?cie wspieram duchowo (IMG:style_emoticons/default/wub.gif) i nie tylko...


--------------------

?YCIE JEST PI?KNE I BIEGA NA MALUTKICH NÓ?KACH:-)
...DLATEGO MUSZ? ?Y?...
Go to the top of the page
 
+Quote Post
hala1962
2.01.2010, 22:17
#6


Guru na forum


Wspiera forum
2,055
14-11 08
Zachodniopomorskie
1,249chyba masz racj? Pat...
trzymam kciuki...
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Al_la
2.01.2010, 22:53
#7


Guru na forum


Zespó? Amazonki NET
7,453
26-06 07
k/Warszawy
7
Numer GG: 9520233Pomogli?my Alicji...
Teraz trzeba pomóc Violi...


--------------------
W najgorszych chwilach mego ?ycia zawsze mog?em liczy? na przyjació?.
Odt?d wiem, ?e pierwsz? rzecz?, jak? nale?y zrobi?, to poprosi? o pomoc
.

Paulo Coelho
Go to the top of the page
 
+Quote Post
brodka
2.01.2010, 22:57
#8


Guru na forum
******

Zarejestrowana
1,381
5-11 07
28
Numer GG: 8613516czy konto Aluniu aktualne ??????
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Pat
2.01.2010, 22:59
#9


Expert na forum


Wspiera forum
565
12-04 08
znad morza
527
Numer GG: 892494proponuj? w tytule zmieni? Wiolett? na Viol? 81, od razu b?dzie wiadomo, ?e chodzi o jedn? z nas.


--------------------

?YCIE JEST PI?KNE I BIEGA NA MALUTKICH NÓ?KACH:-)
...DLATEGO MUSZ? ?Y?...
Go to the top of the page
 
+Quote Post
brodka
2.01.2010, 23:03
#10


Guru na forum
******

Zarejestrowana
1,381
5-11 07
28
Numer GG: 8613516Pat ma racj? ........jakby by?o Viola 81 to od razu skojarzenie ze to nasza forumowiczka.
To tym bardziej trzeba pomóc.

Go to the top of the page
 
+Quote Post
mag_dag
2.01.2010, 23:04
#11


Guru na forum


Zespó? Amazonki NET
5,371
6-11 07
Sosnowiec
49http://www.amazonki.net/forum/index.php?sh...t=0&start=0

to w?tek Violi 81--------------------
Gdyby mi co? przysz?o do g?owy, niech zaczeka. (Dominik Opolski)
akcja dla Alicji zako?czona sukcesem!!! - kliknij tutaj !


---><---
Go to the top of the page
 
+Quote Post
hala1962
2.01.2010, 23:05
#12


Guru na forum


Wspiera forum
2,055
14-11 08
Zachodniopomorskie
1,249ju? zmieni?am imi? w tytule...wklejaj?c artyku? nie spodziewa?am si?, ?e chodzi o nasz? forumow? kole?ank?...
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Pat
2.01.2010, 23:41
#13


Expert na forum


Wspiera forum
565
12-04 08
znad morza
527
Numer GG: 892494mam pytanie do zorientowanych, bo sama nie znam si? na tym,
Je?eli Viola b?dzie mia?a subkonto w Fundacji Mimo wszystko, czy mo?na na nie przekazywa? 1% podatku? Czy pieni??ki trafi? dok?adnie na subkonto Violi, czy ogólnie na fundacj??
Wszyscy ju? nied?ugo b?dziemy sk?ada? zeznania roczne, a znam par? osób które mog? przekaza? spory 1%

http://pctk.org/article/read/moja-walka-o-...umiera-ostatnia
http://www.dziwnow.net/aktualnosci/1-infor...z-dziwnowa.html
http://www.gs24.pl/apps/pbcs.dll/article?A...IAT03/605482892
http://www.ikamien.pl/artykuly/728/


--------------------

?YCIE JEST PI?KNE I BIEGA NA MALUTKICH NÓ?KACH:-)
...DLATEGO MUSZ? ?Y?...
Go to the top of the page
 
+Quote Post
hala1962
2.01.2010, 23:46
#14


Guru na forum


Wspiera forum
2,055
14-11 08
Zachodniopomorskie
1,249W zesz?ym roku przekazywa?am 1% na fundacj? ze wskazaniem konkretnej osoby - wi?c my?l? ?e w przypadku Violi by?oby tak samo.
To by?by dobry pomys? - poprosi? o ten 1% znajomych....i to by?yby konkretne kwoty...

w poniedzia?ek zadzwoni? do fundacji i upewni? si?, bo na ich stronce jako? nie jest to sprecyzowane...
Go to the top of the page
 
+Quote Post
ToJa
3.01.2010, 11:20
#15


Guru na forum


Wspiera forum
5,177
27-05 08
wielkopolska
644
Numer GG: 766329halu ...zadzia?aj...ten 1% to duzo...rozliczam pity wielu znajomych i znajomych znajomych (ok. 100 szt)....wrzuci?abym ten 1% na konto Violi......

ja juz dorzuci?am swoja cegielke


--------------------
Tylko twa wiara pomo?e ci
Wiara i si?a, by wygra? z tym
Z czym tylu ludzi przegrywa co dzie?
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Al_la
3.01.2010, 11:36
#16


Guru na forum


Zespó? Amazonki NET
7,453
26-06 07
k/Warszawy
7
Numer GG: 9520233CYTAT(brodka @ 2.01.2010, 22:57) *
czy konto Aluniu aktualne ??????


Je?li masz na my?li moje konto, to nie ma takiej potrzeby.
Podane jest konto Violi i tam wysy?ajmy pieni??ki.


--------------------
W najgorszych chwilach mego ?ycia zawsze mog?em liczy? na przyjació?.
Odt?d wiem, ?e pierwsz? rzecz?, jak? nale?y zrobi?, to poprosi? o pomoc
.

Paulo Coelho
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Kachna
3.01.2010, 13:23
#17


du?a praktyka na forum


Wspiera forum
303
5-11 07
26http://www.youtube.com/watch?v=oof6mf36k3I


Pod tym linkiem znajduje sie film z Wiol?.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
hala1962
3.01.2010, 14:59
#18


Guru na forum


Wspiera forum
2,055
14-11 08
Zachodniopomorskie
1,249Rozmawia?am z przyjació?k? Violi pani? Iren? (nr tel. z gazety) i jest taka wiadomo??:

po otwarciu subkonta w fundacji b?dziemy mogli przelewa? 1% podatku bezpo?rednio dla Violi...

troch? to jeszcze potrwa, ale dobrze by?oby ju? uprzedzi? znajomych ?eby wstrzymali si? je?li mog? z rozliczeniem rocznego PIT-a...

sprawa ma by? jeszcze nag?o?niona w tv szczeci?skiej, nadal w Kurierze Szczeci?skim i jeszcze jakiej? gazecie...

przyjaciele Violi nag?a?niaj? spraw? wsz?dzie gdzie tylko mo?na, nas te? o to prosz?...

Viola przez pewien czas by?a pozbawiona netu, przekaza?am jej pozdrowienia od nas, mo?e da rad? do nas zajrze?...jest bardzo os?abiona...ech ?ycie...

Go to the top of the page
 
+Quote Post
ToJa
3.01.2010, 15:21
#19


Guru na forum


Wspiera forum
5,177
27-05 08
wielkopolska
644
Numer GG: 766329ile moze potrwac zalatwienie tego subkonta......
Ci ktorym rozliczam pity to osoby maj?ce dzieci uczace sie i wszyscy oni korzystaja z odliczen na dzieci, a wi?c zalezy im aby jak najszybciej si? rozliczyc.....pity z zak?adow pracy musza trafic do pracowników do konca lutego....tak wiec "?niwa" w rozliczaniu pitów ci?gna sie od po?owy lutego do ko?ca marca........
przez miesiac dadza rade z tym subkontem?


--------------------
Tylko twa wiara pomo?e ci
Wiara i si?a, by wygra? z tym
Z czym tylu ludzi przegrywa co dzie?
Go to the top of the page
 
+Quote Post
hala1962
3.01.2010, 15:28
#20


Guru na forum


Wspiera forum
2,055
14-11 08
Zachodniopomorskie
1,249oni si? z tym licz? i walcz? ?eby by?o jak najszybciej...tak jak pisa?am wcze?niej w poniedz.dzwoni? do fundacji po wiedz? na ten temat...
Go to the top of the page
 
+Quote Post

3 V   1 2 3 >
Reply to this topicStart new topic

 

: · ·

· · ·

: 29.11.2020 - 11:19