Pomoc - Szukaj - Użytkownicy - Kalendarz
Pełna wersja: Stopnie niepełnosprawności
Forum Amazonki Net > Różności > Porady > Porady prawne
Stron: 1, 2
b.angel
Stopnie niepełnosprawności
Od ponad dziesięciu lat nie ma już I, II i III grupy inwalidzkiej. Zamiast tego funkcjonują dwa rodzaje orzecznictwa: rentowe, które omówiliśmy w kwietniowych numerach „Gazety Podatnika”, oraz pozarentowe. W przypadku tego drugiego ustala się trzy stopnie niepełnosprawności.

Osoby, które przed wejściem w życie Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych zaliczono do jednej z grup inwalidzkich, zachowały nabyte uprawnienia.

Obecnie nie stosuje się już podziału na grupy inwalidzkie, ale orzeka się o stopniu niepełnosprawności. Orzecznictwo takie prowadzą powiatowe zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności (w miastach na prawach powiatu — miejskie zespoły ds. orzekania). O tym, jak wygląda procedura, piszemy tutaj.

Zgodnie z ww. ustawą istnieją trzy stopnie niepełnosprawności:


 • znaczny,
 • umiarkowany,
 • lekki.


Znaczny stopień niepełnosprawnościDo znacznego stopnia niepełnosprawności zalicza się osobę z naruszoną sprawnością organizmu, niezdolną do pracy albo zdolną do pracy jedynie w warunkach pracy chronionej i wymagającą, w celu pełnienia ról społecznych, stałej lub długotrwałej opieki i pomocy innych osób w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji.
(Art. 4 ust. 1. ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r.)

Niezdolność do samodzielnej egzystencji to naruszenie sprawności organizmu, które uniemożliwia danej osobie samodzielne zaspokajanie podstawowych potrzeb życiowych, tj. samoobsługę, poruszanie się i komunikację.

Standardy dotyczące kwalifikowania do znacznego stopnia niepełnosprawności zawierają kryteria określające skutki naruszenia sprawności organizmu powodujące:


 • niezdolność do pracy — całkowitą niezdolność do wykonywania pracy zarobkowej z powodu fizycznego, psychicznego lub umysłowego naruszenia sprawności organizmu;
 • konieczność sprawowania opieki — całkowitą zależność osoby od otoczenia, polegającą na pielęgnacji w zakresie higieny osobistej i karmienia lub w wykonywaniu czynności samoobsługowych, w prowadzeniu gospodarstwa domowego oraz w ułatwianiu kontaktów z otoczeniem;
 • konieczność udzielania pomocy, w tym również w pełnieniu ról społecznych — zależność osoby od otoczenia, polegającą na udzieleniu wsparcia w czynnościach samoobsługowych, w prowadzeniu gospodarstwa domowego, z zakresu współdziałania w procesie leczenia, rehabilitacji, edukacji oraz w pełnieniu określonych ról społecznych.

Przez długotrwałą opiekę i pomoc w pełnieniu ról społecznych rozumie się konieczność jej sprawowania przez okres powyżej 12 miesięcy.


Umiarkowany stopień niepełnosprawnościDo umiarkowanego stopnia niepełnosprawności zalicza się osobę z naruszoną sprawnością organizmu, niezdolną do pracy albo zdolną do pracy jedynie w warunkach pracy chronionej, lub wymagającą czasowej albo częściowej pomocy innych osób w celu pełnienia ról społecznych.
(Art. 4. ust. 2. ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r.)

Standardy dotyczące kwalifikowania do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności zawierają kryteria określające naruszenie sprawności organizmu powodujące:


 • czasową pomoc w pełnieniu ról społecznych — konieczność udzielenia pomocy polegającej na udzieleniu wsparcia w czynnościach samoobsługowych, w prowadzeniu gospodarstwa domowego, z zakresu współdziałania w procesie leczenia, rehabilitacji, edukacji oraz w pełnieniu określonych ról społecznych, w okresach wynikających ze stanu zdrowia;
 • częściową pomoc w pełnieniu ról społecznych — wystąpienie co najmniej jednej z okoliczności, o których mowa powyżej.


Lekki stopień niepełnosprawnościDo lekkiego stopnia niepełnosprawności zalicza się osobę o naruszonej sprawności organizmu, powodującej w sposób istotny obniżenie zdolności do wykonywania pracy, w porównaniu do zdolności, jaką wykazuje osoba o podobnych kwalifikacjach zawodowych z pełną sprawnością psychiczną i fizyczną, lub mającą ograniczenia w pełnieniu ról społecznych dające się kompensować przy pomocy wyposażenia w przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze lub środki techniczne.
(Art. 4. ust. 3. ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r.)

Standardy dotyczące kwalifikowania do lekkiego stopnia niepełnosprawności określają kryteria naruszonej sprawności organizmu powodujące:


 • istotne obniżenie zdolności do wykonywania pracy — naruszona sprawność organizmu powodująca ograniczenia w wykonywaniu pracy zarobkowej znacznie obniżające wydajność pracy na danym stanowisku w porównaniu do wydajności, jaką wykazują osoby o podobnych kwalifikacjach zawodowych z pełną sprawnością psychiczną i fizyczną;
 • ograniczenia w pełnieniu ról społecznych — trudności doświadczane przez osobę zainteresowaną relacjami z otoczeniem według przyjętych norm społecznych, jako skutek naruszonej sprawności organizmu;
 • możliwość kompensacji ograniczeń — wyrównywanie dysfunkcji organizmu spowodowanej utratą lub chorobą narządu, dzięki przedmiotom ortopedycznym, środkom pomocniczym i środkom technicznym.


Co warto wiedzieć

Stopień niepełnosprawności orzeka się:


 • na czas określony — jeżeli według wiedzy medycznej może nastąpić poprawa stanu zdrowia lub
 • na stałe — jeśli według wiedzy medycznej stan zdrowia nie rokuje poprawy.

Osoba niepełnosprawna posiadająca orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności w przypadku zmiany stanu zdrowia może wystąpić z wnioskiem o ponowne wydanie orzeczenia uwzględniającego ową zmianę.

Orzeczenie o znacznym albo umiarkowanym stopniu niepełnosprawności nie stanowi przeciwwskazania do podjęcia zatrudnienia przez osobę niepełnosprawną na otwartym rynku pracy. Pracodawca musi jednak zapewnić odpowiednie warunki pracy uwzględniające potrzeby wynikające z niepełnosprawności. Warunki takie powinny być potwierdzone pozytywną opinią Państwowej Inspekcji Pracy.

O orzekaniu niepełnosprawności dzieci do lat 16 piszemy tutaj.


Odpowiadające sobie orzeczenia stopnia niepełnosprawnościDawny system orzecznictwa OBECNY SYSTEM ORZECZNICTWA
(od dnia 1 września 1997 r.)
orzeczenie komisji lekarskiej ds. inwalidztwa i zatrudnienia orzeczenie lekarza orzecznika ZUS orzeczenie powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności I grupa inwalidzka całkowita niezdolność do pracy oraz samodzielnej egzystencji znaczny stopień niepełnosprawności II grupa inwalidzka całkowita niezdolność do pracy umiarkowany stopień niepełnosprawności III grupa inwalidzka częściowa niezdolność do pracy lub celowość przekwalifikowania zawodowego lekki stopień niepełnosprawności
Istotne jest to, że nie w każdym przypadku orzeczenia lekarza orzecznika ZUS oraz zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności są wobec siebie równorzędne. Znak równości między orzeczeniami stawiają m.in. ustawy o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2003 r. Nr 228, poz. 2255) oraz o pomocy społecznej (Dz. U. z 2004 r. Nr 64, poz. 593). O ulgi bądź świadczenia (tj. zasiłek stały, zasiłek pielęgnacyjny itp.), o których mówią te ustawy, mogą ubiegać się na równi posiadacze orzeczeń ZUS i orzeczeń zespołów.

Sytuacja wygląda nieco inaczej w odniesieniu do świadczeń rentowych. I tak — na podstawie orzeczenia wydanego przez zespół nie można ubiegać się o rentę w instytucji ubezpieczenia społecznego.


Podstawa prawna

1) Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 1997 r. Nr 123, poz. 776, z późn. zm.);
2) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (Dz. U. z 2003 r. Nr 139, poz. 1328).

Magdalena Stec
Zosiaa
Przeczytalam to dokladnie i dalej nie wiem. Mam stopien znaczny do konca stycznia,bo dostalam tylko na rok. Pani doktor stwierdzila ze za rok musimy sie zobaczyc. (nie wiem co sobie myslala,moze ze nie dozyje).Teraz staram sie o dalsze ale i pani doktor i pani w opiece ktora wypelniala mi wniosek ,a nawet moj rodzinny stwierdzili ze nie dostane bo wrocilam do pracy.Co mam robic? Komisja ma byc w lutym a ja nie wiem co mowic. A moze ze nie pracuje?. Czy oni nie moga zrozumiec ze wrocilam do pracy bo tego potrzebowala moja psychika. Balam sie ze sobie nie poradze ale na razie jest jakos dobrze. I co? Mowic , nie mowic?Zamkna mnie ?
ToJa
Zosiu....one niech se gadaja.....
nieprawda jest, ze jak wróciłas do pracy to nie mozesz mieć stopnia niepełnosprawności....jedno z drugim nie ma nic wspólnego.....
stopnia znacznego pewnie nie dostaniesz....ale umiarkowany Ci sie nalezy (czy miałaś wyciete wszystkie węzły ? ....bo nie pamietam)........
na komisji trzymaj sie tego, ze do pracy wróciłas, bo praca to najlepsza terapia.......w komisji jest psycholog (albo ktos z doradztwa zawodowego czy poradnictwa pracy,,,albo jakos tak)...... i własnie oni uwazaja, ze osoby niepełnosprawne powinny pracowac.......
Zosiaa
To Ju wezly mam wyciete. 17 zstuk. Ale ja lewostronna i jakos prawa nadrabiam choc ciezko.Tylko jak dadza umiarkowany to opiekunczy odpadnie.Szkoda bo zarobki liche.
ToJa
masz tak jak ja....17 wycietych i lewostronna....nie miałam stopnia znacznego....tylko umiarkowany na rok (w połowie tego czasu wróciłam do pracy)......a potem dali mi na dwa lata (juz wtedy pracowałam)..... zbieraj wszystkie papiery, wypełnij wniosek, bierz zaswiadczenie od rodzinnej i wal na komisje... biggrin.gif
Ajaka
Zosiu na znaczny i tak nie masz szans.....dają go tylko w czasie chemii i jak masz przerzuty.......żeby dostać umiarkowany też musisz się postarać.....odpowiednio wyglądać, pojęczeć itp..... biggrin.gif
Jola52
Umiarkowany dostalam bezterminowo, wniosek złożyłam dopiero 4 lata po mastektomii,ale trafilam na kobietę ,która o nic nie pytala ,nie badala ,wyrazila tylko współczucie .Widać była bardzo przejęta tym co mnie spotkalo .Nie wiedziala ,że jestem po rekonstrukcji i zaczęla mnie do niej namawiać. Są jeszcze ludzie wśród lekarzy .
Rybka
Witajcie! Wydaje mi się, że jaki stopień dostaniemy, to zależny od orzecznika na jakiego trafimy.
Ja jestem 3,5 roku po mastektomii, mam wyjęty tylko węzeł wartowniczy. Przeszłam 6 FAC. Po wszystkich przygodach wróciłam do pracy po 9 m-cach i pracuję! Wróciłam na swoje stanowisko (kierownicze) i mam przez cały czas stopień znaczny. Musiałam tylko od lekarza przemysłowego, który wystawia zaświadczenie o zdolności do pracy, wziąć zaświadczenie, że mogę być oddelegowywana poza miejsce zamieszkania. Żeby w pełni wykonywać swoja pracę, muszę od czasu do czasu wyjeżdżać.
Trochę było zamieszania z tą moją samodzielnością, bo orzeczenie kolidowało z moja dyspozycyjnością. Po kolejnych kontrolach PIP-u dostałam jeszcze kilka "dogodności" (stosownie do stopnia znacznego) w swoim gabinecie i wszystko toczy się normalnie.
Jestem po rekonstrukcji i teraz 3 lutego staje znów przed komisją i teraz przygotowana jestem już na umiarkowany.
Niedawno dowiedziałam się od koleżanki, która jest po mastektomii i chemii, że właśnie dostała od orzecznika na 5 lat stopień znaczny i za m-c wraca do pracy.
Więc widzicie! Nie ma na to jakiejś sztampy.
A Ty Zosiu miej nadzieję, że dostaniesz znaczny!
Grazyna S
Rybka masz święta racje ,wniosek z tego ,ze w naszym kraju jest tak "KTO WSTANIE PIRWSZY TEN ŻĄDZI " odczuwam ze porostu nam tych przywilejów zazdroszczą ze oni nie moga skorzystać smile.gif
Grazyna S
dziewczyny podaje link w sprawie co mozemy sobie odliczyć w picie za 2009 rok .


http://www.pit.pl/ulga-rehabilitacyjna/index.phphttp://www.niepelnosprawni.pl/ledge/x/3544
Tola
Jeżeli masz depresję i leczysz się u psychiatry dołącz historię leczenia.To bardzo zwiększa szansę na orzeczenie znacznej niepełnosprawności.Każda z nas może mieć depresję. Liczą sie także wszelkie inne schorzenia.
Zosiaa
No to jestem po komisji.Pani pracownik chyba socjalny powiedziala ze powinnam dostac znaczny dalej bo bardzo jej ladnie wylozylam moja sytuace.Stęki, jęki itp. Ale pani doktor powiedziala ze raczej tego nie widzi. Jestem po leczeniu i to jak sie czuje to wina menopauzy i takie tam.Mialy sie obie skonsultowac wiec nie wiem co wymysla. Decyzja 19 lutego.

A jeszcze mi pani doktor powiedziała ze moge sie odwoływać.Czyli co zwala decyzje na mnie czy na innego lekarza. Bo nie rozumię.
ToJa
Zosiu....zazwyczaj własnie jest tak, że pracownik socjalny i doradca zawodowy przychylają się do orzeczenia o wysoki stopien niepełnosprawności, a lekarz stawia na jak najniższy i wychodzi wtedy śerdni tzn. umiarkowany biggrin.gif który i tak jest bardz dobry stopniem, bo mamy z tego tytułu ulgi biggrin.gif
odwołanie mozna zlożyc zawsze do wojewódzkiej komisji..........ale trzeba miec mocne argumenty.........
basica
Witam, Jestem na emeryturze mam orzeczenie o niepelnosprawnosci o stopniu umiarkowanym na stale,chce wystapic o podniesienie stopnia.Zaznaczam ze mam tez inne schorzenia .Czy mam szanse jak myslicie? Pozdrawiam
Magda
biggrin.gif kochana szansa jest zawsze
tylko trzeba trafić normalnych orzeczników
ja bym się starała a co?
wiem na swoim przykładzie
że warto biggrin.gif
b.angel
wszystko zależy od orzecznika, bo ini orzekają wg swojego widzimisię ale moim zdaniem szanse na podniesienie stopnia są niewielkie .....
basica
Bede probowala moje choroby to Rozrusznik serca dyskopatia,osteoporoza niedosluch i na to dostalam orzeczenie o stopniu umiarkowanym na stale teraz doszlo jeszcze to .Prawa reka niesprawna bo zabieg i usuniecie wezlow,lewa tez niesprawna bo rozrusznik serca Pozdrawiam
ToJa
dyskopatia, niedosłuch, osteoporoza - to wg orzeczników wielkopolskich zadne powazne choroby......one kwalifikuja co najwyzej na lekki....
zycze Ci bardziej ludzkich orzeczników....... smile.gif ....może ten rozrusznik do nich przemówi.....
basica
Nie wiem jak jest w wielkopolsce ale jezeli chodzi o Gdansk to z tych powodow bylam 5 lat na recie
b.angel
tylko, że renta i stopnie niepełnosprawności to nie to samo .......większość rencistów wszak nie ma orzeczenia .... i odwrotnie wiele osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności nawet znacznej pracuje .....
Grazyna S
spróbowac mozna basica ale nie radze Ci wystepować ,dziekować trzeba za to co się ma .moja kolezanka jest na emeryturze i mając stopień umiarkowany na stałe,ze wzgędu na pogorszenie się stanu zdrowia ,wystapiła z wnioskiem o znaczny stopień i co zamiast jej polepszyć to przyznali jej taki stopień jaki miała -umiarowany tylko ze na okres dwa lata ,teraz nie moze sobie wydarować angry.gif

basica
Tak to prawda mialam i rente i orzeczony stopien niepelnosprawnosci juz na stale umiarkowany Wiem ze renta to co innego a orzeczenie o stopniu tez co innego
Tola
Basica pisałam już gdzieś o tym.Do tego wszystkiego dołącz depresję.Masz prawo ją mieć przy tylu schorzeniach a przede wszystkim przy nowotworze .Radzę pochodzić trochę do psychiatry(skierowanie nie wymagane)żeby mieć to udokumentowane.
gabi
CYTAT(Tola @ 19.02.2010, 13:00) *
Basica pisałam już gdzieś o tym.Do tego wszystkiego dołącz depresję.Masz prawo ją mieć przy tylu schorzeniach a przede wszystkim przy nowotworze .Radzę pochodzić trochę do psychiatry(skierowanie nie wymagane)żeby mieć to udokumentowane.

Najlepiej do psychoonkologa jest taki w WCO
Zosiaa
A ja odebralam dzisiaj decyzje.Tak jak myslalam- umiarkowany na 4 lata.Pytalam o dofinansowanie do protezy lub biustonosza.Do biustonosza mi sie nie nalezy a do protezy moga dac jak bede miala od lekarza wniosek do funduszu.A z tego co wiem to dopiero po 2 latach jest nowa, wiec jeszcze musze poczekac. Turnus rehabilitacyjny odpada bo kupa wnioskow. Czyli załatwiłam wielkie G...O.
Agaba190
W sprawie turnusu rehabilitacyjnego zgłoś się do ZUS (przeczytaj wątek na forum : Prewencja rentowa - tam jest podany link).
b.angel
CYTAT(Zosiaa @ 19.02.2010, 20:13) *
A ja odebralam dzisiaj decyzje.Tak jak myslalam- umiarkowany na 4 lata. Czyli załatwiłam wielkie G...O.


Zosiuu
stopień umiarkowany niepełnosprawności to jest 'grupa', która daje wiele ulg i przywilejów ........ je niezabawem będę kolejny raz stawała 'na komisji' i jeżeli dostanę tzw umiarkowany stopień to będę się bardzo cieszyła .....

ps. nigdy mi nie przyznano stopnia znacznego- mimo tego, że gdy po raz pierwszy stawałam 'na komisji' byłma w trakcie chemioterapii
Al_la
Ja mam niesprawne obie ręce, niewydolne nogi, zwichrowany kręgosłup i psychikę wink.gif i też dostałam tylko umiarkowany na 3 lata.
O rencie to nawet nie wspomnę, bo jestem zdrowa, jak koń wacko.gif
Baba Jaga
CYTAT(Al_la @ 20.02.2010, 11:26) *
Ja mam niesprawne obie ręce, niewydolne nogi, zwichrowany kręgosłup i psychikę


.... Alutka zrób papa ....

Agaba190
Alu, najwazniejsze że rozum sprawny. rolleyes.gif
Janina.S
CYTAT(Al_la @ 20.02.2010, 11:26) *
bo jestem zdrowa, jak koń wacko.gif


CYTAT(Agaba190 @ 20.02.2010, 12:47) *
Alu, najwazniejsze że rozum sprawny. rolleyes.gif

.....no to mamy jednego konia w ogromnym stadzie klemp... rolleyes.gif
Zosiaa
Wiem kochaniutkie ze ten umiarkowany tez wazny tylko ze najbardziej szkoda mi opiekunczego bo dla mojej rodziny te 150 zl to sporo.I tak duzo idzie na mnie bo nawet jedzenie czegos innego niz przedtem kosztuje.A co mnie jeszcze boli to to ze moje dwie kolezanki maja cycuszka a dostaly znaczny na 5 lat. Wiem ze jest roznie.Trudno.Wazniejsze zdrowie.
lulu
Zosiaa biustonosz chyba też jest refundowany, jeśli jest nazwany gorsetem, tak mi wyjaśniła pani w sklepie jak brałam fakturę. Ja jeszcze do końca marca mam znaczny stopień, ale w marcu składam znów papiery. Zobaczymy.
mag_dag
lulu, mnie też tak pani w sklepie mówiła, ale ponoć tego jednak nie wolno odliczać, chyba KryśkaW o tym pisała //myśli
Ajaka
Nie wiem czy wolno odliczać, ale wiem na pewno ze można pójść z fakturą do PFRON-u i dostać zwrot kasy/ musi być napisane gorset/.......aaaaaaaa.... trzeba mieć orzeczony stopień niepełnosprawności oczywiście.... smile.gif
b.angel
tak zgadza się Krysia W mówiła , że nie wolno - bo się dowiadywała u prawników

a panie we sklepach gadają głupoty, że można (mi też tak mówiły)
Zosiaa
Mam prosbę.Powiedzcie mi jak to jest z tymi 10-iu dniami dodatkowego urlopu. Na umiarkowanym tez sie ma? Tam na tym kodeksie pisze ze po przepracowaniu roku.Czyli mam przepracowac rok po chorobie i dopiero mam? Czy to sie liczy ze bylam na rechabilitacyjnym to niby bylam zatrudniona. Moj dyrektor cos niezbyt chetny do dawania i jeszcze mi tych dni nie dal. Powiedzial ze jak sie nalezy to bede miala. TYlko nie wiem kiedy. Teraz jade do Ustronia i pewnie by sie przydaly.Starego urlopu mam jeszcze 15 dni ale chcialabym miec cos w zanadrzu nawet jak jade na badania czy do kontroli to biore urlop.Oświećcie mnie bo ja nie kumata, a on jeszcze gorzej albo tak tylko sie zachowuje.
b.angel
z tego co pamiętam to trzeba ten rok przepracować .........
ale na cele rehabilitacyjne (sanatorium np.) przysługuje jeszcze 21 dni wolnych pełnopłatnych ....

tu masz wszystko dokładnie opisane :
http://www.amazonki.net/forum/index.php?showtopic=1262Na podstawie art. 20 wyżej wymienionej ustawy, osoba o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności ma prawo do zwolnienia od pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia:

a) w wymiarze do 21 dni roboczych w celu uczestniczenia w turnusie rehabilitacyjnym, na który skierował lekarz, pod którego opieką znajduje się ta osoba, nie częściej niż raz w roku,

b.) w celu wykonania badań specjalistycznych, zabiegów leczniczych lub usprawniających, a także w celu uzyskania zaopatrzenia ortopedycznego lub jego naprawy, jeżeli czynności te nie mogą być wykonane poza godzinami pracy.
Według art. 20 ust. 3 ww. ustawy, w przypadku wyjazdu na turnus rehabilitacyjny, łączny wymiar dodatkowego urlopu wypoczynkowego i zwolnienia od pracy w celu uczestniczenia w tym turnusie, nie może przekroczyć 21 dni roboczych w roku kalendarzowym. Oznacza to, że w przypadku korzystania już przez osobę niepełnosprawną z dodatkowego urlopu wypoczynkowego, pracodawca ustalając wymiar zwolnienia na turnus udzielonego w tym samym roku kalendarzowym, bierze pod uwagę wymiar wykorzystanego wcześniej dodatkowego urlopu. Przepis ten stosuje się odpowiednio przy ustalaniu wymiaru dodatkowego urlopu wypoczynkowego, w przypadku gdy najpierw osoba niepełnosprawna korzysta ze zwolnienia na turnus. Należy przy tym zaznaczyć, że prawo do zwolnienia od pracy jest całkowicie niezależne od prawa do urlopu wypoczynkowego, w tym dodatkowego. Pracodawca nie może więc żądać aby pracownik niepełnosprawny wyjeżdżał na turnus w okresie urlopu wypoczynkowego.
lulu
Zwróćcie dobrze uwagę od kiedy macie przyznany stopień niepełnosprawności. Ja stawałam na komisję w marcu 2008 ale przyznany miałam od grudnia 2007(tak jakoś na początku, dokładnie nie pamiętam, może od wyniku biopsji tak by pasowało). Jak mnie zwalniali od stycznia 2009 to okazało się, że mam jeszcze za 2008 te 10 dni urlopu do wykorzystania.
b.angel
lulu

przepisy mówią wyraźnie :Zgodnie z art. 19 wymienionej wyżej ustawy pracownik zaliczony do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności uprawniony jest do dodatkowego urlopu wypoczynkowego w wymiarze 10 dni roboczych w roku kalendarzowym. Prawo do pierwszego urlopu dodatkowego nabywa się po przepracowaniu jednego roku po dniu zaliczenia do stopnia niepełnosprawności. Przez dzień zaliczenia do stopnia niepełnosprawności należy rozumieć dzień posiedzenia zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności.

Zosiaa
Lulu czyli moge dostac te 10 dni dopiero jak rok przepracuje? A to wolne na sanatorium tez po roku czy juz mam?
ToJa
Zosia....spisz sobie wszystkie pytania na kartce, weź do łapki orzeczenie....i zadzwon do PIP-u....tu masz namiar od razu do niepelnosprawnych ale w Poznaniu.....przepisy sa jednakowe wszedzie przecież smile.gif......
pan jest bardzo miły, udzieli Ci wszystkich odpowiedzi...... 61/859 90 56 ....zacznij od tego, że jestes osoba niepełnosprawna....... dla pracodawców nie sa tacy mili.......ale my niepelnosprytni mamy wzgledy wink.gif
viola64
b.angelku dzięki za informacje odnośnie biustonosza=gorsetu muszę zatem przed oddaniem do u.s. poprawić pit
b.angel
... przepisy mówią wyraźnie, że osoba o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności ma prawo do:

1) dodatkowych 10 dni urlopu po przepracowaniu roku ....

2) 21 dni zwolnienia od pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia do wykorzystania w celu uczestniczenia w turnusie rehabilitacyjnym albo w celu wykonania badań specjalistycznych, zabiegów leczniczych lub usprawniających, a także w celu uzyskania zaopatrzenia ortopedycznego lub jego naprawy, jeżeli czynności te nie mogą być wykonane poza godzinami pracy// i tu nie ma ani słowa o tym, ze trzeba mieć przepracowany rok czyli uważam można korzystać od razu .... :

ps. niezamaco wink.gif Violu


Zosiaa
Dzieki kochaniutkie.Bez Was bym zgineła.To JU zaraz dzwonie.
Zosiaa
Juz. Te 10 dni nalerzy sie po przepracowaniu roku, chyba ze sie pracowalo od czas dostania stopnia ten rok. A 21 dni nalezy sie juz.To juz wszystko wiem. Ide dzis do dyrka co by sie nie cieszyl ze mnie na zalegly urlop wypedzi a w wakacje bede zasowac.Pa.
aagunia
CYTAT(b.angel @ 26.02.2010, 11:26) *
... przepisy mówią wyraźnie, że osoba o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności ma prawo do:

1) dodatkowych 10 dni urlopu po przepracowaniu roku ....

2) 21 dni zwolnienia od pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia do wykorzystania w celu uczestniczenia w turnusie rehabilitacyjnym albo w celu wykonania badań specjalistycznych, zabiegów leczniczych lub usprawniających, a także w celu uzyskania zaopatrzenia ortopedycznego lub jego naprawy, jeżeli czynności te nie mogą być wykonane poza godzinami pracy// i tu nie ma ani słowa o tym, ze trzeba mieć przepracowany rok czyli uważam można korzystać od razu .... :

ps. niezamaco wink.gif VioluJA to jakaś nie kumata jestem! tak więc po mojemu: 10 dni mi się należy więcej wypoczynkowego. Jeśli jadę na badania (tudzież sanatorium) to należy mi się jeszcze dodatkowych 11 dni pełnopłatnych( bo od 21 muszę odjąć te 10 dni extra które dostałam wypoczynkowego, tak?).
Agaba190
No właśnie ja też niekumata.
Moja kadrowa twierdzi, że te 11 dni to m.inn. na badania. No to jak to naprawdę jest?
b.angel
cyt.
Według art. 20 ust. 3 ww. ustawy, w przypadku wyjazdu na turnus rehabilitacyjny, łączny wymiar dodatkowego urlopu wypoczynkowego i zwolnienia od pracy w celu uczestniczenia w tym turnusie, nie może przekroczyć 21 dni roboczych w roku kalendarzowym.

moim zdaniem resztę z tych 21 dni można wykorzystać na badania własnie czy wizyty u lekarza czy inne zabiegi - ale to moja interpretacja jest ....
aagunia
nio, czyli turnus reh + badania = 21 dni ( w tym te 10 dni wypoczynkowego) a jesli nie jade na turnus to te 11 dni mogę na badania wykorzystć, tak?bo jak na razie to jadąc na badania wykorzystuję urlop wypoczynkowy.( czyli odejmują mi z 36 dni- 26+10 extra)
To jest wersja lo-fi głównej zawartości. Aby zobaczyć pełną wersję z większą zawartością, obrazkami i formatowaniem proszę kliknij tutaj.
Invision Power Board © 2001-2014 Invision Power Services, Inc.