- - -
Leczenie
Forum Amazonki Net > Rak piersi > Leczenie
1, 2
 1. Przypi?ty: Poradnik pacjenta (19 )
 2. Przypi?ty: Hormonoterapia uzupe?niaj?ca raka piersi (7 )
 3. Przypi?ty: Trastuzumab w leczeniu raka piersi (5 )
 4. Przypi?ty: Rak piersi - wykrywanie, leczenie, rokowania (6 )
 5. Przypi?ty: Rola radioterapii w raku piersi (5 )
 6. Przypi?ty: Mo?liwo?ci leczenia rozsianego raka piersi (0 )
 7. Przypi?ty: Rak piersi (2 )
 8. Przypi?ty: Paliatywna chemioterapia raka piersi (0 )
 9. Herceptyna - wymiana doswiadczen (444 )
 10. Przesuni?ty: lekarze (-- )
 11. taxol-reakcja alergiczna podczas podawania (112 )
 12. Czas na wyjecie portu? (18 )
 13. Ile jeszcze cykli chemii przed operacj?? (28 )
 14. Tamoksifen- objawy uboczne (224 )
 15. Amgen (1 )
 16. pestki z moreli (23 )
 17. radioterapia (42 )
 18. Przesuni?ty: lek na raka? – kapsaicyna (-- )
 19. Tyverb i xeloda ;( (0 )
 20. NERATINIB (26 )
 21. Zoladex (134 )
 22. radioterapia+tamoxifen (32 )
 23. wysokie markery (4 )
 24. dr?twienia palców (27 )
 25. Markery dla skutecznego leczenia raka piersi (0 )
 26. Guz hormonozalezny - leczenie (0 )
 27. schemat AT i alergiczka (8 )
 28. Co do szpitala? (10 )
 29. 5LAT TAMOXIFENU I CO DALEJ? (60 )
 30. _Wielki_skok_w_leczeniu_raka. (10 )
 31. Inhibitory aromatazy-tylko przy zmianach meta? (55 )
 32. Czy przyspieszone napromienianie fragmentu piersi mo?e by? standardem post?powania? (0 )
 33. Lista leków refundowanych (6 )
 34. Badania kliniczne (2 )
 35. Chemioterapie niestandardowe: decyzje o ich zastosowaniu s? niezwykle trudne (10 )
 36. zaj?te w?z?y (20 )
 37. Przerost endometrium (57 )
 38. ARTYKU? (1 )
 39. Leczenie za granica za pieni?dze z NFZ (0 )
 40. ABC leczenia raka piersi (2 )
 41. Przesuni?ty: Nadzieja dla chorych z rakiem p?uc (-- )
 42. Chorzy skazani na cennik (0 )
 43. Mastodynon N (18 )
 44. WITAM! (9 )
 45. Nast?pny nowy pomys? NFZ (0 )
 46. Po wygranej walce z rakiem nadchodzi trudny czas leczenia skutków terapii (0 )
 47. Ostropest pomaga przy chemii (0 )
 48. Tarczyca (70 )
 49. Prosz? o odpowiedz. (2 )
 50. Przerzuty nowotworowe do ko?ci i ból (1 )
 51. jak dlugo trwa u Was ta walka (6 )
 52. Leczenie przerzutów do kosci (bifosfoniany) (7 )
 53. cisplatyna - wymiana do?wadcze? (8 )
 54. Terapia hadronowa (0 )
 55. który szpital wybra? - pomó?cie (10 )
 56. Lczenie zmian typu meta w ko?ciach u chorej lat 72 (0 )
 57. problem z widzeniem i zawroty g?owy (9 )
 58. leczenie po leczeniu? (6 )
 59. podanie IZOTOPU we Wroc?awiu (6 )
 60. Cena post?pu (0 )
 61. Badanie II fazy nad zaawansowanym rakiem piersi (0 )
 62. Czy przyspieszone napromienianie fragmentu piersi mo?e by? standardem post?powania? (1 )
 63. ANSYN Anastrozolum (7 )
 64. dylemat jak leczy? ??????? (13 )
 65. No i mam problem ;-( (107 )
 66. Ocena czynników zwi?zanych z radioterapi?, wp?ywaj?cych na efekt kosmetyczny w leczeniu oszcz?dzaj?cym w raku piersi (1 )
 67. Rak piersi u m??czyzny – opis przypadku i przegl?d dost?pnych metod leczenia (0 )
 68. rozbie?no?ci w leczeniu:( (8 )
 69. Aromek -skutki uboczne (6 )
 70. Mia?em raka, b?d? tat? (0 )
 71. do ilu zaj?tych w?z?ów podaj? hreceptyn? ? (2 )
 72. Zaburzenia poznawcze utrapieniem pacjentów po chemioterapii (23 )
 73. lagodniejsza mastektomia (13 )
 74. Leki przeciwnowotworowe sprzyjaj? nadci?nieniu (0 )
 75. spuchni?te nogi (10 )
 76. Leczenie starszych kobiet chemioterapi? (5 )
 77. Na md?o?ci imbir (2 )
 78. Kto raz us?ysza? diagnoz? raka, temu zawsze b?dzie trudniej (0 )
 79. Wycina? wszystkie w?z?y czy tylko wartownika??? (67 )
 80. Lek Amgen skuteczniejszy ni? Zometa (1 )
 81. Rak piersi - co oznaczaj? wyniki? prosz? o pomoc (78 )
 82. Przerzuty do ko?ci i w?troby (50 )
 83. Realia leczenia (9 )
 84. Guz mózgu (18 )
 85. Za ma?o kobiet bierze udzia? w testach leków przeciwnowotworowych (0 )
 86. Leczenie chorych na potrójnie ujemnego raka piersi (9 )
 87. ci??a po raku piersi (53 )
 88. PAKLITAKSEL (8 )
 89. xeloda (1 )
 90. skóra jak przypalona ?elazkiem po radioterapiii (25 )
 91. bardzo k?opotliwe miesi?czki (10 )
 92. Co to mo?e by?? pomocy! (1 )
 93. Poprawa jako?ci leczenia raka piersi w naszym kraju (0 )
 94. wyniki histopatologiczne (2 )
 95. Raport: Polska w?ród krajów Europy wydaj?cych najmniej na onkologi? (0 )
 96. xeloda-do?wiadczenia (11 )
 97. chemioterapia (4 )
 98. Kalkulacjia kuracji (0 )
 99. Z siatk? na raka (0 )
 100. radioterapia a rekonstrukcja piersi (7 )
 101. czy to po chemii??? (5 )
 102. chemia + sterydy??? (13 )
 103. coraz lepsze rokowania (1 )
 104. Badania kliniczne (1 )
 105. profilaktyczne usuni?cie jajników (24 )
 106. MAMOSTROL (1 )
 107. Radioterapia a dieta (4 )
 108. skutki uboczne radioterapii (naswietlenia ko?ci) (0 )
 109. danazol (4 )
 110. chemia max (7 )
 111. grzybica (13 )
 112. leczenie hormonalne (4 )
 113. Przesuni?ta chemia (2 )
 114. comedo (53 )
 115. prywatna Radiologia (0 )
 116. IZOTOPY, Zaklad Medycyny Nuklearnej (3 )
 117. Ci??a nie wp?ywa na przebieg raka piersi, ale opó?nia diagnoz? (2 )
 118. przerzuty na ko?ci-chemia+radioterapia - mozna tak? (2 )
 119. Czy to pocz?tek przerzutu? (3 )
 120. Operacja metod? Halsteda (2 )
 121. po operacji (3 )
 122. Co ka?da kobieta powinna wiedzie?? (0 )
 123. Wyniki tomografii jamy brzusznej (6 )
 124. Ból w?troby. (9 )
 125. M?czliwo?? uwarunkowana chorob? nowotworow? (18 )
 126. dlaczego bez hormonoterapii?????? (17 )
 127. dzieci i rak (2 )
 128. Czy kto? s?ysz? (11 )
 129. pytanie o markery (6 )
 130. hipertermia - prosz? o rady pomoc ! (2 )
 131. Przerost endometrium - usuni?cie jajników (51 )
 132. Mammografia (0 )
 133. Musz? wyrazi? zgod?? (3 )
 134. serducho (19 )
 135. Zestaw szpitalny i gar?? przemy?le? (11 )
 136. USG jamy brzusznej (4 )
 137. erythema gyratum repens (1 )
 138. Lapatinib (38 )
 139. Znany lek na depresj? w walce z rakiem (5 )
 140. Chemioterapia (23 )
 141. Czy naukowcy zatrzymaj? przerzuty raka? (1 )
 142. Ból w chorobach nowotworowych (0 )
 143. Kapecytabina w monoterapii u chorych z uogólnionym rakiem piersi – obserwacje w?asne na tle danych literaturowych (0 )
 144. Epotilony – nowa klasa inhibitorów wrzeciona kariokinetycznego w leczeniu raka piersi (0 )
 145. Przerzuty do kosci (37 )
 146. Mastektomia, radioterapia i tamoksifen (7 )
 147. CHORZY NA RAKA BEZ KOLEJEK (3 )
 148. Zoladex tak bolesny, mit czy prawda ? (26 )
 149. chemia - brak okresu - co ze spiral?? POMOCY (3 )
 150. Gdy rak ust?puje sam (3 )
.
Invision Power Board © 2001-2020 Invision Power Services, Inc.