- - -
Zabawy matematyczne
Forum Amazonki Net > Nasze Hobby > Co? dla ducha > rozrywki umys?owe
1, 2
Ajaka
?wiczenie matematyczne

Zasady:

Licznie przeprowad? maksymalnie szybko w pami?ci - to wa?ne!
Zaczynamy - przewijaj ekran w dó?
Pami?taj, ?e liczy si? szybko?? i koncentracja.


Nie bój si? i nie oszukuj!Do 1000 dodaj 40. Dodaj 1000.
Dodaj jeszcze 30 i znowu 1000.
Dodaj 20. Nast?pnie 1000, potem 10.

Jeszcze w dó?
Jaki jest wynik?
Porównaj z odpowiedzi? poni?ej.


Otrzyma?e? 5000?
W?a?ciwa odpowiedz, to 4100! Nie wierzysz?
Sprawd? (np. u?ywaj?c kalkulatora, lub licz?c od nowa POWOLI).

Przej?cie z jednego "progu dziesi?tnego" do nast?pnego jest pu?apk? dla mózgu,
który naturalnie "przeskakuje" na najwy?szy "poziom dziesi?tny" "setek" zamiast "dziesi?tek".
Kela
Oczywi?cie wysz?o mi 5000 cool.gif
Al_la
Mi wysz?o 4100. Mówi?am, zem umys? ?cis?y i kocha?am matm? biggrin.gif
Kris

...a mnie przed Sylwestrem wyszlo natychmiast 4100...

...a nad ranem jak zajrzalam, zeby sprawdzic jak to funkcjonuje, to wynik mialam 5000...
Al_la
Krysiu, mnie nad ranem te? mo?e by wysz?o 5000. Szczególnie o 5.00 jak sz?am spa? biggrin.gif
Katty
A mnie wysz?o 5000 i nawet kalkulatorowi nie wierzy?am......hihihi
Dopiero za trzecim razem powoli dosz?o do mnie o co chodzi.
Zawsze mówi?am ?em g??b z matematyki i nijak liczyc nie umiem. tongue.gif
Mamotsa
udalo mi sie!
Lonia
Mi te? wysz?o 5000
natomiast licz?c w s?upku wysz?o 4100
gawron


Ja przeliczy?am i.... wysz?o 4100...
.. liczenie mam prawie codziennie w pracy ...
wi?c zaskoczenia dla mnie nie by?o .

a ja Wam dam inn? zagadk? :


Chmara ptaków.
Lecia?o sto dwadzie?cia odlecia?o ile zosta?o?


powodzenia w liczeniu smile.gif
Al_la
Ja bym powiedzia?a 80, ale to na pewno nie jest takie proste smile.gif
Ajaka
Ja te? bym powiedzia?a 80..........
Kris

...nic nie zostalo... cool.gif
madzia 61
Mysle ze 80
gawron


odpowied? 80
wszystko polega?o na powolnym przeczytaniu wink.gif
... szybkie czytanie utrudnia

a teraz co? innego
Kierowca fiata ma brata , lecz brat kierowcy fiata nie ma brata. Kim kierowca fiata jest dla brata ?


wink.gif
Kris


a tam...powoli czytam...

...lecialo sto dwadziescia, odlecialo, ile zostalo?...

Al_la
To zale?y, gdzie si? z?apie oddech w czasie czytania i gdzie si? przecinki wstawi biggrin.gif
Ja czyta?am tak: ...lecia?o sto, dwadziescia odlecia?o, ile zosta?o?... smile.gif .....no i wysz?o 80.
gawron
Al_la ma racj? ...

a co z tym bratem??

wink.gif
Al_la
CYTAT(gawron @ 5.01.2008, 13:05) *

Kim kierowca fiata jest dla brata ?
wink.gif......siostr? smile.gif
Ajaka
kobiet?....siostr?
Jola52
Mamy autobus z 7 dziecmi
Kazde dziecko ma 7 plecaków
W kazdym plecaku jest 7 duzych kotów
Kazdy duzy kot ma 7 malych kotów
Kazdy kot ma 4 nogi

PYTANIE: Ile nóg znajduje sie w autobusie?

prawidlow? odpowied? podam za jaki? czas,czekam na Wasze rozwi?zania.


I jeszcze jedno zadanie stare,znane ale kto nie zna niech policzy
ceg?a wa?y 1 kg i pó? ceg?y . ile wa?y ca?a ceg?a?
Al_la
Kocich nóg mi wysz?o 10976 + 14 nóg dzieci i chyba jaki? kierowca by? to jeszcze 2 /w pytaniu nie by?o czyje nogi maj? by? biggrin.gif /.
A ceg?a wa?y 2 kg.
roza3
Alu...mnie tez wysz?o 10990 nóg...o kierowcy nie pomy?la?am.
........ale mo?e jeszcze nie wsiad? do autobusu
Parabola
Alla i Ró?a... bardzo dobra odpowiedz / brawo /

Nóg kierowcy si? nie liczy...
Ajaka
To i ja dorzuc? nast?pn?....

Rybak z?owi? szczupaka. Na pytanie, jak wielka jest zdobycz, odpowiedzia? zagadkowo jakby chcia? wybada? inteligencj? pytaj?cego: "?eb szczupaka mierzy 12 cm, tu?ów ma d?ugo?? tak? jak ?eb i ogon razem, przy czym trzy czwarte ogona mierz? tyle ile ?eb i czwarta cz??? g?owy".


Pytanie: Jak du?y by? szczupak?
i jeszcze jedna zagadka.....

Profesor Abrakadabra Arytmetykus wymy?li? takie zadanie:

- Przej?? od górnego szeregu cyfr i znaków arytmetycznych poprzez kwadrat tak, by przy wyj?ciu u do?u figury ko?cowa suma równa?a si? 5. Wolno posuwa? si? tylko poziomo lub pionowo, nigdy na ukos. Profesor zdradza w zaufaniu, ?e drog? nale?y wybra? poprzez tylko 6 pól z cyframi.

Pytanie: Jak nale?y przej?? przez kwadrat?
Al_la
To jest pytanie matematyczne, czy podchwytliwe?
Jaka jest ró?nica mi?dzy ?bem, a g?ow?? rolleyes.gif
Ajaka
Alu to jest pytanie matematyczne......?eb i g?owa to to samo....

-----------------------------------------------------------------

To s? imiona i nazwiska jaki? osób........z liter ka?dego z nich mo?na u?o?y? nazw? pa?stwa np. Alf Dinnai -Finlandia

rozszyfrujcie pozosta?eAnna Tregy
Dan Shour
Ira Saulta


Sara Kykot
Lena Zuewe
Ian Spahiz
E. I. Gawron
Ajaka
i jeszcze jedna....na inteligencj? biggrin.gif

W chwili gdy zacz?? si? przyp?yw, torpedowiec sta? na kotwicy. Przerzucona przez burt? drabinka linowa si?ga?a powierzchni morza. Drabinka mia?a 20 stopni, a odleg?o?? mi?dzy ka?dym z nich wynosi?a 25 centymetrów. Przyp?yw morza podnosi? poziom wody o 12,5 cm na godzin?. Dy?urny bosman-mat zamy?li? si?:
Pytanie: Ciekawe, po ilu godzinach powierzchnia wody mo?e si?gn?? trzeciego stopnia drabinki
Jola52
Argentyna
Honduras
Australia
Kostaryka
Wenezuela
Hiszpania
Norwegia

szczupak ma 64 cm

kwadrat
2:1-2x8:1+5
Al_la
Je?li ?eb i g?owa to to samo, to ?eb ma 12 cm + ogon 20 cm + tu?ów 32 cm = 64 cm.

Labirynt to: 2 + 8 x 3 - 9 + 4 : 5 = 5

Pa?stwa: 1. Argentyna, 2. Honduras, 3. Australia, 4. Kostaryka, 5. Wenezuela, 6. Hiszpania, 7. Norwegia
mag_dag
a ten torpedowiec to si? b?dzie unosi? razem z drabinkom, nie?
Al_la
CYTAT(Ajaka @ 5.01.2008, 21:31) *

Pytanie: Ciekawe, po ilu godzinach powierzchnia wody mo?e si?gn?? trzeciego stopnia drabinki


Nigdy smile.gif
Al_la
Mamy do dyspozycji 2 naczynia: 5 litrowe, 3 litrowe i nieograniczon? ilo?? wody. Jak za ich pomoc? odmierzy? 4 litry wody ?

Dwie liczby dwucyfrowe ró?ni? si? od siebie o 5; obie s? podzielne przez 5; ich suma podniesiona do kwadratu jest liczb?, któr? otrzymamy pisz?c te liczby obok siebie. Jakie to liczby?
mag_dag
?o matko gdzie ja tu trafi?am?
same ino matematyczki tu?
co ja tutaj robi?? //oczko
Jola52
4 litry otrzymujemy tak:
do naczynia 5l wlewamy wod?, przelewamy 3 l do ma?ego naczynia, w du?ym zostaj? 2 l
opró?niamy ma?e naczynie i wlewamy tam te 2 l
ponownie nape?niamy 5l i dolewamy litr do ma?ego naczynia
w du?ym zostaj? 4l

te liczby to 20 i 25
Ajaka
Celuj?co dziewczynki!!!!!!!!
Chyba wyszuka?am zagadki zbyt ?atwe......albo wy jeste?cie za dobre........poszukam trudniejszych.....jutro........ biggrin.gif
Jola52
no to jeszcze jedna zagadka

Regu?y gry:
1.) Tratwa zabiera najwy?ej 2 osoby.
2.) Matka nie mo?e przebywa? z synami bez ojca.
3.) Ojciec nie mo?e przebywa? z córkami bez matki.
4.) Z?odziej nie mo?e przebywa? z cz?onkami rodziny bez policjanta.
5.) Tylko ojciec, matka i policjant potrafi? sterowa? tratw?.
6.) Musisz przeprawi? wszystkich na drug? stron? rzeki.

wejd?cie na poni?sz? stron?
http://freeweb.siol.net/danej/riverIQGame.swf
aby zacz?? gr? - wcisn?? niebieski okr?g?y przycisk

i jeszcze jedna zagadka dla cierpi?cych na bezsenno??
klikn?? na link i powodzenia
http://sfah.pl/zaby.xls

a teraz ju? ostatnia zagadka na dzisiejsz? noc
Zadanie:
Matka jest o 21 lat starsza od swojego dziecka. Za 6 lat Dziecko b?dzie 5 razy m?odsze od matki
Pytanie:
Gdzie jest ojciec?

To zadanie jest do rozwi?zania i nie jest tak trudne, na jakie wygl?da. Nie patrz na rozwi?zanie, mo?na je rozwi?za? matematycznie.
Uwaga:
Pytanie "Gdzie jest ojciec" musisz dok?adnie przeanalizowa?
Katty
No nie. To nie na moj? g?ow? jest.......Ooooo nieeee.......Napewno nie. A kto by mi sie kazal tak g?owi??.....
?mieje sie ale naprawde, to to? to dla mnie czarna magia jest.......o tych matematycznych mowie......
Nawet w szkole wola?am dwóje dosta? ni? sie przy?o?yc i poj?? o co chodzi w jakims zadaniu.........hehehehe
A te strony Joli to w ogóle mi sie nie otwieraj?.
A w ogóle to Ajaka m?dra jeste? bo kiedys nauczycielk? byla?, Jola te? jaka? m?dra i Ala.......a narzekaj? ze dziury pochemijne......
Ale ?eby?cie ju? tak zupelnie nie pomy?la?y ,?e jaki? tuman kompletny jestem to powiem, ?e paradoksalnie bardzo lubie rozwi?zywac sidoku i z krzy?ówek tylko Jolki, te co nie wiadomo gdzie wpisac.
gawron

O jej , ale od wczoraj si? tu du?o dzieje.... ja dopiero z pracy wróci?am..
i my?l? sobie , zajrz? co tu s?ycha? ... no i mnie przytka?o ... mam co przejrze? i nad czym pog?ówkowa?...


je?li chodzi o szczupaka to ma 64cm d?ugo?ci
a dosz?am do tego przy takim zapisie

y = 12cm + ( 12cm + x ) + x przy czym 3/4x = 12cm + 1/4 * 12cm

zaraz zobacz? pozosta?e smile.gif
gawron
kwadrat przesz?am tak

2+0x9-4+4:1+5=5

ukryte pa?stwa to:
Argentyna , Honduras , Australia , Kostaryka , Wenezuela , Hiszpania , Norwegia

mhm ... torpedowiec
je?eli we?miemy pod uwag? si?y fizyczne... to nigdy
je?eli pominiemy .... to po 4 godzinach rolleyes.gif

z wod? nic trudnego z du?ego 5 litrów odlewamy do ma?ego ... zostaje nam 2litry....które przelewamy do ma?ego...
ponownie nape?niamy naczynie 5 litrowe i dope?niamy ma?e naczynie ... uzyskujemy 4 litry w du?ym naczyniu . . .

oooo ... a ta reszta to jaka? zawi?a . . . jak ode?pi? noc , to mo?e moje szare komórki zaczn? lepiej funkcjonowa? happy.gif
Katty
Ojejjjj......ale wy m?dre jeste?cie......
gawron


Macie ochot? na g?ówkowanie.... my?l? ,?e to niez?a zabawa poruszaj?ca nasze szare komórki... smile.gif

Oto kilka zadanek .... wymagaj?cych jedynie pomys?owo?ci wink.gif


1)

Jaki znak nale?y postawi? mi?dzy cyframi 2 i 3, aby otrzyma? w wyniku liczb? wi?ksz? ni? 2, a mniejsz? ni? 3 ?

2)

Ka?da zapa?ka ma d?ugo?? 4,5 cm. Jak u?o?y? z 14 zapa?ek metr ?

3)
Je?li o godzinie 24 pada deszcz, czy mo?na spodziewa? si?, ?e po 72 godzinach b?dzie s?oneczna pogoda ?

przyjemnej zabawy ... nied?ugo zajrz?
Jola52
1.Pomi?dzy 2 i 3 nale?y postawi? przecinek.

2.Z zapa?ek mo?na u?o?y? napis METR (przy czym górna cz??? literki R u?o?ona z 2 zapalek w taki sposób > )

3.Nie bo to te? b?dzie noc.
gawron

?wietnie ... widz? ,?e z tym nie ma problemu ... pomy?l? nad innymi

a teraz dla odmiany ciekawostka


Oto wywód, który wiele osób wprawia w zdziwienie.
Post?puj wed?ug podanych ni?ej wskazówek. Lepiej nie wymy?laj liczby zbyt du?ej,
poniewa? mo?esz mie? problemy z obliczeniami.

1. Pomy?l sobie o jakiej? kwocie pieni?dzy.
2. Mama po?yczy?a ci tyle samo.
3. Ja ci daj? 6z?.
4. Wyda?e? w sklepie po?ow? ca?ej sumy.
5. Odda?e? mamie d?ug i ...
6. Zosta?o ci 3z?.

i nie musz? wiedzie? o jakiej kwocie pomy?lisz wink.gif
madzia 61
Gawronku wszystko sie zgadza
Ajaka
W pewnej kolejce sta?o sze?? pa?. Jedna z nich mia?a pi?kn? torebk? z prawdziwej krokodylowej skóry i na niej srebrny monogram: jedn? tylko liter?. By?a to pierwsza litera jej imienia i jednocze?nie iej nazwiska.
Jedna z pa? w kolejce, pani Abacka, szyje sobie sukienki u tej samej krawcowej, co pani Barbara.

Pani Ebacka sta?a w kolejce miedzy pani? Ann? a pani? Ceback?.

Pani Celina i pani Cabacka sta?y w kolejce najdalej od siebie.

Pani Anna pracuje w tym samym biurze, co m?? pani Babackiej.

Pani Barbara sta?a w kolejce pierwsza. Ani pani Czes?awa, ani pani Danuta nie nazywaj? si? Abacka.

Pani Dabacka sta?a w kolejce mi?dzy pani? Ew? a pani? Baback?.

Pani Cebacka sta?a w kolejce obok pani Barbary. Pani Danuta nie sta?a przedostatnia.

Pytanie: Nale?y poda? imiona, nazwiska i kolejno?? wszystkich pa?, które sta?y w kolejce oraz wskaza? która z nich ma torebk? z prawdziwej krokodylowej skóry?
Jola52
Bardzo trudna logiczna zagadka rozwi?zanie proponuje takie;
1.Barbara Cabacka
2.Danuta Cebacka
3.Ewa Ebacka...........torebka
4.Anna Dabacka
5.Czes?awa Babacka
6.Celina Abacka

Musialam uruchomi? mnóstwo szarych komórek,czy odpowied? jest prawidlowa?
Kela
moje rozwi?zanie jest takie samo jak Joli
myszka
...tak sobie w?asnie przegl?dam te zabawy matematyczne i kurcze jestem pe?na podziwu... tongue.gif woow

...jestescie rewelacyjne... biggrin.gif
Ajaka
Jolu ,Kelu.........rozwi?za?y?cie zadanie.....
................prawid?owo
BRAWO!!!!!!!
Jola52
Ajaka czekamy na nast?pne-lubi? ,zawsze lubilam zw?aszcza logiczne. smile.gif
.
Invision Power Board © 2001-2020 Invision Power Services, Inc.