- - -
Testy i quizy
Forum Amazonki Net > Nasze Hobby > Co? dla ducha > rozrywki umys?owe
gawron


Wiele ró?no?ci jest na forum.... wpad?am na jeszcze inny sposób pobudzania szarych komórek... smile.gif
a mianowicie testy i quizy...
Dzisiaj serwuj? pierwszy quiz...


Oto naj?atwiejszy quiz pod s?o?cem.


Plan-minimum to 5 poprawnych odpowiedzi.1) Jak d?ugo trwa?a Wojna Stuletnia?

2) Który kraj robi kapelusze Panama?

3) Z jakiego zwierz?cia robi si? catgut?

4) W jakim miesi?cu Rosjanie obchodz? rocznic? Rewolucji Pa?dziernikowej?

5) Z w?osów, którego zwierz?cia zrobiona jest szczotka wielb??dzia?

6) Nazwa Wysp Kanaryjskich pochodzi od nazwy którego zwierz?cia?

7) Jak mia? na imi? król Jerzy VI?

8) Jakiego koloru jest zi?ba purpurowa?

9) Sk?d pochodzi chi?ski agrest?

10) Jakiego koloru jest czarna skrzynka w samolocie?
zajrz? niebawem i zerkn? jak sobie radzicie wink.gif
.... a potem .... kolejne równie ciekawe rolleyes.gif
Lonia
Ad.1 116 lat
Ad.2 Ekwador
Ad.3 owiec i koni
Ad.4 4 listopada
Ad.5. z wiewiórki
Ad.6. psa
Ad.7. Albert
Ad.8. szkar?atnego - jasna czerwie?
Ad.9. z Nowej Zelandii
Ad.10. pomara?czowa
gawron
OOOOoo.... super ohmy.gif
... widz? ,?e nie da?a? nabra? si? na ,,zawarte " odpowiedzi w pytaniach wink.gif

BRAWO !!!

------------------------------------


Tym razem serwuj? ciekawy test na kreatywno?? ....
sprawdzi?am siebie.... i wyci?gam z tego pewne wskazówki ......

.... do odwa?nych ?wiat nale?y ... smile.gif


TEST znaleziony na stronie ... kliknij i ?mia?o do przodu, sprawd? siebie ...


http://www.pracuj.pl/kariera-testy-quizy-kreatywny.htm#top
..... znajdziecie tu i inne testy ... mi?ej zabawy rolleyes.gif
gawron


Jedna z ciekawostek - testów....
takie , które s? ?atwe i ... czasem zaskakuj?ce wink.gif

no to zaczynamy ....
"Sprawd? swój mózg"
-----------------------------------


Oto ma?y test.
.
.
Ale bez oszukiwania!!!
.
.
.
To potrwa tylko minut?, a efekt jest zaskakuj?cy.
.
.
.
.
Twoje zadanie:
.
.
.
.
.
policz wszystkie "F" w poni?szym tek?cie:
.
.
.
.
.
.
.
.
.
FINISHED FILES ARE THE RE-
SULT OF YEARS OF SCIENTIF-
IC STUDY COMBINED WITH THE
EXPERIENCE OF YEARS

.
.
.
.
.
.
.
.
.
Gotowe? Czytaj poni?ej, ale dopiero po policzeniu!
.
.
.
.
.
.
.
OK?
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Jaki wynik?
.
.
.
.
Trzy?
B??d! W sumie jest ich sze?? - to nie ?art!
Przeczytaj jeszcze raz!
Rozwi?zania szukaj poni?ej...
.
.
Mózg nie zauwa?a "OF" . (Bo i po co?)
Fascynuj?ce?


... co? w tym jest , mnie za pierwszym razem wysz?o ..... cztery rolleyes.gif
Ajaka
To mój mózg jest jakis bardzo konkretny.....wysz?o mi 6 biggrin.gif ........
Kela
te? mi wysz?o 4, czyli jedno of mózg zauwa?y? biggrin.gif
gawron

ca?kiem nie?le smile.gif
.... mam propozycje kolejnych quizów ...
Tym razem tematem s? polskie przys?owia rolleyes.gif

Czy znasz polskie przys?owia?
Sprawd? si?, uzupe?nij poni?sze przys?owia poprzez wybranie jednej
Z 5 podpowiedzi.

Mi?ej zabawy smile.gif

1) Dopóty dzban wod? nosi ...

Odp. 1: ....póki mu si? ucho nie urwie
Odp. 2: ...póki mu si? nos nie urwie
Odp. 3: ...póki si? woda z niego nie wyleje
Odp. 4: ...póki mu jej nie zabraknie
Odp. 5: ...kto? go nie rozbije

2) Uderz w stó? , a...

Odp. 1: ... go rozbijesz
Odp. 2: ... b?dzie ci? r?k? bola?a
Odp. 3: ...b?dziesz mia? drzazg? w r?ku
Odp. 4: ...no?yce co? powiedz?
Odp. 5: ...no?yce si? odezw?

3) Wszystkie drogi prowadz? do:

Odp. 1: Pary?a
Odp. 2: Londynu
Odp. 3: Rzymu
Odp. 4: Poznania
Odp. 5: Moskwy

4) Lepszy...

Odp. 1: ...go??b w gar?ci ni? orze? na dachu
Odp. 2: ...wróbel w gar?ci ni? orze? na dachu
Odp. 3: ...kos w stajni ni? wróbel na dachu
Odp. 4: ... go??b w kominie ni? wróbel na dachu
Odp. 5: ...wróbel w gar?ci ni? go??b na dachu

5) Honory cz?sto...

Odp. 1: ...zmieniaj? nory
Odp. 2: ...ogl?daj? horrory
Odp. 3: ....zmieniaj? humory
Odp. 4: ...maj? pod oczami wory
Odp. 5: ...maj? z?e humory

6) Ka?dego ci?gnie do...

Odp. 1: ...z?ego
Odp. 2: ...niczego
Odp. 3: ...owego
Odp. 4: ...swojego
Odp. 5: ...nie swojego

7) Bez soli...

Odp. 1: ...nie ma z?ej doli
Odp. 2: ...g?owa nie boli
Odp. 3: ...smutna biesiada
Odp. 4: ...niedobry obiad
Odp. 5: ...nie masz w szafie moli

8) Kto ma dostatki ten...

Odp. 1: ...ma zajadki
Odp. 2: ...ma wydatki
Odp. 3: ...je obiadki
Odp. 4: ...je ostatki
Odp. 5: ...nie ma szcz??cia

9) Cierpliwy...

Odp. 1: ...zawsze sprawiedliwy
Odp. 2: ...jest k?amliwy
Odp. 3: ...kamie? ugotuje
Odp. 4: ...ma dobrze w ?yciu
Odp. 5: ...jest godziwy

10) Najlepsze mienie - ...

Odp. 1: ...dobre jedzenie
Odp. 2: ...g?o?ne pierdzenie
Odp. 3: ...czyste sumienie
Odp. 4: ...mocne zad?awienie
Odp. 5: ...nosi? kamienie

11) Za dukata...

Odp. 1: ... dam ci kwiat
Odp. 2: ...jest lokata
Odp. 3: ... karimata
Odp. 4: ...brat sprzeda brata
Odp. 5: ...spior? brata
Lonia
Ad1) Dopóty dzban wod? nosi póki mu si? ucho nie urwie.
Ad2) Uderz w stó? , a no?yce si? odezw?.
Ad3) Wszystkie drogi prowadz? do: Rzymu.
Ad4) Lepszy wróbel w gar?ci ni? go??b na dachu.
Ad5) Honory cz?sto zmieniaj? humory ?
Ad6) Ka?dego ci?gnie do nie swojego ?
Ad7) Bez soli niedobry obiad ?
Ad8) Kto ma dostatki ten ma wydatki ?
Ad9) Cierpliwy zawsze sprawiedliwy ?
Ad 10) Najlepsze mienie , czyste sumienie .
Ad 11) Za dukata brat sprzeda brata.
...ciekawa jestem na ile odp. dobrze smile.gif
gawron


Loniu ... ca?kiem dobrze Ci posz?o , ale trzy uzupe?nienia s? b??dne ....... huh.gif
... przeanalizuj je jeszcze raz smile.gif
Lonia
CYTAT(gawron @ 18.01.2008, 18:26) *


Loniu ... ca?kiem dobrze Ci posz?o , ale trzy uzupe?nienia s? b??dne ....... huh.gif
... przeanalizuj je jeszcze raz smile.gif


Dziekuje , to nie?le , podpowiedz , które s? z?e?
gawron


smile.gif ..... prosz? bardzo

niepoprawne s? 6) , 7) i 9)
Al_la
6. Ka?dego ci?gnie do z?ego
7. Bez soli smutna biesiada
9. Cierpliwy kamie? ugotuje
gawron


No prosz? ..jak dobrze s? znane polskie przys?owia smile.gif smile.gif


-----------

Dzisiaj znalaz?am ciekawe testy ...
.. mówi? Wam ... przednia zabawa rolleyes.gif

... polecam stronk? ... a w niej ... test ,, Prawda czy fa?sz "

... nadmieni? ,?e ca?a moja rodzinka sprawdza?a swoj? wiedz? ... z ró?nym efektem biggrin.gif

Moje miejsce , jakie zaj??am - to 297 ,
75% poprawnych odpowiedzi i odpowiedzia?am lepiej ni? 91,22% osób odpowiadaj?cych blush.gif

Ciekawa jestem - jak Wam pójdzie ..... czekam na opinie rolleyes.gif

http://testwiedzy.pl/index.html

.
Invision Power Board © 2001-2020 Invision Power Services, Inc.