- - -
rekonstrukcja L.D u Witwickiego w Warszawie
Forum Amazonki Net > Rak piersi > Rekonstrukcja piersi
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14
El?bietka
WITAJCIE ju? jestem po operacji i ju? w domu[po drugiej dobie].Dzisiaj jest ju? lepiej ale do wczoraj by?am ca?y czas na przeciwbólowych.Cycuszka jeszcze nie wida? ale wida? jego obrys tzn zaokr?glenia pod skór? i mo?na sobie wyobrazi?.Ju? nie ma dechy wg??bionej.Wysz?am z rurk? odp?ywow? ,usuni?ta ma bye weorek.To wszystko jest chyba spuchni?te.
Jolar
Gratuluj? i witam... kolejn? "cycatk?".... wink.gif . Powoli wszystko si? .. unormuje...., a cycuszek po kilku dope?nieniach... zarysuje si? w ca?ej okaza?o?ci cool.gif .
?ycz? szybkiego powrotu do zdrowia...., satysfakcja gwarantowana... wink.gif pozdrawiam serdecznie....
smile.gif
Pty?
Dziewczyny, powiedzcie czy zawsze wychodzi si? na 3 dzie? tak jak El?bietka??
b.angel
Operacje s? w poniedzia?ki i z regu?y wypuszczaj? ?roda ...... czasem w czwartek jak kto? z daleka i ma d?ug? jazd? do domu ......
Rybka
Dzielna El?bietko! Teraz to ju? tylko do przodu! Jak b?dziesz po pierwszej dolewce to ju? b?dziesz szcz??liwa. :-))
Ptysiu, wystarczy, jak powiesz doktorowi, ?e m?? po Ciebie mo?e przyjecha? w czwartek lub pi?tek, to nie b?dzie Cie wcze?niej wygania?. Ja tak zrobi?am, mam daleko do domu, wi?c nawet nie oponowa?. S?ysza?am, ze teraz jest extra oddzia? po remoncie! El?bietka go bardzo chwali?a... smile.gif
Powodzenia!


El?bietka
Le?? i odpoczywam.Bardzo mnie k?uje w miejscu gdzie wychodzi rurka a ogólnie czuj? si? dobrze.Mam nadziej? ?e we wterek jak mi to wyci?gn? b?dzie ju? super.Rybka do mnie zadzwoni?a [dzi?ki] i podtrzymywa?a mnie na duchu . S?uchajcie otworzyli nowe skrzyd?o CHIRURGIA Gastroenterologiczna i Transplantologii i tam nas operuj?.Troch? b??dzili?my bo winda z piwnicy gdzie si? przebiera?am by?a popsuta i poszli?my w stare skrzyd?o.TRZEBA BY?O NAM WYJ?? NA ZEWN?TRZ,przej?? par? kroków mi?dzy karetkami w g?owne wej?cie nowego budynku i wind? na 4 pi?tro.Oddzia? pi?kny,warunki super,sale 2-3 osobowe z ?azienk?[natrysk,wc] .NIE BIERZCIE warto?ciowych rzeczy bo nie ma gdzie zostawi?. Ja da?am na przechowanie chorej. Zjecha?am wind? na 3 pi?tro tam rozebra?am si? do naga ,po?o?y?am na le?ance i przykry?am prze?cierad?em z flizeliny.,przysz?y po mnie panie i wjecha?y?my na blok operacyjny.Obrysowano PIERSI i do dziela ,za chwil? us?ysza?am ?e koniec i mam prze?ozy? si? na ?ó?ko którym pojecha?am na sal? i to by? koniec operacji.Zosta?am przewieziona na sal? pooperacyjn? i tam przespa?am noc.Rano odwieziono mnie na 4 pi?tro a na nast?pny dzie? do domu, nie odk?ada?am wyj?cia bo mieszkam w Radomiu Ko?cz? i id? do ?ó?ka bo zaczynam s?abn??.pozdrawiam buziaczki l
EL?BIETA
No Elu?ka - gratulacje kochana
tez jestem spod igly dr Witwickiego biggrin.gif
akwe
Gratuluj? El?bietko biggrin.gif Niech si? szybko goi i ro?nie biggrin.gif
Rene
Równiez gratuluj?:) El?bietko czy Ty jedziesz teraz we wtorek do doktora? ja b?d? u niego to mo?e si? spotkamy.Wracaj szybko do formy
El?bietka
Rene, tak w ten wtorek mi?dzy godz.9 a 13 w gab 26 tam gdzie przyjmuje dr Witwicki.My?l? ?e b?d? ok 12 .Mam mie? ?ci?gane szwy.jak b?dziesz na pewno si? spotkamy.Opuchlizna schodzi k?uje w dalszym ci?gu ale du?o mniej.
b.angel
El?bietko

A nie masz za?o?onych rozpuszczalnych szwów ????????
bo dr takie w?a?nie zak?ada? mi ......
A tydzie? to chyba za wcze?nie na zdj?cie szwów ........ ja jak pojecha?am we wtorek to mia?am tylko dren wyci?gni?ty .......

a po operacji to u mnie by? nie tylko zarys piersi tylko wielka bu?a rolleyes.gif doktorek si? przy?ozy? za bardzo i mia?am ?odraz 270 ml ....... dziewczyny pami?taj? jak wyklina?am to dobrodziejsto ....... my?la?am , ?e mi klate rozsadzi rolleyes.gif
Pty?
Ciesz? si? El?bietko razem z Tob? no i ?eby si? szybko goi?o. smile.gif
El?bietka
My?la?am ?e ból mnie pu?ci? ale to tylko z?udzenie po nocy.Ja to mam pecha ,zawsze co? nie tak.W trakcie mastektomii obudzi?am si?,s?ysza?am rozmowy nad moim cia?em,ból na klatce piersiowej[tak jak by osuszano mi gazikami klatk?].Nie mog?am si? ruszy? ?eby da? znak ?e czuj? ból.Pop?yn??y mi ?zy ,zauwa?y?a to anastozjolog i uspiono mnie.Teraz wszystko by?oby dobrze, to znowu czuj? w okolicy drenu pod piersi? straszne k?ucie w momencie kiedy chc? wsta?[bardzo ,a? mnie oblewaj? tzw 7 poty] ,kiedy si? ruszam a nie daj Bo?e ?ebym chcia?a si? schyli?.Po nocy z drenu sp?ywa czysty p?yn a tylko si? rusz? ju? bordowy.Nie wiem ,czy mo?liwe ?eby tam co? zosta?o? Najch?tniej to wyci?gn??abym ten cholerny dren!
madzia 61
Witaj krajaneczko ,ale bidulko sie nacierpisz jeszcze troszeczke i pozniej bedzie piekny cycolek.Pozdrawiam biggrin.gif .
El?bietka
U mnie chyba nie móg? móg? wi?cej zdzia?a? bo nie mia?am zostawionej skóry.To co by?o to wyglada?o jak przyklejona skóra do ?eber.Zastanawia?am si? jak Doktorek w?ozy tam ekspander ale zmie?ci? i na otarcie moich ?ez troch? nape?ni? na tyle ?e wida? obrys piersi. Dobrze ?e mam tylko 100km do W-wy to b?d? doje?d?a?.B?dzie to upierdliwe ,no ale trudno,,chcesz by? pi?kna to cierp,,.... ha,ha. Zeby tylko przesta?o mnie bole?!

Cze?? Madziu.Dzi?kuj? za podtrzymywanie na duchu.Ka?da taka dobra duszyczka dodaje si?
lidziaz
El?bietko , jak?e Ty masz fajowo , ju? masz cycolka .Troszk? poboli , ale zapomnisz , a dekolt to taki pi?kny wkrótce poka?esz......Ja jestem umówiona do dr Witwickiego na 30 czerwca. Zobaczymy na kiedymnie zaproponuje nowego cycocha!
Rene
El?☺bietko to wszystko ci przejdzie szwów na pewno ci nie wyjmie a z drenu to te? mo?e jeszcze sp?ywac ?e hoho;) ale pomysl sobie jak bedzie potem:). B?d? we wtorek ok 11 to zaczekam na Ciebie Bardzo chcia?abym Ci? pozna? . To do zobaczenia
jadwiga61
El?bietko to k?ucie to dren .... jak wyjm? go to przejdzie . Pozdrawiam
b.angel
El?bietko ja te? mia?am skór? naci?gni?t? na ?ebra .......

a implant jest wk?adany pod mi?sie? a nie pod skór? .......... st?d ten ból .......

ja te? pojecha?am z drenem do domu i codziennie mi sp?ywa?o sporo ch?onki ....ponad 80 ml na pocz?tku potem troch? mniej ...

... to normalne, ?e Ci? boli przy wstawanie bo rurka ma prawo uwiera? .....
El?bietka
Tak szybko to mo?e nie ale mam nadziej? ze w przysz?ym roku nie b?d? zagl?da? w dekold po to ?eby zobaczy? czy nie wida? do?a tylko po to zeby podziwia? biust i rowek,którego mi brakowa?o.Mój drugi cycuszek idzie do naprawy bo po schudni?ciu jest nieciekawy no i zmniejsz? si?.Szarpnie mnie to po kieszeni i moich najbli?szych bo na dzie? dzisiejszy to chyba kwota ok 10tys.Na stare lata [mam 49 lat] b?d? Pamel?. mo?e tak nie do ko?ca,planowali?my z Doktorkiem rekonstruowan? pier? nape?ni? 500ml.Nie mam poj?cia jaki to b?dzie rozmiar,my?l? ?e ?adna 3.Wzi??am prochy i teraz funkcjonuj? normalnie [na par? godzin ale i to dobre]
Rybka
El?bietko, szwy s? na pewno rozpuszczalne, bo zawsze takie daje. A k?ucie mniejsze lub wi?ksze musi by?, ten dren jest umieszczony na ca?ej d?ugo?ci pod piersi?... Ja dren nosi?am wyj?tkowo d?ugo, bo a? ponad miesi?c, ale to na w?asne ?yczenie, chcia?am, ?eby si? wszystko dobrze oczy?ci?o, ?eby potem ch?onka nie zbiera?a si? pod skór?. (Po mastektomii to a? 2 m-ce nosi?am!)
P?yn z drenu by? raz bezbarwny, a raz prawie jak sama krew, schodzi?y tez ró?ne paprochy tkanki, tak ma by?, nie bój si? ;-))
Za chwile zapomnisz o tym, najwa?niejszy jest cycolek!
Moja rada El?bietko, nie ws?uchuj si? w te bol?czki, a nie b?dziesz ich tak odczuwa?. Jeste? dzielna bab? i najgorsze masz za sob?!
El?bietka
Lidziuz trzymam za ciebie kciuki.Ja czeka?am od 7pa?d?iernika ub roku.Mia?am termin ok.pó? roku.Jak z Doktorkiem rozmawia?am w maju, to mi powiedzia? ?e w czerwcu chyba nie da rady,mog? si? nie za?apa? prawdopodobnie pa?dziernik.Za?ama?am si?, na drugi dzie? wys?a?am do Niego sms bo pomy?la?am ?e po co ma operowa? star? bab? je?eli w kolejce s? o wiele m?odsze i wys?a?am swoje zdj?cia. Chyba go tym uj??am bo kaza? mi zadzwoni? we wtorek w czerwcu.Zadzwoni?am i s?owami ,,nie wiem czy pani b?dzie zadowolona z terminu ale na 15.,, ja si? pytam wrze?nia a Doktorek NIE ZA 2 TYGODNIE!!!!!! Rozbeczlam si? chyba ze szcz??cia,podzi?kowa?am serdecznie i ju? po ma?u zacz??am si? pakowa?!!!!!! A dzisiaj ju? jestem po operacji obola?a ale szcz??liwa. buziaczek
lidziaz
El?bietko Masz przepe?nion? skrzynk? , wi?c wysy?am tu wiadomo??
El?bietko ,witaj!
Je?li mo?esz , napisz mi wszy?ciutko o doktorze, jego podej?ciu do pacjentek ,szpitalu ,opiece , no i najwa?niejsze o tym nowym , cudnym nabytku - zwanym cycolkiem. Napisz co lekarz mówi o poprawce zdrowego cycunia - ile od rekonstrukcji musi min?? czasu do poprawki? No i jeszcze jedno zdrad? tajemnic? , co zrobi?a? ?e schud?a? ???hihihihihii Moje 10 kg przodu baaaaaaardzo mnie dra?ni . Ca?uski , buziaki - Lidzia
El?bietka
Lidziuz bardzo du?o pisa?am na poprzednirj stronie.Nie b?d? si? powtarza?,przeczytaj sobie kochanie.Mog? dopisa? tylko tyle.Operacji si? nie bój ,wjedziesz na blok operacyjny i b?dzie Ci si? wydawa?o ?e za chwil? Ci? zabieraj?.Ja na blok wjecha?am 8,30 a na sali pooperacyjnej by?am ok 11,30.Mo?e Ci si? wydawa? ?e to d?ugo ale obmierzaj?,obrysowuj?,przykrywaj?,pod?aczaj? tak ?e sama operacja trwa niewiele ponad godzin?.NA POOPERACYJNEJ GDZIESZ LE?A?A DO RANA ,CA?Y CZAS PRZY TOBIE B?D? CHODZI?. i w sumie ten czas prze?pisz.Rano przewo?? na sal? i te? ca?y czas przy Tobie s?. Rano zjesz ju? ?niadanie.B?dziesz mia?a prawdopodobnie cz??ciej kontakt z d..Jnuszek.Bardzo sympatyczny pan który odpowie na ka?de pytanie. Dok?adnie nie rozmawia?am o drugiej piersi ale wydaje mi si? ?e dopiero po zako?czeniu tej pierwszej.A kiedy si? zako?czy to chyba zale?y jak szybko b?d? mogli dope?ni? do ko?ca.Poczytaj sobie dok?adnie poprzednie strony tam du?o si? dowiesz.Du?o pisze Rybka na ten temat.Jesli chodzi o schudni?cie to w zeszlym roku mia?am b.duzo nerwów,nie mog?am je??.Odstawi?am pieczywo,makarony,ziemniaki,kasze,s?odycze.Pi?am du?o wody mineralnej,jad?am poza tym wszystko nawet boczek jak mia?am ochot?.Schud?am 15kg na koniec roku 2008. Przez ?wi?ta jedne i drugie pozwoli?am sobie i na dzie? dzisiejszy przyty?am 5kg. Ale bior? si? od nowa za siebie i mo?e do zimy zrzuc? chocia? te 5kg.Ale najlepsze s? nerwy wtedy spala si? b.szybko ,tyle ?e nie polecam
Katty
To ja szcz??ciara jestem. Tez u dr Witwickiego. Te? skóra na ?ebrach ale mi w?o?y? od razu....nie wiem ile, ale by?a du?a ró?nica, a potem ju? ma?o zosta?o do dopompowania.
Z drenem jecha?am autobusem do szpitala na wlewk? Herceptyny. Nic mnie kompletnie nie bola?o.
?adnych ?rodków przeciwbólowych nie zarzywa?am bo nie by?o sensu.
b.angel
pisa?y?my o tym wszystkim wielokrotnie ....... w tym w?tku równie? ...... ??cznie z cenami ......

dr Witwicki operuje prywatnie na kabatach i tam mo?na sobie poprawi? drug? pier? ....... generalnie uwa?a , ?e musz? min?? co najmniej 3 miesi?ce od rekonstrukcji.... bo tyle mniej wi?cej trwa dolewanie i czas ostatecznego uformowania si? rekonstruowanej piersi,(i u mnie tak by?o ..... rekonstrukcja na pocz?tku lutego powi?kszenie zdrowej na pocz?tku czerwca)

po tym czasie dr dobiera do rekonstruowanej wk?adk? tak ( w przypadku powi?kszania) aby poprawiona pier? by?a jak najbardziej zbli?ona kszta?tem do rekonstruowanej .......... tak samo jest z podnoszeniem i zmniejszaniem .........
akwe
Dr Witwicki robi wszystko po mistrzowsku !!! smile.gif Ja nie poprawia?am zdrowej piersi ,bo jak sie zdecydowa?am to cena podwoi?a si? .......ale ..je?li tylko sta? Was dziewczyny na tak? korekt? , to bez zastanowienia...Dr Witwicki to profesjonalista ,operator z do?wiadczeniem ...pi?kny efekt ,widzia?am smile.gif)))) warto!!!
El?bietka
Pierwszy dzie? bez prochów p/bólowych.I dzisiaj ,po tygodniu ,pierwszy dzie? spaceru i to d?ugiego bo u nas dzisiaj troch? imprez ale pogoda nie dopisa?a.We wtorek jad? na wyci?gni?cie drenu a za 2tygodnie pierwsz wi?ksza dolewka ,tak mówi? dr. Januszek ?e po 3 tygodniach po operacji.
El?bietka
Witam,zastanawiam si? czy poprosi? Doktorka o pozostawienie drenu? sp?ywa mi codziennie po 90ml ch?onki a po wczorajszym spacerze 120. Przed operacj? rekonstrukcji mia?am obrz?k ca?ej r?ki a teraz jest minimalny.Mo?e ta operacja poprawi?a mi przep?yw a mo?e to ten dren który wyci?ga?Spytam si? jutro.A tak ,wszystko ok.Dziewczyny, je?eli decydujecie si? na operacj? nie bójcie si? bólu on w sumie jest króciutki i w porównaniu z bólem jaki nosimy po utracie piersi jak by go nie by?o.A efekt ju? wida?,nie ma jeszcze piersi wype?nionej a ju? ukazuje si? ten upragniony rowek! buziaczek
Rybka
El?bietko, ja my?l?, ?e nie musisz na razie jecha? do doktora W. chyba, ?e bardzo chcesz. Te terminy, które nam dr ustala nie s? wcale takie sztywne, w?a?ciwie to wiele zale?ny od nas samych, czy widzimy tak? potrzeb?. Wystarczy jak zadzwonisz i prze?o?ysz wizyt? za tydzie?, bo w takiej sytuacji i tak nic Ci dr nie b?dzie robi?, no chyba, ?e opatrunek ( ja opatrunki robi?am sobie u swojego chirurga). Dren radzi?abym Ci pozostawi?, oczywi?cie je?eli sama sobie z nim dobrze radzisz. Ale dla swojego spokoju mo?esz jecha?, bo nie masz tak daleko jak ja. :-) Doktor jak zobaczy, ?e sp?ywa Ci du?o ch?onki, to sam nie b?dzie Ci zdejmowa? drenu. Ja nosi?am d?ugo i nie chcia?am, ?eby zdejmowa? i on wcale nie oponowa?. A w efekcie dren zdj?? mi chirurg miejscowy.
Pozdrówka!
El?bietka
Syn wzi?? wolne ma mnie zawie?? to ju? pojad?.Porozmawiam sobie z Doktorkiem o dalszm losie bo przed nie by?o okazji.Dzi?ki Rybko ?e zawsze stoisz " na stra?y" i mo?esz co? podpowiedzie?. buziaczek

Oczywi?cie wszystkie pozosta?e kole?anki te? s? wspania?e bo zawsze s?u?? rad?.Jest to nam bardzo potrzebne,?e mo?emy liczy? na siebie ,dzi?kuj?.Wydaje mi si? ?e jest to choróbsko które bardzo zbli?a i niech tak b?dzie zawsze poniewa? my wszystkie tego potrzebujemy.Szkoda ?e wiele z nas nie ma dost?pu do internetu a wiele z nas nie wie ?e co? takiego istnieje jak forum.Ja sama dopiero w zesz?ym roku o tym si? dowiedzia?am od mojego cudownego,kochanego przez wszystkie jego amazonki onkologa dr.Wiraszko.Takich lekarzy jest bardzo ma?o i dzi?ki mu za to ?e jest z nami.
El?bietka
W poniedzia?ek by?am w W-wie Doktorek zobaczy? swoje dzie?o,poprosi? o wyj?cie drenu.Zosta?am obanbanda?owana na 3 dni i zaproszona na ponown? wizyt? na 14 lipca.Je?eli bysi? co? dzia?o to mam si? pokaza?. B?dzie dope?nianie.pa pozdrawiam
akwe
no pieknie,i juz z górki biggrin.gif
El?bietka
Zaczyna sw?dzie? skóra' chyba si? goi. Nie zabardzo to moje piersi?tko jest kszta?tne,Z boku jest wybrzuszenie ale mam nadziej? ?eprzy dope?nianiu si? wyrówna.Ciesz? si? bo ju? teraz mog? nosi? bluzki w szpic bo nie wida? tego obrzydliwego do?a jest ju? ma?y roweczek!! Nie mog? si? doczeka? dope?nienia bo jestem ciekawa ile mi wlej?
Pty?
No dziewczyny, kolejna zdeterminowana (czyli ja biggrin.gif ) jedzie jutro na rekonstrukcj?, trzymajcie kciuki. mam nadziej? ze tak jak u Elzbietki wszystko pójdzie O.K. i na weekend bed? w domu smile.gif
Andzia3731
Witaj Trzymam kciuki , ja ju? dojrza?am do takiej rekonstrukcji . Potrzeba mi by?o troszki czasu ,zawdzieczam to kobiecie z forum która,, dola?a oliwy do ognia ,,--- powodzenia jeszcze nie dzwoni?am ale pare dni i ja pojade na konsultacje !1
Pty?
witajcie, juz wróci?am z nowym cycolem! , czuje si? b. dobrze a 28 lipca jade na dope?nianie. Rzeczywi?cie warunki szpitalne sa super, tylko troch? ma?o personelu, ca?y czas s? zabiegani. Na szcz??cie rekon. to niewielka operacja i szybko dochodzi si? do zdrowia. I naprawd? mam cudowny wzgórek!!!
Rene
Pty? gratuluj?! smile.gif ciesze si? razem z Tob? ja dzi? wróci?am po trzeciej dolewce. Mój cycol nabiera ?adnych kszta?tów w biustonoszu w ogóle nie widac ró?nicy jestem bardzo zadowolona i szcz??liwa mimo komplikacji wcze?niejszych. Teraz juz mam nadziej? ?e wszystko pójdzie z górki. Mysle od dawna o korekcie zdrowej, ale nie podci?gni?ciu tylko wype?nieniu silikonem. Ale...... na razie skupiam sie na masowaniu .Pozdrawiam Was dziewczyny i namawiam niezrekonstruowane do podj?cia decyzji na tak:)
Pty?
Rene, Tobie lekarz kaza? masowa? nowego cycucha, bo mnie nic nie mówi? tylko mia?am zdj?c banda? po 3 dniach, a rane przemywac spirytusem?
Doris
cieszy, ?e jeste?cie szcz??liwe i pi?kniejsze!!!!! ja czekam, d?u?y mi si? to czekanie....... ale na pewno si? doczekam wspania?ych efektów! dzi?kuj? wszystkim, którzy tu tak szczegó?owo opisuj? SPRAW?, przecie? to tez zabiera cenny czas, tak?e prosz? o relacje, podczytuje i czekam na swój dzie?! doris.
Rene
CYTAT(Pty? @ 8.07.2009, 13:07) *
Rene, Tobie lekarz kaza? masowa? nowego cycucha, bo mnie nic nie mówi? tylko mia?am zdj?c banda? po 3 dniach, a rane przemywac spirytusem?

Pty? dopóki sie nie zagoi?o to nie masowa?am teraz pan doktor ka?e mi pier? spychac w dó? ?eby skór? rozci?gac od do?u.Robie to tak: jedn? r?k? z góry i po zewn?trznej do do?u a drug? z góry i od ?rodka(czyli tam gdzie jest rowek) i tak naprzemian smile.gif.Masuje tym kremem brzozowym co mi Rybka poleci?a jest t?usty i daje dobry poslizg
Pty?
CYTAT(Rene @ 8.07.2009, 19:55) *
Pty? dopóki sie nie zagoi?o to nie masowa?am teraz pan doktor ka?e mi pier? spychac w dó? ?eby skór? rozci?gac od do?u.Robie to tak: jedn? r?k? z góry i po zewn?trznej do do?u a drug? z góry i od ?rodka(czyli tam gdzie jest rowek) i tak naprzemian smile.gif.Masuje tym kremem brzozowym co mi Rybka poleci?a jest t?usty i daje dobry poslizg


Dzi?ki za wyjasnienia, uspokoi?a? mnie troch? smile.gif
El?bietka
Jutro jad? do Warszawy na pierwsze dope?nianie.Jestem bardzo ciekawa jak to b?dzie wygl?da?.Czuj? si? ?wienie i fizycznie i psychicznie.Sta?am si? inn? kobiet? pewn? siebie,weso?? nawet moje kole?anki to zauwa?y?y ''i wystarczy?o tylko zrobi? ten pierwszy krok'' Wczoraj wróci?am z dwutygodniowego pobytu w Pola?czyku.Ju? teraz nosi?am bluzki z dekolcikiem w którym wida? ju? by?o rowek i wype?nion? górn? cz??? piersi (cudo' jak mówi mój men) A co b?dzie jutro? PTY? ciesz? si? razem z Tob? i pozosta?ym niezdecydowanym kole?ankom mówi? nie odk?adajcie rekonstrukcji.Buziaczek
Rybka
El?bietko, b?dzie dobrze! W ogóle nie odczujesz nape?niania! Ciesz? sie razem z Tob? i mam takie same odczucia, jak Ty - jestem szcz??liwa!
Powodzenia! Ja jad? w Bieszczady w przysz?ym tygodniu!
El?bietka
RYBKO ?YCZ? PI?KNEJ POGODY. JA B?D? WE WRZE?NIU.

Czy jest mo?liwe ?eby w Warszwie drug? ,zdrow? pier? poprawi? na koszt NFZ.? Czyta?am wypowiedzi kole?anek z innych województw to takie poprawki by?y.Musz? drug? poprawi? bo b?dzie ró?nica spora
b.angel
w warszawie nie ma takiej mo?liwo?ci .....

ps. je?eli chcesz co? dopisa? do swojego poprzedniego posta , lub nikt si? po tobie jeszcze nie wpisa? u?ywaj opcji "edytuj" i nie pisz z wci?ni?tym capslockiem (du?ymi literami) bo to w necie oznacza krzyk ......
El?bietka
Ja to mam pecha.Dzisiaj by?am w W-wie u Doktorka.Nie zrobi? nape?nienia bo nie móg? wku? sie do zastawki ,mam zrobi? USG postu bo móg? si? przekr?ci? i jezeli to si? potwierdzi to powiedza? ?e operacyjnie zrobi poprawk?.Jutro id? na USG a we wtorek wizyta u Doktorka.
lidziaz
Witajcie dziewczyny , nie mog? spa? , bo jutro.... jad? do Doktora na Kabaty na pomniejszenie zdrowej piersi . Zrobi mi najpierw pomniejszenie zdrowego cycocha , a potem rekonstrukcja. Mam stracha , ale jednocze?nie ciesz? si? , i ciekawa jestem efektu. Swojego zdrowego mam du?ego i z lekka obwis?ego hihi , wi?c mam nadziej? ,?e efekt b?dzie fajowy.
b.angel
smile.gif
spoko_spoko b?dzie git
na kabatach jest okej ......b?dziesz bardzo zaopiekowana ......... nawet siusiu spokojnie nie mo?na zrobi? wink.gif

u mnie na dzie? dobry zaj??a si? mn? piel?gniarka anestezjologiczna, która mnie nie opu?ci?a a? do nast?pnego poranka ..... po operacji zagl?dala co chwil? i sprawdza?a czy czego? nie potrzebuj? ....... w nocy jak sie zbyt g?osno przekr?ca?am z boku na bok od razy pyta?a czy czego? nie potrzebuj? ...... rano sniadanko full wypas smile.gif

ja mia?am powi?kszan? pier? ....... ale ze mn? by?a babeczka zmniejszaj?ca pier? ........ by?a bardzo zadowolona i mówi?a, ?e prawie nic nie boli ........

ps. wysz?am nastepnego dnia 20 godzin po operacji ....... poszli?my na pyszne nale?niki wedle kliniki wink.gif zaraz ko?o stacji metra i "pojechalim" 100 kilosów do dom ........
Rene
b.angel tez "nied?ugo"( w grudniu pewnie:)) pojad? na KAbaty na konsultacje w sprawie powi?kszenia drugiej bo zosta?o mi ostatnie dope?nienie potem trzy miesi?ce na u?o?enie, potem troch? odpu?ci ale juz widz? spor? ró?nic? w biu?cie i chc? drug? mie? j?drn? tak samo a co smile.gif .Powiedz.... dobrze ci dobra? wielko??? boje sie, bo teraz jest za ma?a moja w?asna a potem, jak bedzie czasem za du?a?????? i czy wk?adk? mia?a? z soli czy z silikonu bo ró?ni? si? twardo?ci? . Echhhh jeszcze niedawno martwi?am si? czy nowa pier? b?dzie ?adna a teraz znowu inne dylematy smile.gif. Pozdrawiam
.
Invision Power Board © 2001-2020 Invision Power Services, Inc.