- - -
Tamoksifen- objawy uboczne
Forum Amazonki Net > Rak piersi > Leczenie
1, 2, 3, 4, 5
handzik
Witam,

bardzo prosi?abym o informacje dotycz?ce sk?adu otoczki leku tamoksifen firmy Hexal, Ebewe, Nolvadex.

Pozdrawiam
handzik
Jestem ?wie?? amazonk? i zbieram si?, aby napisa? co? o sobie w dziale przedstaw si?.Mój problem na dzisiaj polega na tym,
?e prawdopodobnie wskutek zawarto?ci w tamoksyfenie laktozy, mam po nim bóle jelit i wzd?cia.
Dlatego moja pro?ba,czy w preparatach innych firm równie? znajduje si? laktoza i w jakiej dawce.Dotar?am do ulotki Nolvadexu w necie i przeczyta?am, ?e tam równie? jest laktoza ale nie by?o napisane w jakiej dawce.
amado
Tu jest sk?ad tamoxifenu heksal:
http://www.sfd.pl/%5BREAL%5D_TAMOXIFEN_-_H...mg-t318689.html

na ulotce ebewe nie ma podanego pe?nego sk?adu, tylko substancja czynna
handzik
Dzi?ki bardzo.
Z ulotki wynika ?e nie ma w sk?adzie laktozy a wi?c mam nadziej?,?e to rozwi??e mój problem.A ciekawa jestem równie?, czy kto? mia? podobne do moich k?opoty z jelitami po wprowadzeniu tamoksyfenu.
lulu
Ja ju? ponad rok jestem na tamoksifenie i zaczyna?am od w?gierskiego nast?pnie Ebewe a teraz od d?u?szego czasu mam firmy Hexal i nie zauwa?y?am znacz?cej ró?nicy mi?dzy nimi. Z przewodem pokarmowym nie mia?am k?opotu, jedynie w?troba troch? si? buntuje ale bior? essentiale forte lub esseliv (znacznie ta?szy i te? skuteczny) i na jaki? czas jest o.k.
handzik
Teraz zacz??am si? zastanawia? ,?e mo?e i u mnie troch? te? strajkuje w?troba.Musz? zrobi? chocia?by podstawowe badania.
lulu
T? moj? w?tróbk? to na usg wykaza?o, ?e "st?uszczona" troch?. W badaniu krwi nie by?o znacznych nieprawid?owo?ci.
joanna68
Witaj Handzik
Ja w listopadzie sko?czy?am Tamoxifen,bra?am go przez 5 lat.
W aptece dawali mi czasami ró?nych producentów i
nie mia?am ?adnych dolegliwo?ci po nim ,poza oczywistymi takimi jak
uderzenia gor?ca.
Pozdrawiam serdecznie b?dzie dobrze rolleyes.gif
Ajaka
Ja te? mam nietolerancj? laktozy, w tych lekach dawka jest minimalna, tylko w otoczce....mój lekarz kiedy zapyta?am powiedzia? ?ebym wypróbowa?a po kolei tamoxifen ró?nych firm....po to aby dobra? ten najlepszy dla mnie bo laktoza jest we wszystkich.....bra?am w?gierski, potem Ebewe teraz Nolavdex i przy nim chyba pozostan?......Spróbuj bra? Essential Forte mo?e to jednak w?tróbka daje ci popali?......mo?e bardziej sprawdzaj co jesz, bo w kupowanych produktach laktozy jest wi?cej ni? w tych lekach....
handzik
W tym w?gierskim jest ponad 200mg laktozy ,to jest ju? sporo.Skoro w ulotce Hexalu nie ma laktozy spróbuj? tamten bra? i zobaczy? efekty.
Na produkty zawieraj?ce laktoz? uwa?am ju? od wielu lat z dobrym efektem.Mam nawet w domu Essential Forte i najpierw wypróbuje jedno a potem drugie.
Dzi?ki za rady i pozdrowienia dla wszystkich.
PLYM
.
ja troszk? o czym innym ale jednak o skutkach ubocznych Tamoksifenu
..
dziewczyny Kochane
.
zaczynam si? bardziej tym wszystkim niepokoi?. Chcia?am zignorowa? ale si? nie da.
Bo w ko?ciach mnie zaczyna ?ama? i czasem nic mi nie jest a czasem jak mnie postrzyknie to a? poczuje.
Ostatnimi czasy kr?gos?up, gdzie? tak, w okolicach karu, na wysoko?ci barków
?okie? i kolana i wszystko to taki ból promieniuj?cy, dra?ni?cy
Kurcze blade no nie chce mi si? wierzy? ?e to ten na "r" w ko?ciach si? postanowi?a zainstalowa?.
Jeszcze ch dobrze si? nie usun??a, a poz a tym ja by?am I grupa z?o?liwo?ci
.
Jak to jest z tym Tamoksifenem. Mo?e on jest winowajc? tego ?amania, jak to odró?ni?
Gdy le?? moje kolana i lokie? zaczynaja dawa? si? we znaki bardziej taki denerwuj?cy drazni?cy ból.
Macie jakie? sposoby na z?agodzenie czy nale?y si? przyzwyczai? i tyle bo lepiej nie b?dzie
.


Halka
Plymko kochana, to ju? temat rzeka - skutki uboczne tamoxifenu, a zw?aszcza te w ko?ciach. Br. du?o dziewczyn pisa?o o ?upaniu, bólach strasznych nóg i r?k, skr?caniu i wyginaniu z bólu nóg w nocy i innych porach, kurczach i poruszaniu si? jak babunia strasznie schorowana. Niektóre maj? do tego wszystkiego k?opoty z kr?gos?upem. Ja mam k?opoty g?ównie z nogami. W nocy ?api? mnie straszliwe kurcze i bóle ko?ci, palce u stóp wygina mi w ró?ne strony, a? nie mog? stan?? na nogach. Bol? i kolana i ta ko?? z przodu od kolana do stopy. Czasem chwyci mnie i w d?oniach. By?am na prze?wietleniu ko?ci - niby wszystko w porz?dku, a czasem z ?ó?ka nie mog? sama wsta?.
Teraz bior? arimidex (po 2 ponad latach brania tamoxifenu), obserwuj? po prostu co b?dzie si? dzia?o, bo arimidex pono? szczególnie daje po ko?ciach. Có?, co? za co?. Warto ratowa? si? wapnem (podobno to z muszli jest najlepsze) i magnezem. Tak wi?c chyba jeste?my na to skazane, a jak si? ratowa? - na pewno wiele z nas na swoje sposoby - prosimy si? podzielic!
lulu
Ja mia?am straszne k?opoty z moimi kolanami na d?ugo przed chorob?. Chodzi?am na rehabilitacj?, w sumie 20 zabiegów i uspokoi?o si?. Od ponad roku bior? tamoxifen i tylko je?li przemarzn? to czasem odczuwam kolana. Jak na razie to tamixyf szarpie mi tylko w?tróbk? (nie licz?c uderze? gor?ca). Je?li chodzi o kurcze to mo?e jednak inna przyczyna. Mojego m??a od jakiego? czasu m?cz? kurcze a nie bierze tamiksyfa, chyba ?e ode mnie przechodzi na niego wub.gif biggrin.gif
Pere?ka
Mnie te? ?amie w ko?ciach. Mam problemy ze stawami, z kr?gos?upem, z chodzeniem. Boli mnie nawet jedna pi?ta.
Malo tego, potrafi? mi puchn?? nogi, a ?e Nolvadex potrafi doprowadzi? do zakrzepicy, to w te p?dy zrobi?am z krwi badania d-dimerów, czas protrombinowy. INR i USG ?y? g??bokich z kolorowym Dopplerem. Niby wszystko w porz?dku, a nogi bol?. Mia?am tez raz ból piszczeli podobnie jak Halka, ale na szcz??cie mi przeszed?. Czuje sie tak jakby w stawach nie mia?a "smaru". Nied?ugo chyba zaczn? skrzypie? jak stary, zardzewia?y zamek.
Jedna z lekarek ( naczyniowiec) zaproponowa?a kupienia rowerku treningowego co tez uczyni?am. Peda?owanie nie na wiele si? zdaje, bo ból nie porozchodzi. Ona jednak twierdzi, ?e regularne ?wiczenia na rowerku zapobiegn? tworzeniu si? ewentualnych skrzeplin w ?y?ach ko?czyn dolnych. I b?d? tu babo m?dra.

Ajaka
Bra?am tamoxifen w?gierski i Ebewe....mia?am bóle....szczególnie stóp.....doktorka zmieni?a mi teraz na Nolvadex i jak narazie jest ok.......ale zanim zacz??am bra? Nolvadex kaza?a mi zrobi? min. tygodniow? przerw? aby z organizmu usun?? si? poprzedni lek........kiedy tylko przesta?am bra? tamoxifen bóle ust?pi?y......moja doktorka mówi ze je?li tydzie? nie b?dzie bra?o si? tamoxifenu to nic si? nie stanie a ka?da z nas jest inna i dla jednej dobry jest Nolvadex a dla innej np.Ebewe.....trzeba popróbowa?....
grazyna007
Czytam wasze wypowiedzi o roznych Tamoxifenach. Mnie dzisiaj zapisali Tamoxifen produkowany przez polski Vipharm. Czy ktoras z was juz go brala i wie, czego niemilego mozna sie spodziewac?
Czy mozna jakos zapobiec negatywnemu wplywowi tego leku na watrobe, czyms takim jak np Hepatil?
lulu
Zastanawia mnie gra?ynko007 czemu przepisali Ci polski tamoxifen. Ja na recepcie mam tylko nazw? leku bez wskazania na firm? i sama wybieram której firmy bior? lek. Polski i w?gierski jest za darmo do austryjackiego i niemieckiego trzeba odrobink? dop?aci?. Wcze?niej pisa?am co bior? na popraw? w?troby (Essentialeforte albo du?o ta?szy Esseliv te? skuteczny).
grazyna007
Nieprecyzyjnie sie wyrazilam. W aptece po prostu taki mi dali, a ja nie zwrocilam uwagi na to jakiej on produkcji, dopoki nie znalazalem tego watku. Czy te, do ktorych sie doplaca maja jakas wyrazna przewage nad polskim?
lulu
Ja na sobie testowa?am w?gierski, austryjacki i niemiecki. Najd?u?ej bior? niemiecki. Znacznych ró?nic ja nie zauwa?am.
Ajaka
To wszystko jest Tamoxifen.....czy który? jest lepszy?....nie wiem.....mnie przesta?y bole? nogi kiedy zacz??am bra? Nolvadex i tylko tak? ró?nic? zauwa?y?am....
Becia
Ajaka, chyba co? jest na rzeczy...
ja tak jak lulu wypróbowa?am ju? wszyskie...ale po przeczytaniu o bólach nóg przypomnia?am sobie, ?e kiedy? bardzo bola?y mnie nogi...dolegliwo?ci by?y bardzo podobne do tych, które opisywa?a Katty (rano po wyj?ciu z ?ó?ka chodzi?am kilka minut na zgi?tych nogach, mia?am straszne trudno?ci z wysiadaniem z tramwaju i autobusu)...nie wiem jaki Tamox wtedy bra?am, ale teraz od kilku miesi?cu bior? austriacki: Tamoxifen HEXAL, a przedtem niemiecki "Ebewe"...wychodzi na to, ?e bóle nóg mia?am podczas ?ykania tamoxu od polskich producentów (z firmy EGIS albo z Vipharm)...

Ajaka, dzi?ki wub.gif
lotka4
Witajcie.A ja bior? Femar? przez rok i te? prawie wszystkie ko?ci mnie bol?,a szczególnie nogi.Pyta?am lekarza , powiedzia? mi,?e mam pecha
bo jak ten ból nie min?? przez pó? roku to ju? tak b?dzie.Pogodzi?am sie z tym ale chodz? jak staruszka szczególnie rano.Pozdrawiam serdecznie
Halka
BETI - ja bra?am od pocz?tku tylko Hexal - i nogi daj? mi popali?! Teraz przesz?am na arimidex (po przesz?o 2 latach tamoksyfenu) i póki co - dalej mnie bol?. Najgorzej z rozruchem rano i wysiadaniem z autobusu.
Al_la
Znana nam dr Gruszfeld, osobie (za?ywaj?cej Tamoxifen) pisz?cej o bólu kr?gos?upa i stawów radzi na innym forum przede wszystkim wykonanie badania w kierunku osteoporozy . Je?li zostanie ona potwierdzona trzeba w??czy? bisfosfoniany.
handzik
Z tego co wyczyta?am w informacjach o tamoksyfenie to to ,?e podnosi on poziom wapnia w organi?mie, w przeciwie?stwie do pochodnych aromatozy które go obni?aj?,powoduj?c osreoporoz? i z?amania.Sama bior? tamo 3 miesi?ce i jak narazie nie mam jeszcze k?opotów ze stawami,cho? latek du?o na karku,ale u mnie oby?o si? bez chemii.Tak?e w zwi?zku z tym przesta?am ?yka? dodatkowo wap?,ale codziennie ?ykam magnez.Ciekawi mnie przyczyna tych dolegliwo?ci stawowych,mo?e mo?na si? tego w jaki? sposób ustrzec.
hala1962
Ja bior? polski tamoksifen. Uderzenia gor?ca (lekkie, kilka razy na dzie?) mia?am przez jakie? 3 miechy - teraz ju? ich nie mam, nie przyty?am ani kilograma. Ogólnie znosz? go bardzo dobrze. Kurtka, a mo?e to ?le ?e ja go tak dobrze znosz??....
Becia
Hala, zazdroszcz? Ci...w maju min? dwa lata jak bior? tamox, a od listopada 2007 roku onk w??czy?a mi zoladex...uderzenia gor?ca i poty jak by?y tak s?...tylko nie wiem czy to teraz skutek jednego, czy drugiego leku...mój organizm nie chce si? podda?...jajniki walcz? z farmakologiczn? kastracj?...
lulu
Rozumie, ?e u was m?odych jajniki walcz? ale ja by?am ju? po menopauzie jak wykryto chorob? i zacz??am bra? tamoxifen a uderzenia mam do?o wi?ksze ni? podczas menopauzy.
grazyna007
Te poty to koszmar. Ja mam usuniety caly dol juz od 12 lat. Stosowalam przez caly ten czas HTZ - Systen 50 i wyhodowalam sobie hormonozalezna gadzine. Od pazdziernika oczywiscie odstawilam, od paru dni tamoxifen biore - pare razy na dzien mokra jestem jakbym spod prysznica wyszla dry.gif
Zyje nadzieja, ze z kazdym miesiacem te dolegliwosci beda slably.
Mam jeszcze pytanie do pan pomenopauzalnych stosujacych tamoxifen - czy zauwazylyscie u siebie oznaki przyspieszonego starzenia sie skory? Ja mimo skonczonych 60 latek wygladalam jak dotad na sporo mniej i zastanawiam sie, czy juz czas przygotowywac sie na to, ze wkrotce bede wygladac jak zwiedniete jabluszko? mellow.gif
lulu
Na podstawie swoich do?wiadcze? nie mog? stwierdzi? aby tamoxyf ?le dzia?a? na wygl?d, Poniewa? ja jednak przyty?am "troszk?" to skóra lekko si? wyg?adzi?a.
PLYM
.
ja z takim pytaniem? Czy to mo?liwe ?eby tamoksifen zatrzyma? okres?
Brzuch mnie pobolewa i nic. Ca?? chemi? by? regularnie i po ch te?, zaraz na pocz?tku brania tamoksa.
teraz znik? pierwszy raz.
Dodam ?e nie bior? zoladeksu.
Nie panikuj? tu specjalnie bo akurat nie wiem czy to dobrze czy nie je?li okres si? utrzymuje.
Jak to fizycznie wygl?da wiecie mo?e, dziewczyny?
.
handzik
Pierwsza onkolog która zapisywa?a mi tamo powiedzia?a ,?e im dokuczliwsze skutki uboczne tym lepiej hormon dzia?a.Potem b?d?c na kontroli powiedzia?am innej onkolog ,?e prawie nie odczuwam skutków ubocznych typu uderzenia gor?ca czy poty, a ona na to ,?e to bardzo dobrze.I b?d? tu cz?owieku m?dry.Gdzie? czyta?am ,?e ?rodki uspokajaj?ce czy p/depresyjne zmniejszaj? skuteczno?? dzia?ania tamoksyfenu.Przez ten okres 3 m-cy równie? ni? nie przyty?am ,ale skóra niestety wydaje mi si? bardziej zwi?dni?ta.
hala1962
Moja doktórka nie skomentowa?a tego, ?e lekko przechodz? ter.hormonaln?. Jedynie poci?gni?ta za j?zyk potwierdzi?a, ?e "kr??? s?uchy, nie potwierdzone naukowo" ale jednak.... ?e przy her2 dodatnim tamoksifen ma zmniejszon? skuteczno?? i ?e za 2 lata zmieni mi na co? innego. upsss!
zuzanna
mnie onkolozka zmienila na Lamette po 2.5 roku tamoxyfenu
ale nie komentowala dlaczego ? powiedziala tyle ze mniej toksyczna
pozdrawiam

Pere?ka
Ostatni? miesi?czk? mia?am tu? przed operacj? w lipcu ubieg?ego roku.
NolvadexD bior? od sierpnia i do tej pory nie pojawi?a mi si? miesi?czka. Mia?am i czasami mam do tej pory pobolewanie brzucha jak przed miesi?czk?, ale krwawienie si? nie pojawia. Lekarze twierdz? ?e bardzo dobrze, ?e dobrze zareagowa?am na leczenie.
Od listopada mam problemy z nogami ( bol?, puchn?).
Skóra staje si? bardziej sucha i zaczynam dostawa? zmarszczki. Jednym s?owem starzej? si?.
Od sierpnia przyty?am 8,5 kg ( wcze?niej nigdy nie mia?am problemów z wag?)
Uderzenia gor?ca mia?am do grudnia. Przed Bo?ym Narodzeniem wary mnie opu?ci?y z czego si? ucieszy?am. Niestety moja radocha by?a przedwczesna, bo powróci?y pod koniec lutego.
Co jeszcze zauwa?y?am ciekawego. Odk?d bior? Nolvadex przyjmuje duzo wi?cej p?ynów niz przed leczeniem.
trenia
Witam dziewczyny, potrzebuje waszej pomocy odnosnie tamoksifenu. W zeszlym roku w czerwcu mialam operacje usuniecia piersi i lekarze ustalili dla mnie leczenie hormonalne zoladex+tamoksifen. Do tego mam jeszcze leki (sindronad, bonefos) na kosci bo byl rozsiew w zebrze po stronie operowanej. Do tej pory bylo wszystko dobrze az do wtorku 21.04. Zaczelam krwawic z drog rodnych. Lekarz powiedzial ze jest przerost endometrium, wynosi on 10, i odkryli ze to zebro do ktorego byl rozsiew jest zlamane. Mam miec robione lyzeczkowanie w ten piatek z powodu tego endometrium i lekarz zaproponowal mi odstawienie tamoksifenu i pozostanie tylko przy zoladexie. Pomozcie prosze, czy te skutki uboczne moga byc spowodowane prze ten tamoksifen wlasnie i czy jego odstawienie w czyms pomoze???? Ponadto boli mnie strasznie skura, piecze jak diabli ponizej blizny a troche powyzej brzucha, czy to moze byc od tego zebra i czy to zlamanie moze byc od tamoksifenu czy moze bonefos byl za slaby (bo w ostatnim czasie sindronat zmienili mi na bonefos) Pomozcie dziewczyny i doradzcie czy odstawienie tamoksifenu to dobre rozwiazanie??????
Agaba190
Witam Ci?,
Nie chc? sia? zam?tu, ale ja po Tamoksifenie te? mia?am przerost endometrium i krwawienie, Oczywi?cie natychmiast polecia?am do ginekologa na USG (endometrium 12 mm) i ten?e ginekolog kaza? natychmiast ?y?eczkowac. Da? skierowanie do szpitala(w którym pracuje). Nast?pnego dnia tam by?am i jakie? by?o moje zaskoczenie - drugi ginekolog powiedzia?, ?e absolutnie nie ?y?eczkowa?, tylko obserwowa?. Za 3 m-ce zrobi?am znowu USG i endometrium wynosi?o 5 mm.
Podobno przy Tamoksyfenie tak w?a?nie jest. Wiem, ?e kilka dziewczyn mia?o ju? kilka razy ?y?eczkowanie. Nie jest to jak wida? metoda leczenia problemu.
Co do reszty to nie wypowaidam si?, bo nie wiem. Mysl?, ?e w?tpliwo?ci powinien rozwia? lekarz onk.
Powodzenia
Al_la
Witaj Trenia,

Uwa?am, ?e to za powa?na sprawa, ?eby?my Ci mog?y radzi? i ?eby? mia?a si? na tych naszych radach nie daj Bo?e opiera? wink.gif
Od tego s? lekarze i trzeba im zaufa?. Je?li masz w?tpliwo?ci, czy to dobra decyzja, id? do innego lekarza i zapytaj go o opini?.

Tamoxifen ma rzeczywi?cie takie dzia?ania uboczne, ?e po nim przerasta endometrium. Osobom po menopauzie zamieniaj? na inne leki i to jest wyj?cie. U Ciebie chyba nie bardzo jest na co zamieni?.
Z?amanie ?ebra nast?pi?o najprawdopodobniej na skutek zmian osteolitycznych ko?ci.
Odno?nie skuteczno?ci biofosfonianów nie b?d? si? wypowiada?, bo to pewnie indywidualna sprawa. Na innych dzia?aj? mniej, na innych bardziej.

Pozdrawiam i powodzenia ?ycz?.
Kela
Witaj Trenia
Niedawno by?am w podobnej sytuacji. Moje endometrium mia?o 18 mm. Onkolog zmieni?a tamoxifen na arimidex a po 10 dniach kaza?a odstawic hormony, bo dosta?am okresu. jednka ka?dy przypadek jest indywidualny i to lekarz musi zdecydowac, co dalej robic. Moja onk zanim podj??a decyzje sprawdza?a jeszcze raz moje receptory, mój histopat, analizowa?a sposoby leczenia...

Bonefos to dobry lek, on by? pierwszy...Sindronat to tez klodronian, tylko inny producent
trenia
Dziewczyny bardzo dziekuje za wypowiedzi jestem bardzo skolowana i roszczesiona bo mam same problemy i jestem z tym sama juz mam dosc .Pozdrawiam
PLYM
.
czo?em Wam dziewczyny
.
bo si? zgubi?am
jaka jest ró?nica mi?dzy zoladeksem a tamoksifenem?
.
.
kombinuj? tak:

zoladeks powoduje ablacj? jajników co prowadzi do famakologicznej kastracji (brrrr....) czyli ?e estrogeny wogóle nie sa produkowane. czy tak?
Poniewa? ze nie tylko jajniki sa odpowiedizlne za produkcj? estrogenu to dlatego wpowadza si? tamoksifen który dzia?a antagonistycznie ewentualnie agonistycznie na estrogen. Jego rola polega na blokowaniu ?aczenia si? estrogenów z receptorami estrogenowymi czyli ?e Tamoksifen jako taki nie powoduje uszkodzenia jajników

(ablacja - hamowanie wytwarzania hormonów p?ciowych, teoretycznie uzyskany efekt ablacyjny jest odwracalny tzn. ust?puje najcz??ciej w kilka tygodni po zaprzestaniu stosowania leczenia)
.
czy dobrze mi si? to w g?owie uk?ada czy ca?kiem zamiesza?am
.
.
zastanawiam si? nad równie? nad tym ?e nie dostaj? zoladeksu. Fakt ten szczególnie mnie nie martwi. Wcale go nie chc?
Chcia?bym tylko znale?? jakie? medyczne uzasadnienie takiej decyzji mojego Mega Mózga
.
.
znalaz?am jeszcze takie co?:
.....W odniesieniu do uzupe?niaj?cej hormonoterapii wci?? istnieje szereg zagadnie? kontrowersyjnych, b?d?cych przedmiotem kontrolowanych bada? klinicznych......Podobnie, przedmiotem dyskusji s? ewentualne korzy?ci z dodania ablacji (chirurgicznej lub farmakologicznej) do chemioterapii u chorych przed menopauz? bez zaj?cia w?z?ów ch?onnych pachowych w grupie wysokiego ryzyka. Wydaje si?, ?e u chorych z tej podgrupy dodanie ablacji i/lub tamoksyfenu do chemioterapii poprawia wyniki, ale nie zosta?o to ostatecznie udokumentowane
.
.
co Wy na to?
.
manka45
Rózna jest szko?a na ten temat .Ja zacze?am juz czwarty rok brac tamosyf razem z zoladexem .Takie zalecenie mia?am od chemika w leczeniu uzupe?niajacym .Mój onk zdziwiony ze mam podawany zoladex razem z tamosyfem .
Na wyk?adzie na którym by?a onk z CO z Wawy, pani powiedzia?a ze jezeli nie zosta?y zajete wez?y ch?onne ona poda?a by tylko sam tamoksifen .Mysle ze poda?am ci przyk?ady na róznorodnosc leczenia wacko.gif
mgie?ka
No to ja chyba powinnam zacz?? si? ba?? Wygl?da na to, ?e albo 5 lat temu inaczej troszk? leczono, albo kto? by? niedoszkolony decyduj?c o moim leczeniu. Mia?am trzy w?z?y zaj?te - nie kwalifikowa?am si? do na?wietla? i dosta?am sam tamoxifen jako uzupe?nienie leczenia. By? mo?e to inne jeszcze szczegó?y decydowa?y o leczeniu. Mo?e rodzaj raka i takie tam... Wol? jednak my?le?, ?e przesz?am w?a?ciwe i skuteczne leczenie wink.gif
Halka
JESZCZE O TAMOKSYFENIE - skrót art. z internetu. Skopiowa?am specjalnie, bo ci?gle przestrzegam przed lekcewa?eniem wzrostu endometrium!

Efekt przed?u?onego podawania Tamoxifenu na endometrium i jajniki u kobiet z rakiem piersi

Asher Shushan, MD, Beatrice Uziely, MD, and Shlomo Mor-Yosef, MD from the Department of Obstetrics and Gynaecology and Sharett Institute of Oncology, Hebrew University, Hasassah Ein-Karem Medical Center, Jerusalem, Israel. T?umaczy? Arnold Bart?omiejczyk.

Streszczenie

Cel: Omówienie mo?liwych skutków ubocznych przed?u?onego leczenia Tamoxifenem na jajniki i endometrium. Przedstawienie bada? prospektywnych i przegl?d pi?miennictwa.

Rozwa?ania: Obserwacje autorów i wi?kszo?? ostatnich bada? potwierdzaj? hipotez?, ?e przed?u?one podawanie Tamoxifenu zwi?ksza ryzyko chorób endometrium. Cz?sto?? zmian patologicznych endometrium u pacjentek leczonych Tamoxifenem jest wi?ksza ni? u nieleczonych, szczególnie gdy grubo?? ?luzówki jest wi?ksza ni? 5 mm. Wyra?na jest tendencja do zwi?kszonego ryzyka raka endometrium wraz z wyd?u?eniem czasu trwania leczenia. Istniej?jednak kontrowersje dotycz?ce w?a?ciwego podej?cia do analizy dalszych obserwacji tych pacjentek oraz tego, czy inwazyjne metody diagnostyczne, jak biopsje endometrialne, s? op?acalne. Dodatkowo w wielu doniesieniach powi?zano Tamoxifen z rozwojem torbieli jajników. W obecnym badaniu stwierdzono, ?e u 11 z 95 pacjentek leczonych Tamoxifenem rozwin??y si? torbiele jajników. Pi?? torbieli wykryto u kobiet w wieku pomenopauzalnym, sze?? u kobiet przed menopauz?. Osiem torbieli zanik?o po odstawieniu Tamoxifenu. Trzy pozosta?e by?y operowane i torbiele okaza?y si? ?agodne.

Wnioski: kobiety stosuj?ce Tamoxifen d?u?ej ni? dwa lata nara?one s? na wi?ksze ryzyko rozwoju raka endometrium ni? kobiety, które Tamoxifenu nigdy nie u?ywa?y. Torbiele jajników s? powszechnym ubocznym efektem leczenia Tamoxifenem. Torbiele jajników mog? rozwin?? si? u leczonych Tamoxifenem kobiet z rakiem piersi w wieku przedmenopauzalnym, jaki u kobiet w wieku pomenopauzalnym.

W ci?gu ostatnich 20 lat Tamoxifen, syntetyczny niesteroidowy antyestrogen, sta? si? wa?nym lekiem w terapii raka piersi. Wskazania do jego stosowania by?y stopniowo rozszerzane i liczba leczonych nim kobiet szybko ros?a. Pocz?tkowo stosowany by? w krótkiej terapii u kobiet w wieku pomenopauzalnym(1) z zaawansowanym rakiem piersi i obecnymi receptorami estrogenowymi. Od tego czasu prowadzone na szerok? skal? badania wykaza?y, ?e d?ugoterminowa wspomagaj?ca terapia Tamoxifenem znacz?co obni?a liczb? nawrotów choroby i ?miertelno?? z powodu raka piersi. (2)

Wyst?powanie raka piersi u leczonych Tamoxifenem kobiet zmniejszy?o si? o 40%. Dalsze badania kliniczne wykaza?y, ?e Tamoxifen móg?by by? u?yteczny w leczeniu kobiet w wieku przedmenopauzalnym. (3) Co wi?cej, niektórzy autorzy sugerowali nawet podawanie Tamoxifenu w ró?nych ?agodnych chorobach piersi jako ?rodka zapobiegaj?cego rozwojowi raka gruczo?u sutkowego u zdrowych kobiet z grupy wysokiego ryzyka i w leczeniu ?agodnych chorób piersi. (4) Ostatnio doniesiono, ?e setki zdrowych kobiet z grupy wysokiego ryzyka, ze wzgl?du na wywiad rodzinny, by?o leczonych Tamoxifenem nawet przez 8 lat. (5) Szeroko zakrojone badania prowadzone s? obecnie w USA, W?oszech i Wielkiej Brytanii w celu oceny skuteczno?ci Tamoxifenu w zapobieganiu wyst?powania raka piersi. (5) Dlatego je?eli Tamoxifen zostanie uznany jako przydatny do podawania profilaktycznego u zdrowych kobiet, mo?na oczekiwa?, ?e miliony kobiet na ca?ym ?wiecie b?d? poddane d?ugofalowemu leczeniu. Poniewa? liczba kobiet, w tym kobiet zdrowych, poddanych terapii Tamoxifenem gwa?townie ro?nie, nale?y wyrazi? obawy co do mo?liwych ubocznych efektów terapii d?ugofalowej. (16)


Uwa?amy, ?e u kobiet leczonych Tamoxifenem d?u?ej ni? przez 12 miesi?cy nale?y corocznie wykonywa? przezpochwowe USG. Obraz ultrasonograficzny endometrium o grubo?ci wi?kszej ni? 5 mm wskazuje na konieczno?? biopsji. Niektórzy badacze uwa?aj? takie podej?cie za zbyt radykalne, zalecaj?c u?wiadamianie pacjentek o wczesnych podejrzanych objawach raka i szybkie ich zg?aszanie. Je?eli nasze obecne obserwacje zostan? potwierdzone w innych badaniach, by? mo?e GnRH stanie si? dobrym lekiem przy terapii torbieli jajników powsta?ych przy leczeniu Tamoxifenem i umo?liwi kontynuacj? takiej terapii.

Wi?kszo?? ostatnich bada? potwierdza hipotez?, ?e przed?u?one podawanie Tamoxifenu zwi?ksza ryzyko zmian patologicznych endometrium. Cz?sto?? wyst?powania tych zmian jest wi?ksza ni? u nie leczonych Tamoxifenem, szczególnie gdy grubo?? ?luzówki endometrium przekracza 5 mm. Znacznie wzrasta ryzyko raka macicy przy przed?u?onym podawaniu Tamoxifenu i du?ej ca?kowitej przyj?tej dawce. Kobiety przyjmuj?ce Tamoxifen przez wi?cej ni? 2 lata maj? wi?ksze ryzyko rozwoju raka endometrium ni? kobiety nie leczone.

Torbiele jajników s? innym ubocznym skutkiem dzia?ania Tamoxifenu zarówno u kobiet przed, jak i po menopauzie
hala1962
Dziewcz?ta - ju? rok jad? na tamoksifenie. Kupowa?am do tej pory polskiej firmy Vipharm, ale ostatnio by?y k?opoty z dostaniem ichniego tamoksyfa, no a dzisiaj okaza?o si? ?e firma zaprzesta?a jego produkcji. I teraz co mam zrobi? - zapyta? onka jakiej firmy poleca, czy samej wybra?? Polecacie jaki?? Mam obawy czy nie zaczn? si? przykre objawy przy takiej zmianie, bo nasz tamoksifen zrosz? rewelacyjnie mo?na powiedzie?...
Sara
Hexal tez ju? nie produkuje, po innych boli mnie ?o??dek.
MM
Czyta?am niedawno, ?e Tamoksifen zostaje wycofany z aptek.Nie wiem ju? gdzie to by?o bo wklei?abym link, ale po wpisaniu w Googlach - wycofanie Tamoxsifenu pojawia si? ca?a lista leków. Jest tam te? Tamoksifen. Nie pami?tam powodu...ot SKS...
hala1962
w aptece t?umaczono to mo?liwo?ci? braku pieni?dzy u producenta na przed?u?enie licencji na produkcj?...
mgie?ka
Halu - ja 5 lat bra?am Ebewe. Sporadycznie zamienniki mo?e ze dwa razy. Mój onk tak podpowiedzia?, ?e to najlepszy z Tamoxifenów. I nie odczuwa?am skutków ubocznych (ale mam nadziej?, ?e dzia?a? smile.gif )
hala1962
Dzi?ki za podpowied?! Zauwa?y?y?cie, ?e jak wpisze si? w google "tamoksifen" to jako pierwsze wyskakuj? linki dla osób ?wicz?cych na si?owni? doping, budowanie masy... czy to nie chore tak si? samemu tru??
.
Invision Power Board © 2001-2020 Invision Power Services, Inc.